مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

‏‹یافتن مرواریدی گران‌بها›‏

‏‹یافتن مرواریدی گران‌بها›‏

 ‏‹‏یافتن مرواریدی گران‌بها›‏

‏«ملکوت آسمان هدفی گشته است که انسان‌ها در راه آن جد و جهد می‌کنند،‏ و آنکه مصرّانه تلاش کند آن را به دست خواهد آورد.‏» —‏ متّیٰ ۱۱:‏۱۲‏،‏ د ج.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ عیسی در یکی از حکایت‌های خود به چه خصوصیت نادری اشاره کرد؟‏ ب)‏ حکایت مروارید گران‌بها را نقل کنید؟‏

آیا چیزی در جهان وجود دارد که آنقدر برایتان ارزش داشته باشد که حاضر باشید برای به دست آوردن آن از همه چیز خود بگذرید؟‏ شاید عده‌ای ادعا کنند که تمام عمر خود را وقف اموری مثل ثروت و شهرت و مقام کرده‌اند،‏ اما در واقع کمتر کسی وجود دارد که آنقدر به چیزی ارج نهد که حاضر باشد برای تصاحب آن از همه چیز خود بگذرد.‏ همین خصوصیت نادر بود که عیسی در یکی از حکایت‌های زیبا و پرمعنای خود در مورد ملکوت خدا بدان اشاره نمود.‏

۲ این حکایت کوتاه یا تشبیهی که عیسی آن را فقط برای شاگردانش نقل کرد اغلب حکایت ‹مروارید گران‌بها› خوانده می‌شود.‏ عیسی آن را چنین نقل کرد:‏ «ملکوت آسمان تاجری را ماند که جویای مرواریدهای خوب باشد،‏ و چون یک مروارید گران‌بها یافت،‏ رفت و مایملک خود را فروخته،‏ آن را خرید.‏» (‏ متّیٰ ۱۳:‏۳۶،‏ ۴۵،‏ ۴۶‏)‏ عیسی چه موضوعی را می‌خواست با این حکایت کوتاه آموزش دهد؟‏ و درس‌هایی که از آن می‌آموزیم در چه مواردی برای ما مفید می‌باشد؟‏

ارزش مروارید

۳.‏ چرا مروارید در زمان قدیم ارزش بسیار داشت؟‏

۳ مروارید از زمان‌های قدیم در زمرهٔ جواهرات ارزنده محسوب می‌شد.‏ کتابی،‏ سخن پلینی،‏ عالِم رومی عهد باستان را چنین نقل می‌کند:‏ ‹مروارید در بین گوهرها بالاترین رتبه را دارد.‏› مروارید برخلاف طلا،‏ نقره یا سنگ‌های قیمتی محصول موجودی زنده است.‏ چنانکه می‌دانیم بعضی صدف‌ها وقتی عاملی خارجی به داخل آن نفوذ می‌کند آن را با ترشح مادهٔ صدفی رنگی پوشانده،‏ به مرواریدی درخشان مبدّل می‌سازند.‏ در زمان قدیم،‏ مرغوب‌ترین انواع مروارید را از دریای سرخ،‏ خلیج فارس و اقیانوس هند صید می‌کردند.‏ این مناطق،‏ از اسرائیل فرسنگ‌ها فاصله داشت و منظور عیسی نیز از تاجر،‏ تاجری بود که به سرزمین‌های دور سفر می‌کرد.‏ آری،‏ یافتن مرواریدی باارزش مستلزم تلاش بسیار بود.‏

۴.‏ موضوع اصلی حکایت تاجر مروارید چه بود؟‏

۴ با اینکه مروارید در ایّام عیسی نیز جواهری گرانقیمت محسوب می‌شد،‏ اما وی در حکایت خود بهای مروارید را مد نظر نداشت.‏ در واقع،‏ عیسی ملکوت خدا را صرفاً به یک مروارید گرانقیمت تشبیه نکرد،‏ او برای توضیح آن،‏ تاجری را مثال زد که جویای مرواریدهای  خوب است و از یافتن مرواریدی فوق‌العاده مرغوب به شوق می‌آید.‏ تاجر مزبور فروشنده‌ای معمولی نیست.‏ او در کار خود خبره است و با یک نگاه می‌تواند مرغوبیت یک مروارید را از لحاظ ظرافت و شکل آن تشخیص دهد و مرواریدی منحصر به فرد را از مرواریدی کم‌ارزش یا حتی تقلّبی تمیز دهد.‏

