مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شوهران،‏ سرپرستی را از عیسی بیاموزید

شوهران،‏ سرپرستی را از عیسی بیاموزید

 شوهران،‏ سرپرستی را از عیسی بیاموزید

‏«سر هر مرد،‏ مسیح است.‏» —‏ ۱قُرِنتیان ۱۱:‏۳‏.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ موفقیت و سعادت مردِ خانواده در چیست؟‏ ب)‏ چرا پذیرفتن نقش خدا در پیوند ازدواج از اهمیت بسزایی برخوردار است؟‏

به نظر شما چه مردی موفق و سعادتمند است؟‏ مردی که از توانایی جسمی بالا برخوردار است یا کسی که قابلیت ذهنی و دست‌آوردهای مالی بالایی دارد؟‏ یا این که موفقیت یک مرد به مهر و محبت او به همسر و فرزندانش است؟‏ در دنیای امروز بسیاری از شوهران محبت و دلبستگی به خانواده‌شان را فراموش کرده‌اند.‏ چرا؟‏ آنان تحت تأثیر روحیهٔ دنیا ارزش‌های دنیایی را معیار زندگی‌شان قرار داده‌اند.‏ و به راهنمایی‌های آفریدگار توجهی نمی‌کنند و آن را به کار نمی‌گیرند.‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس آفریدگار بانی و پایه‌گذار پیوند زناشویی است.‏ در این کتاب می‌خوانیم:‏ ‹خدا از آن دنده که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد.‏› —‏ پیدایش ۲:‏۲۱-‏۲۴‏.‏

۲ عیسی مسیح خطاب به مخالفانش صحّت این گزارش را تأیید نمود و گفت:‏ «مگر نخوانده‌اید که خالق در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید،‏ و گفت از این جهت مرد،‏ پدر و مادر خود را رها کرده،‏ به زن خویش بپیوندد و هر دو یک تن خواهند شد؟‏ بنابراین بعد از آن دو نیستند بلکه یک تن هستند.‏ پس آنچه را خدا [در پیوند ازدواج] پیوست انسان جدا نسازد.‏» (‏ متّیٰ ۱۹:‏۴-‏۶‏)‏ راز موفقیت و سعادت زن و مرد در زندگی مشترک در این است که به نقش خدا به عنوان بنیان‌گذار پیوند ازدواج واقف باشند و تعالیم کلام خدا را به کار گیرند.‏

راز موفقیت شوهران

۳،‏ ۴.‏ الف)‏ چرا عیسی از پیوند بین زن و شوهر آگاهی‌ای عمیق داشت؟‏ ب)‏ چه کسی همسر مجازی عیسی است و شوهران چگونه باید با همسر خود رفتار کنند؟‏

۳ مردی می‌تواند در زندگی مشترک خود موفق باشد که با شخصیت و گفته‌های عیسی آشنا شود و اَعمال او را سرمشق قرار دهد.‏ عیسی از پیوند بین زن و شوهر علم و آگاهی‌ای عمیق داشت.‏ چرا که قبل از آفرینش و وصلت اوّلین زوج بشری آفریده شده بود.‏ یَهُوَه خطاب به او گفت:‏ «آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم.‏» (‏ پیدا ۱:‏۲۶‏)‏ یَهُوَه خدا او را قبل از هر چیز و هر کس به وجود آورده بود.‏ او پیش خدا «معمار» بود.‏ (‏ امثال ۸:‏۲۲-‏۳۰‏)‏ عیسی «نخست‌زادهٔ تمامی آفریدگان» و «ابتدای خلقت» خدا نامیده شده است چون قبل از آفرینش عالَم آفریده شد.‏ —‏ کُولُسیان ۱:‏۱۵؛‏ مکاشفه ۳:‏۱۴‏.‏

۴ در کتاب مقدّس عیسی «برّهٔ خدا» معرفی شده است و فرشته‌ای در بارهٔ او می‌گوید:‏ «بیا تا عروس منکوحهٔ برّه را به تو نشان دهم.‏» (‏ یوحنّا ۱:‏۲۹؛‏ مکاشفه ۲۱:‏۹‏)‏ در اینجا عیسی به صورت مجازی شوهر خوانده شده است.‏ عروس یا همسر عیسی چه کسی است؟‏ ‹عروسِ برّه› پیروان مسح‌شدهٔ وفادار عیسی می‌باشند که با او در آسمان حکومت خواهند کرد.‏ (‏ مکاشفه ۱۴:‏۱،‏ ۳‏)‏ رفتار عیسی با شاگردانش الگوی خوبی برای شوهران است و به آنان نشان می‌دهد که چگونه با همسر خود رفتار نمایند.‏

