مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

ازدواج پیوندی قابل احترام در نظر خدا و مردم

ازدواج پیوندی قابل احترام در نظر خدا و مردم

ازدواج پیوندی قابل احترام در نظر خدا و مردم

‏«در قانای جلیل عروسی بود.‏ .‏ .‏ .‏ عیسی و شاگردانش را نیز به عروسی دعوت کردند.‏» —‏ یوحنّا ۲:‏۱،‏ ۲‏.‏

۱.‏ گزارشی که در مورد عیسی در قانا آمده است چه موضوعی را نشان می‌دهد؟‏

عیسی به همراه مادر و برخی از شاگردانش در جشن عروسی‌ای شرکت داشت.‏ آن‌ها می‌دانستند شرکت در چنین جشنی و بودن در میان قوم خدا می‌تواند شادی‌بخش باشد.‏ عیسی در آن جشن با انجام اوّلین معجزهٔ خود بر شادی و مسرّت آن افزود و آن مناسبت را برای همیشه فراموش‌نشدنی ساخت.‏ (‏ یوحنّا ۲:‏۱-‏۱۱‏)‏ شاید شما هم در مراسم ازدواج زوجی مسیحی شرکت داشته‌اید و از آن لذّت برده‌اید؛‏ مراسمی که نشانگر شروع زندگی یک زوج سعادتمند و خدمت مشترکشان به یَهُوَه خداست.‏ شاید بخواهید در برگزاری چنین مراسمی به دوست خود کمک کنید یا ممکن است خودتان برگزاری چنین جشنی را در پیش‌رو داشته باشید.‏ چگونه می‌توان مراسم ازدواج را به شایستگی انجام داد؟‏

۲.‏ کتاب مقدّس در رابطه با ازدواج چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟‏

۲ مسیحیان پند و نصایح کلام خدا را عملی و مفید می‌دانند و برای برگزاری مراسم ازدواج نیز آن را در نظر می‌گیرند.‏ (‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ البته این موضوع به این معنی نیست که در کتاب مقدّس لیستی از قوانین برگزاری این مراسم نوشته شده باشد.‏ چرا که از دوران قدیم تا به امروز همواره تفاوت‌هایی در قوانین و آداب و رسوم فرهنگ‌های مختلف وجود داشته است.‏ برای مثال،‏ در زمان اسرائیل باستان مراسم خاصّی برای ازدواج وجود نداشت.‏ روزی که داماد عروس را به خانهٔ خود یا پدرش می‌بُرد روز ازدواج آنان محسوب می‌شد.‏ (‏ پیدایش ۲۴:‏۶۷؛‏ اِشَعْیا ۶۱:‏۱۰؛‏ متّیٰ ۱:‏۲۴‏)‏ آنان بدون تشریفاتِ خاصّی که امروزه مرسوم است زندگی مشترک خود را آغاز می‌کردند.‏

۳.‏ عیسی در قانا چه کرد؟‏

۳ زن و مرد اسرائیلی با این عمل خود به همگان نشان می‌دادند که رسماً با یکدیگر ازدواج کرده‌اند.‏ در صورت تمایل جشنی را به همین مناسبت برگزار می‌نمودند و دیگر اسرائیلیان می‌توانستند در این جشن شرکت کنند.‏ نمونهٔ آن همان جشن عروسی‌ای است که در یوحنّا ۲:‏۱ آمده است.‏ (‏ متّیٰ ۲۲:‏۲-‏۱۰؛‏ ۲۵:‏۱۰؛‏ لوقا ۱۴:‏۸‏)‏ این گزارش نشان می‌دهد که عیسی در جشن عروسی یک زوج یهودی شرکت داشت و به شادی و خوشی این مراسم افزود.‏ نکته‌ای که برای ما اهمیت دارد این است که چه تفاوتی بین آن زمان و زمان ما در برقراری پیوند ازدواج و جشن عروسی وجود دارد.‏