۵،‏ ۶.‏ الف)‏ چه موضوعی در مورد تاجرِ حکایت عیسی درخور تأمّل است؟‏ ب)‏ حکایت گنج مخفی‌شده چه نکته‌ای را در مورد حکایت تاجر مشخص می‌کند؟‏

۵ در حکایت عیسی نکتهٔ جالب دیگری نیز در مورد شخص تاجر وجود دارد.‏ یک سوداگر معمولی نخست می‌سنجد که مرواریدی بخصوص چقدر در بازار خرید و فروش می‌شود تا بتواند قیمت آن را تخمین زده،‏ از معامله منفعت ببرد.‏ او همچنین ارزیابی می‌کند که آیا چنین مرواریدی بازار دارد یا اینکه خود مشتری اوّل و آخر آن خواهد بود.‏ به عبارت دیگر،‏ او به فکر نفع فوری است و به هیچ وجه در نظر ندارد مروارید را نگه دارد.‏ اما تاجری که عیسی مثال زد نه فکر سود بردن است و نه به قیمت مروارید می‌اندیشد.‏ او حاضر است «مایملک» یعنی تمام دارایی خود را برای مرواریدی که در جستجو آن بوده است بدهد.‏

۶ کاری که آن تاجر انجام داد در نظر اغلب سوداگران نابخردانه می‌نماید.‏ سوداگری زیرک هرگز چنین ریسکی نمی‌کند.‏ اما تاجر حکایت عیسی ارزش‌های دیگری را مد نظر دارد.‏ پاداشی که به دنبال آن است پول نیست بلکه در اختیار داشتن چیزی فوق‌العاده ارزنده است.‏ عیسی این نکته را در حکایت مشابهی چنین عنوان کرد:‏ «ملکوت آسمان گنجی را مانَد،‏ مخفی‌شده در زمین که شخصی آن را یافته،‏ پنهان نمود و از خوشی آن رفته،‏ آنچه داشت فروخت و آن زمین را خرید.‏» (‏ متّیٰ ۱۳:‏۴۴‏)‏ شوق آن شخص به خاطر یافتن آن گنج و تصاحب آن بود و حاضر بود برای آن از همه چیز خود بگذرد.‏ آیا امروزه نیز چنین افرادی وجود دارند؟‏ آیا گنجی وجود دارد که آنقدر ارزش داشته باشد که بخواهیم برای تصاحب آن از همه چیز خود بگذریم؟‏

کسانی که به ارزش ملکوت واقفند

۷.‏ عیسی چگونه نشان داد که واقعاً به ارزش ملکوت خدا واقف است؟‏

۷ عیسی در حکایات فوق در مورد ملکوت صحبت می‌کرد.‏ گزارشات هر چهار انجیل بخوبی نشان می‌دهد که او خود واقعاً به ارزش ملکوت یا حکومت پادشاهی خدا واقف بود.‏ وی بعد از تعمیدش در سال ۲۹ د.‏م.‏ «به موعظه شروع کرد و گفت:‏ ‹توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است.‏› » عیسی در عرض سه سال و نیم به شمار کثیری در مورد حکومت خدا موعظه کرد.‏ «او در هر شهری و دهی گشته،‏ موعظه می‌نمود و به ملکوت خدا بشارت می‌داد.‏» —‏ متّیٰ ۴:‏۱۷؛‏ لوقا ۸:‏۱‏.‏

