مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

یَهُوَه ‹روح‌القدس را به هر که از او بطلبد می‌دهد›‏

یَهُوَه ‹روح‌القدس را به هر که از او بطلبد می‌دهد›‏

 یَهُوَه ‹روح‌القدس را به هر که از او بطلبد می‌دهد›‏

‏« اگر شما با آنکه شریر هستید،‏ می‌دانید چیزهای نیکو را به اولاد خود باید داد،‏ چند مرتبه زیادتر پدر آسمانی شما روح‌القدس را خواهد داد به هر که از او سؤال کند.‏» —‏ لوقا ۱۱:‏۱۳‏.‏

۱.‏ به ویژه در چه موقعیت‌هایی به کمک روح‌القدس یَهُوَه نیاز داریم؟‏

آیا تا به حال با مشکلی بزرگ روبرو بوده‌اید؟‏ برای خادمان یَهُوَه روشن است که بدون کمک روح یَهُوَه تاب تحمّل چنین مشکلاتی را نخواهند داشت.‏ وقتی افسردگی بر چهرهٔ شادمان غبار غم می‌پاشد،‏ وقتی شریک دلبند زندگی‌مان را از دست می‌دهیم،‏ وقتی پی می‌بریم که بیماری‌ای وخیم وجودمان را از درون می‌خورد و تباه می‌سازد تنها روح پرقدرت یَهُوَه است که می‌تواند با نیروی فوق‌العاده‌ای که در ما ایجاد می‌کند به ما قدرت تحمّل دهد.‏ همچنین هنگام تحمّل این گونه سختی‌ها و مشکلات است که پیش خود می‌گوییم:‏ ‹چگونه می‌توانستم بدون حمایت روح‌القدس تاب و توان تحمّل چنین بار سنگینی را داشته باشم.‏› —‏ ۲قُرِنتیان ۴:‏۷-‏۹؛‏ مزمور ۴۰:‏۱،‏ ۲‏.‏

۲.‏ الف)‏ مسیحیان حقیقی با چه مشکلاتی روبرو هستند؟‏ ب)‏ در این مقاله به چه سؤالاتی پاسخ داده می‌شود؟‏

۲ پیروان واقعی مسیح تردید ندارند که روزبه‌روز بر فشارها و مخالفت‌ها افزوده خواهد شد.‏ (‏ ۱یوحنّا ۵:‏۱۹‏)‏ همچنین می‌دانند که تحت حملات بی‌رحمانه و مستقیم شیطان قرار دارند.‏ این فرشتهٔ شریر با تمام کسانی که «احکام خدا را حفظ می‌کنند و شهادتِ عیسی را نگاه می‌دارند» سر جنگ دارد.‏ (‏ مکاشفه ۱۲:‏۱۲،‏ ۱۷‏)‏ لذا،‏ ما هر روز بیش از روز پیش نیاز به روح خدا داریم.‏ برای آن که یَهُوَه همواره روح‌القدس خود را به ما بدهد چه باید بکنیم؟‏ چرا می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که یَهُوَه وقتی ما را در سختی و مشقّت می‌بیند با کمال میل نیروی لازم را برای تحمّل آن به ما می‌دهد؟‏ جواب به این سؤالات را در دو حکایت کوتاهی که عیسی به عنوان تشبیه به کار برد می‌توانیم بیابیم.‏

مصرّانه دعا کنید

۳،‏ ۴.‏ عیسی چه تشبیهی به کار برد،‏ و این تشبیه چگونه به دعا کردن مربوط می‌شود؟‏

۳ یکی از شاگردان عیسی از او چنین درخواست کرد:‏ «خداوندا دعا کردن را به ما تعلیم نما.‏» (‏ لوقا ۱۱:‏۱‏)‏ عیسی در پاسخ دو حکایت کوتاه نقل کرد.‏ اوّل مردی را مثال زد که می‌خواست از مهمانش پذیرایی کند و دوّم به پدر مهربانی اشاره کرد که از کمک به پسر خود دریغ ننمود.‏ در اینجا می‌خواهیم این دو مثال عیسی را بررسی کنیم.‏

