مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

برای حفظ پاکدامنی دل خود را به سعی تمام نگه دار

برای حفظ پاکدامنی دل خود را به سعی تمام نگه دار

 برای حفظ پاکدامنی دل خود را به سعی تمام نگه دار

‏«دل خود را به سعی تمام نگاه دار زیرا که مخرج‌های حیات از آن است.‏» —‏ امثال ۴:‏۲۳‏،‏ فاضل‌خان همدانی.‏

۱-‏۳.‏ الف)‏ انسان‌ها چگونه نشان داده‌اند که برای پاکدامنی ارزش کمی قائلند؟‏ توضیح دهید.‏ ب)‏ چرا مهم است که ارزش پاکدامنی را ارزیابی کنیم؟‏

تابلویی به نظر صاحبش قدیمی می‌آمد.‏ شاید با دکوراسیون منزلش دیگر تطابقی نداشت.‏ به هر حال،‏ در نظر وی آن تابلو دیگر بی‌استفاده بود.‏ پس تابلو را به یک دست‌دوّم فروشی به بهایی کم یعنی ۲۹ دلار آمریکایی فروخت.‏ چندین سال بعد تشخیص داده شد که آن تابلو شاهکار بی‌نظیری است و یک میلیون دلار ارزش دارد!‏ تصوّر کنید که صاحب قبلی آن تابلو با فهمیدن این موضوع به چه حالی افتاد!‏

۲ چنین اتفاقی نیز اغلب برای پاکدامنی که به معنی پاکی اخلاق و عصمت می‌باشد روی می‌دهد.‏ امروزه بسیاری از انسان‌ها برای پاکدامنی خود ارزش کمی قائلند.‏ بعضی پاکدامنی را چیزی از مد افتاده تلقّی می‌کنند که با سبک زندگی امروزی هماهنگ نیست.‏ ایشان پاکدامنی‌شان را به بهای کم از دست می‌دهند.‏ برخی آن را با چند لحظه لذّت جنسی تعویض می‌کنند.‏ گروهی نیز به امید محبوب گشتن در میان همسن‌وسالان و جنس مخالف پاکدامنی خود را فدا می‌سازند.‏ —‏ امثال ۱۳:‏۲۰‏.‏

۳ بسیاری خیلی دیر متوجه می‌شوند که پاکدامنی‌شان چقدر ارزشمند بوده است.‏ و با از دست دادن آن،‏ تجربه‌های تلخی را به دست می‌آورند.‏ کتاب مقدّس عواقب زنا را مانند سمّی می‌داند که تلخی آن مانند گیاه اَفْسَنتین است.‏ (‏ امثال ۵:‏۳،‏ ۴‏)‏ با توجه به دنیای فاسد امروزه،‏ چگونه می‌توان پاکدامنی خود را حفظ و حراست کرد؟‏ در این مقاله می‌خواهیم سه موضوعی را که به ما در حفظ پاکدامنی کمک می‌کند بررسی کنیم.‏

از دل خود حراست کنید

۴.‏ دل در امثال ۴:‏۲۳ بر چه دلالت دارد و چرا باید از آن حراست کرد؟‏

۴ آنچه که به ما کمک می‌کند تا پاکدامن بمانیم،‏ حفظ و حراست از دل است.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «دل خود را به سعی تمام نگاه دار زیرا که مخرج‌های حیات از آن است.‏» (‏ امثال ۴:‏۲۳‏،‏ همدانی ‏)‏ در این آیه منظور از «دل خود» چیست؟‏ این دل،‏ باطن شخص است یعنی افکار،‏ احساسات و انگیزی‌های وی.‏ کلام خدا می‌گوید:‏ «[یَهُوَه] خدای خود را به همگی دل و همگی جان و به همگی قوّتت دوست‌دار.‏» (‏ تثنیه ۶:‏۵‏،‏ همدانی ‏)‏ عیسی این فرمان را حکم اعظم خواند.‏ (‏ مَرقُس ۱۲:‏۲۹،‏ ۳۰‏)‏ براستی که دلمان از ارزش فراوانی برخوردار است.‏ پس باید به سعی تمام از آن حراست کرد.‏