۸.‏ عیسی چگونه آنچه را ملکوت خدا برای انسان‌ها انجام خواهد داد نشان داد؟‏

۸ عیسی با شفای بیماران،‏ خوراک دادن به گرسنگان،‏ کنترل عوامل طبیعی،‏ حتی رستاخیز مردگان و معجزات دیگر خود،‏ نشان داد که ملکوت خدا چه کارهایی برای انسان‌ها انجام خواهد داد.‏ (‏ متّیٰ ۱۴:‏۱۴-‏۲۱؛‏ مَرقُس ۴:‏۳۷-‏۳۹؛‏ لوقا ۷:‏۱۱-‏۱۷‏)‏ وی در آخر در راه خدا و ملکوت او بر چوبهٔ شکنجه جان خود را فدا کرد.‏ عیسی همچون تاجری که حاضر است همه چیز خود را فدای مرواریدی قیمتی کند،‏ عمر و جانش را در راه ملکوت خدا گذاشت.‏ —‏ یوحنّا ۱۸:‏۳۷‏.‏

۹.‏ چه خصوصیت کم‌نظیری را می‌توان در اوّلین شاگردان عیسی مشاهده کرد؟‏

۹ عیسی براستی زندگی خود را وقف ملکوت خدا کرد.‏ او همچنین پیروانی یافت که حاضر بودند با او در این راه تلاش کنند.‏ آنان نیز کاملاً به ارزش ملکوت خدا واقف بودند.‏ در میان ایشان می‌توان به اَندریاس اشاره کرد که ابتدا شاگرد یحیی بود.‏ وی وقتی شنید که یحیی از عیسی به عنوان «برّهٔ خدا» نام می‌برد،‏ به همراه یکی دیگر از شاگردان یحیی به نام یوحنّا که احتمالاً یکی از پسران زِبِدی بود پیرو عیسی گردید.‏ پس از آن اَندریاس بلافاصله پیش برادر خود شمعون رفته به وی گفت:‏ «مسیح را (‏ که ترجمهٔ آن کرِسْتُس است)‏ یافتیم.‏» شمعون که نام وی بعداً  به کیفا یا پِطْرُس تغییر کرد،‏ به همراه فیلِپُّس و دوست او نَتَنائیل فوراً به مسیح بودن عیسی پی بردند و پیرو او گردیدند.‏ نَتَنائیل حتی گفت:‏ «تو پسر خدایی!‏ تو پادشاه اسرائیل هستی!‏» —‏ یوحنّا ۱:‏۳۵-‏۴۹‏.‏

انگیزهٔ عمل

۱۰.‏ چند ماه پس از اوّلین ملاقات عیسی با شاگردانش عکس‌العمل آنان نسبت به دعوت عیسی چگونه بود؟‏

۱۰ شور و شوق اَندریاس،‏ پِطْرُس،‏ یوحنّا و دیگران هنگام یافتن مسیح را می‌توان با شوقی که تاجر حکایت عیسی از پیدا کردن مرواریدی ارزنده یافت مقایسه کرد.‏ البته،‏ در انجیل‌ها توضیحی داده نشده است که آن شاگردان بعد از ملاقات نخستشان با عیسی چه کردند.‏ ظاهراً اغلب آنان به زندگی عادی خود بازگشتند.‏ شش ماه تا یک سال بعد،‏ عیسی دوباره به اَندریاس،‏ پِطْرُس،‏ یوحنّا و یعقوب برادر یوحنّا وقتی مشغول ماهیگیری در دریای جلیل بودند برخورد کرد.‏ * عیسی به آنان گفت:‏ «از عقب من آیید تا شما را صیّاد مردم گردانم.‏» این بار عکس‌العمل آنان بسیار درخور توجه بود.‏ متّیٰ در انجیل خود در مورد پِطْرُس و اَندریاس نوشته است:‏ «در ساعت دام‌ها را گذارده،‏ از عقب او روانه شدند.‏» در مورد یعقوب و یوحنّا آمده است:‏ «در حال،‏ کشتی و پدر خود را ترک کرده،‏ از عقب او روانه شدند.‏» و لوقا در انجیل خود چنین می‌افزاید:‏ «همه را ترک کرده،‏ از عقب او روانه شدند.‏» —‏ متّیٰ ۴:‏۱۸-‏۲۲؛‏ لوقا ۵:‏۱-‏۱۱‏.‏

