مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

خود را محک بزنید

خود را محک بزنید

 خود را محک بزنید

‏«خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان هستید یا نه.‏ خود را محک بزنید.‏» —‏ ۲قُرِنتیان ۱۳:‏۵‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ اگر در زندگی راه خود را درست نشناسیم چه خواهد شد؟‏ ب)‏ در قرن اوّل مسیحی چه عاملی سبب شده بود که برخی از اعضای جماعت قُرِنتُس به شک و تردید دچار شوند؟‏

مسافری را تصوّر کنید که به یک دوراهی می‌رسد و نمی‌داند کدام راه را انتخاب کند.‏ هنگامی که از عابرین راه را می‌پرسد هر یک پاسخ متفاوتی می‌دهند.‏ در نتیجه سردرگم می‌شود.‏ زندگی نیز مانند سفر است.‏ اگر یک مسیحی راه خود را درست نشناسد بر سر دوراهی‌های زندگی سرگردان می‌مانیم و نمی‌دانیم کدام راه را برگزیند.‏

۲ در قرن اوّل مسیحی،‏ برخی از اعضای جماعت قُرِنتُس در یونان بر سر چنین دوراهی‌ای قرار گرفتند.‏ دلیل سردرگمی آنان مخالفت عده‌ای از افراد جماعت با پولُس،‏ بنیان‌گذار جماعت قُرِنتُس بود.‏ این افراد پولُس را به عنوان یکی از رسولان عیسی مسیح قبول نداشتند.‏ در نظر آنان ‹نامه‌های پولُس وزین و قوی بود،‏ اما حضورش ضعیف و بیانش رقّت‌انگیز.‏› (‏ ۲قُرِنتیان ۱۰:‏۷-‏۱۲‏،‏ ھ ن؛‏ ۱۱:‏۵،‏ ۶‏)‏ همین امر سبب شده بود که برخی از اعضای جماعت به شک و تردید دچار شوند.‏

۳،‏ ۴.‏ چرا نصیحت پولُس به اعضای جماعت قُرِنتُس برای ما نیز مفید است؟‏

۳ پولُس هنگامی که در سال ۵۰ د.‏م.‏ به شهر قُرِنتُس رفت جماعتی در آن شهر تشکیل داد.‏ او «مدت یک سال و شش ماه» در آن شهر ماند و کلام خدا را به اهالی آنجا تعلیم داد.‏ در نتیجه بسیاری از آن‌ها ایمان آوردند و تعمید یافتند.‏ (‏ اَعمال ۱۸:‏۵-‏۱۱‏)‏ پولُس توجه خاصّی به وضع روحانی اعضای جماعت قُرِنتُس داشت و وقتی از او برای حل مشکلاتشان توصیه‌هایی خواستند،‏ او به ایشان پند و اندرزهای مفیدی داد.‏ —‏ ۱قُرِنتیان ۷:‏۱‏.‏

۴ یکی از نصایح پولُس به آنان این بود که ‹خود را بیازمایند تا ببینند آیا در ایمان هستند یا نه و خود را محک بزنند.‏› (‏ ۲قُرِنتیان ۱۳:‏۵‏،‏ ھ ن ‏)‏ اعضای جماعت قُرِنتُس اگر این نصیحت پولُس را آویزهٔ گوش خود می‌ساختند هیچ گاه گرفتار شک و دودلی نمی‌شدند.‏ این توصیهٔ پولُس برای ما نیز مفید است.‏ در ادامه خواهیم دید که چگونه می‌توانیم این توصیه را به کار گیریم و چطور می‌توانیم خود را بیازماییم تا ببینیم آیا حقیقتاً در راه خدا قدم برمی‌داریم یا از آن منحرف شده‌ایم؟‏

خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان هستید یا نه

۵،‏ ۶.‏ برای آنکه خود را بیازماییم چه معیاری در اختیار داریم،‏ و چرا می‌توان آن را بهترین معیار دانست؟‏