۴.‏ مسیحیان برای برگزاری مراسم ازدواجشان چه طرقی را انتخاب می‌کنند و چرا؟‏

۴ امروزه در بسیاری از کشورها مسیحیان باید بر طبق ضوابط قانونی مرسوم در آن کشور ازدواج کنند.‏ به عنوان مثال،‏ شاید مراسم ازدواج آنان با عقدی ساده در حضور قاضی،‏ در شهرداری یا در مقابل نمایندهٔ مذهبی‌ای که مورد تأیید قانون است صورت گیرد.‏ برخی شاید در مراسم ازدواج‌شان تعدادی از بستگان و دوستان خود را دعوت کنند تا آنان نقش شاهد را داشته باشند یا در شادی پیوند آنان شریک باشند.‏ (‏ اِرْمیا ۳۳:‏۱۱؛‏ یوحنّا ۳:‏۲۹‏)‏ برخی دیگر از مسیحیان ممکن است به این مناسبت جشن ساده‌ای برگزار کنند و تنها دوستان نزدیک خود را برای صرف غذا دعوت نمایند.‏ از آنجایی که خواسته‌ها و سلیقه‌های ما با هم متفاوت است باید به حق انتخاب برادرانِ مسیحیِ بالغ‌مان احترام بگذاریم.‏ —‏ رومیان ۱۴:‏۳،‏ ۴‏.‏

۵.‏ چرا بسیاری از مسیحیان در مراسم ازدواج خود سخنرانی‌ای ترتیب می‌دهند و این سخنرانی چه ویژگی‌هایی دارد؟‏

۵ مسیحیان اغلب در روز ازدواج خود سخنرانی‌ای بر پایهٔ کتاب مقدّس ترتیب می‌دهند.‏ * آنان بر این عقیده‌اند که یَهُوَه به عنوان بنیان‌گذار ازدواج می‌تواند از طریق پند و نصایح کلام خود آن‌ها را راهنمایی و کمک کند تا زندگی‌ای سعادتمند و موفق بنا نمایند.‏ (‏ پیدایش ۲:‏۲۲-‏۲۴؛‏ مَرقُس ۱۰:‏۶-‏۹؛‏ اَفَسُسیان ۵:‏۲۲-‏۳۳‏)‏ بسیاری مایلند دوستان و بستگانشان را برای این مناسبت شادی‌بخش دعوت کنند.‏ قوانین،‏ عادات و سُنن و روش‌های برگزاری مراسم ازدواج در مناطق مختلف دنیا متفاوت است.‏ دید مسیحیان نسبت به این مراسم چگونه باید باشد؟‏ این مقاله به بررسی این مراسم در نقاط مختلف دنیا می‌پردازد.‏ بعضی از قوانین و سُنن مربوط به این مراسم ممکن است تفاوت چشمگیری با دانسته‌های ما یا قوانین و رسومی که در شهر یا کشور ما رایج است داشته باشد.‏ با این وجود ما می‌توانیم از این اطلاعات،‏ اصول و جنبه‌هایی که برای قوم خدا اهمیت دارند بهره گیریم.‏

حرمت ازدواج قانونی

۶،‏ ۷.‏ چرا باید به قوانین مربوط به ازدواج توجه کنیم و چگونه می‌توانیم به آن احترام بگذاریم؟‏

۶ با وجود این که یَهُوَه بانی ازدواج است دولت‌ها از این قدرت و اختیار برخوردارند که بر شیوهٔ ازدواج نظارت و کنترل داشته باشند.‏ زیرا عیسی می‌گوید:‏ «آنچه از قیصر است،‏ به قیصر رد کنید و آنچه از خداست،‏ به خدا.‏» (‏ مَرقُس ۱۲:‏۱۷‏)‏ پولُس رسول نیز گفته است:‏ «هر شخص مطیع قدرت‌های برتر بشود،‏ زیرا که قدرتی جز از خدا نیست و آن‌هایی که هست از جانب خدا مرتب شده است.‏» —‏ رومیان ۱۳:‏۱؛‏ تیطُس ۳:‏۱‏.‏

۷ در بسیاری از کشورها «قیصر» یا به عبارت دیگر مراجع دولتی موظفند شرایط ازدواج را برای افراد تعیین کنند.‏ اگر بر اساس کتاب مقدّس مانعی برای ازدواج یک زن و مرد مسیحی وجود نداشته باشد آنان ضوابط مراجع دولتی را در نظر می‌گیرند و وجداناً به آن‌ها عمل می‌کنند.‏ در برخی از کشورها زوج مسیحی اطاعتشان را با ثبت رسمی ازدواج خود نشان می‌دهند و یا شخصاً تقاضای گواهی ازدواج می‌کنند و یا این که در دفترخانه‌ای رسماً مراسم عقد را برگزار می‌نمایند.‏ هنگامی که اوغُسْطُسِ قیصر فرمان سرشماری را صادر کرد مریم و یوسف نیز از این فرمان اطاعت نمودند و به بیت‌لَحَم سفر کردند تا در آنجا نام خود را ثبت کنند.‏ —‏ لوقا ۲:‏۱-‏۵‏.‏