۱۱.‏ احتمالاً چه چیزی سبب شده بود شاگردان عیسی دعوت او را بدون معطلی بپذیرند؟‏

۱۱ آیا تصمیم ایشان تصمیمی عجولانه و از روی احساسات بود؟‏ خیر!‏ اگرچه آنان بعد از ملاقات اوّلشان با عیسی به زندگی عادی خود بازگشتند،‏ اما آنچه از عیسی شنیده و دیده بودند عمیقاً در ذهن و دلشان تأثیر گذاشته بود.‏ آن شاگردان حدوداً یک سال فرصت داشتند در مورد مشاهدات خود فکر کنند و حال موقعیتی پیش آمده بود که تصمیم بگیرند.‏ آری،‏ آنان همچون تاجری که دلش در پی یافتن مرواریدی کمیاب است،‏ هر آنچه لازم بود انجام دادند تا بتوانند آن به اصطلاح مروارید ارزنده را تصاحب کنند.‏ آنان از ته دل و با تمام وجود پی برده بودند که وقت  عمل فرا رسیده است.‏ لذا،‏ همان طور که در انجیل‌ها می‌خوانیم بدون معطلی از همه چیز خود گذشتند و به دنبال عیسی روانه شدند.‏

۱۲،‏ ۱۳.‏ الف)‏ بسیاری از مردم چه پاسخی به دعوت عیسی دادند؟‏ ب)‏ عیسی در مورد شاگردان وفادارش چه گفت،‏ و مفهوم سخنان وی چه بود؟‏

۱۲ عکس‌العمل این شاگردان چقدر با عکس‌العمل گروه دیگری که بعداً به آنان اشاره شد متفاوت بود!‏ در میان آن گروه کسانی بودند که عیسی شفایشان داده بود و یا گرسنگی‌شان را رفع کرده بود،‏ اما آنان چندان تحت تأثیر قرار نگرفتند و به روال سابق زندگی خود بازگشتند.‏ (‏ لوقا ۱۷:‏۱۷،‏ ۱۸؛‏ یوحنّا ۶:‏۲۶‏)‏ برخی نیز وقتی عیسی آنان را دعوت کرد شروع به عذر و بهانه‌آوردن کردند.‏ (‏ لوقا ۹:‏۵۹-‏۶۲‏)‏ عیسی در مورد پیروان وفادار خود گفت:‏ «از زمان یحیای تعمیددهنده ملکوت آسمان هدفی گشته است که انسان‌ها در راه آن جد و جهد می‌کنند،‏ و آنکه مصرّانه تلاش کند آن را به دست خواهد آورد.‏» —‏ متّیٰ ۱۱:‏۱۲‏،‏ د ج.‏

۱۳ در مورد واژهٔ یونانی‌ای که در آیهٔ فوق «جد و جهد» و «مصرّانه تلاش کردن» ترجمه شده است «فرهنگ تفسیری لغات کتاب مقدّس واین» (‏ انگل‍.‏)‏ می‌گوید:‏ «این فعل به مفهوم پافشاری کردن است.‏» هاینریش مِیِر،‏ عالِم کتاب مقدّس در مورد آیهٔ فوق اظهار می‌دارد:‏ «این آیه توضیح می‌دهد که آنان با چه تلاش خستگی‌ناپذیری در پی ملکوت مسیحایی بودند.‏» آن چند نفر مانند تاجر مروارید فوراً به ارزش واقعی آنچه در پی آن بودند پی‌بردند و حاضر شدند در آن راه همه چیز خود را بگذارند.‏ —‏ متّیٰ ۱۹:‏۲۷،‏ ۲۸؛‏ فیلِپّیان ۳:‏۸‏.‏