۵ در هر آزمایشی معمولاً چیزی یا شیئی مورد آزمایش قرار می‌گیرد و آن شیء را بر اساس معیار یا استانداردی که آزمایش باید صورت گیرد می‌سنجند.‏ برای سنجش ایمانمان بهترین معیار کتاب مقدّس است.‏ آری،‏ «احکام خداوند کامل است و جان را تازه می‌سازد،‏ کلام خداوند قابل اعتماد است و به ساده‌دلان حکمت می‌بخشد.‏ فرامین خداوند راست است و دل را شاد می‌سازد،‏ اوامر خداوند پاک است و بصیرت می‌بخشد.‏» (‏ مزمور ۱۹:‏۷،‏ ۸‏،‏ ترجمهٔ تفسیری ‏)‏ کتاب مقدّس،‏ کتابی است که افسرده را شاد و نادان را دانا می‌سازد.‏ این  کتاب،‏ کتاب حکمت و اندرز است.‏ به همین خاطر بهترین ملاک برای آزمایش ماست.‏

۶ پولُس رسول در بارهٔ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «کلام خدا زنده و بانفوذ است و برنده‌تر از هر شمشیر تیزی است که مفصل را از استخوان جدا می‌کند،‏ زیرا افکار پنهانی و نیّت‌های مخفی دل ما را می‌شکافد تا ما را آنچنان که هستیم،‏ به خودمان نشان دهد.‏» (‏ عبرانیان ۴:‏۱۲‏،‏ تفس ‏)‏ آری،‏ کلام خدا دل ما را محک می‌زند و آنچه را که در باطن ما می‌گذرد آشکار می‌سازد.‏ چگونه می‌توانیم به کمک کتاب مقدّس باطن خود را بنگریم؟‏ در کتاب مزامیر در این باره آمده است:‏ ‹خوشا به حال کسی که رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکّر می‌کند.‏› (‏ مزمور ۱:‏۱،‏ ۲‏)‏ «شریعت» یا قانون یَهُوَه در کتاب مقدّس یافت می‌شود.‏ به همین خاطر،‏ باید این کتاب را با اشتیاق و علاقه مطالعه کنیم و به کمک آن خود را محک بزنیم.‏

۷.‏ مهم‌ترین روش برای آنکه خود را بیازماییم چیست؟‏

۷ مهم‌ترین روش برای آنکه خود را بیازماییم تا ببینیم که آیا در راه خدا قدم برمی‌داریم و مطابق میل او عمل می‌کنیم،‏ آن است که کلام او را بخوانیم و در بارهٔ آن تعمّق کنیم.‏ برای درک کتاب مقدّس می‌توانیم از کمک‌هایی که یَهُوَه در اختیار ما نهاده است استفاده کنیم.‏

۸.‏ نشریات «غلام امین و دانا» چگونه می‌توانند به ما کمک کنند تا خود را بیازماییم؟‏

۸ یَهُوَه از طریق نشریاتی که «غلام امین و دانا» به چاپ می‌رساند به ما آموزش می‌دهد.‏ (‏ متّیٰ ۲۴:‏۴۵‏)‏ برای مثال،‏ کادر «پرسش‌هایی برای تعمّق» را که در آخر اکثر فصل‌های کتاب به یَهُوَه نزدیک شویم آمده است،‏ در نظر بگیرید.‏ * پرسش‌های این کادر ما را به تفکّر وا می‌دارد.‏ نمونهٔ دیگر،‏ مقاله‌های مجلّات برج دیده‌بانی و «بیدار شوید!‏» (‏ انگل‍.‏)‏ است.‏ خواهری در مورد یک سری از مقاله‌های برج دیده‌بانی گفت:‏ «این مقاله‌ها به من کمک کرد که شیوهٔ صحبت کردن و همین طور طرز عمل و طرز فکرم را با معیارهای یَهُوَه هماهنگ سازم.‏»‏

۹،‏ ۱۰.‏ یَهُوَه برای آنکه ما بتوانیم خود را بیازماییم چه کمک‌هایی در اختیار ما نهاده است؟‏

۹ عامل دیگری که به ما کمک می‌کند تا خود را بیازماییم مطالب مفیدی است که در جلسات جماعت،‏ مجمع‌ها و کنگره‌ها می‌آموزیم.‏ یَهُوَه این مطالب را در اختیار کسانی می‌گذارد که اِشَعْیا در مورد آن‌ها نبوّت کرد:‏ «در ایّام آخر واقع خواهد شد که کوه خانهٔ خداوند بر قلهٔ کوه‌ها ثابت خواهد شد و فوق تَل‌ها برافراشته خواهد گردید و جمیع امّت‌ها به سوی آن روان خواهند شد.‏ و قوم‌های بسیار عزیمت کرده،‏ خواهند گفت:‏ ‹بیایید تا به کوه خداوند ‏.‏ .‏ .‏ برآییم تا طریق‌های خویش را به ما تعلیم دهد و به راه‌های وی سلوک نماییم.‏› » (‏ اِشَعْیا ۲:‏۲،‏ ۳‏)‏ این آموزش‌ها براستی نعمت بزرگی است!‏