۵.‏ عیسی برای چه کسانی الگو به جا گذاشت؟‏

۵ کتاب مقدّس عیسی را الگویی برای پیروانش معرفی می‌کند و می‌گوید:‏ «مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونه‌ای گذاشت» تا روی جای پای او قدم بگذارید.‏ (‏ ۱پِطْرُس ۲:‏۲۱‏)‏ او برای مردان به خصوص نمونهٔ خوبی قرار داد.‏ در کتاب مقدّس می‌خوانیم:‏ «سر هر مرد،‏ مسیح است و سر زن،‏ مرد و سر مسیح،‏ خدا.‏» (‏ ۱قُرِنتیان ۱۱:‏۳‏)‏ عیسی سر یا سرپرست مرد می‌باشد.‏ پس شوهران باید رفتار و کردار او را سرمشق قرار دهند.‏ عیسی با  همسر مجازی خود یعنی شاگردان مسح‌شده‌اش با مهر و محبت رفتار می‌کرد.‏ برای موفقیت و سعادت خانواده شوهران نیز باید با همسر خود چنین رفتاری داشته باشند.‏

برخورد با مشکلات زندگی مشترک

۶.‏ شوهران چگونه باید با همسران خود رفتار کنند؟‏

۶ در دنیای آشفتهٔ امروز بسیار اهمیت دارد که به خصوص شوهران محبت عیسی و صبر و پای‌بندی او به اصول الٰهی را سرمشق قرار دهند.‏ (‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱-‏۵‏)‏ در کتاب مقدّس در این ارتباط آمده است:‏ «ای شوهران،‏ با فطانت با ایشان [زنانتان] زیست کنید.‏» (‏ ۱پِطْرُس ۳:‏۷‏)‏ بلی،‏ شوهران باید مانند عیسی با مسائل و مشکلات زندگی با حکمت و درایت برخورد کنند.‏ عیسی سختی‌ها و مصیبت‌های فراوانی را متحمّل شد.‏ اما آگاه بود که شیطان،‏ دیوها و دنیای شریر مسئول این مصایبند.‏ (‏ یوحنّا ۱۴:‏۳۰؛‏ اَفَسُسیان ۶:‏۱۲‏)‏ از این رو هنگام رویارویی با سختی‌ها متعجب نمی‌گردید.‏ زنان و شوهران نیز با آگاهی از دلیل مشکلات نباید هنگام برخورد با ‹زحمات› و ناملایمات متعجب گردند.‏ کتاب مقدّس به ما هشدار می‌دهد که زوج‌های مسیحی باید انتظار سختی و مشکلات را در زندگی داشته باشند.‏ —‏ ۱قُرِنتیان ۷:‏۲۸‏.‏

۷،‏ ۸.‏ الف)‏ با درایت با همسران رفتار کردن به چه معناست؟‏ ب)‏ شوهران چرا باید برای همسر خود حرمت و احترام قائل شوند؟‏

۷ کلام خدا می‌گوید که شوهران باید با همسر خود با درایت رفتار کنند به مانند این که ‹ظرفی ضعیف› و ظریف در دست دارند و «ایشان را محترم» دارند.‏ (‏ ۱پِطْرُس ۳:‏۷‏)‏ در کتاب مقدّس پیش‌گویی شده بود که مردان دنیا بر همسر خود اقتدار خواهند داشت.‏ اما شوهرانی که می‌خواهند رضایت و خوشنودی خدا را کسب کنند باید به همسر خود احترام بگذارند.‏ (‏ پیدایش ۳:‏۱۶‏)‏ شوهر باید از همسر خود همچون گوهری با ارزش حفاظت کند و هرگز توانایی‌های جسمی خود را علیه او به کار نگیرد.‏ او باید احساسات همسر خود را در نظر داشته باشد و همیشه احترام و حرمت او را حفظ کند.‏

