مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

همانند اِرْمیا قوی باشید

همانند اِرْمیا قوی باشید

 همانند اِرْمیا قوی باشید

‏«به خداوند امیدوار باش و بر او توکّل کن.‏ ایمان داشته باش و ناامید مشو.‏» —‏ مزمور ۲۷:‏۱۴‏،‏ تفسیری.‏

۱.‏ شاهدان یَهُوَه از چه برکاتی برخوردارند؟‏

شاهدان یَهُوَه در یک بهشت روحانی زندگی می‌کنند.‏ (‏ اِشَعْیا ۱۱:‏۶-‏۹‏)‏ دنیایی که ایشان را احاطه کرده است دنیایی پر از مشکلات عظیم است،‏ اما آنان از لحاظ روحانی در آرامش به سر می‌برند.‏ (‏ مزمور ۲۹:‏۱۱؛‏ اِشَعْیا ۵۴:‏۱۳‏)‏ این بهشت روحانی به وسیلهٔ کسانی که «ارادهٔ خدا را از دل به عمل می‌آورند» در حال گسترش است.‏ (‏ اَفَسُسیان ۶:‏۶‏)‏ شاهدان یَهُوَه اصول کتاب مقدّس را در زندگی به اجرا می‌گذارند و به دیگران نیز این اصول و طرز به‌کارگیری آن‌ها را آموزش می‌دهند،‏ بدین سان برکاتی  که خداوند قول داده است شامل حالشان می‌شود.‏ —‏ متّیٰ ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰؛‏ یوحنّا ۱۵:‏۸‏.‏

۲،‏ ۳.‏ مسیحیان حقیقی با چه مشکلاتی مواجه هستند؟‏

۲ اما بودن آنان در بهشت روحانی به معنای آن نیست که با مشکلات و سختی‌ها روبرو نمی‌شوند.‏ آنان هنوز از لحاظ جسمانی کامل نشده‌اند از این رو،‏ هنوز در چنگال بیماری و پیری و مرگ گرفتارند.‏ علاوه بر این،‏ چون در «ایّام آخر» به سر می‌بریم شاهد به تحقق رسیدن مصیبت‌هایی هستیم که در مورد این ایّام پیشگویی شده است.‏ (‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱‏)‏ جنگ،‏ جنایت،‏ بیماری،‏ قحطی،‏ و سختی‌های دیگر گریبانگیر همهٔ انسان‌ها،‏ از جمله شاهدان یَهُوَه است.‏ —‏ مَرقُس ۱۳:‏۳-‏۱۰؛‏ لوقا ۲۱:‏۱۰،‏ ۱۱‏.‏

۳ علاوه بر این مشکلات،‏ همهٔ ما خوب می‌دانیم که شاهدان یَهُوَه مخالفانی دارند.‏ عیسی به پیروانش چنین هشدار داده است:‏ «اگر جهان از شما نفرت دارد بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است.‏ اگر شما متعلّق به این جهان بودید جهان متعلّقان خود را دوست می‌داشت،‏ اما چون شما از این جهان نیستید و من شما را از جهان برگزیده‌ام،‏ به این سبب جهان از شما نفرت دارد.‏ آنچه را گفتم به خاطر بسپارید:‏ غلام از ارباب خود بزرگ‌تر نیست.‏ اگر به من آزار رسانیدند به شما نیز آزار خواهند رسانید.‏» (‏ یوحنّا ۱۵:‏۱۸-‏۲۱‏،‏ انجیل شریف ‏)‏ امروزه نیز وضع به همین منوال است.‏ اغلب مردم هنوز شیوهٔ پرستش ما را درک نکرده و یا به ارزش آن واقف نشده‌اند.‏ برخی از ما انتقاد می‌کنند،‏ برخی ما را مسخره می‌کنند و برخی نیز همان طور که عیسی هشدار داده بود از ما تنفر دارند.‏ (‏ متّیٰ ۱۰:‏۲۲‏)‏ در بسیاری از موارد،‏ رسانه‌های گروهی اطلاعات غلط و تبلیغات سوء در مورد ما پخش می‌کنند.‏ (‏ مزمور ۱۰۹:‏۱-‏۳‏)‏ آری،‏ همگی ما با سختی‌ها و دشواری‌هایی مواجه هستیم که ممکن است منجر به یأس و ناامیدی‌مان شود.‏ چگونه می‌توانیم استوار بمانیم و این مشکلات را تحمّل کنیم؟‏