دیگران نیز به جستجو مشغول شدند

۱۴.‏ عیسی چگونه رسولانش را برای موعظه کردن آموزش داد،‏ و نتیجهٔ آن چه بود؟‏

۱۴ عیسی در خلال خدمت خویش،‏ افرادی را آموزش داد تا ملکوت را هدف اصلی زندگی خود سازند.‏ وی نخست ۱۲ نفر از شاگردانش را به عنوان رسول یا فرستادهٔ خود انتخاب کرد.‏ عیسی به آنان فرامینی مشخص داد و نحوهٔ موعظه کردن را به آنان آموخت و تذکر داد که مشکلات و سختی‌هایی در پیش خواهند داشت.‏ (‏ متّیٰ ۱۰:‏۱-‏۴۲؛‏ لوقا ۶:‏۱۲-‏۱۶‏)‏ آنان حدود دو سال همچون دوستانی صمیمی عیسی را در سفرهای موعظه‌اش همراهی می‌کردند و از سخنان او،‏ کارهای عظیمش و رفتار نمونهٔ وی فیض می‌بردند.‏ (‏ متّیٰ ۱۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ رفتار و تعالیم عیسی شاگردانش را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد،‏ و آنان را بر آن داشت تا مانند تاجری که مرواریدی ارزنده یافته باشد با دل و جان در راه ملکوت زحمت بکشند.‏

۱۵.‏ عیسی چه چیزی را عامل شادی خواند؟‏

۱۵ عیسی علاوه بر ۱۲ رسول خود «هفتاد نفر دیگر را نیز تعیین فرموده،‏ ایشان را جفت جفت پیش روی خود به هر شهری و موضعی که خود عزیمت آن داشت،‏ فرستاد.‏» عیسی آنان را نیز از سختی و مشکلات مأموریتشان آگاه ساخت و به ایشان فرمان داد که به مردم بگویند:‏ «ملکوت خدا به شما نزدیک شده است.‏» (‏ لوقا ۱۰:‏۱-‏۱۲‏)‏ وقتی آن ۷۰ نفر بازگشتند بسیار به شوق آمده بودند و به عیسی گفتند:‏ «ای خداوند،‏ دیوها هم به اسم تو اطاعت ما می‌کنند.‏» احتمالاً پاسخ عیسی باعث تعجب‌شان شد که گفت،‏ یَهُوَه به خاطر غیرتی که در راه ملکوت از خود نشان می‌دهند،‏ سعادتی بزرگ‌تر از این‌ها نصیب‌شان خواهد کرد.‏ عیسی به آنان فرمود:‏ «از این شادی مکنید که ارواح اطاعت شما می‌کنند بلکه بیشتر شاد باشید که نام‌های شما در آسمان مرقوم است.‏» —‏ لوقا ۱۰:‏۱۷،‏ ۲۰‏.‏

۱۶،‏ ۱۷.‏ الف)‏ عیسی در آخرین شبی که با رسولان وفادارش بود به آنان چه گفت؟‏ ب)‏ کدام سخنان عیسی باعث شادی و اطمینان خاطر رسولان شد؟‏

۱۶ عیسی در شب ۱۴ نیسان سال ۳۳ د.‏م.‏ مراسمی را بنیان نهاد که به یادبود مرگ مسیح معروف است و به شاگردانش فرمان داد که آن را به جا آورند.‏ عیسی در آن شب به ۱۱ رسول وفاداری که با او بودند گفت:‏ «شما کسانی می‌باشید که در امتحان‌های من با من به سر بردید.‏  و من ملکوتی برای شما قرار می‌دهم چنانکه پدرم برای من مقرّر فرمود،‏ تا در ملکوت من از خوان من بخورید و بنوشید و بر کرسی‌ها نشسته بر دوازده سِبط اسرائیل داوری کنید.‏» —‏ لوقا ۲۲:‏۱۹،‏ ۲۰،‏ ۲۸-‏۳۰‏.‏

۱۷ شکی نیست که رسولان از شنیدن این سخنان عیسی بسیار به وجد آمدند.‏ این بزرگ‌ترین افتخاری بود که می‌توانست نصیب آنان شود.‏ (‏ متّیٰ ۷:‏۱۳،‏ ۱۴؛‏ ۱پِطْرُس ۲:‏۹‏)‏ رسولان عیسی مثل آن تاجر مروارید از بسیاری چیزها گذشتند تا بتوانند پیرو عیسی گردیده در راه ملکوت خدا جد و جهد کنند.‏ عیسی در سخنانش به آنان اطمینان داد که ایثارگری‌هایشان بی‌پاداش نخواهد ماند.‏

۱۸.‏ به غیر از ۱۱ رسول وفادار عیسی چه کسان دیگری از ملکوت خدا بهره‌مند می‌گردند؟‏

