مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

‏«دست‌های شما قوی شود»‏

‏«دست‌های شما قوی شود»‏

 ‏«دست‌های شما قوی شود»‏

‏«دست‌های شما قوی شود،‏ ای کسانی که در این ایّام این کلام را از زبان انبیا شنیدید.‏» —‏ زَکَرِیّا ۸:‏۹‏.‏

۱،‏ ۲.‏ چرا باید به کتاب‌های حَجِّی و زَکَرِیّا توجه کرد؟‏

نبوّت‌های حَجِّی و زَکَرِیّا که ۲۵۰۰ سال پیش نگاشته شده‌اند شامل نکاتی بسیار حیاتی برای ما می‌باشند.‏ کتاب‌های حَجِّی و زَکَرِیّا فقط کتاب‌هایی تاریخی نیستند.‏ آن‌ها قسمتی از ‹همهٔ چیزهایی که از قبل مکتوب و برای تعلیم ما نوشته شده است› می‌باشند.‏ (‏ رومیان ۱۵:‏۴‏)‏ آنچه در این دو کتاب نگاشته شده است غالباً ما را به یاد اوضاعی می‌اندازد که از برقراری ملکوت خدا در سال ۱۹۱۴ شروع شده است.‏

۲ با توجه به اوضاع و احوالی که در زندگی یهودیان باستان رخ داد پولُس رسول گفت:‏ «این همه به طور مَثَل بدیشان واقع شد و برای تنبیه ما مکتوب گردید که اواخر عالَم به ما رسیده است.‏» (‏ ۱قُرِنتیان ۱۰:‏۱۱‏)‏ حال،‏ شاید از خود بپرسید:‏ ‹فایدهٔ کتاب‌های حَجِّی و زَکَرِیّا برای زمان ما چیست؟‏›‏

۳.‏ حَجِّی و زَکَرِیّا بر چه چیزی تمرکز کردند؟‏

۳ همان طوری که در مقالهٔ قبلی اشاره شد،‏ نبوّت‌های حَجِّی و زَکَرِیّا به زمانی مربوط می‌شوند که یهودیان بعد از رهایی از اسارت بابل به سرزمین موعود بازگشتند.‏ تمرکز آن دو نبی بر روی بازسازی معبد بود.‏ یهودیان پی‌ریزی معبد را در سال ۵۳۶ ق.‏م.‏ تمام کردند.‏ برخی از یهودیان سالخورده به یاد گذشته گریستند ولی در کل «آواز شادمانی» شنیده می‌شد.‏ اما واقعه‌ای بس مهم‌تر از آن واقعه در زمان ما رخ داده است.‏ چگونه؟‏ —‏ عَزْرا ۳:‏۳-‏۱۳‏.‏

۴.‏ بلافاصله بعد از جنگ جهانی اوّل چه رخ داد؟‏

۴ بلافاصله بعد از جنگ جهانی اوّل مسح‌شدگانِ یَهُوَه از اسارت بابلِ عظیم آزاد شدند.‏ این امر به طور چشمگیری پشتیبانی یَهُوَه را نمایان ساخت.‏ قبل از آن،‏ رهبران مذهبی و یاران سیاسی آنان فکر می‌کردند جلوی فعالیت موعظه و شاگردسازی شاگردان کتاب مقدّس را گرفته‌اند.‏ (‏ عَزْرا ۴:‏۸،‏ ۱۳،‏ ۲۱-‏۲۴‏)‏ اما یَهُوَه موانعی را که سد راه فعالیت بشارت ملکوت و کار شاگردسازی شده بود برداشت.‏ کار موعظه از سال ۱۹۱۹ تا به حال شکوفا گشته،‏ هیچ مانعی نتوانسته است سد راه آن شود.‏