۵.‏ دل چگونه می‌تواند در عین حال باارزش و خطرناک باشد؟‏

۵ کتاب مقدّس همچنین بیان می‌کند که «دل از همه چیز فریبنده‌تر است و بسیار مریض است.‏» (‏ اِرْمیا ۱۷:‏۹‏)‏ دل چگونه می‌تواند فریبنده باشد و موجب خطر گردد؟‏ برای  جواب به این سؤال می‌توانیم مثالی بزنیم.‏ اتومبیل وسیله‌ای است باارزش و حتی در موقعیت اضطراری می‌تواند جان شخصی را نجات دهد.‏ ولی اگر راننده در هدایت اتومبیل لحظه‌ای قصور کند همین اتومبیل به سلاحی کشنده تبدیل می‌گردد.‏ به طور مشابه،‏ اگر دلمان را بخوبی هدایت نکنیم بر آن می‌شویم تا تمایلات آن را برآورده سازیم.‏ و بدین شکل دل ما،‏ زندگی‌مان را به سوی سانحه‌ای بزرگ پیش می‌برد.‏ در کلام خدا آمده است:‏ «اعتمادکننده بر قلب خود ابله است اما کسی که به حکمت رفتار می‌کند نجات خواهد یافت.‏» (‏ امثال ۲۸:‏۲۶‏،‏ همدانی ‏)‏ آری،‏ اگر اجازه دهیم که کلام خدا دل ما را هدایت کند حکیمانه رفتار کرده از بروز فاجعه جلوگیری خواهیم کرد.‏ در واقع،‏ کلام خدا همچون نقشه‌ای است که راه صحیح زندگی را به ما نشان می‌دهد.‏ —‏ مزمور ۱۱۹:‏۱۰۵‏.‏

۶،‏ ۷.‏ الف)‏ قدّوسیت چیست و چرا این خصوصیت برای خادمان یَهُوَه اهمیت دارد؟‏ ب)‏ از کجا می‌دانیم که انسان ناکامل قادر است قدّوسیت یَهُوَه را منعکس سازد؟‏

۶ دل ما هرگز به طور غریزی به سوی پاکدامنی سوق نمی‌یابد.‏ می‌باید دلمان را در این راه هدایت کنیم.‏ یک راه این است که در مورد پاکدامنی تعمّق کنیم و به ارزش واقعی آن پی‌ببریم.‏ پاکدامنی با قدّوسیت،‏ پاکی،‏ تقوا و پارسایی رابطهٔ نزدیکی دارد و متضاد گناه است.‏ قدّوسیت صفت ارزنده‌ای است که در ذات یَهُوَه خداست.‏ صدها آیهٔ کتاب مقدّس این صفت خدا را برایمان آشکار می‌سازد.‏ کلام خدا می‌گوید ‹قدّوسیت به یَهُوَه› تعلّق دارد.‏ (‏ خروج ۲۸:‏۳۶‏)‏ این صفت ارزنده چه ارتباطی با ما انسان‌های ناکامل دارد؟‏

۷ یَهُوَه در کلامش به ما می‌گوید:‏ «مقدّس باشید زیرا که من قدّوسم.‏» (‏ ۱پِطْرُس ۱:‏۱۶‏)‏ پس ما می‌توانیم به قدّوسیت یَهُوَه اقتدا کنیم،‏ در حضورش با پاکی بایستیم و پاکدامنی‌مان را حفظ کنیم.‏ وقتی که ما از ناپاکی و اَعمال فاسد دوری می‌کنیم،‏ به سعی تمام می‌کوشیم تا جلال خدای متعال را از خود منعکس سازیم!‏ (‏ اَفَسُسیان ۵:‏۱‏)‏ به هیچ وجه نباید گمان بریم که رسیدن به این وضعیت غیرممکن است،‏ زیرا یَهُوَه حکیم و خداوند ملایمی است که هرگز آنچه در توانمان نیست از ما درخواست نمی‌کند.‏ (‏ مزمور ۱۰۳:‏۱۳،‏ ۱۴؛‏ یعقوب ۳:‏۱۷‏)‏ حفظ روحانیت و پاکدامنی مستلزم زحمت است.‏ پولُس رسول توضیح داد که ‹صداقت و پاکدامنی درخور مسیح است.‏› (‏ ۲قُرِنتیان ۱۱:‏۳‏،‏ د ج ‏)‏ آیا نباید به سعی تمام پاکدامنی‌ای را که شایستهٔ عیسی و پدرش یَهُوَه است حفظ و حراست کنیم؟‏ از این گذشته ایشان چنان محبتی به ما داشته‌اند که هرگز قادر نخواهیم بود دِینمان را به آن‌ها ادا کنیم.‏ (‏ یوحنّا ۳:‏۱۶؛‏ ۱۵:‏۱۳‏)‏ پس شایسته است که قدردانی‌مان را از طریق زندگی پاک و عفیف ابراز بکنیم.‏ بدین ترتیب برای پاکدامنی ارزش قائل خواهیم بود و از دل خود حراست خواهیم کرد.‏