 ۴ عیسی گفت:‏ «کیست از شما که دوستی داشته باشد و نصف شب نزد وی آمده بگوید ای دوست سه قرص نان به من قرض ده،‏ چونکه یکی از دوستان من از سفر بر من وارد شده و چیزی ندارم که پیش او گذارم.‏ پس او از اندرون در جواب گوید مرا زحمت مده،‏ زیرا که الآن در بسته است و بچه‌های من در رختخواب با من خفته‌اند نمی‌توانم برخاست تا به تو دهم.‏ به شما می‌گویم هر چند به علّت دوستی برنخیزد تا بدو دهد،‏ لیکن به جهت لجاجت خواهد برخاست و هر آنچه حاجت دارد،‏ بدو خواهد داد.‏» عیسی سپس این نکته را به دعا کردن ربط داده،‏ گفت:‏ «من به شما می‌گویم سؤال کنید که به شما داده خواهد شد.‏ بطلبید که خواهید یافت.‏ بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد.‏ زیرا هر که سؤال کند،‏ یابد و هر که بطلبد،‏ خواهد یافت و هر که کوبد،‏ برای او باز کرده خواهد شد.‏» —‏ لوقا ۱۱:‏۵-‏۱۰‏.‏

۵.‏ تشبیه عیسی در مورد شخصی که با لجاجت از همسایهٔ خود چیزی طلب می‌کرد چه مطلبی را در مورد دعا کردن به ما می‌گوید؟‏

۵ پافشاری شخصیت حکایت عیسی در واقع به ما نشان می‌دهد که چگونه باید دعا کنیم.‏ عیسی تأکید کرد که «لجاجت» آن مرد بود که سبب شد به خواسته‌اش برسد.‏ (‏ لوقا ۱۱:‏۸‏)‏ واژهٔ یونانی‌ای که در این آیه «لجاجت» ترجمه شده است فقط یک بار در کتاب مقدّس به چشم می‌خورد.‏ این واژه را می‌توان به طور تحت‌اللفظی چنین ترجمه کرد:‏ «بدون خجالت.‏» با این که این صفت اغلب به صورت منفی به کار می‌رود،‏ ولی اگر برای دلیل موجهی باشد درخور تحسین است.‏ این مطلب به خوبی در مورد فردی که می‌خواست از مهمان خود پذیرایی کند صادق است.‏ او برای رسیدن به آنچه نیاز داشت بی‌آن که خجالت بکشد اصرار ورزید.‏ عیسی اصرار و لجاجت این شخص را الگویی برای دعا کردن قرار داد.‏ در واقع یَهُوَه به ما می‌گوید:‏ ‏«مصرّانه سؤال کنید که به شما داده خواهد شد.‏ مصرّانه بطلبید که خواهید یافت.‏ مصرّانه بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد.‏» (‏ لوقا ۱۱:‏۹‏،‏ ترجمهٔ دنیای جدید ‏)‏ یَهُوَه ‹روح‌القدس را به هر که از او سؤال کند خواهد داد.‏›‏

۶.‏ در دوران عیسی مهمان‌نوازی در نظر مردم چه ارجی داشت؟‏

۶ عیسی پس از آن که به شاگردانش تأکید کرد که باید درخواست‌های خود را مصرّانه در دعا عنوان کنند،‏ دلیل این کار را هم توضیح داد.‏ برای درک این موضوع لازم است بدانیم کسانی که به تشبیه عیسی گوش می‌دادند چه دیدی نسبت به مهمان‌نوازی داشتند.‏ در کتاب مقدّس بارها به این نکته برمی‌خوریم که در دوران قدیم مهمان‌نوازی به ویژه در نظر خادمان یَهُوَه اهمیت بسیار داشته است.‏ (‏ پیدایش ۱۸:‏۲-‏۵؛‏ عبرانیان ۱۳:‏۲‏)‏ برای آن‌ها مایهٔ سرشکستگی بود که نتوانند از مهمان خود چنان که باید پذیرایی کنند.‏ (‏ لوقا ۷:‏۳۶-‏۳۸،‏ ۴۴-‏۴۶‏)‏ با نظر به این موضوع می‌خواهیم بار دیگر نظری به مثال عیسی بیندازیم.‏