۵،‏ ۶.‏ زَکَرِیّا ۴:‏۷ به چه کمالی اشاره می‌کند؟‏

۵ می‌توان اطمینان داشت که کار موعظه و شاگردسازی با پشتیبانی یَهُوَه توسط خادمان مطیعش به اتمام برسد.‏ در زَکَرِیّا ۴:‏۷ می‌خوانیم:‏ او «سنگ سر آن را بیرون خواهد آورد و صدا خواهند زد فیض،‏ فیض بر آن باشد.‏» این آیه به چه موفقیت بزرگی در زمان ما اشاره می‌کند؟‏

۶ زَکَرِیّا ۴:‏۷ به زمانی اشاره می‌کند که پرستش حقیقی در معبد روحانی صحن زمینی یَهُوَه به کمال برسد.‏ این معبد روحانی را یَهُوَه ترتیب داده است تا بتوان با پرستش حقیقی که بر اساس قربانی عیسی مسیح است به او نزدیک شد.‏ البته این معبد از قرن اوّل میلادی وجود دارد.‏ اما پرستش حقیقی در صحن زمینی می‌باید به کمال برسد.‏ میلیون‌ها پرستندهٔ یَهُوَه هم‌اکنون در معبد روحانی صحن زمینی مشغول به خدمت می‌باشند.‏ این خادمان و انبوه عظیمی از  رستاخیزیافتگان در طی سلطنت هزار سالهٔ عیسی به کمال یا کاملیت خواهند رسید.‏ در پایان این هزار سال فقط خادمان حقیقی خدا بر روی زمین پاک باقی خواهند ماند.‏

۷.‏ عیسی چه نقشی در به کمال رساندن پرستش حقیقی دارد و چرا این موضوع باعث تشویق ماست؟‏

۷ زَرُبّابل والی و یَهُوشَع رئیس کَهَنه در سال ۵۱۵ ق.‏م.‏ در اورشلیم حضور داشتند و شاهد به پایان رسیدن ساختمان معبد بودند.‏ زَکَرِیّا ۶:‏۱۲ و ۱۳ پیشگویی کرده است که عیسی مسیح نقش اصلی خود را که برقراری پرستش حقیقی است به کمال خواهد رساند.‏ در آنجا آمده است:‏ «یَهُوَه صبایوت چنین می‌فرماید و می‌گوید:‏ اینک مردی که به شاخه مسمّیٰ است.‏ و از مکان خود خواهد رویید و هیکل خداوند را بنا خواهد نمود.‏ پس او هیکل خداوند را بنا خواهد نمود و جلال را متحمّل خواهد شد و بر کرسی او جلوس نموده،‏ حکمرانی خواهد کرد و بر کرسی او کاهن خواهد بود.‏» عیسی در حال حاضر در آسمان است و همان شاخه‌ای است که از نسل داود باید می‌آمد.‏ آیا کسی می‌تواند جلوی پیشرفت فعالیت او را بگیرد؟‏ به هیچ وجه!‏ حقیقتاً این موضوع ما را تشویق می‌کند تا در کار موعظه به پیش رویم و نگذاریم گرفتاری‌های روزمره،‏ ما را از این مسیر منحرف سازد.‏

ارجحیت دادن

۸.‏ چرا می‌باید کار معبد روحانی را در صدر زندگی خود قرار دهیم؟‏

۸ برای اینکه پشتیبانی یَهُوَه و برکت او را داشته باشیم باید در زندگی به کار معبد روحانی اولویت دهیم.‏ برعکس یهودیان که گفتند،‏ ‹وقت بنا نرسیده است› باید به خاطر داشته باشیم «ایّام آخر» رسیده است.‏ (‏ حَجِّی ۱:‏۲؛‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱‏)‏ عیسی مسیح پیشگویی کرد که پیروان باایمانش خبر خوشِ ملکوت را موعظه خواهند کرد.‏ باید مواظب باشیم که این خدمت باارزش و پربرکت در نظرمان کم‌اهمیت جلوه نکند.‏ موعظه و تعلیمی که مخالفین دنیوی موقتاً به تعویق انداختند و در سال ۱۹۱۹ از سر گرفته شد هنوز کاملاً تمام نشده است،‏ ولی یقیناً به انجام خواهد رسید!‏