۸.‏ الف)‏ چگونه می‌توانیم دلمان را بپرورانیم؟‏ ب)‏ گفتگوهایمان چه چیزی را در مورد ما آشکار می‌سازد؟‏

۸ حراست دل همچنین به معنی این است که تشخیص دهیم که چه چیزی را می‌باید به دلمان راه داد.‏ ما می‌باید ذهن و دلمان را مرتباً با خوراک روحانی پر سازیم و افکارمان را بر روی بشارت ملکوت متمرکز کنیم.‏ (‏ کُولُسیان ۳:‏۲‏)‏ چنین افکاری می‌باید در گفتگوهایمان نمایان گردد.‏ وقتی ما با دیگران در بارهٔ امور جسمانی و غیراخلاقی صحبت می‌کنیم به ایشان نشان می‌دهیم که چه در دلمان می‌گذرد.‏ (‏ لوقا ۶:‏۴۵‏)‏ امید است که همیشه در مورد امور روحانی و بناکننده صحبت کنیم.‏ (‏ اَفَسُسیان ۵:‏۳‏)‏ برای حراست از دلمان می‌باید از راه‌هایی که خطرات جدّی به همراه دارد اجتناب کنیم.‏ بگذارید دو مورد را بررسی کنیم.‏

 از زنا بگریزید

۹-‏۱۱.‏ الف)‏ چرا کسانی که پند اوّل قُرِنتیان ۶:‏۱۸ را جدّی نمی‌گیرند در معرض خطری بزرگ قرار می‌گیرند؟‏ مثالی بزنید.‏ ب)‏ اگر حقیقتاً از زنا می‌گریزیم از چه چیزی می‌باید اجتناب کنیم؟‏ پ)‏ ایّوب وفادار چه سرمشق خوبی برایمان گذاشت؟‏

۹ یَهُوَه به پولُس الهام کرد تا پندی را به قلم آورد که برای بسیاری در راه حفظ پاکدامنی کمک بزرگی بوده است.‏ وی گفت:‏ «از زنا بگریزید.‏» (‏ ۱قُرِنتیان ۶:‏۱۸‏)‏ ملاحظه کنید که پولُس نگفت:‏ «از زنا اجتناب کنید.‏» بلکه مسیحیان را ترغیب کرد تا از اَعمال غیراخلاقی فرار کنند؛‏ درست بمانند فرار از خطری هولناک.‏ اگر این پند را جدّی نگیریم به احتمال زیاد درگیر اَعمال غیراخلاقی می‌گردیم که ما را در برابر خدا نامقبول می‌سازد.‏

۱۰ برای مثال:‏ مادری را در نظر بگیرید که پسر کوچکش را برای مراسمی مهم شسته و لباس تمیزی بر تنش کرده است.‏ پسر از مادرش می‌خواهد تا قبل از رفتنشان جلوی در خانه بازی کند.‏ مادر قبول می‌کند به شرطی که پسرش نزدیک برکهٔ آبِ گل‌آلود نرود و لباسش را کثیف نکند در غیر این صورت تنبیه می‌شود.‏ در عرض چند دقیقه می‌بیند که پسرش کنار برکهٔ آبِ گل‌آلود نشسته است و هر لحظه ممکن است لیز بخورد.‏ پسر بچه هنوز گلی نشده است.‏ با این حال به هشدار مادرش که گفته بود نزدیک برکهٔ گل‌آلود نرو توجهی نکرده است و هر آن ممکن است اتفاقی رخ دهد.‏ (‏ امثال ۲۲:‏۱۵‏)‏ بسیاری از جوانان و نیز بزرگان چنین اشتباهی را مرتکب شده‌اند.‏ چطور؟‏