۱۸ البته منظور این نیست که فقط شاگردانی که در آن شب با عیسی بودند از ملکوت بهره‌مند شدند.‏ ارادهٔ یَهُوَه بر این بود که با ۱۴۴٬۰۰۰ نفر عهد ملکوت بسته شود تا با مسیح در ملکوت آسمانی سلطنت کنند.‏ علاوه بر این تعداد،‏ یوحنّای رسول شمار دیگری را نیز در رؤیایی نبوی مشاهده نمود.‏ یوحنّا دید:‏ «اینک گروهی عظیم که هیچ کس ایشان را نتواند شمرد .‏ .‏ .‏ در حضور برّه .‏ .‏ .‏ ایستاده‌اند و به آواز بلند ندا کرده،‏ می‌گویند:‏ ‹نجات،‏ خدای ما را که بر تخت نشسته است و برّه را است.‏› » این گروه عظیم در واقع تابعان زمینی ملکوت خدا خواهند بود.‏ * —‏ مکاشفه ۷:‏۹،‏ ۱۰؛‏ ۱۴:‏۱،‏ ۴‏.‏

۱۹،‏ ۲۰.‏ الف)‏ چه امکانی برای مردم تمام ملل جهان وجود دارد؟‏ ب)‏ چه سؤالی در مقالهٔ بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت؟‏

۱۹ عیسی اندکی پیش از عروجش به آسمان به پیروان وفادارش گفت:‏ «رفته،‏ همهٔ امّت‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسمِ اَب و اِبن و روح‌القدس تعمید دهید.‏ و ایشان را تعلیم دهید که همهٔ اموری را که به شما حکم کرده‌ام حفظ کنند.‏ و اینک من هر روزه تا انقضای عالَم همراه شما می‌باشم.‏» (‏ متّیٰ ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ آری،‏ افرادی از میان تمام ملل جهان به شاگردی عیسی درمی‌آیند.‏ آنان مانند تاجری که مرواریدی بسیار ارزنده یافته است،‏ با دل و جان در راه ملکوت زحمت می‌کشند.‏ برخی از ایشان پاداش خود را در آسمان خواهند گرفت و برخی دیگر روی زمین.‏

۲۰ از سخنان عیسی چنین پیداست که شاگردسازی تا «انقضای عالَم» ادامه خواهد یافت.‏ آیا در روزگار ما کسانی هستند که مانند تاجر مروارید مایل باشند برای ملکوت خدا از همه چیز خود بگذرند؟‏ این سؤال را در مقالهٔ بعدی مورد توجه قرار خواهیم داد.‏

‏[پاورقی‌ها]‏

^ بند 10 یوحنّا،‏ پسر زِبِدی احتمالاً پس از ملاقات اوّلش با عیسی به دنبال او رفت و شاهد رویدادهایی بود که طی ماه‌های اوّل خدمت عیسی اتفاق افتاد.‏ وی این رویدادها را بروشنی در انجیل خود ذکر نموده است.‏ (‏ یوحنّا باب‌های ۲-‏۵‏)‏ اما یوحنّا نیز قبل از آنکه عیسی دوباره شاگردانش را دعوت کند پیش خانوادهٔ خود بازگشته بود.‏

^ بند 18 برای کسب اطلاعات بیشتر به فصل ۱۰ کتاب معرفتی که بشر را به زندگی جاودانی هدایت می‌کند‏،‏ چاپ شاهدان یَهُوَه رجوع کنید.‏

مرور

‏• موضوع اصلی حکایت تاجر مروارید چیست؟‏

‏• عیسی چگونه نشان داد که برای ملکوت خدا ارزش بسیار قائل است؟‏

‏• چه چیزی اَندریاس،‏ پِطْرُس،‏ یوحنّا و برخی دیگر را بر آن داشت که بی‌درنگ دعوت عیسی را برای پیروی او بپذیرند؟‏

‏• چه فرصت خوبی برای مردم همهٔ ملل جهان وجود دارد؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۰]‏

‏‹آنان همه را ترک کرده،‏ از عقب او روانه شدند›‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۲]‏

عیسی پیش از عروجش به آسمان به پیروان خود فرمان داد تا همچنان به شاگردسازی ادامه دهند