۷.‏ چرا مرد میزبان از بیدار کردن دوستش پروایی نداشت؟‏

۷ عیسی مردی را مثال زد که شب‌هنگام مهمانی برایش می‌آید.‏ او خود را موظف می‌داند از مهمانش پذیرایی کند،‏ ولی ‹چیزی ندارد که پیش او بگذارد.‏› برای او وضعیت اضطراری است.‏ پس پیش دوستش می‌رود و بدون آن که پروایی داشته باشد او را از خواب بیدار می‌کند و به او می‌گوید:‏ «ای دوست سه قرص نان به من قرض ده.‏» بعد هم آنقدر اصرار می‌کند که سرانجام به خواستهٔ خود می‌رسد.‏ حال می‌تواند با آن نان‌ها به نحوی شایسته از مهمان خود پذیرایی کند.‏

نیاز بیشتر،‏ اصرار بیشتر

۸.‏ چه چیزی ما را برمی‌انگیزد که برای طلب روح‌القدس اصرار ورزیم؟‏

۸ این تشبیه چه موضوعی را در مورد اصرار ورزیدن در  دعا بیان می‌کند؟‏ اصرار آن مرد برای گرفتن نان به این دلیل بود که وظیفهٔ پذیرای از مهمان خود را بسیار مهم تلقّی می‌کرد.‏ (‏ اِشَعْیا ۵۸:‏۵-‏۷‏)‏ برای وی قصور در این کار خلاف آداب مهمان‌نوازی بود.‏ ما نیز روح‌القدس یَهُوَه را برای خدمت مسیحی‌مان بسیار ضروری می‌دانیم و مصرّانه آن را از یَهُوَه طلب می‌کنیم.‏ (‏ زَکَرِیّا ۴:‏۶‏)‏ برای ما واضح است که بدون روح‌القدس،‏ مسیحیان موفقی نخواهیم بود.‏ (‏ متّیٰ ۲۶:‏۴۱‏)‏ عیسی می‌خواهد ما را به این نتیجه‌گیری مهم برساند؛‏ کسی که پی می‌برد تا چه اندازه به روح‌القدس نیاز دارد،‏ مصرّانه آن را از یَهُوَه می‌طلبد.‏

۹،‏ ۱۰.‏ الف)‏ با مثالی نشان دهید که چرا در دعا باید مصرّانه از یَهُوَه روح‌القدسش را طلب کنیم؟‏ ب)‏ ما باید چه سؤالی از خود بکنیم،‏ و چرا؟‏

۹ حال مثال مشابهی بیاوریم.‏ فرض کنید نیمه‌شب یکی از اعضای خانواده‌تان مریض شود.‏ آیا شب‌هنگام پزشکی را بیدار می‌کنید تا بیمارتان را معالجه کند؟‏ مسلّماً اگر چیز مهمی نباشد این کار را نمی‌کنید.‏ اما اگر حملهٔ قلبی باشد چطور؟‏ در این صورت بدون شک از بیدار کردن پزشک پروایی نخواهید داشت،‏ زیرا با یک وضعیت اضطراری مواجهید و کمک پزشک متخصص ضروری است.‏ ما مسیحیان نیز در دورانی زندگی می‌کنیم که اوضاع آن بسیار اضطراری است.‏ شیطان همچون «شیر غرّان» سعی دارد بر ما هجوم آورد.‏ (‏ ۱پِطْرُس ۵:‏۸‏)‏ موضوع مرگ و زندگی مطرح است و برای آن که ایمان خود را از گزند شیطان حفظ کنیم می‌باید مصرّانه از یَهُوَه روح‌القدسش را بطلبیم.‏ (‏ اَفَسُسیان ۳:‏۱۴-‏۱۶‏)‏ تنها به این طریق است که نیروی لازم را می‌یابیم تا بتوانیم ‹تا به آخر صبر کنیم.‏› —‏ متّیٰ ۱۰:‏۲۲؛‏ ۲۴:‏۱۳‏.‏

۱۰ بسیار مهم است که هرازگاه تأمّل کنیم و از خود بپرسیم:‏ ‹آیا من هم در دعاهایم اصرار می‌ورزم؟‏› اگر برای ما محرز باشد که به روح‌القدس نیاز داریم،‏ در دعاهایمان هم مصرّانه آن را طلب خواهیم کرد.‏