۴.‏ برای مقابله با مشکلات به چه کسی می‌توانیم روی آوریم؟‏

۴ یَهُوَه ما را یاری خواهد کرد.‏ در کلام او آمده است:‏ «مشکلات انسانِ خوب زیاد است،‏ اما خداوند او را از همهٔ مشکلاتش می‌رهاند.‏» (‏ مزمور ۳۴:‏۱۹‏،‏ تفس‍.‏‏؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۰:‏۱۳‏)‏ بسیاری از ما دیده‌ایم که وقتی کاملاً به یَهُوَه تکیه می‌کنیم او قدرت مقابله با هر مشکلی را به ما عطا می‌کند.‏ محبتی که به او داریم و امید به شادی‌هایی که در دنیای جدید در انتظار ماست سبب می‌شود که بتوانیم ترس و ناامیدی را از خود دور سازیم.‏ (‏ عبرانیان ۱۲:‏۲‏)‏ بدین سان،‏ در مقابل مشکلات و سختی‌ها محکم و استوار باقی می‌مانیم.‏

سخنان خدا اِرْمیا را دلگرم ساخت

۵،‏ ۶.‏ الف)‏ برخی از خادمان باایمان یَهُوَه که سختی‌های بسیاری را تحمّل کردند کدامند؟‏ ب)‏ وقتی یَهُوَه اِرْمیا را به عنوان نبی خود برگزید،‏ او چه واکنشی نشان داد؟‏

۵ در سراسر تاریخ،‏ خادمان باایمان یَهُوَه با وجود سختی‌ها توانسته‌اند شاد و خوشنود باقی بمانند.‏ برخی از این خادمان در دوران‌هایی زندگی می‌کردند که یَهُوَه بی‌ایمانان را مجازات می‌کرد.‏ اِرْمیا و تعداد کمی از معاصرانش و همچنین مسیحیان قرن اوّل،‏ از جملهٔ این خادمان باایمان بودند.‏ سرگذشت آنان برای دلگرمی و  قوّت‌قلب ما در کتاب مقدّس درج شده است.‏ به همین دلیل مطالعهٔ آن‌ها بسیار آموزنده است.‏ (‏ رومیان ۱۵:‏۴‏)‏ برای مثال سرگذشت اِرْمیا را در نظر بگیرید.‏

۶ یَهُوَه اِرْمیا را در سنین جوانی فرا خواند تا به عنوان نبی در یهودا خدمت کند.‏ این وظیفهٔ سنگینی بود زیرا بسیاری از اهالی یهودا به بت‌پرستی روی آورده بودند.‏ هنگامی که اِرْمیا کار خود را به عنوان نبی آغاز کرد،‏ یُوشیّا بر تخت پادشاهی نشسته بود.‏ یُوشیّا پادشاهی خداترس بود اما همهٔ پادشاهان بعد از او مردانی بی‌ایمان بودند.‏ علاوه بر این،‏ اغلب انبیا و کاهنانی که وظیفه داشتند به مردم تعلیمات مذهبی دهند خود از راه راست منحرف شده بودند.‏ (‏ اِرْمیا ۱:‏۱،‏ ۲؛‏ ۶:‏۱۳؛‏ ۲۳:‏۱۱‏)‏ به همین خاطر وقتی یَهُوَه اِرْمیا را به عنوان نبی خود انتخاب کرد،‏ او وحشت کرد و گفت:‏ «خداوندا،‏ این کار از من ساخته نیست!‏ من جوانی کم سن و بی‌تجربه هستم!‏» —‏ اِرْمیا ۱:‏۶،‏ ۸،‏ ۱۷‏،‏ تفسیری.‏

۷.‏ واکنش مردم در مقابل پیشگویی‌های اِرْمیا چه بود و این امر چه تأثیری بر او داشت؟‏