۱۰ گذشته از این،‏ برادرانی که واجد شرایط روحانی هستند از جمله پیران جماعت،‏ می‌توانند توصیه‌های مفیدی به ما بکنند.‏ در کتاب مقدّس در مورد چنین برادرانی آمده است:‏ «اما ای برادران،‏ اگر کسی به خطایی گرفتار شود،‏ شما که روحانی هستید چنین شخص را به روح تواضع اصلاح کنید.‏ و خود را ملاحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه افتی.‏» (‏ غَلاطیان ۶:‏۱‏)‏ ما به کمک توصیه‌های مفید این برادران می‌توانیم خود را بیازماییم و اصلاح کنیم!‏

۱۱.‏ خود را آزمودن مستلزم چیست؟‏

۱۱ نشریات و کتاب‌ها،‏ جلسات مسیحی و همین طور پیران جماعت همگی کمک بسیار بزرگی هستند که یَهُوَه در اختیار ما نهاده است.‏ با این همه،‏ خود ما نیز باید خود را بیازماییم.‏ به همین خاطر،‏ هنگامی که مطلبی را در یکی از نشریات یا کتاب‌ها می‌خوانیم و یا  توصیه‌ای به ما می‌شود باید از خود بپرسیم:‏ ‹آیا من چنین شخصیتی دارم؟‏ آیا من به این شکل رفتار می‌کنم؟‏ آیا به همهٔ اعتقادات مسیحی خود عمل می‌کنم؟‏› طرز فکر ما نیز بسیار اهمیت دارد زیرا همان طور که کتاب مقدّس می‌گوید:‏ ‹کسی که روحانی نیست نمی‌تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد،‏ زیرا به عقیدهٔ او این تعالیم پوچ و بی‌معنی هستند.‏ ولی شخص روحانی قادر است در بارهٔ همه چیز قضاوت کند.‏› (‏ ۱قُرِنتیان ۲:‏۱۴،‏ ۱۵‏،‏ انجیل شریف ‏)‏ ما باید همیشه مطالبی را که در مجلّات و کتاب‌ها و همین طور در جلسات و یا از پیران جماعت می‌آموزیم،‏ با قدرشناسی بپذیریم.‏

خود را محک بزنید

۱۲.‏ خود را محک زدن به چه معنی است؟‏

۱۲ خود را محک زدن به معنی آن است که ببینیم تا چه حد مطابق تعالیم کتاب مقدّس عمل می‌کنیم.‏ در واقع به این مفهوم است که تا چه حد شخصیت ما به شخصیت مسیح نزدیک شده است و برای تعالیم کتاب مقدّس ارزش قائلیم.‏

۱۳.‏ مطابق عبرانیان ۵:‏۱۴ چگونه می‌توانیم خود را محک بزنیم؟‏

۱۳ چگونه می‌توانیم خود را محک بزنیم و بدانیم که شخصیت ما به شخصیت مسیح نزدیک شده است؟‏ با تمرین دادن قوای ذهنی‌مان.‏ پولُس رسول در این باره می‌گوید که مطالب عمیق کلام خدا «برای کسانی است که قوای ذهنی آن‌ها با تمرین‌های طولانی پرورش یافته است تا بتوانند نیک و بد را از هم تشخیص بدهند.‏» (‏ عبرانیان ۵:‏۱۴‏،‏ ا ش ‏)‏ همان طور که یک ورزشکار بدن خود را با تمرین مداوم تربیت می‌کند ما مسیحیان نیز باید با به‌کارگیری مداوم اصول کتاب مقدّس قوای ذهنی خود را تمرین بدهیم.‏

۱۴،‏ ۱۵.‏ چرا باید با تلاش و کوشش فراوان مطالب عمیق کلام خدا را مطالعه و درک کنیم؟‏