۸.‏ پیوند ازدواج برای شاهدان یَهُوَه به چه معنی است و آنان از انجام چه کاری خودداری می‌کنند؟‏

۸ مرد و زنی که قانوناً ازدواج می‌کنند و پیمان زناشویی می‌بندند ازدواج آنان از دید خدا نیز معتبر شناخته می‌شود.‏ بدین دلیل شاهدان یَهُوَه مراسم ازدواج قانونی را فقط یک بار انجام می‌دهند و فقط یک بار پیمان ازدواج می‌بندند و بعد از ۲۵ یا ۵۰ سال تجدید پیمان نمی‌کنند.‏ (‏ متّیٰ ۵:‏۳۷‏)‏ (‏ بعضی کلیساها تنها ازدواجی را که طی مراسمی در حضور کشیش انجام شود به رسمیت می‌شناسند و ازدواج قانونی را به رسمیت نمی‌شناسند.‏)‏ در برخی از کشورها به شماری از شاهدان یَهُوَه اجازه داده می‌شود به عنوان مرجعی رسمی پیوند ازدواج را برقرار کنند.‏ در صورت امکان مراسم عقد و ازدواج همراه با سخنرانی‌ای در سالن ملکوت برگزار می‌شود.‏ سالن ملکوت محل پرستش یَهُوَه و مناسب برای انجام این امر مهم است؛‏ چرا که یَهُوَه خدا خود بنیان‌گذار پیوند ازدواج است.‏

۹.‏ الف)‏ برای ازدواج قانونی،‏ زوج مسیحی ممکن است چه راهی را برگزینند؟‏ ب)‏ در برنامه‌ریزی مراسم ازدواج در سالن ملکوت پیران چه وظیفه‌ای دارند؟‏

۹ در بعضی از کشورها بر طبق قانون،‏ مراسم عقد باید در یک دفتر دولتی مثل شهرداری یا در حضور یک محضردار صورت گیرد.‏ مسیحیان اغلب سخنرانی ازدواجشان را بلافاصله بعد از عقدشان و یا روز بعد از آن در سالن ملکوت برگزار می‌کنند.‏ (‏ زوج‌های مسیحی نمی‌خواهند که بین عقد و سخنرانی ازدواجشان چندین روز فاصله بیفتد زیرا آنان با عقد رسمی‌شان در نظر یَهُوَه خدا،‏ مردم و همین طور جماعت مسیحی رسماً زن و شوهر هستند.‏)‏ داشتن نامی نیکو در جماعت مسیحی برای زوجی که می‌خواهند سخنرانی‌ای در سالن ملکوت داشته باشند ضروری است.‏ آنان باید برای انجام این مراسم به پیران کمیتهٔ خدمت جماعت مراجعه کنند.‏ این سرپرستان باید مطمئن شوند که بین زمان اجرای این مراسم و سایر فعالیت‌هایی که در آن سالن صورت می‌گیرد تداخل ایجاد نشود.‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۱۴:‏۳۳،‏ ۴۰‏)‏ به علاوه،‏ آنان باید درخواست‌های زوج مسیحی را در رابطه با اجرای مراسم در سالن ملکوت بررسی کنند و در صورت لزوم آن را به برادران و خواهران جماعت اطلاع دهند.‏

۱۰.‏ در صورتی که در کشوری عقد و ازدواج قانونی الزامی باشد سخنرانی ازدواج چگونه برگزار خواهد شد؟‏

۱۰ سخنرانی ازدواج باید از لحاظ روحانی سازنده،‏ گرم و دوستانه و شایستهٔ این مراسم اجرا شود.‏ در صورتی که زوج مسیحی رسماً ازدواج کرده باشند پیر جماعتی که سخنرانی آنان را ایراد می‌کند باید اشاره کند که آنان مطابق قانون زن و شوهر اعلام شده‌اند.‏ همچنین اگر آنان سوگند ازدواج خود را در مراسم ازدواج قانونی خود به زبان نیاورده‌اند می‌توانند در طول سخنرانی این کار را انجام دهند.‏ * برخی مسیحیان با وجود اینکه سوگند ازدواج خود را هنگام عقد قانونی‌شان ادا کرده‌اند تمایل دارند آن را در مقابل یَهُوَه و جماعت مسیحی نیز اعلام کنند.‏ در این صورت آنان باید جملاتشان را طوری ادا کنند که نشان دهد این سوگند را قبلاً یاد کرده‌اند.‏ —‏ متّیٰ ۱۹:‏۶؛‏ ۲۲:‏۲۱‏.‏