۷ اکثریت مردم توجهی به پیشگویی‌های اِرْمیا نمی‌کردند و در اغلب موارد با او با خشونت رفتار می‌نمودند.‏ برای مثال یک بار کاهنی به نام فَشْحُور او را زد و دستور داد دست و پایش را در کنده قرار دهند.‏ اِرْمیا احساس خود را در مورد یَهُوَه در آن وقت این چنین توصیف می‌کند:‏ «پس گفتم که او را ذکر نخواهم نمود و بار دیگر به اسم او سخن نخواهم گفت.‏» شاید شما نیز گاهی مثل اِرْمیا دچار یأس و ناامیدی شوید و بخواهید یَهُوَه را رها کنید.‏ ببینید چه عاملی به اِرْمیا کمک کرد تا دوام آورد.‏ او خود می‌گوید:‏ «آنگاه [کلام یَهُوَه] در دل من مثل آتش افروخته شد و در استخوان‌هایم بسته گردید و از خودداری خسته شده،‏ باز نتوانستم ایستاد.‏» (‏ اِرْمیا ۲۰:‏۹‏)‏ آیا کلام خدا بر شما نیز همین تأثیر را دارد؟‏

 یاران اِرْمیا

۸،‏ ۹.‏ الف)‏ اوریای نبی چه اشتباهی کرد و نتیجهٔ آن چه بود؟‏ ب)‏ دلیل ناامیدی باروک چه بود،‏ و یَهُوَه چگونه او را یاری کرد؟‏

۸ اِرْمیا به تنهایی موعظه نمی‌کرد بلکه یارانی داشت که در این کار او را همراهی می‌کردند.‏ این امر بی‌شک مایهٔ دلخوشی و دلگرمی او بود.‏ اما یاران او گاهی اشتباهاتی مرتکب می‌شدند.‏ برای مثال نبی‌ای به نام اوریا که «موافق همهٔ سخنان اِرْمیا،‏» خبر نابودی آیندهٔ اورشلیم و یهودا را به مردم اعلام می‌کرد،‏ وقتی شنید که یَهُویاقیمِ پادشاه قصد کشتن او را دارد از ترس به مصر گریخت.‏ اما فرستادگان پادشاه او را تعقیب کردند و به اورشلیم بازگرداندند و سرانجام به قتل رسانیدند.‏ این واقعه به طور حتم اِرْمیا را مضطرب و ناامید ساخت.‏ —‏ اِرْمیا ۲۶:‏۲۰-‏۲۳‏.‏

۹ باروک،‏ منشی اِرْمیا یکی دیگر از یاران او بود.‏ باروک حامی خوبی برای اِرْمیا بود،‏ اما یک بار او نیز به جای آنکه به وظیفهٔ الٰهی‌اش عمل کند،‏ شروع به ناله و شکایت نمود و گفت:‏ «وای بر من!‏ خداوند غم‌ها و دردهای مرا افزوده است.‏ از آه و ناله خسته شده‌ام و یک دم آرام ندارم.‏» ناامیدی سبب شده بود که باروک دیگر برای وظیفه‌ای که یَهُوَه به او محوّل کرده بود ارزشی قائل نباشد.‏ با این همه،‏ یَهُوَه با مهربانی باروک را نصیحت کرد و باروک نصیحت او را پذیرفت.‏ در نتیجه یَهُوَه به او قول داد که وقتی اورشلیم را نابود می‌سازد او را زنده بگذارد.‏ (‏ اِرْمیا ۴۵:‏۱-‏۵‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ بی‌تردید،‏ اِرْمیا وقتی که دید باروک دوباره با خوشنودی وظیفهٔ روحانی خود را از سر گرفته است،‏ دلخوشی یافت.‏

یَهُوَه از نبی خود حمایت کرد

۱۰.‏ یَهُوَه چه وعده‌هایی به اِرْمیا داد؟‏

۱۰ حامی اصلی اِرْمیا یعنی یَهُوَه او را تنها نگذاشت.‏ یَهُوَه احساسات او را درک می‌کرد و به او قوّت قلب می‌داد.‏ برای مثال،‏ هنگامی که اِرْمیا به یَهُوَه گفت که قادر نیست وظیفه‌ای را که به او محوّل شده است به انجام برساند،‏ یَهُوَه در پاسخ گفت:‏ «از مردم نترس،‏ زیرا من با تو هستم و از تو محافظت می‌کنم.‏» سپس به اِرْمیا اطلاعاتی در مورد وظایفش داد و افزود:‏ «آن‌ها با تو به ستیز برخواهند خاست،‏ اما کاری از پیش نخواهند برد،‏ چون من،‏ خداوند،‏ با تو هستم و تو را رهایی خواهم داد.‏» (‏ اِرْمیا ۱:‏۸،‏ ۱۹‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ یَهُوَه حقیقتاً به این وعده‌های دلگرم‌کنندهٔ خود عمل کرد.‏