۱۱ در این ایّام بسیاری خود را تسلیم ‹شهوات شرم‌آور› کرده‌اند.‏ از این رو،‏ روابط نامشروع سوژهٔ بسیاری پرفروشی شده،‏ به صورت بازار جهانی و گسترده در آمده است.‏ (‏ رومیان ۱:‏۲۶،‏ ۲۷‏،‏ هزاره ‏)‏ طاعون پورنوگرافی از طریق مجلّات،‏ کتاب‌ها،‏ ویدیوها و اینترنت شیوع یافته است.‏ کسانی که چنین تصاویری را به ذهن خود راه می‌دهند متأسفانه از زنا گریزان نیستند.‏ ایشان پند کتاب مقدّس را جدّی نگرفته و در حال بازی کردند کنار برکهٔ آب گل‌آلود هستند و هر لحظه ممکن است لیز بخورند.‏ ایشان بجای حراست از دلشان،‏ آن را با تصاویری مسموم می‌سازند که سال‌های بسیاری در ذهنشان باقی خواهد ماند.‏ (‏ امثال ۶:‏۲۷‏)‏ بیاییم از ایّوب وفادار یاد گیریم که با چشمان خود عهد بست تا بر آنچه وسوسه انگیز است نظر نکند.‏ (‏ ایّوب ۳۱:‏۱‏)‏ ما باید وی را سرمشق خود قرار دهیم!‏

۱۲.‏ چگونه زوج‌های مسیحی می‌توانند طی دوران نامزدی ‹از زنا بگریزند›؟‏

۱۲ بسیار ضروری است که در دوران نامزدی از ‹زنا بگریزیم.‏› این دوران می‌باید پر از امید و انتظار باشد.‏ ولی بعضی از زوج‌های جوان قبل از ازدواج‌شان درگیر عملی غیراخلاقی شده‌اند.‏ با این عمل،‏ ایشان تیشه به ریشهٔ پیوند زناشویی خود زده‌اند؛‏ رابطه‌ای که شالودهٔ آن عشق،‏ ازخودگذشتگی،‏ خویشتنداری و اطاعت از یَهُوَه خداست.‏ تجربهٔ زوجی مسیحی در این رابطه درخور توجه است.‏ ایشان  در دوران نامزدی خود مرتکب عملی غیراخلاقی شدند.‏ آن زن پس از ازدواج اقرار می‌کند که تحت عذاب وجدانی قرار داشت که حتی شادی شب عروسی‌شان را نیز از ایشان گرفت.‏ وی چنین اعتراف می‌کند:‏ «من بارها از یَهُوَه طلب بخشش کردم،‏ اما با اینکه هفت سال از این موضوع می‌گذرد هنوز وجدانم مرا عذاب می‌دهد.‏» حیاتی است کسانی که چنین گناهی را مرتکب می‌شوند از پیران مسیحی تقاضای کمک کنند.‏ (‏ یعقوب ۵:‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏ با این همه،‏ بسیاری از زوج‌های جوان مسیحی در دوران نامزدی خود حکیمانه رفتار کرده‌اند و هر گونه خطر را از خود دور ساخته‌اند.‏ (‏ امثال ۲۲:‏۳‏)‏ ایشان حد و مرزی برای ابراز عشق و علاقهٔ خود قائل بوده‌اند.‏ و سعی کرده‌اند دور از چشم دیگران خلوت نکنند و یا در چنین مواقعی همراهی با خود داشته باشند.‏

۱۳.‏ چرا مسیحیان نباید در پی پیدا کردن همسری باشند که یَهُوَه را خدمت نمی‌کند؟‏

۱۳ مسیحیانی که در پی پیدا کردن همسری هستند که یَهُوَه را پرستش نمی‌کند به احتمال زیاد برای خود مشکلات بسیاری می‌تراشند.‏ چطور می‌توان با کسی پیوند زناشویی بست که یَهُوَه را خدمت نمی‌کند!‏ برای مسیحیان ضروری است فقط با کسی هم‌پیوند شوند که به یَهُوَه و معیارهای وی از جمله پاکدامنی احترام بگذارد.‏ کلام خدا می‌گوید:‏ «با بی‌ایمانان پیوند و همبستگی نداشته باشید.‏ آیا می‌تواند بین پاکی و گناه پیوندی باشد؟‏ آیا نور و تاریکی با یکدیگر ارتباطی دارند؟‏» —‏ ۲قُرِنتیان ۶:‏۱۴‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

