مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا به خاطر می‌آورید؟‏

آیا به خاطر می‌آورید؟‏

 آیا به خاطر می‌آورید‏؟‏

آیا از خواندن شماره‌های اخیر مجلّهٔ برج دیده‌بانی لذّت برده‌اید؟‏ خوب،‏ ببینید آیا می‌توانید به سؤالات زیر پاسخ دهید:‏

‏• ما مسیحیان در مقابله با افسردگی و ضعف روحی چه می‌توانیم بکنیم؟‏

می‌باید عامل خستگی و افسردگی را تشخیص دهیم.‏ می‌توانیم گهگاه نگاهی به سرگرمی‌ها و چیزهایی که دور خود جمع کرده‌ایم بیندازیم و چیزهای غیرضروری را کنار گذاشته از بار خود بکاهیم.‏ می‌بایست مطابق موقعیتمان اهدافی واقع‌بینانه برای خود قرار دهیم.‏ توجه به سلامت روحی از اهمیت بسیاری برخوردار است که مستلزم دعای مستمر و تعمّق می‌باشد.‏ —‏ ۱/‏۹،‏ ص ۱۸-‏۲۲.‏

‏• چرا شاهدان یَهُوَه رقم ۱۴۴٬۰۰۰ را مجازی نمی‌دانند؟‏

بعد از اینکه به یوحنّای رسول در بارهٔ ۱۴۴٬۰۰۰ نفر توضیح داده شد او ‹گروهی عظیم را که هیچ کس ایشان را نتواند شمرد› دید.‏ (‏ مکاشفه ۷:‏۴،‏ ۹‏)‏ اگر رقم ۱۴۴٬۰۰۰ مجازی بود تفاوت مابین این دو گروه از بین می‌رفت.‏ عیسی مسیح از ‹‏گلّهٔ کوچکی› صحبت می‌کرد که با او حکومت خواهند کرد.‏ (‏ لوقا ۱۲:‏۳۲‏)‏ —‏ ۱/‏۹ انگلیسی،‏ ص ۳۰.‏

‏• چرا اسرائیلیان اجازه داشتند حیوانی را که خونش بیرون ریخته نشده بود به بیگانگان بفروشند؟‏

بیگانگان و غریبانی که یَهُوَه را نمی‌پرستیدند تحت قوانین او نبودند.‏ به همین دلیل اسرائیلیان اجازه داشتند چنین حیوانی را به آن‌ها بدهند یا بفروشند.‏ (‏ تثنیه ۱۴:‏۲۱‏)‏ در عوض،‏ کسانی که به پرستش یَهُوَه گرویده بودند باید مطابق قانون عهد رفتار می‌کردند و از خوردن گوشت حیوانی که خونش ریخته نشده بود اکیداً خودداری می‌کردند.‏ (‏ لاویان ۱۷:‏۱۰‏)‏ —‏ ۱/‏۱۰،‏ ص ۳۱.‏

‏• بیومی‌مِتیک چه علمی است و چرا بخصوص برای مسیحیان قابل توجه است؟‏

بیومی‌مِتیک یک رشتهٔ مهندسی است که در آن طرح‌های موجود در طبیعت تقلید می‌شود.‏ برای مثال برادران رایت در ایالات متحدهٔ آمریکا بعد از زیر نظر گرفتن پرندگان بزرگ در حین پرواز موفق به طراحی هواپیما شدند.‏ پس بیومی‌مِتیک می‌تواند شخص مسیحی را برانگیزد تا خدا را جلال دهد.‏ —‏ ۱/‏۱۰،‏ ص ۱۸-‏۱۹.‏

‏• شخص مذکور در دوّم قُرِنتیان ۱۲:‏۲-‏۴ که به فردوس ربوده شد چه کسی بود؟‏

شرح این موضوع درست پس از آیاتی ذکر شده که در آن پولُس از رسالت خود دفاع کرد.‏ و دیگر آنکه به غیر از پولُس هیچ یک از نویسندگان کتاب مقدّس به چنین شخصی اشاره نکرده است،‏ به نظر می‌آید که خود پولُس رسول این رؤیا را می‌بیند.‏ —‏ ۱/‏۱۱،‏ ص ۸.‏

‏• کدام خصوصیات عیسی او را در نظر خدا رهبری شایسته می‌ساخت؟‏

عیسی وفاداری خود را کاملاً حفظ کرد،‏ درست و صادق بود.‏ او خود را کاملاً وقف انجام کارهای خدا کرده بود.‏ از ته دل با مردم همدردی می‌کرد و همیشه آمادهٔ خدمت بود.‏ —‏ ۱/‏۱۱،‏ ص ۶-‏۷.‏

‏• دیوهای شیطان طی حکومت هزارهٔ عیسی کجا خواهند بود؟‏

می‌توانیم به طور منطقی نتیجه‌گیری کنیم که آن‌ها در طی حکومت هزارهٔ عیسی در هاویه خواهند بود.‏ (‏ مکاشفه ۲۰:‏۱-‏۳‏)‏ در پیدایش ۳:‏۱۵ پیشگویی شده است که سر مار کوبیده خواهد شد که شامل در بند نهاده شدن او در هاویه به مدت هزار سال می‌باشد.‏ ذریّت او شامل فرشتگان شریر یا دیوها می‌شود.‏ آگاهی از این موضوع باعث ترس آن‌ها شده است چون می‌دانند بزودی در بند کشیده خواهند شد.‏ (‏ لوقا ۸:‏۳۱‏)‏ —‏ ۱۵/‏۱۱ انگلیسی،‏ ص ۳۰-‏۳۱.‏

‏• چرا باید از افراط در نوشیدن الکل حتی اگر دیگران متوجهٔ مستی نشوند پرهیز کرد؟‏

بعضی با وجود اینکه مقدار زیادی الکل می‌نوشند،‏ علائم مستی در آن‌ها مشاهده نمی‌شود.‏ اعتیاد به الکل به مرور ایجاد می‌گردد و با این عمل به تدریج «بندهٔ شراب زیاده» خواهند شد.‏ (‏ تیطُس ۲:‏۳‏)‏ در این خصوص عیسی به ما اخطار می‌دهد که هوشیار باشیم تا مبادا دل‌های ما «از پرخوری و مستی .‏ .‏ .‏ سنگین گردد.‏» (‏ لوقا ۲۱:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ شخص حتماً نباید مست شود تا هوشیاری‌اش را از دست دهد بلکه نوشیدن زیاد و مداوم الکل،‏ هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی او را سست و خواب‌آلود می‌کند.‏ —‏ ۱/‏۱۲،‏ ص ۲۸-‏۳۰.‏