چه چیزی باعث می‌شود با اطمینان دعا کنیم؟‏

۱۱.‏ عیسی مثال پدر و پسر را چگونه به دعا کردن مربوط کرد؟‏

۱۱ حکایت مردی که مصرّانه از دوست خود طلب نان می‌کرد،‏ نشان می‌دهد که به چه شکل باید دعا کنیم.‏ حکایت بعدی عیسی خصوصیت شنوندهٔ دعا،‏ یعنی یَهُوَه خدا را نشان می‌دهد.‏ عیسی مطلب را چنین آغاز کرد:‏ «کیست از شما که پدر باشد و پسرش از او نان خواهد،‏ سنگی بدو دهد؟‏ یا اگر ماهی خواهد،‏ به عوض ماهی ماری بدو بخشد؟‏ یا اگر تخم‌مرغی بخواهد،‏ عقربی بدو عطا کند؟‏» سپس منظور خود را از آوردن این مثال چنین توضیح داد:‏ «پس اگر شما با آنکه شریر هستید،‏ می‌دانید چیزهای نیکو را به اولاد خود باید داد،‏ چند مرتبه زیادتر پدر آسمانی شما روح‌القدس را خواهد داد به هر که از او سؤال کند.‏» —‏ لوقا ۱۱:‏۱۱-‏۱۳‏.‏

۱۲.‏ مثال پدری که به درخواست پسرش عمل می‌کند چگونه میل و رغبت یَهُوَه را به ترتیب اثر دادن به درخواست‌های ما نشان می‌دهد؟‏

۱۲ عیسی با این مثال در نظر داشت احساس یَهُوَه را هنگامی که بندهٔ وفادارش دست دعا به سوی او دراز می‌کند نشان دهد.‏ (‏ لوقا ۱۰:‏۲۲‏)‏ اوّل از همه تفاوت این دو مثال را در نظر بگیریم.‏ یَهُوَه به هیچ وجه مثل شخصی که در مثال اوّل با بی‌میلی به دوستش نان داد نیست،‏ بلکه مثل پدری مهربان است که با کمال میل به درخواست فرزندش ترتیب اثر  می‌دهد.‏ (‏ مزمور ۵۰:‏۱۵‏)‏ سپس عیسی نکتهٔ دیگری به آن افزود و به تفاوت میان آن پدر و یَهُوَه اشاره کرد و گفت،‏ اگر پدری که ‹شرارت› و گناه را از آدم به ارث برده است،‏ حاضر است چیز نیکو به پسرش دهد،‏ پس مطمئناً پدر آسمانی‌مان با کمال میل حاضر است روح‌القدسش را به پرستندگانش عطا کند!‏ —‏ یعقوب ۱:‏۱۷‏.‏

۱۳.‏ وقتی به یَهُوَه دعا می‌کنیم از چه موضوعی می‌توانیم اطمینان داشته باشیم؟‏

۱۳ در اینجا عیسی چه درسی می‌خواهد به ما بیاموزد؟‏ او می‌خواهد به ما اطمینان دهد که یَهُوَه با کمال میل روح‌القدسش را به ما عطا می‌کند.‏ (‏ ۱یوحنّا ۵:‏۱۴‏)‏ وقتی مصرّانه از او چیزی می‌طلبیم،‏ هرگز نمی‌گوید:‏ «مرا زحمت مده،‏ زیرا که الآن در بسته است.‏» (‏ لوقا ۱۱:‏۷‏)‏ عیسی می‌گوید:‏ «سؤال کنید که به شما داده خواهد شد.‏ بطلبید که خواهید یافت.‏ بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد.‏» (‏ لوقا ۱۱:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ آری،‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ ‹ در روزی که یَهُوَه را می‌خوانیم،‏ ما را مستجاب می‌فرماید.‏› —‏ مزمور ۲۰:‏۹؛‏ ۱۴۵:‏۱۸‏.‏

۱۴.‏ الف)‏ وقتی با سختی مواجه می‌شویم چه تصوّر اشتباهی ممکن است در ذهنمان ایجاد شود؟‏ ب)‏ چرا در مواجهه با سختی‌ها می‌توانیم با اطمینان خاطر از یَهُوَه کمک بخواهیم؟‏

