مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

‏«ایّام آخر» چیست؟‏

‏«ایّام آخر» چیست؟‏

 ‏«ایّام آخر» چیست؟‏

آیا می‌دانید چه آینده‌ای در انتظار شما و عزیزانتان است؟‏ بسیاری از مردم اخبار روز را با دقت و جدّیت تمام دنبال می‌کنند تا شاید بتوانند تأثیر رویدادها را بر خود و خانواده‌شان پیش‌بینی کنند.‏ اما تنها راه دست یافتن به درک و تصویری صحیح از آینده و رویدادهای در شرف وقوع،‏ توجه دقیق به کلام مکتوب و الهامی خداست.‏ زیرا که کلام خدا یعنی کتاب مقدّس نه تنها اوضاع و احوال کنونی را پیشگویی کرده است بلکه ما را از اتفاقات و رویدادهایی نیز که هنوز رخ نداده‌اند آگاه نموده است.‏

برای نمونه،‏ وقتی عیسی روی زمین بود به طور مفصل در مورد ملکوت خدا صحبت کرد.‏ (‏ لوقا ۴:‏۴۳‏)‏ طبیعی بود که در آن زمان هر کس که سخنان عیسی را می‌شنید می‌خواست زمان برپا شدن ملکوت را نیز بداند.‏ از این رو،‏ شاگردانش سه روز قبل از این که عیسی نامنصفانه به قتل رسد در خلوت نزد او آمده،‏ پرسیدند:‏ «به ما بگو که این امور کی واقع می‌شود و نشان آمدن تو و انقضای عالَم چیست؟‏» (‏ متّیٰ ۲۴:‏۳‏)‏ عیسی در جواب گفت،‏ فقط خدا می‌داند چه موقع ملکوت کاملاً بر زمین حاکم می‌شود.‏ (‏ متّیٰ ۲۴:‏۳۶؛‏ مَرقُس ۱۳:‏۳۲‏)‏ با این حال،‏ عیسی و بعضی دیگر از شاگردانش اتفاقات و رویدادهایی را پیشگویی کردند که نشان می‌داد چه موقع عیسی بر مسند پادشاهی ملکوت نشسته است.‏

قبل از بررسی شواهد عینی در رابطه با این که در «ایّام آخر» این دنیا زندگی می‌کنیم نگاهی کوتاه به رویدادی بسیار مهم می‌اندازیم که در عالَم روحی و دور از چشم انسان‌ها رخ داده است.‏ (‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱‏)‏ عیسی مسیح در سال ۱۹۱۴ در آسمان بر تخت پادشاهی ملکوت نشست.‏ * (‏ دانیال ۷:‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏ او بلافاصله پس از به دست گرفتن قدرت اقدامی مهم کرد.‏ کتاب مقدّس از آن واقعهٔ غیرقابل رؤیت پرده برداشته،‏ می‌گوید:‏ «در آسمان جنگ شد:‏ میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ کردند و اژدها و فرشتگانش جنگ کردند.‏» (‏ مکاشفه ۱۲:‏۷‏)‏ منظور از میکائیل یا «رئیس ملائکه» همان عیسی مسیح در مقام پرقدرت آسمانی‌اش است.‏ * (‏ یهودا ۹؛‏ ۱تَسّالونیکیان ۴:‏۱۶‏)‏ و منظور از اژدها شیطان ابلیس است.‏ حال،‏ نتیجهٔ آن نبرد آسمانی چه بود؟‏ چه بر سر شیطان و فرشتگانش یعنی دیوها و شیاطین آمد؟‏ آن‌ها در نبرد با میکائیل شکست خوردند و از جایگاه آسمانی خود رانده،‏ به کرهٔ زمین و حوالی آن افکنده شدند.‏ (‏ مکاشفه ۱۲:‏۹‏)‏ در نتیجه،‏ «آسمان‌ها و ساکنان آن‌ها» یعنی فرشتگان وفادار شادی کردند زیرا که شیطان از میانشان بیرون شد.‏ ولی برای ساکنان زمین هیچ جای خوشحالی نبود.‏ کتاب مقدّس خطاب به انسان‌ها می‌گوید:‏ «وای بر زمین و دریا زیرا که ابلیس به نزد شما فرود شده است با خشم عظیم،‏ چون می‌داند که زمانی قلیل دارد.‏» —‏ مکاشفه ۱۲:‏۱۲‏.‏

اکنون شیطان با خشم و غضبی بی‌پایان مصیبت و اندوهی بی‌سابقه برای ساکنان کرهٔ زمین به بار آورده است.‏ اما تمام این بلایا موقتی‌اند زیرا شیطان «زمانی قلیل دارد.‏» کتاب مقدّس این دورهٔ کوتاه را «ایّام آخر» می‌نامد.‏ پس جای خوشحالی است که بدانیم اِعمال نفوذ شیطان بر اهالی زمین به زودی و کاملاً از بین خواهد رفت.‏ صمیمانه از شما دعوت می‌کنیم کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس را جهت بررسی شواهدی که ثابت می‌کنند در «ایّام آخر» به سر می‌بریم با شاهدان یَهُوَه به رایگان مطالعه کنید.‏

‏[پاورقی‌ها]‏

^ بند 4 برای اطلاعات بیشتر لطفاً به کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس صفحات ۲۱۵-‏۲۱۸ چاپ شاهدان یَهُوَه رجوع کنید.‏

^ بند 4 برای اطلاعات بیشتر لطفاً به کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس صفحات ۲۱۸-‏۲۱۹ چاپ شاهدان یَهُوَه رجوع کنید.‏

 ‏[صاحب امتیاز تصویر در صفحهٔ ۲]‏

COVER: Foreground: © Chris Stowers/Panos Pictures; background: FAROOQ NAEEM/AFP/Getty Images