۱۴،‏ ۱۵.‏ الف)‏ بعضی نسبت به معنای «زنا» چه تصوّر غلطی دارند؟‏ ب)‏ «زنا» بر چه اَعمالی دلالت دارد و مسیحیان چگونه می‌باید ‹از زنا بگریزند›؟‏

۱۴ ما به شناخت و معرفت نیز محتاجیم.‏ اگر ندانیم که زنا به چه معناست قادر نخواهیم بود که از آن بگریزیم.‏ برخی معنای «زنا» را آن طور که دنیا به غلط تفسیر کرده است پذیرفته‌اند.‏ ایشان تصوّر می‌کنند که بیرون از چهارچوب ازدواج می‌توانند هوس‌های جنسی خود را با کسی بدون آمیزش‌جنسی حقیقی ارضا کنند.‏ حتی بعضی از مؤسسات معتبر بهداشتی نیز برای اینکه حملگی ناخواسته را در جوانان کاهش دهند ایشان را به آمیزش جنسی غیرمعمول ترغیب کرده‌اند.‏ چنین پندی حقیقتاً گمراه کننده است.‏ جلوگیری از بارداری خارج از پیوند زناشویی به معنی پاکدامنی نیست و مفهوم «زنا» چیزی فراتر از این است.‏

۱۵ واژهٔ پورنیا که به فارسی «زنا» ترجمه شده است در زبان یونانی معنای بسیار وسیعی دارد.‏ این واژه اشاره به رابطهٔ جنسی اشخاصی دارد که همسر یکدیگر نیستند و دلالت بر سوءاستفاده از اعضای جنسی دارد.‏ پورنیا شامل آمیزش جنسی از طریق مقعد،‏ دهان و تحریک اعضای جنسی شخص دیگر برای ارضای وی و نیز اَعمالی که در روسپی‌خانه‌ها انجام می‌گیرد می‌باشد.‏ کسانی که این اَعمال را «زنا» نمی‌دانند خود را گول زده،‏ در دام شیطان گرفتار می‌سازند.‏ (‏ ۲تیموتاؤس ۲:‏۲۶‏)‏ از این گذشته پاکدامنی چیزی فراتر از صرفاً اجتناب از زناست.‏ برای اینکه ‹از زنا بگریزیم› می‌باید از هر ناپاکی جنسی و هر عملی که به پورنیا منجر می‌شود اجتناب کنیم.‏ (‏ اَفَسُسیان ۴:‏۱۹‏)‏ به این شکل می‌توانیم پاکدامنی‌مان را حراست کنیم.‏

خطر بازی کردن با احساسات دیگران

۱۶.‏ با مثالی از کتاب مقدّس نشان دهید که ابراز عشق و علاقه نسبت به چه کسی رواست؟‏

۱۶ اگر می‌خواهیم پاکدامنی‌مان را حفظ کنیم می‌باید با احساسات دیگران بازی نکنیم.‏ بعضی می‌گویند که رد و بدل  کردن حرف‌ها و نگاه‌ها و توجهات عاشقانه به جنس مخالف ضرری ندارد.‏ باید اذعان کرد که زمانی نیز برای احساسات عاشقانه وجود دارد.‏ به طور مثال اسحاق با رِفقَه ‹مزاح می‌کرد› و از شوخی و خوشگذرانی ایشان مشخص بود که آن‌ها خواهر و برادر نیستند.‏ (‏ پیدایش ۲۶:‏۷-‏۹‏)‏ بلی،‏ آن دو،‏ زن و شوهر بودند.‏ ابراز عشق و علاقهٔ ایشان کاملاً روا بود.‏ اما چنین رفتاری فقط با همسر رواست نه با شخصی دیگر.‏

۱۷.‏ بازی کردن با احساسات دیگران به چه معناست و چگونه می‌توانیم از آن اجتناب کنیم؟‏