۱۴ برای تمرین قوای ذهنی خود ابتدا باید کتاب مقدّس را بشناسیم.‏ برای این منظور باید با همّت و پشتکار و به طور مرتب کتاب مقدّس را شخصاً مطالعه کنیم.‏ بویژه مطالعهٔ مطالب عمیق کتاب مقدّس قوای ذهنی ما را تقویت می‌کند.‏ نمونهٔ خوب آن مطالب عمیقی است که در مقاله‌های مجلّهٔ برج دیده‌بانی در طی سال‌های گذشته به چاپ رسیده است.‏ حال وقتی به چنین مقاله‌هایی برمی‌خوریم آیا با سعی و کوشش آن را مطالعه می‌کنیم یا به دلیل آنکه ‹فهمیدن آن مشکل است› آن را کنار می‌گذاریم؟‏ (‏ ۲پِطْرُس ۳:‏۱۶‏)‏ مسلّم است که تلاش می‌کنیم مطالب آن را درک کنیم.‏ —‏ اَفَسُسیان ۳:‏۱۸‏.‏

۱۵ حال اگر مطالعه و تحقیق برایمان دشوار باشد چه باید بکنیم؟‏ باید در خود علاقه و ذوق به مطالعه و تحقیق در کتاب مقدّس را ایجاد کنیم.‏ * (‏ ۱پِطْرُس ۲:‏۲‏)‏ برای تقویت قوای ذهنی خود باید مطالب عمیق کلام خدا را مطالعه کنیم.‏ در غیر این صورت،‏ قوای ذهنی ما  ضعیف باقی می‌ماند.‏ ولی باید در نظر داشته باشیم که تقویت قوای ذهنی به تنهایی کافی نیست بلکه باید آنچه را که از کتاب مقدّس می‌آموزیم در زندگی به کار بگیریم.‏

۱۶،‏ ۱۷.‏ یعقوب چه پندی به ما می‌دهد؟‏

۱۶ یک جنبهٔ دیگر محک زدن آن است که ببینیم تا چه حد برای اصول کلام خدا ارزش قائلیم و تا چه حد این اصول را به کار می‌گیریم.‏ یعقوب این نکته را با یک تشبیه خوب توضیح می‌دهد و می‌گوید:‏ «به‌جای‌آورندهٔ کلام باشید،‏ نه فقط شنوندهٔ آن؛‏ خود را فریب مدهید!‏ زیرا هر کس که کلام را می‌شنود اما به آن عمل نمی‌کند،‏ به کسی مانَد که در آینه به چهرهٔ خود می‌نگرد و خود را در آن می‌بیند،‏ اما تا از برابر آن دور می‌شود،‏ از یاد می‌برد که چگونه سیمایی داشته است.‏ اما آن که به شریعتِ کامل که شریعت آزادی است چشم دوخته،‏ آن را از نظر دور نمی‌دارد،‏ و شنوندهٔ فراموشکار نیست بلکه به‌جای‌آورنده است،‏ او در عمل خویش خجسته خواهد بود.‏» —‏ یعقوب ۱:‏۲۲-‏۲۵‏،‏ ھ ن.‏

۱۷ یعقوب در واقع به ما می‌گوید که مرتباً خود را در آینهٔ کلام خدا تماشا کنیم و با دقت تمام عیوب خویش را بیابیم ولی فراموش نکنیم که باید این عیوب را برطرف کنیم سپس در پی چاره برآییم.‏ به‌کارگیری این پند گاهی بسیار سخت و دشوار است.‏

۱۸.‏ چرا اجرای پندی که در یعقوب ۱:‏۲۲-‏۲۵ آمده است در هنگام موعظه،‏ برای بسیاری از ما آسان نیست؟‏

۱۸ برای مثال،‏ در کتاب مقدّس آمده است که ما باید در کار موعظه شرکت کنیم.‏ پولُس در این باره می‌نویسد:‏ «در دل است که شخص ایمان می‌آورد و پارسا شمرده می‌شود،‏ و با زبان است که اعتراف می‌کند و نجات می‌یابد.‏» (‏ رومیان ۱۰:‏۱۰‏،‏ ھ ن ‏)‏ شرکت در کار موعظه برای بسیاری از ما کار آسانی نیست و اگر بخواهیم در زندگی به آن اولویت بدهیم گاه مجبوریم با از خودگذشتگی تغییراتی در شخصیت و زندگی خود ایجاد کنیم.‏ (‏ متّیٰ ۶:‏۳۳‏)‏ اما شرکت در کار موعظه در ما شعف و شادی به وجود می‌آورد زیرا می‌دانیم که با این کار یَهُوَه را تحسین و ستایش کرده‌ایم.‏ پس بیایید به خاطر دلبستگی و علاقه‌ای که به یَهُوَه داریم در راه موعظه کوشش و تلاش کنیم.‏