۹،‏ ۱۰.‏ دریافت برکات یَهُوَه به چه بستگی دارد و مفهوم آن برای ما چیست؟‏

۹ به هر اندازه‌ای که صادقانه و با جدّیت به این کار ادامه دهیم به همان اندازه هم برکت خواهیم یافت.‏ به قولی که یَهُوَه داده است توجه کنیم.‏ به محض اینکه یهودیان صادقانه شروع به ساختن پایهٔ ساختمان معبد کردند یَهُوَه چنین قول داد:‏ «از این روز برکت خواهم داد.‏» (‏ حَجِّی ۲:‏۱۹‏)‏ اکنون آن‌ها می‌توانستند از لطف و عنایت یَهُوَه بهره‌مند شوند.‏ حال به برکاتی که دریافت می‌کردند توجه کنیم:‏ «زیرا که زرعِ سلامتی خواهد بود و مَوْ میوهٔ خود را خواهد داد و زمین محصول خود را خواهد آورد و آسمان شبنم خویش را خواهد بخشید و  من بقیهٔ این قوم را مالک جمیع این چیزها خواهم گردانید.‏» —‏ زَکَرِیّا ۸:‏۹-‏۱۳‏.‏

۱۰ همان طوری که یَهُوَه به یهودیان قول داد که به آن‌ها هم برکت مادی هم برکت روحانی بدهد،‏ به همین طور اگر با جدّیت کاری را که به ما محوّل کرده است انجام دهیم ما را نیز برکت خواهد داد؛‏ برکاتی از جمله صلح و آرامی،‏ موفقیت و رشد روحانی.‏ اما به شرطی که کار معبد روحانی را به طریقی که یَهُوَه می‌خواهد انجام دهیم.‏

۱۱.‏ چگونه می‌توانیم اولویت‌های زندگی‌مان را بررسی کنیم؟‏

۱۱ حال زمان آن است که ‹ دل خود را به راه‌های خود مشغول سازیم.‏› (‏ حَجِّی ۱:‏۵،‏ ۷‏)‏ ما باید اولویت‌های زندگی خود را مورد بررسی قرار دهیم.‏ امروزه،‏ یَهُوَه در صورتی قومش را برکت می‌دهد که نامش را جلال دهند و در کار معبد روحانی پیشرفت کنند.‏ پس می‌توانیم از خود بپرسیم:‏ ‹آیا هم‌اکنون به چیزهای دیگر ارجحیت می‌دهم؟‏ آیا غیرتم برای یَهُوَه،‏ حقیقت و خدمت به او از زمان تعمیدم تا به حال بیشتر شده است یا کمتر؟‏ آیا علاقه به زندگی‌ای راحت‌تر از توجهم به یَهُوَه و ملکوتش کاسته است؟‏ آیا ترس از اینکه دیگران در مورد من چه فکر خواهند کرد تا حدّی مرا از خدمت روحانی بازداشته است؟‏› —‏ مکاشفه ۲:‏۲-‏۴‏.‏

۱۲.‏ چه وضعیتی از زندگی یهودیان در حَجِّی ۱:‏۶،‏ ۹ برجسته شده است؟‏

۱۲ هرگز نمی‌خواهیم به دلیل غفلت و اهمال در جلال دادن نام خدا از برکات او محروم شویم.‏ اگر به یاد داشته باشید یهودیان بعد از اینکه کار معبد را مشتاقانه شروع کردند،‏ بنا به گفتهٔ حَجِّی ۱:‏۹ طولی نکشید که ‹هر کدام از آن‌ها به خانهٔ خویش شتافتند.‏› آن‌ها به احتیاجات و روش زندگی خویش بیشتر اهمیت می‌دادند.‏ در نتیجه غذا،‏ شراب و پوشاک گرم به اندازهٔ کافی نداشتند.‏ (‏ حَجِّی ۱:‏۶‏)‏ یَهُوَه خدا برکاتش را از آن‌ها سلب کرده بود.‏ ما از این موضوع چه درسی می‌آموزیم؟‏