۱۱.‏ در برخی از مناطق ازدواج به چه صورت انجام می‌شود و سخنرانی ازدواج چگونه خواهد بود؟‏

۱۱ در برخی از مناطق قانوناً مراسمی برای ازدواج رسمی وجود ندارد و حتی برای عقد حضور محضردار نیز ضروری نیست.‏ بلکه پیوند ازدواج تنها با پر کردن و امضای فرم ازدواج و ارائهٔ آن به ادارهٔ مربوط به آن صورت می‌گیرد.‏ به این شکل آن فرم به عنوان گواهی ازدواج رسماً به ثبت می‌رسد و آن روز تاریخ عقد آنان محسوب می‌شود.‏ همان طور که قبلاً گفتیم ممکن است زوج مسیحی مستقیماً پس از به ثبت رسیدن ازدواجشان در سالن ملکوت حاضر شوند و برادری باتجربه سخنرانی ازدواج آنان را بر اساس کتاب مقدّس ارائه دهد.‏ او در سخنرانی‌اش به ازدواج ثبت‌شدهٔ آنان اشاره می‌کند و مطابق مطالبی که در بند ۱۰ و پاورقی این بند آمده از آنان می‌خواهد که سوگند ازدواج را یاد کنند.‏ تمامی حضار در سالن ملکوت در شادی عروس و داماد شریک می‌شوند و از پند و اندرزهای کلام خدا فایده می‌برند.‏ —‏ غزل‌های سلیمان ۳:‏۱۱‏.‏

ازدواج سنتی و قانونی

۱۲.‏ ازدواج سنتی چیست و بعد از چنین ازدواجی چه توصیه‌ای می‌شود؟‏

۱۲ در برخی از کشورها ازدواج سنتی (‏ یا قبیله‌ای)‏ رایج است.‏ ازدواج سنتی به این معنی نیست که زن و مرد تنها با توافق یکدیگر با هم زندگی کنند.‏ گاه دولت‌های محلّی برای زن و مردی که زندگی مشترکشان را آغاز کرده‌اند اما به عقد هم در نیامده‌اند حقوقی قائل می‌شوند،‏ چنین موردی نیز ازدواج سنتی خوانده نمی‌شود.‏ * ازدواج سنتی ازدواجی است که بر مبنای سُنت‌های قوم انجام شود؛‏ سُنت‌هایی که مردم آن منطقه آن را به رسمیت می‌شناسند.‏ به عنوان مثال در بعضی مناطق،‏ پرداخت کامل وجهی که به عنوان مهریه پذیرفته شده است می‌تواند پیوند یک زوج را از نظر قانون و در نظر خدا رسمی سازد.‏ ازدواج سنتی از دید دولت معتبر و رسمی است و برای پیوند ازدواج در آن مناطق انجام چنین سُنت‌هایی واجب است.‏ زن و شوهر پس از ازدواج سنتی اغلب می‌توانند ازدواجشان را به ثبت رسانند و حتی ممکن است گواهی رسمی ازدواج نیز دریافت کنند.‏ ثبت ازدواج سنتی برای یک زوج،‏ و بعدها برای فرزندانشان و همین طور زنی که همسرش را از دست بدهد این امکان را فراهم می‌سازد تا از حمایت دولت برخوردار گردند.‏ جماعت مسیحی از کسانی که به صورت سنتی ازدواج کرده‌اند،‏ می‌خواهد که هر چه سریع‌تر ازدواج خود را به ثبت رسانند.‏ در خور توجه است که تحت شریعت موسی اسرائیلیان هم ازدواج و اصل و نسب خود را به ثبت می‌رساندند.‏ —‏ متّیٰ ۱:‏۱-‏۱۶‏.‏

۱۳.‏ بعد از ازدواج سنتی سخنرانی ازدواج برای چه منظوری برگزار می‌شود؟‏

۱۳ زوجی که به روش سنتی ازدواج می‌کنند زن و شوهر محسوب می‌گردند.‏ همان طور که قبلاً به آن اشاره شد بعد از چنین ازدواجی زوج مسیحی می‌توانند سخنرانی‌ای همراه با سوگند ازدواج در سالن ملکوت برگزار کنند.‏ سخنران حضار را از ازدواج قانونی این زوج (‏ مطابق با قانون قیصر)‏ آگاه می‌سازد.‏ پیوند ازدواج یک بار بسته می‌شود و از این رو مراسم ازدواج سنتی نیز فقط یک بار انجام می‌شود و فقط یک بار گفتاری بر اساس کتاب مقدّس داده خواهد شد.‏ بهتر است مراسم ازدواج سنتی و سخنرانی تا آنجا که ممکن است از لحاظ زمانی به هم نزدیک باشند و ترجیحاً در یک روز انجام گیرند.‏ انجام چنین کاری نشانهٔ احترام به ازدواج مسیحی در میان مردم آن منطقه است.‏