۸ به گفتهٔ کتاب مقدّس شوهران باید با همسر خود با احترام رفتار کنند ‹چون با آن‌ها وارث فیض حیات نیز هستند تا دعاهای ایشان بازداشته نشود.‏› (‏ ۱پِطْرُس ۳:‏۷‏)‏ شوهران باید بدانند که از نظر یَهُوَه تفاوتی بین یک برادر مسیحی و یک خواهر مسیحی وجود ندارد.‏ زنان نیز همچون مردان از موهبت حیات جاودانی برخوردار می‌گردند.‏ بسیاری از آنان از برکت زندگی ابدی در آسمان برخوردارند؛‏ در جایی که مرد بودن یا زن بودن معنا ندارد.‏ (‏ غَلاطیان ۳:‏۲۸‏)‏ مردان باید به یاد داشته باشند وفاداری است که کسی را در نزد خدا عزیز می‌دارد نه مرد بودن،‏ زن بودن یا بچه بودن.‏ —‏ ۱قُرِنتیان ۴:‏۲‏.‏

۹.‏ الف)‏ بر اساس سخنان پِطْرُس،‏ به چه دلیل شوهران باید به همسر خود احترام بگذارند؟‏ ب)‏ عیسی چگونه احترامش را به زنان ابراز کرد؟‏

۹ پِطْرُس رسول می‌گوید شوهران باید به همسر خود احترام بگذارند ‹تا دعاهای آن‌ها بازداشته نشود.‏› رفتار ناشایست شوهر نسبت به همسرش می‌تواند باعث شود دعاهای او مورد قبول یَهُوَه واقع نشود.‏ در دوران باستان برخی از خادمین خدا مرتکب چنین خطایی شدند.‏ (‏ مراثی اِرْمیا  ۳:‏۴۳،‏ ۴۴‏)‏ مردان مسیحی چه آن‌هایی که متأهل هستند و چه آن‌هایی که قصد ازدواج دارند باید روی رفتار محترمانهٔ عیسی با زنان تأمّل کنند.‏ او با کمال میل همکاری زنان را در خدمت موعظه پذیرفت و با آن‌ها رفتاری محبت‌آمیز و همراه با احترام داشت.‏ یک بار عیسی به زنان خبر جالب و شادی‌بخشی داد و از آنان خواست که مردان را از آن مطلع سازند.‏ —‏ متّیٰ ۲۸:‏۱،‏ ۸-‏۱۰؛‏ لوقا ۸:‏۱-‏۳‏.‏

الگویی برای شوهران

۱۰،‏ ۱۱.‏ الف)‏ شوهران چرا باید الگوی عیسی را مطالعه و بررسی کنند؟‏ ب)‏ شوهران چگونه باید به همسر خود محبت نشان دهند؟‏

۱۰ همان طور که در ابتدای مقاله دیدیم کتاب مقدّس رابطهٔ شوهر و همسرش را با رابطهٔ مسیح و «عروس» او که همان جماعت مسیحیان مسح‌شده است مقایسه می‌کند.‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس ‹شوهر سر زن است چنانکه مسیح نیز سر کلیساست.‏› (‏ اَفَسُسیان ۵:‏۲۳‏)‏ این سخنان باید شوهران را بر آن دارد که نحوهٔ سرپرستی عیسی بر شاگردانش و طریقه‌ای را که او آنان را راهنمایی می‌کرد بررسی کنند.‏ شوهران تنها از این راه می‌توانند هماهنگ با الگوی عیسی همسر خود را راهنمایی نمایند و به او محبت و توجه نشان دهند،‏ همان طور که عیسی با مسیحیان مسح‌شده رفتار کرد.‏

۱۱ کتاب مقدّس چنین می‌گوید:‏ «ای شوهران زنان خود را محبت نمایید،‏ چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن داد.‏» (‏ اَفَسُسیان ۵:‏۲۵‏)‏ در باب چهارم اَفَسُسیان جماعت مسیحی به صورت سمبولیک ‹بدن مسیح› خوانده شده است.‏ این بدن سمبولیک از مردان و زنانی تشکیل شده است که هر کدام نقشی مؤثر ایفا می‌کنند.‏ عیسی «سر» این بدن یعنی «سر» جماعت مسیحی است.‏ —‏ اَفَسُسیان ۴:‏۱۲؛‏ کُولُسیان ۱:‏۱۸؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۲:‏۱۲،‏ ۱۳،‏ ۲۷‏.‏