۱۳،‏ ۱۴.‏ چگونه می‌توانیم درسی که از حَجِّی ۱:‏۶،‏ ۹ آموخته‌ایم در زندگی به کار گیریم و چرا این موضوع اهمیت دارد؟‏

۱۳ اگر در پی چیزی باشیم که به قیمت از دست دادن پرستش حقیقی تمام شود از برکات یَهُوَه محروم  خواهیم شد.‏ این موضوع شامل پولدار شدن و به کار بردن ترفندهای سریع برای نایل شدن به آن،‏ جاه‌طلبی،‏ برنامه‌های وقت‌گیر مانند تحصیلات عالی و یا در پی خواسته‌های خود بودن می‌شود.‏

۱۴ در پی چنین چیزهایی بودن خطا محسوب نمی‌شود معهٰذا آن‌ها «اَعمال مرده» می‌باشند.‏ (‏ عبرانیان ۹:‏۱۴‏)‏ به چه مفهوم؟‏ آن‌ها از نظر روحانی مرده‌اند؛‏ پوچ،‏ بیهوده و بی‌ثمر می‌باشند.‏ اگر کسی به دنبال چنین چیزهایی باشد عاقبت موجب مرگ روحانی خود می‌شود.‏ این واقعه برای برخی از مسیحیان روزگار رسولان اتفاق افتاد.‏ (‏ فیلِپّیان ۳:‏۱۷-‏۱۹‏)‏ همچنین برای مسیحیان روزگار ما نیز اتفاق افتاده است.‏ شاید کسانی را بشناسید که به تدریج از جماعت و فعالیت‌های مسیحی دور شده‌اند و حال هیچ تمایلی به بازگشت و خدمت به یَهُوَه ندارند.‏ ما از صمیم قلب خواهان برگشت چنین افرادی هستیم.‏ به هر حال،‏ به دنبالِ «اَعمال مرده» بودن،‏ منجر به از دست دادن لطف و برکات یَهُوَه می‌شود.‏ چنین اَعمالی مانع پیشرفت روحانی،‏ خوشی و سلامتی‌ای که جزو ثمرات روح خداست می‌گردد.‏ همچنین سدّی است در راه برادری گرم مسیحی!‏ —‏ غَلاطیان ۱:‏۶؛‏ ۵:‏۷،‏ ۱۳،‏ ۲۲-‏۲۴‏.‏

۱۵.‏ حَجِّی ۲:‏۱۴ چگونه جدّیت پرستش حقیقی را روشن می‌سازد؟‏

۱۵ برای پی بردن به جدّیت این موضوع ببینیم یَهُوَه در حَجِّی ۲:‏۱۴ به یهودیان آن روزگار چگونه می‌نگریست.‏ یَهُوَه در مورد یهودیان آن زمان که ساختن خانه‌اش را رها کرده بودند و چه به طور تحت‌اللفظی و چه استعاری سقف خانه‌های خود را با چوب‌های مرغوب روکش می‌کردند،‏ گفت:‏ «این قوم همچنین هستند و این امّت به نظر من همچنین می‌باشند و همهٔ اَعمال دست‌های ایشان چنین است و هر هدیه‌ای که در آنجا می‌برند نجس می‌باشد.‏» تا وقتی که یهودیان در امر پرستش حقیقی تخطّی می‌کردند،‏ هر نوع قربانی‌ای را که به مذبح موقتی در اورشلیم می‌آوردند خدا قبول نمی‌کرد.‏ —‏ عَزْرا ۳:‏۳‏.‏