۱۴.‏ اگر برای یک زوج مسیحی ازدواج محضری و ازدواج سنتی ممکن باشد کدام یک را می‌توانند انتخاب کنند؟‏

۱۴ در بعضی از کشورها با این که ازدواج سنتی قانونی می‌باشد اما عقد محضری نیز ممکن است.‏ چنین ازدواجی معمولاً در حضور محضردار صورت می‌گیرد و در بعضی موارد شامل سوگند ازدواج و ثبت دفتری آن نیز می‌باشد.‏ بعضی از مسیحیان ازدواج محضری را به ازدواج سنتی ترجیح می‌دهند.‏ اما از نظر قانونی نیازی نیست که هم عقد محضری و هم ازدواج سنتی صورت گیرد بلکه هر دو شکل ازدواج از نظر دولت قانونی محسوب می‌شوند.‏ در بندهای ۹ و ۱۰ به سخنرانی و سوگند ازدواج اشاره شد که می‌توان آن را در مورد ازدواج‌های محضری هم به کار گرفت.‏ موضوع مهم این است که ازدواج زن و مرد از نظر یَهُوَه شایسته و مورد قبول و از نظر دولت رسمی باشد.‏ —‏ لوقا ۲۰:‏۲۵؛‏ ۱پِطْرُس ۲:‏۱۳،‏ ۱۴‏.‏

پیوند ازدواج را همچنان محترم شماریم

۱۵،‏ ۱۶.‏ چگونه می‌توان ارزش و حرمت ازدواج را در مراسم آن نشان داد؟‏

۱۵ زمانی که همسر پادشاه پارس از اطاعت از او سرپیچی کرد مشاورش مَموکان چنین پند داد که ‹همهٔ زنان شوهران خود را احترام نمایند.‏› چنین پندی می‌توانست برای آنان مفید و عملی واقع شود.‏ (‏ اِسْتَر ۱:‏۲۰‏)‏ زنان مسیحی خوب می‌دانند که باید به شوهران خود احترام بگذارند و نیازی به دستور پادشاه ندارند.‏ مردان مسیحی نیز باید همسرشان را «محترم» و عزیز شمارند.‏ (‏ امثال ۳۱:‏۱۱،‏ ۳۰؛‏ ۱پِطْرُس ۳:‏۷‏)‏ زن و مرد مسیحی باید از همان ابتدای زندگی مشترکشان به یکدیگر احترام متقابل بگذارند؛‏ نه پس از گذشت چندین سال.‏ آری،‏ آنان باید از همان روز ازدواجشان برای یکدیگر احترام قائل شوند.‏

۱۶ همان طور که از روز ازدواج رابطهٔ بین زن و شوهر حرمت و احترامی متقابل می‌طلبد سخنرانی ازدواج نیز باید در شأن این رابطه باشد.‏ روی سخن پیر جماعتی که سخنرانی ازدواج را بر عهده دارد باید به زوج مسیحی باشد و با احترام و شایستگی با آن‌ها سخن گوید.‏ او باید حرمت زوج مسیحی را حفظ کند و از مزاح و از بیان شوخی‌ها و داستان‌هایی که بین مردم رواج دارد دوری کند.‏ وی همچنین باید از گفتن سخنانی که موجب خجالت عروس و داماد و حضار می‌شود پرهیز کند.‏ سخنان وی باید سازنده،‏ گرم و صمیمی باشد.‏ سخنرانی ازدواج باید نقش مهم بنیان‌گذار ازدواج و راهنمایی‌های او را برجسته سازد.‏ آری،‏ سخنرانی‌ای همراه با احترام در روز ازدواج به یَهُوَه جلال و شکوه می‌بخشد.‏