۱۱.‏ یَهُوَه چگونه به وعدهٔ خود به اِرْمیا عمل کرد و از او حمایت نمود؟‏

۱۱ به همین دلیل وقتی اِرْمیا را در کنده قرار دادند تا مسخرهٔ مردم شود با اطمینان گفت:‏ «خداوند همچون یک مرد جنگی،‏ نیرومند و توانا،‏ در کنارم ایستاده است؛‏ پس دشمنانم به زمین خواهند افتاد و بر من چیره نخواهند شد.‏ و این رسوایی همیشه بر آن‌ها خواهد ماند.‏» (‏ اِرْمیا ۲۰:‏۱۱‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ پس از آن یَهُوَه اِرْمیا را بارها از دست دشمنانش که قصد جان او را داشتند رهانید و سرانجام نیز وقتی بابلیان اورشلیم را نابود ساختند او و باروک نجات یافتند،‏ در حالی که دشمنانش را یا کشتند و یا به اسارت به بابل بردند.‏

۱۲.‏ هنگام ناامیدی چه موضوعی را نباید از نظر دور داریم؟‏

۱۲ امروزه نیز بسیاری از شاهدان یَهُوَه مانند اِرْمیا با مشکلات فراوانی روبرو هستند.‏ همان طور که پیش از این گفتیم بعضی از این مشکلات به دلیل بیماری و یا اوضاع مغشوش این دنیاست و برخی دیگر به دلیل اشتباهات خودمان و یا دسیسه‌های دشمنانمان است.‏ چنین سختی‌ها و مرارت‌هایی گاهی آنقدر ناامیدکننده است که ما نیز مانند اِرْمیا تاب و تحمّلمان تمام می‌شود.‏ در این اوقاتِ ناامیدی است که معلوم می‌شود چقدر یَهُوَه را دوست داریم.‏ در این اوقات است که نباید بگذاریم ناامیدی بر ما غالب شود و ما را مانند اوریا از خدمت به یَهُوَه بازدارد.‏ ما باید اِرْمیا را سرمشق قرار دهیم و به یَهُوَه توکّل کنیم.‏

چگونه با ناامیدی مبارزه کنیم

۱۳.‏ اِرْمیا و داود از چه نظر سرمشق خوبی برای ما هستند؟‏

۱۳ اِرْمیا مرتباً به یَهُوَه دعا می‌کرد و غم و غصه‌اش را با او در میان می‌گذاشت و از او تمنای کمک می‌کرد.‏ داود نیز از یَهُوَه یاری می‌طلبید.‏ او می‌نویسد:‏ «ای خداوند،‏ به سخنان من گوش بده و به نالهٔ من توجه فرما.‏ ای پادشاه و ای خدای من،‏ به فریادم برس،‏ زیرا من فقط نزد تو دعا می‌کنم.‏» (‏ مزمور ۵:‏۱،‏ ۲‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ وقتی سرگذشت داود را در کتاب مقدّس می‌خوانیم می‌بینیم که یَهُوَه به التماس و دعاهای او پاسخ می‌داد.‏ (‏ مزمور ۱۸:‏۱،‏ ۲؛‏ ۲۱:‏۱-‏۵‏)‏ ما نیز وقتی می‌بینیم فشارها و مشکلات زندگی غیرقابل‌تحمّل شده است،‏ به یَهُوَه  روی می‌آوریم و پیش او دردِدل می‌کنیم.‏ (‏ فیلِپّیان ۴:‏۶،‏ ۷؛‏ ۱تَسّالونیکیان ۵:‏۱۶-‏۱۸‏)‏ یَهُوَه بی‌شک به دعاهای ما پاسخ می‌گوید زیرا ‹همیشه در فکر ماست.‏› (‏ ۱پِطْرُس ۵:‏۶،‏ ۷‏،‏ ا ش ‏)‏ حال آیا عاقلانه است که وقتی به دعاهای ما پاسخ می‌گوید به او توجهی نکنیم؟‏