۱۴ عیسی با مثال فوق همچنین بر این موضوع تأکید کرد که نیکویی‌های یَهُوَه بسیار بیشتر از پدری بامحبت است.‏ پس،‏ هرگز نباید این تصوّر در ذهنمان به وجود آید که سختی‌هایی که می‌کشیم نتیجهٔ ناخوشنود بودن یَهُوَه از ماست.‏ شیطان است که می‌خواهد چنین تصوّری در ذهن ما ایجاد شود و در واقع دشمن اصلی ما خود اوست.‏ (‏ ایّوب ۴:‏۱،‏ ۷،‏ ۸؛‏ یوحنّا ۸:‏۴۴‏)‏ کتاب مقدّس هرگز ما را ترغیب نکرده است که با چنین افکار منفی‌ای خود را آزار دهیم.‏ یَهُوَه مسبب مشکلات و سختی‌های ما نیست.‏ (‏ یعقوب ۱:‏۱۳‏)‏ او کسی نیست که به اصطلاح مار یا عقرب به دست ما دهد.‏ پدر مهربانمان ‹چیزهای نیکو را به آنانی که از او سؤال می‌کنند می‌بخشد.‏› (‏ متّیٰ ۷:‏۱۱؛‏ لوقا ۱۱:‏۱۳‏)‏ هر چه بیشتر با نیکویی‌های یَهُوَه آشنا شویم و هر چه بیشتر پی ببریم که با چه رغبتی می‌خواهد به ما کمک کند،‏ با اطمینان بیشتری از او طلب کمک می‌کنیم.‏ و وقتی به ما کمک می‌کند مانند مزمورنویس می‌گوییم:‏ «خدا مرا شنیده است و به آواز دعای من توجه فرموده.‏» —‏ مزمور ۱۰:‏۱۷؛‏ ۶۶:‏۱۹‏.‏

نحوهٔ کمک روح‌القدس به ما

۱۵.‏ الف)‏ عیسی در خصوص روح‌القدس چه وعده‌ای داد؟‏ ب)‏ یکی از کمک‌های روح‌القدس چیست؟‏

۱۵ عیسی اندکی پیش از مرگ خود نیز بار دیگر رسولانش را از نکته‌ای که در حکایت خود گفته بود مطمئن ساخت.‏ او در مورد روح‌القدس چنین گفت:‏ «من از پدر سؤال می‌کنم و [«یاری‌دهنده‌ای،‏» د ج ‏] دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند.‏» (‏ یوحنّا ۱۴:‏۱۶‏)‏ عیسی وعده داد که یاری‌دهنده یعنی روح‌القدس با شاگردانش خواهد بود.‏ روح‌القدس تا به امروز شاگردان عیسی را یاری رسانده است.‏ یکی از کمک‌های روح‌القدس به ما هنگام مواجهه با سختی‌هاست.‏ در واقع،‏ روح یَهُوَه قدرت تحمّل سختی‌ها را به ما می‌دهد.‏ چگونه؟‏ پولُس رسول که خود با سختی‌های بسیاری مواجه شده بود در نامه‌ای به مسیحیان قُرِنتُس توضیح داد که روح‌القدس چگونه در تمام سختی‌ها او را یاری کرده است.‏ در اینجا می‌خواهیم مختصراً به بررسی سخنان پولُس بپردازیم.‏

۱۶.‏ چگونه ممکن است ما نیز در وضعیتی مشابه وضعیت پولُس قرار بگیریم؟‏

۱۶ نخست پولُس آشکارا از مشکلی که مثل ‹خاری در جسمش› او را آزار می‌داد صحبت کرد و گفت:‏ «در بارهٔ آن از خداوند [یَهُوَه] سه دفعه استدعا نمودم تا از من برود.‏» (‏ ۲قُرِنتیان ۱۲:‏۷،‏ ۸‏)‏ با این که پولُس بارها از یَهُوَه استدعا کرده بود که مشکلش را برطرف کند،‏ چنین نشد.‏ آیا شما هم با چنین وضعیتی روبرو بوده‌اید؟‏ آیا مثل پولُس مصرّانه و با اطمینان قلبی از یَهُوَه استدعا کرده‌اید که مشکلتان را رفع کند،‏ ولی مشکلتان همچنان باقی مانده است؟‏ آیا مفهوم آن این است  که یَهُوَه به دعایتان ترتیب اثر نداده و روحش را به شما عطا نکرده است؟‏ خیر،‏ چنین نیست!‏ (‏ مزمور ۱۰:‏۱،‏ ۱۷‏)‏ توجه کنید که پولُس رسول در ادامه به چه نکته‌ای اشاره می‌کند.‏