۱۹.‏ چرا باید به همهٔ اصولی که از کتاب مقدّس می‌آموزیم عمل کنیم؟‏

۱۹ ما باید به همهٔ اصولی که از کتاب مقدّس می‌آموزیم عمل کنیم.‏ پولُس در این باره می‌گوید:‏ «آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده‌اید،‏ آن‌ها را به عمل آرید،‏ و خدای سلامتی با شما خواهد بود.‏» (‏ فیلِپّیان ۴:‏۹‏)‏ اگر به همهٔ آنچه که از یَهُوَه آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده‌ایم عمل کنیم نشان می‌دهیم که حقیقتاً شاگرد مسیح هستیم و خود را به یَهُوَه وقف کرده‌ایم.‏ یَهُوَه از زبان نبی خود اِشَعْیا به ما می‌گوید:‏ «راه این است،‏ در آن سلوک بنما.‏» —‏ اِشَعْیا ۳۰:‏۲۱‏.‏

۲۰.‏ چه نوع مردان و زنانی برای جماعت ارزشمند هستند؟‏

 ۲۰ مردان و زنانی که با سعی و کوشش کلام خدا را مطالعه می‌کنند،‏ با جدّیت و پشتکار به کار موعظه می‌پردازند،‏ با صداقت و وفاداری به اصول کتاب مقدّس پای‌بندند و حامی حکومت خدا هستند.‏ چنین افرادی براستی برای جماعت ارزشمندند.‏ وجود چنین برادران و خواهرانی به جماعت ثبات و استواری می‌بخشد.‏ این اعضای سخت‌کوش می‌توانند بویژه اعضای جدید را یاری کنند.‏ اگر ما نیز توصیهٔ پولُس را که می‌گوید،‏ «خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان هستید یا نه» و «خود را محک بزنید،‏» به کار بگیریم،‏ می‌توانیم تأثیر مطلوبی بر دیگر اعضای جماعت بگذاریم.‏

با اشتیاق خواست خدا را بجا آوریم

۲۱،‏ ۲۲.‏ چگونه می‌توانیم با اشتیاق خواست خدا را بجا آوریم؟‏

۲۱ داود پادشاه خطاب به یَهُوَه گفت:‏ «ای خدای من،‏ چقدر دوست دارم خواست تو را بجا آورم!‏ دستورات تو را در دل خود حفظ می‌کنم.‏» (‏ مزمور ۴۰:‏۸‏،‏ تفس ‏)‏ داود با اشتیاق خواست خداوند را بجا می‌آورد.‏ چرا؟‏ زیرا قوانین یَهُوَه را در دل خود جای داده بود.‏ داود به خوبی راه درست را می‌شناخت و بدون شک و تردید در آن قدم برمی‌داشت.‏

۲۲ اگر ما نیز قوانین یَهُوَه را در دل خود جای دهیم،‏ بر سر دوراهی‌های زندگی به خوبی راه درست را تشخیص خواهیم داد و دچار شک و تردید نمی‌شویم.‏ و با اشتیاق خواست خدا را به جا می‌آوریم.‏ پس بیایید از صمیم قلب با شور و شوق و جدّیت به یَهُوَه،‏ پروردگار مهربانمان خدمت کنیم.‏ —‏ لوقا ۱۳:‏۲۴‏.‏

‏[پاورقی‌ها]‏

^ بند 8 چاپ شاهدان یَهُوَه.‏

^ بند 15 برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی مطالعه،‏ می‌توانید به کتاب «از آموزش مدرسهٔ خدمت تئوکراتیک فایده ببرید» (‏ انگل‍.‏)‏ صفحه‌های ۲۷-‏۳۲ چاپ شاهدان یَهُوَه مراجعه کنید.‏

مرور

‏• چگونه می‌توانیم خود را بیازماییم؟‏

‏• منظور از اینکه خود را محک بزنیم چیست؟‏

‏• چگونه می‌توانیم ثابت کنیم که در جای پای مسیح قدم برمی‌داریم؟‏

‏• چگونه می‌توانیم از روی اَعمالمان خود را محک بزنیم؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۵]‏

مهم‌ترین روش برای آنکه خود را بیازماییم چیست؟‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۶]‏

کسی که قوای ذهنی خود را به کمک کتاب مقدّس تمرین می‌دهد در جای پای مسیح قدم برمی‌دارد

‏[تصاویر در صفحهٔ ۱۷]‏

فقط شنیدن کلام خدا کافی نیست بلکه باید به آن عمل کرد!‏