۱۴.‏ کلام یَهُوَه چه تأثیری بر اِرْمیا داشت؟‏

۱۴ از کجا بدانیم که یَهُوَه به ما چه پاسخی می‌دهد؟‏ یَهُوَه با نبی خود اِرْمیا مستقیماً سخن می‌گفت.‏ اِرْمیا تأثیر سخنان یَهُوَه را بر خود چنین توصیف می‌کند.‏ «آنچه به من تاب و تحمّل می‌دهد،‏ کلام توست که خوراک روح گرسنهٔ من است؛‏ کلام تو دل اندوهگین مرا شاد و خرّم می‌سازد.‏ ای خداوند قادر متعال،‏ چه افتخار بزرگی است که نام تو را بر خود دارم!‏» (‏ اِرْمیا ۱۵:‏ ۱۶‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ اِرْمیا از اینکه نام خدا را بر خود داشت احساس رضایت و خوشنودی می‌کرد و برای کلام خدا ارزش فراوان قائل بود.‏ به همین دلیل،‏ مانند پولُس رسول با شور و شوق پیام خدا را به مردم اعلام می‌کرد.‏ —‏ رومیان ۱:‏۱۵،‏ ۱۶‏.‏

۱۵.‏ چگونه می‌توانیم بذر کلام یَهُوَه را در دل خود بکاریم،‏ و چرا نمی‌توانیم خاموش بمانیم؟‏

۱۵ بر خلاف گذشته،‏ امروزه یَهُوَه با ما انسان‌ها دیگر مستقیماً سخن نمی‌گوید.‏ اما کتاب مقدّس را در اختیارمان نهاده است.‏ اگر با جدّیت این کتاب را که کلام اوست مطالعه کنیم و در مورد آن تعمّق نماییم،‏ ما را نیز «شاد و خرّم» می‌گرداند.‏ و وقتی کلام یَهُوَه را برای مردم بازگو می‌کنیم از اینکه نام او را بر خود داریم افتخار می‌کنیم.‏ نباید فراموش کنیم که هیچ کسی در دنیا به غیر از ما نام یَهُوَه را اعلام نمی‌کند.‏ فقط شاهدان او هستند که خبر خوش برقراری پادشاهی‌اش را اعلام می‌کنند و به افراد فروتن آموزش می‌دهند تا شاگردان عیسی مسیح گردند.‏ (‏ متّیٰ ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ براستی چه افتخار بزرگی!‏ آیا ما می‌توانیم خاموش بمانیم و به وظیفه‌ای که یَهُوَه بر عهدهٔ ما نهاده یعنی اعلام نام و پادشاهی او عمل نکنیم؟‏

همنشین بد انسان را منحرف می‌کند

۱۶،‏ ۱۷.‏ اِرْمیا چه نظری در مورد همنشین بد داشت و ما چگونه می‌توانیم او را سرمشق قرار دهیم؟‏

۱۶ عامل دیگری که به اِرْمیا در مقابله با یأس و ناامیدی کمک می‌کرد انتخاب همنشین مناسب بود.‏ او خود در این باره نوشت:‏ «در ضیافت‌های مردم خوشگذران شرکت نکرده‌ام بلکه به دستور تو به تنهایی نشسته از به یاد آوردن گناهان ایشان از خشم لبریز می‌شوم.‏» (‏ اِرْمیا ۱۵:‏۱۷‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ اِرْمیا تنهایی را به معاشرت با افراد بد ترجیح می‌داد.‏ ما نیز باید مانند او باشیم و هیچ‌گاه اخطار پولُس رسول را فراموش نکنیم که می‌گوید:‏ «معاشران بد،‏ اخلاق خوب را فاسد می‌سازند،‏» حتی اخلاق و عادت‌های خوبی را که سال‌ها با خود داشته‌ایم.‏ —‏ ۱قُرِنتیان ۱۵:‏۳۳‏،‏ انجیل شریف.‏

۱۷ همنشینی با کسانی که یَهُوَه را دوست ندارند ما را از او دور می‌سازد.‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۲:‏۱۲؛‏ اَفَسُسیان ۲:‏۲؛‏ یعقوب ۴:‏۴‏)‏ پس باید مراقب باشیم و قوای ذهنی خود را خوب به کار گیریم تا همنشینان بد را تشخیص دهیم و از آن‌ها دوری کنیم.‏ (‏ عبرانیان ۵:‏۱۴‏)‏ به نظر شما اگر پولُس امروز در کنار ما بود،‏ در مورد برادر و خواهری که فیلم‌های خشونت‌آمیز و غیراخلاقی و یا ورزش‌های خشن تماشا می‌کند،‏ چه می‌گفت؟‏ و یا در مورد برادر یا خواهری که در اینترنت با کسانی که نمی‌شناسد دوستی برقرار می‌کند چه نظری داشت؟‏ آیا فکر می‌کنید رفتار کسی که برنامهٔ مرتبی برای مطالعهٔ کتاب مقدّس ندارد و وقت خود را صرف بازی‌های کامپیوتری و یا تماشای تلویزیون می‌کند مورد پسند او می‌بود؟‏ —‏ ۲قُرِنتیان ۶:‏۱۴؛‏ اَفَسُسیان ۵:‏۳-‏۵،‏ ۱۵،‏ ۱۶‏.‏