۱۷.‏ یَهُوَه چگونه دعای پولُس را مستجاب کرد؟‏

۱۷ پولُس به این سخن یَهُوَه اشاره می‌کند:‏ «فیض من تو را کافی است،‏ زیرا که قوّت من در ضعف کامل می‌گردد.‏» سپس چنین نتیجه‌گیری کرد:‏ «پس به شادی بسیار از ضعف‌های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوّت مسیح [«همچون خیمه‌ای بر من قرار گیرد،‏» د ج ‏].‏» (‏ ۲قُرِنتیان ۱۲:‏۹؛‏ مزمور ۱۴۷:‏۵‏)‏ پولُس قدرت یَهُوَه را که از طریق مسیح همچون خیمه‌ای بر او قرار گرفته بود با تمام وجود حس کرده بود.‏ اکنون هم یَهُوَه به همین نحو دعاهای ما را مستجاب می‌کند.‏ او خادمان وفادار خود را در خیمهٔ حمایتش محفوظ می‌دارد.‏

۱۸.‏ چگونه می‌توانیم سختی‌ها و مشکلات را تحمّل کنیم؟‏

۱۸ البته،‏ خیمه مسلّماً مانع بارش و وزش باد نمی‌شود اما تا حدّی ما را از این عوامل طبیعی محفوظ می‌دارد.‏ به همین ترتیب،‏ حمایتی که یَهُوَه از طریق «قوّت مسیح» در اختیار ما قرار می‌دهد،‏ مانع وقوع مشکلات و سختی‌ها نمی‌شود،‏ اما باعث می‌شود که ایمان ما از گزند عوامل دنیا و حملات حاکم این دنیا یعنی شیطان محفوظ بماند.‏ (‏ مکاشفه ۷:‏۹،‏ ۱۵،‏ ۱۶‏)‏ با این وصف،‏ حتی اگر با مشکلی روبرو هستیم که همچنان به قوّت خود باقی است،‏ می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که یَهُوَه آن را می‌داند و به ‹فریادمان› رسیده است.‏ (‏ اِشَعْیا ۳۰:‏۱۹؛‏ ۲قُرِنتیان ۱:‏۳،‏ ۴‏)‏ پولُس نوشت:‏ «خدا امین است که نمی‌گذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید،‏ بلکه با تجربه مَفَرّی نیز می‌سازد تا یارای تحمّل آن را داشته باشید.‏» —‏ ۱قُرِنتیان ۱۰:‏۱۳؛‏ فیلِپّیان ۴:‏۶،‏ ۷‏.‏

۱۹.‏ ما باید مصمم به چه کاری باشیم،‏ و چرا؟‏

۱۹ برای ما واضح است که «ایّام آخر» این دنیای پر از شرارت با ‹سختی‌های› فراوان همراه است.‏ (‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱‏)‏ ولی همچنین می‌دانیم که تحمّل این سختی‌ها غیرممکن نیست،‏ زیرا که از کمک و حمایت روح مقدّس یَهُوَه برخورداریم.‏ یَهُوَه روح‌القدس را با کمال میل و به وفور به تمام کسانی که مصرّانه و با اطمینان قلبی آن را طلب می‌کنند می‌دهد.‏ باشد که هر روزه در دعا مصرّانه روح‌القدس را از یَهُوَه طلب کنیم.‏ —‏ مزمور ۳۴:‏۶؛‏ ۱یوحنّا ۵:‏۱۴،‏ ۱۵‏.‏

مرور مقاله

‏• برای کسب روح‌القدس خدا چه باید کرد؟‏

‏• وقتی در دعا از یَهُوَه روح‌القدس را طلب می‌کنیم چرا می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که دعای ما را مستجاب می‌کند؟‏

‏• روح‌القدس چگونه به ما کمک می‌کند تا سختی‌ها را تحمّل کنیم؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۳]‏

از حکایت مردی که مصرّانه از دوستش طلب نان کرد چه می‌آموزیم؟‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۴]‏

آیا شما نیز مصرّانه از خدا روح‌القدسش را می‌طلبید؟‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۵]‏

از حکایتی که عیسی در مورد پدری بامحبت نقل کرد چه مطلبی را در مورد یَهُوَه می‌آموزیم؟‏