۱۲.‏ عیسی چگونه به بدن مجازی خویش محبت نشان می‌داد؟‏

۱۲ عیسی به جماعت مسیحی یعنی بدن مجازی خویش محبت می‌ورزید و به نیازهای تک‌تک اعضای آن توجه نشان می‌داد.‏ برای نمونه هنگامی که شاگردانش خسته بودند به آن‌ها گفت:‏ «بیایید که بجای خلوتی برویم تا کمی استراحت کنید.‏» (‏ مَرقُس ۶:‏۳۱‏،‏ انجیل شریف ‏)‏ یکی از رسولانش در گزارشی ساعات قبل از مرگ عیسی را شرح می‌دهد،‏ او در مورد عیسی نوشته است:‏ ‹خاصّان [یا به مفهوم سمبولیک بدن] خود را که در این جهان محبت می‌نمود،‏ تا به آخر محبت نمود.‏› (‏ یوحنّا ۱۳:‏۱‏)‏ عیسی نمونهٔ بسیار خوبی برای شوهران بر جای گذاشت؛‏ نمونه‌ای که آنان را در رفتار با همسر خود یاری می‌کند.‏

۱۳.‏ پولُس در خصوص محبت شوهران به همسرشان چه پندی داد؟‏

۱۳ پولُس رسول با در نظر داشتن الگوی عیسی به شوهران چنین پند داد:‏ «مردان زنان خویش را مثل بدن خود محبت نمایند زیرا هر که زوجهٔ خود را محبت نماید،‏ خویشتن را محبت می‌نماید.‏ زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلکه آن را تربیت و نوازش  می‌کند،‏ چنانکه خداوند نیز کلیسا را.‏ خلاصه هر یکی از شما نیز زن خود را مثل نَفْس خود محبت بنماید.‏» —‏ اَفَسُسیان ۵:‏۲۸،‏ ۲۹،‏ ۳۳‏.‏

۱۴.‏ یک مرد عاقل چگونه با بدن خود رفتار می‌کند و این امر چه نکته‌ای را در مورد طرز رفتار شوهران با همسرشان نشان می‌دهد؟‏

۱۴ به سخنان پولُس فکر کنید.‏ آیا یک مرد عاقل از روی عمد به بدن خود صدمه می‌زند؟‏ آیا اگر انگشت پایش به جایی گیرد چون باعث لغزش او شده است بر سر آن می‌کوبد؟‏ چنین عملی از مردی عاقل بعید به نظر می‌رسد.‏ آیا یک مرد اشتباهاتش را در مقابل دیگران بزرگ جلوه می‌دهد و خود را تحقیر می‌کند؟‏ خیر!‏ پس چرا باید به خاطر اشتباه همسرش او را سرزنش کند یا حتی به او حمله‌ور شود؟‏ شوهران نباید تنها به منافع خود فکر کنند بلکه باید به همسران خود هم توجه و علاقه نشان دهند.‏ —‏ ۱قُرِنتیان ۱۰:‏۲۴؛‏ ۱۳:‏۵‏.‏

۱۵.‏ الف)‏ عیسی در مقابل ضعف‌های جسمانی شاگردانش چگونه عمل می‌کرد؟‏ ب)‏ ما چگونه می‌توانیم او را نمونه قرار دهیم؟‏

۱۵ در شب قبل از مرگ عیسی،‏ او به شاگردانش که ضعف‌های جسمانی بر آنان چیره شده بود توجه نشان داد.‏ در باغ جتسیمانی عیسی از آن‌ها خواست که با او دعا کنند.‏ اما آن‌ها سه بار به خواب رفتند.‏ ناگهان سربازان آنان را محاصره کردند.‏ عیسی از سربازان پرسید؟‏ « ‹کِه را می‌طلبید؟‏› به او جواب دادند:‏ ‹عیسی ناصری را.‏› عیسی بدیشان گفت:‏ ‹من هستم.‏› » از آنجایی که عیسی می‌دانست زمان مرگش نزدیک است به سربازان گفت:‏ «اگر مرا می‌خواهید،‏ این‌ها را بگذارید بروند.‏» عیسی در پی راهی بود که آن‌ها را نجات دهد.‏ او هیچ‌گاه سعادت و رفاه شاگردانش (‏ یعنی بخشی از عروس مجازی‌اش)‏ را از نظر دور نمی‌داشت.‏ شوهران می‌توانند با مطالعه و بررسی رفتار عیسی با شاگردانش اصول بسیاری را در رفتار با همسرانشان دریابند.‏ —‏ یوحنّا ۱۸:‏۱-‏۹؛‏ مَرقُس ۱۴:‏۳۴-‏۳۷،‏ ۴۱‏.‏