 به نعمت‌های یَهُوَه پشت نکنید

۱۸.‏ چه عواملی روحیهٔ ما را تقویت می‌کنند؟‏

۱۸ ما به خوبی قدر نعمت‌های یَهُوَه را می‌دانیم زیرا هیچ چیز را در این دنیا نمی‌توان با آن مقایسه کرد.‏ برای مثال،‏ محیط گرم و دوستانهٔ جماعت را در نظر بگیرید.‏ حتی برخی از کسانی که با ما هم‌عقیده نیستند نیز از آن تعریف می‌کنند.‏ (‏ اَفَسُسیان ۴:‏۳۱،‏ ۳۲‏)‏ با این همه،‏ بیش از هر زمان دیگری مجبوریم با یأس و ناامیدی مقابله کنیم.‏ همنشین مناسب،‏ دعا،‏ و برنامهٔ مرتب مطالعهٔ کتاب مقدّس عواملی هستند که روحیهٔ ما را تقویت می‌کنند تا بتوانیم با اتکای کامل به یَهُوَه با مشکلات و سختی‌های زندگی مبارزه کنیم.‏ —‏ ۲قُرِنتیان ۴:‏۷،‏ ۸‏.‏

۱۹،‏ ۲۰.‏ الف)‏ چگونه می‌توانیم در مقابل یأس و ناامیدی مقاومت کنیم؟‏ ب)‏ مقالهٔ بعدی مخصوص چه کسانی است،‏ ولی چه کسان دیگری نیز می‌توانند از آن بهره ببرند؟‏

۱۹ هیچ گاه نباید اجازه دهیم که دشمنان کتاب مقدّس ما را بترسانند و ایمانمان را ضعیف کنند.‏ کسانی که با ما می‌جنگند درست مانند دشمنان اِرْمیا،‏ در واقع با خدا می‌جنگند.‏ به همین دلیل شکستشان حتمی است.‏ یَهُوَه خدای قادر مطلق می‌گوید:‏ «به خداوند امیدوار باش و بر او توکّل کن.‏ ایمان داشته باش و ناامید مشو.‏» (‏ مزمور ۲۷:‏۱۴‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ ما باید چشم‌انتظار یَهُوَه باشیم و تسلیم یأس و ناامیدی نشویم تا بتوانیم مانند اِرْمیا و باروک پاداش کارهای نیکوی خود را بگیریم.‏ —‏ غَلاطیان ۶:‏۹‏.‏

۲۰ بسیاری از مسیحیان به طور مداوم با یأس و ناامیدی در نبردند.‏ نوجوانان و جوانان در این میان با مسائل و مشکلات خاص خود روبرو هستند ولی در عین حال،‏ فرصت‌های طلایی بسیاری دارند تا به یَهُوَه بهتر خدمت کنند.‏ مقالهٔ بعدی مخصوص آنان نوشته شده است.‏ اما پدر و مادرها نیز می‌توانند از آن بهره ببرند.‏ اعضای دیگر جماعت نیز می‌توانند با مطالعهٔ آن به نوجوانان و جوانان جماعت کمک کنند.‏

چگونه پاسخ می‌دهید؟‏

‏• چرا می‌توانیم انتظار داشته باشیم که یأس و ناامیدی به سراغمان بیاید،‏ و برای مقابله با آن از چه کسی باید کمک بخواهیم؟‏

‏• اِرْمیا با وجود وظیفهٔ دشواری که بر عهده داشت چگونه بر یأس و ناامیدی غالب می‌شد؟‏

‏• هنگامی که با سختی‌ها و مشکلات روبرو می‌شویم چگونه می‌توانیم شادی و خوشی درونی خود را حفظ کنیم؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۹]‏

اِرْمیا گمان می‌کرد که چون جوان و بی‌تجربه است نمی‌تواند نبی خدا باشد

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۰]‏

اِرْمیا حتی زمانی که مورد آزار و شکنجه قرار می‌گرفت می‌دانست که یَهُوَه،‏ «نیرومند و توانا» در کنار اوست