وعدهٔ پشتیبانی

۱۶.‏ بر اساس رؤیاهایی که به زَکَرِیّا الهام شد یهودیان چه اطمینانی یافتند؟‏

۱۶ از طریق هشت رؤیای الهام‌شده به زَکَرِیّا،‏ به یهودیانی که با اطاعت به کار بازسازی معبد پرداختند قول داده شده بود که خدا از آن‌ها پشتیبانی کند.‏ اوّلین رؤیا تضمین می‌کرد که خدا ایشان را در به اتمام رساندن کار معبد و رفاه و رونق اورشلیم و یهودا پشتیبانی کند،‏ اما به شرط آنکه یهودیان مطیعانه کار معبد را پی‌گیری می‌کردند.‏ (‏ زَکَرِیّا ۱:‏۸-‏۱۷‏)‏ رؤیای دوّم برچیده شدن تمام دولت‌هایی را که با پرستش حقیقی مخالفت می‌کردند وعده داده بود.‏ (‏ زَکَرِیّا ۱:‏۱۸-‏۲۱‏)‏ رؤیاهای دیگر هم اطمینان می‌دادند که خدا یهودیان را در کار ساختن معبد محافظت می‌کند و تودهٔ عظیمی از ملیت‌های مختلف به خانهٔ تمام‌شدهٔ یَهُوَه برای پرستش او می‌آیند،‏ صلح و امنیت واقعی می‌شود و موانعی که سد راه کار الٰهی است هموار می‌شوند،‏ به شرارت پایان داده می‌شود و یهودیان از نظارت و محافظت فرشتگان برخوردار می‌شوند.‏ (‏ زَکَرِیّا ۲:‏۵،‏ ۱۱؛‏ ۳:‏۱۰؛‏ ۴:‏۷؛‏ ۵:‏۶-‏۱۱؛‏ ۶:‏۱-‏۸‏)‏ بخوبی می‌توان دید که وعدهٔ خدا چگونه افراد مطیع را ترغیب کرد تا زندگی خود را با انجام دادن کاری که خدا ایشان را از بابل خوانده بود تطبیق دهند.‏

۱۷.‏ تضمین پیروزی پرستش حقیقی باید ما را به چه فکری وادارد؟‏

 ۱۷ به طور مشابه،‏ تضمین پیروزی مسلّم پرستش حقیقی در این زمان باید ما را ترغیب کرده،‏ با جدّیت به فکر معبد روحانی یَهُوَه باشیم.‏ باید از خود بپرسیم:‏ ‹اگر اعتقاد دارم که حال زمان موعظهٔ ملکوت و کار شاگردسازی است،‏ آیا اهداف و طریق زندگی‌ام نشانگر و هماهنگ با اعتقادم می‌باشد؟‏ آیا وقت کافی صرف مطالعهٔ کلام خدا می‌کنم،‏ به اندازهٔ کافی به آن اهمیت می‌دهم و در موردش با دیگران و کسانی که در موعظه می‌بینم صحبت می‌کنم؟‏›‏

۱۸.‏ بر طبق زَکَرِیّا ۱۴ چه آینده‌ای در پیش است؟‏

۱۸ زَکَرِیّا به نابودی بابل عظیم در جنگ حارمَجِدّون اشاره می‌کند.‏ در آنجا می‌خوانیم:‏ «آن یک روز معروف خداوند خواهد بود.‏ نَه روز و نَه شب،‏ اما در وقت شام روشنایی خواهد بود.‏» واقعاً که روز یَهُوَه در حارمَجِدّون،‏ بدون شک روزی تاریک و سرد برای دشمنانش خواهد بود!‏ اما آن روز برای پرستندگان باایمان یَهُوَه روزی نورانی و باشکوه خواهد بود.‏ زَکَرِیّا همچنین توصیف می‌کند که در دنیای جدید همه چیز یَهُوَه را تقدیس خواهد کرد.‏ پرستش حقیقی در معبد عظیم روحانی خدا،‏ تنها پرستش روی زمین خواهد بود.‏ (‏ زَکَرِیّا ۱۴:‏۷،‏ ۱۶-‏۱۹‏)‏ چه تضمین بی‌نظیری!‏ ما شاهد تحقق آنچه که پیشگویی شده است خواهیم بود و با چشمان خود حقانیت حکمرانی یَهُوَه را خواهیم دید.‏ آن روز حقیقتاً روز معروف یَهُوَه خواهد بود!‏