با محبت،‏ ولی راسخ

۱۶.‏ عیسی چه احساسی نسبت به مرتا داشت و چطور او را نصیحت نمود؟‏

۱۶ کتاب مقدّس در مورد عیسی می‌گوید که او «مرتا و خواهرش و ایلعازَر را محبت می‌نمود» و اغلب مهمان آن‌ها بود.‏ (‏ یوحنّا ۱۱:‏۵‏)‏ یک بار که مرتا مشغول تهیهٔ غذا بود و برای گوش کردن به تعالیم روحانی عیسی وقت کافی نداشت عیسی به او چنین گفت:‏ «ای مرتا،‏ ای مرتا تو در چیزهای بسیار اندیشه و اضطراب داری.‏ لیکن یک چیز لازم است.‏» (‏ لوقا ۱۰:‏۴۱،‏ ۴۲‏)‏ عیسی گرچه مرتا را دوست داشت اما از دادن تذکر به او کوتاهی نکرد.‏ بی‌شک مرتا نیز چون از محبت عیسی به خودش اطمینان داشت به راحتی پند او را پذیرفت.‏ به همین صورت شوهران باید با همسر خود با مهر و محبت رفتار نمایند و سنجیده سخن گویند.‏ اگر لازم است همسر خود را در مورد موضوعی راهنمایی کنند باید همانند عیسی آن را بیان نمایند.‏

۱۷،‏ ۱۸.‏ الف)‏ پِطْرُس چرا عیسی را سرزنش کرد و چرا پِطْرُس نیاز به تذکر و اصلاح داشت؟‏ ب)‏ شوهران چه مسئولیتی دارند؟‏

۱۷ روزی عیسی به شاگردانش گفت که باید به اورشلیم برود و در آنجا به دست «مشایخ و رؤسای کَهَنه و کاتبان» آزار و آسیب بسیاری خواهد دید.‏ او به آنان گفت  در این سفر کشته خواهد شد و «در روز سوّم» رستاخیز خواهد یافت.‏ سپس پِطْرُس او را به کناری کشید و ملامت‌کنان به او گفت:‏ «حاشا از تو ای خداوند که این بر تو هرگز واقع نخواهد شد.‏» واضح است که احساسات پِطْرُس دید او را تیره و تار کرده بود.‏ پِطْرُس نیاز به تذکر داشت.‏ به همین دلیل عیسی به او گفت:‏ «دور شو از من ای شیطان زیرا که باعث لغزش من می‌باشی،‏ زیرا نه امور الٰهی را بلکه امور انسانی را تفکّر می‌کنی.‏» —‏ متّیٰ ۱۶:‏۲۱-‏۲۳‏.‏

۱۸ عیسی از اراده و خواست خدا صحبت می‌کرد و می‌دانست که باید مصیبت‌ها و سختی‌های بسیاری را متحمّل شود و جان خود را در راه نجات انسان‌ها فدا کند.‏ (‏ مزمور ۱۶:‏۱۰؛‏ اِشَعْیا ۵۳:‏۱۲‏)‏ پس چقدر پِطْرُس در اشتباه بود که عیسی را مورد سرزنش قرار داد.‏ بلی،‏ طرز فکر او باید اصلاح می‌شد.‏ گاه ما نیز نیاز داریم که طرز فکرمان را اصلاح کنیم.‏ شوهر به عنوان سرپرست خانواده اختیاراتی را داراست و مسئول راهنمایی و اصلاح اعضای خانواده‌اش می‌باشد.‏ از این رو شوهر باید قاطع و راسخ و در عین حال با مهر و محبت عمل کند.‏ همان طور که عیسی پِطْرُس را یاری کرد تا دیدی صحیح پیدا کند شوهران هم باید همسر خود را یاری کنند.‏ برای مثال،‏ اگر شوهری تشخیص دهد که طرز لباس پوشیدن همسرش،‏ آرایش و یا استفادهٔ او از زینت‌آلات خارج از الگوی مسیحی است باید به همسر خود تذکر دهد تا در آن تعدیل ایجاد کند.‏ —‏ ۱پِطْرُس ۳:‏۳-‏۵‏.‏