۱۷.‏ چرا مسیحیان باید دیدگاه قانون را در مورد ازدواج رعایت نمایند؟‏

۱۷ این مقاله به نکاتی در مورد قانونی بودن پیوند ازدواج اشاره کرد.‏ بعضی از این نکات در منطقه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم کاربرد ندارد.‏ با این وجود همهٔ ما شاهدان یَهُوَه باید به اهمیت این مراسم توجه داشته باشیم.‏ این امر نشانگر آن است که احترام و حرمت به قوانین کشور (‏ قانون قیصر)‏ را در نظر داریم.‏ (‏ لوقا ۲۰:‏۲۵‏)‏ پولُس رسول به مسیحیان تأکید می‌کند:‏ «به هر کس آنچه را حق اوست،‏ بدهید:‏ اگر مالیات است،‏ مالیات بدهید؛‏ اگر خراج است،‏ خراج بپردازید؛‏ اگر احترام است،‏ احترام بگذارید.‏» (‏ رومیان ۱۳:‏۷‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو ‏)‏ مسیحیان باید در خصوص شروع زندگی مشترک نیز مطابق اصول الٰهی به قوانین دولت‌ها احترام بگذارند.‏

۱۸.‏ چه نکته‌ای در ارتباط با ازدواج درخور توجه است و چگونه می‌توانیم در این مورد اطلاعاتی کسب کنیم؟‏

۱۸ بسیاری از مسیحیان مراسم ازدواج خود را با جشنی همراه می‌سازند.‏ عیسی مسیح هم در چنین جشنی شرکت کرد.‏ پند و نصایح کتاب مقدّس برای برگزاری چنین ضیافتی می‌تواند ما را یاری کند تا احترام به یَهُوَه خدا،‏ جماعت و زوج مسیحی را حفظ نماییم.‏ در مقالهٔ بعد به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.‏ *

‏[پاورقی‌ها]‏

^ بند 5 عنوان این سخنرانی ۳۰ دقیقه‌ای «ازدواج شرافتمندانه از دید خدا» می‌باشد و محتوای آن برای عروس و داماد و حضار مفید و عملی خواهد بود.‏ این سخنرانی بر اساس پند و اندرزهای کتاب مقدّس تنظیم می‌شود که در کتاب راز سعادت خانوادگی و سایر نشریات چاپ شاهدان یَهُوَه توضیح داده شده‌اند.‏

^ بند 10 زوج مسیحی می‌توانند سوگندی را که در زیر آمده و خدا را جلال می‌دهد یاد کنند؛‏ البته در صورتی که قوانین محلّی سوگندِ ازدواج دیگری را الزامی نشمارد.‏ سوگند ازدواج برای داماد:‏ «من [نام داماد] تو را [نام عروس] همسر خود اعلام می‌کنم و می‌خواهم مطابق اصول الٰهی که در کتاب مقدّس برای شوهران مسیحی آمده به تو عشق و محبت ورزم و تا زمانی که طبق اصول الٰهی با هم زندگی می‌کنیم تو را عزیز و گرامی دارم.‏» سوگند ازدواج برای عروس:‏ «من [نام عروس] تو را [نام داماد] همسر خود اعلام می‌کنم و می‌خواهم مطابق اصول الٰهی که در کتاب مقدّس برای زنان مسیحی آمده برای تو احترام عمیق قائل باشم،‏ به تو عشق و محبت ورزم و تا زمانی که طبق اصول الٰهی با هم زندگی می‌کنیم تو را عزیز و گرامی دارم.‏»‏

^ بند 12 در برج دیده‌بانی ‏(‏ انگل‍.‏‏)‏،‏ ۱ مه ۱۹۶۲ صفحهٔ ۲۸۷ توضیحاتی در این خصوص داده شده است.‏

^ بند 18 در این شماره جنبه‌های دیگری از مراسم ازدواج در مقاله‌ای تحت عنوان «بر شادی و حرمت روز ازدواجتان بیفزایید» آمده است.‏

مرور مقاله

‏• چرا در خصوص ازدواج نه تنها اصول الٰهی بلکه قانون کشورها نیز اهمیت دارد؟‏

‏• زوج مسیحی بعد از مراسم ازدواج رسمی ممکن است تصمیم به برگزاری چه مراسمی بگیرند؟‏

‏• چرا سخنرانی ازدواج در سالن ملکوت صورت می‌گیرد؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۴]‏

در اسرائیل باستان،‏ روزی که مرد همسر خود را به خانهٔ خود یا پدرش می‌برد روز ازدواج آنان محسوب می‌شد

‏[تصویر در صفحهٔ ۷]‏

مسیحیان بعد از ازدواج سنتی می‌توانند سخنرانی‌ای در سالن ملکوت برگزار کنند