برکات ابدی

۱۹،‏ ۲۰.‏ چرا زَکَرِیّا ۱۴:‏۸،‏ ۹ تشویق‌کننده است؟‏

۱۹ بعد از آنکه شاهد اَعمال حیرت‌انگیز خدا شدیم،‏ شیطانِ ابلیس و دیوهایش به هاویه انداخته می‌شوند.‏ (‏ مکاشفه ۲۰:‏۱-‏۳،‏ ۷‏)‏ سپس در هزار سال حکومت مسیح برکات ادامه خواهد یافت.‏ در زَکَرِیّا ۱۴:‏۸،‏ ۹ آمده است:‏ «در آن روز آب‌های زنده از اورشلیم جاری خواهد شد (‏ که)‏ نصف آن‌ها به سوی دریای شرقی و نصف دیگر آن‌ها به سوی دریای غربی (‏ خواهد رفت)‏.‏ در تابستان و در زمستان چنین واقع خواهد شد.‏ و یَهُوَه بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود.‏ در آن روز یَهُوَه واحد خواهد بود و اسم او واحد.‏»‏

۲۰ ‏«آب‌های زنده،‏» یا «نهر آب حیات،‏» ترتیباتی را به تصویر می‌کشد که یَهُوَه از طریق تخت ملکوت مسیح برای زندگی مهیا دیده است.‏ (‏ مکاشفه ۲۲:‏۱،‏ ۲‏)‏ گروهی عظیم از پرستندگان یَهُوَه که از حارمَجِدّون نجات یافته‌اند،‏ از محکومیت به مرگ رهایی خواهند یافت.‏ حتی مردگان نیز فایده خواهند برد چرا که رستاخیز می‌یابند.‏ در نتیجه مرحلهٔ جدیدی از حکومت یَهُوَه بر زمین آغاز خواهد شد.‏ همهٔ انسان‌ها خواهند دانست که یَهُوَه سلطان اعظم عالَم است و تنها او مستحق پرستش است.‏

۲۱.‏ تصمیم ما چه باید باشد؟‏

۲۱ با در نظر گرفتن تحقق تمامی پیشگویی‌های حَجِّی و زَکَرِیّا،‏ دلایل قانع‌کننده‌ای داریم که یَهُوَه کار صحن زمینی معبد روحانی را به ما واگذار کرده است.‏ تا وقتی که پرستش حقیقی به کمال نرسیده است،‏ باشد که با سعی و کوشش،‏ اهداف ملکوت را در صدر زندگی‌مان قرار دهیم.‏ زَکَرِیّا ۸:‏۹ ما را مصرّاً ترغیب می‌کند که «دست‌های شما قوی شود،‏ ای کسانی که در این ایّام این کلام را از زبان انبیا شنیدید.‏»‏

آیا به خاطر دارید؟‏

‏• امروزه چه وقایع تاریخی مشابهی را در کتاب حَجِّی و زَکَرِیّا مشاهده می‌کنیم؟‏

‏• در رابطه با اولویت‌های زندگی،‏ حَجِّی و زَکَرِیّا چه درسی به ما می‌دهند؟‏

‏• بررسی کتاب‌های حَجِّی و زَکَرِیّا چگونه ما را از آینده مطمئن می‌سازد؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصاویر در صفحهٔ ۱۴]‏

آیا ‹برای خانهٔ خویش می‌شتابید›؟‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۵]‏

حَجِّی و زَکَرِیّا یهودیان را تشویق کردند تا با تمامی دل کار کنند و برکت یابند

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۶]‏

یَهُوَه وعدهٔ برکت داد و به قول خود عمل کرد