فواید صبر و بردباری

۱۹،‏ ۲۰.‏ الف)‏ چه مشکلی بین رسولان عیسی به وجود آمد و او چگونه با آن روبرو شد؟‏ ب)‏ تلاش‌های عیسی به کجا انجامید؟‏

۱۹ در صورت بروز اشتباه و خطا،‏ شوهران نباید انتظار داشته باشند تلاش‌ها و کوشش‌های آن‌ها زود نتیجه دهد.‏ عیسی باید به طور مداوم برای تغییر دادن طرز رفتار شاگردانش تلاش می‌کرد.‏ برای مثال،‏ در پایان دورهٔ موعظهٔ عیسی میان شاگردانش روحیهٔ رقابت‌طلبی رشد کرده بود و در بارهٔ این که کدام یک از آن‌ها بزرگ‌تر از دیگری است بحث و مشاجره داشتند.‏ (‏ مَرقُس ۹:‏۳۳-‏۳۷؛‏ ۱۰:‏۳۵-‏۴۵‏)‏ عیسی شب قبل از مرگش ترتیب مراسم آخرین فِصَح را داد.‏ در این گردهمایی هیچ یک از آن‌ها حاضر نشد که شست‌وشوی پاهای خاک‌آلود دیگران را بر عهده گیرد.‏ اما عیسی این کار را انجام داد.‏ سپس به آن‌ها گفت:‏ «به شما نمونه‌ای دادم.‏» —‏ یوحنّا ۱۳:‏۲-‏۱۵‏.‏

۲۰ شوهرانی که همچون عیسی روحیه‌ای متواضع دارند احتمالاً از همکاری و همیاری همسرشان برخوردار می‌شوند.‏ البته گاه نیاز به صبر و تحمّل فراوان است.‏ در همان شب فِصَح شاگردان عیسی بار دیگر در مورد این که کدام یک بزرگ‌تر است بحث و گفتگو کردند.‏ (‏ لوقا ۲۲:‏۲۴‏)‏ تغییر در رفتار معمولاً به زمان نیازمند است و رفته‌رفته به نتیجه می‌رسد.‏ صبر و تحمّل نتایج ارزشمند و مفیدی به همراه می‌آورد.‏ در مورد رسولان عیسی هم چنین شد.‏

۲۱.‏ شوهران باید در برخورد با مشکلات زندگی چه چیز را به یاد داشته باشند و چگونه عمل کنند؟‏

۲۱ امروزه زندگی زناشویی با مشکلات بسیاری روبروست.‏ بسیاری سوگند ازدواج را جدّی تلقّی نمی‌کنند.‏ با این وجود شوهران به یاد دارند که پیوند ازدواج پیوندی الٰهی است و پایه‌گذار و بانی آن یَهُوَه خداست.‏ او پسرش عیسی را فرستاد تا قربانی شود و راه نجات را برای ما فراهم کند همچنین با این کار الگویی به شوهران بخشید که آن را دنبال کنند.‏ —‏ متّیٰ ۲۰:‏۲۸؛‏ یوحنّا ۳:‏۲۹؛‏ ۱پِطْرُس ۲:‏۲۱‏.‏

مرور مقاله

‏• چرا باید به نقش خدا به عنوان بانی و بنیان‌گذار پیوند ازدواج واقف باشیم؟‏

‏• شوهران از چه راه‌هایی می‌توانند به همسر خود محبت ورزند؟‏

‏• چه نمونه‌هایی از رفتار عیسی با شاگردانش شوهران را یاری می‌کند که نقش خود را به عنوان سرپرست خانواده دنبال کنند؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۹]‏

چرا لازم است شوهران روی رفتار عیسی با زنان تأمّل کنند؟‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۰]‏

زمانی که شاگردان عیسی خسته می‌شدند او ملاحظهٔ آنان را می‌نمود

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۱]‏

شوهران باید با سخنان سنجیده و مهر و محبت همسرشان را نصیحت کنند