مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

چرا باید درستکار بود؟‏

چرا باید درستکار بود؟‏

 چرا باید درستکار بود؟‏

مردی دانش‌آموخته گفت:‏ «اراده در من حاضر است اما صورت نیکو کردن نی.‏ زیرا آن نیکویی را که می‌خواهم نمی‌کنم،‏ بلکه بدی را که نمی‌خواهم می‌کنم.‏» چرا باید برای عالِمی فهمیده به عمل آوردن آنچه عقلاً می‌داند درست است این چنین سخت باشد؟‏ پس از آن سخن،‏ وی توضیح می‌دهد:‏ «لهٰذا این شریعت را می‌یابم که وقتی که می‌خواهم نیکویی کنم بدی نزد من حاضر است.‏ زیرا برحسب انسانیت باطنی به شریعت خدا خوشنودم.‏ لٰکن شریعتی دیگر در اعضای خود می‌بینم که با شریعت ذهن من منازعه می‌کند و مرا اسیر می‌سازد به آن شریعت گناه که در اعضای من است.‏» —‏ رومیان ۷:‏۱۸،‏ ۱۹،‏ ۲۱-‏۲۳‏.‏

سخنان بالا را پولُس رسول نزدیک به ۲۰۰۰ سال پیش به قلم آورد.‏ با این توصیف می‌بینیم که درستکاری برای انسان‌های ناکامل کاری بسیار دشوار است.‏ پای‌بندی به اصول راستی و درستکاری،‏ مخصوصاً تحت شرایط دشوار،‏ حقیقتاً قوّت و ارادهٔ اخلاقی قوی و مصمم می‌خواهد.‏ پس با توجه به دشواری امر چرا باید در درستکاری کوشا باشیم؟‏

برای یافتن جواب لازم است به آنچه کتاب مقدّس در مورد آیندهٔ شخص درستکار پیشگویی می‌کند رجوع کنیم.‏ در مزمور ۳۷:‏۳۷،‏ ۳۸ می‌خوانیم:‏ «مرد کامل را ملاحظه کن و مرد راست را ببین زیرا که عاقبت آن مرد سلامتی است.‏ اما خطاکاران جمیعاً هلاک خواهند گردید و عاقبت شریران منقطع خواهد شد.‏» امثال ۲:‏۲۱،‏ ۲۲ می‌افزاید:‏ «راستان در زمین ساکن خواهند شد،‏ و کاملان در آن باقی خواهند ماند.‏ لیکن شریران از زمین منقطع خواهند شد،‏ و ریشهٔ خیانتکاران از آن کنده خواهد گشت.‏»‏

این وعده‌ها و وعده‌های مشابهی که در کتاب مقدّس آمده است انگیزه‌ای بسیار قوی در ما ایجاد می‌کند تا آفریدگار خود را خوشنود سازیم.‏ اما مهم‌ترین دلیل و انگیزه‌ای که رغبت به راستی و درستکاری را در ما انسان‌ها ایجاد می‌کند به این وعده‌ها محدود نمی‌شود.‏ دلیل مذکور به موضوعی مربوط می‌شود که تک‌تک مخلوقات ذی‌شعور را در بر می‌گیرد.‏ کتاب مقدّس این موضوع را برای ما آشکار می‌کند و نشان می‌دهد که عکس‌العمل ما چه تأثیری بر زندگی ما می‌گذارد.‏ برای پی بردن به جواب کتاب مقدّس از شما دعوت می‌کنیم کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس را با توزیع‌کنندگان آن یعنی شاهدان یَهُوَه بررسی کنید.‏