۱۷ بازی کردن با احساسات دیگران به این معناست که بدون تصمیم ازدواج با شخصی در وی عشق و علاقه به وجود آوریم.‏ انسان‌ها مخلوقات پیچیده‌ای‌اند.‏ قدر مسلّم راه‌های بی‌شماری برای جلب توجه جنس مخالف وجود دارد که بعضی نیز بسیار زیرکانه است.‏ (‏ امثال ۳۰:‏۱۸،‏ ۱۹‏)‏ از این رو نمی‌توان دقیقاً مشخص کرد که چه رفتاری رواست و چه رفتاری ناروا.‏ پس قادر نیستیم که چهارچوبی برای این موضوع قرار دهیم.‏ تنها راه این است که صادقانه خودمان را بیازماییم و از طریق کتاب مقدّس وجدانی سالم در خود ایجاد کنیم.‏

۱۸.‏ چرا بعضی سعی می‌کنند توجه جنس مخالف را به خود جلب کنند و چرا بازی کردن با احساسات دیگران خطرناک است؟‏

۱۸ صادقانه باید گفت اگر شخصی از جنس مخالف به ما ابراز علاقه کند احساس غرور در ما ایجاد می‌شود و این بسیار طبیعی است.‏ ولی آیا ما خود با احساسات دیگران بازی می‌کنیم تا توجه جنس مخالف را به خود جلب کنیم؟‏ آیا به ضربه‌ای که به شخص وارد می‌آید فکر کرده‌ایم؟‏ در این زمینه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «آرزویی که انجام آن به تعویق افتاده باشد دل را بیمار می‌کند.‏» (‏ امثال ۱۳:‏۱۲‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ اگر با احساسات کسی بازی کنیم معلوم نیست چه تأثیری بر او بگذارد.‏ شاید شخص چنین رفتاری را قدمی برای شناخت یکدیگر،‏ نامزدی و سرانجام ازدواج بداند.‏ یأس و دلسردی که در شخص ایجاد می‌شود احساسات وی را جریحه‌دار می‌کند.‏ (‏ امثال ۱۸:‏۱۴‏)‏ بازی کردن با احساسات دیگران بسیار ظالمانه است.‏

۱۹.‏ احساسات ناشایست چگونه می‌تواند پیوند زناشویی مسیحیان را به خطر اندازد؟‏

۱۹ جلب توجه ناشایست و ابراز علاقهٔ عاشقانه مخصوصاً نسبت به فردی متأهل و یا فردی متأهل نسبت به دیگران کاملاً مردود است.‏ متأسفانه برخی از مسیحیان به غلط تصوّر کرده‌اند که ابراز عشق و علاقه نسبت به شخصی غیر از همسر خود مقبول است.‏ بعضی دلواپسی‌ها و افکاری را که حتی با همسرشان نیز در میان نمی‌گذارند به چنین «دوستی» بازگو کرده‌اند.‏ نتیجهٔ کار می‌تواند این باشد که احساسات عاشقانه‌ای که بدین صورت در ایشان شکل می‌گیرد تبدیل به وابستگی‌های عاطفی گردد و پایه‌های زناشویی‌شان را متزلزل کرده،‏ آن را از هم فرو ریزاند.‏ مسیحیان متأهل می‌باید به هشدار عیسی توجه کنند که گفت زنا از دل شروع می‌گردد.‏ (‏ متّیٰ ۵:‏۲۸‏)‏ پس بیاییم دل خود را حفظ و حراست کنیم و اجازه ندهیم که چنین وضعیت مخرّبی ایجاد گردد.‏

۲۰.‏ چه دیدی می‌باید نسبت به پاکدامنی داشته باشیم؟‏

۲۰ واضح است که پاکدامنی در دنیای فاسد امروزه آسان نیست.‏ اما،‏ فراموش نکنید که حفظ پاکدامنی بسیار آسان‌تر از به دست آوردن دوبارهٔ آن است.‏ البته یَهُوَه «بسیار بخشنده است» و اگر حقیقتاً توبه کنیم می‌تواند گناه ما را بپوشاند.‏ (‏ اِشَعْیا ۵۵:‏۷‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ اما به هیچ وجه ما را در برابر عواقب زنا محفوظ نمی‌دارد.‏ تأثیرات زنا می‌تواند سال‌ها و یا حتی تمام عمر باقی بماند.‏ (‏ ۲سموئیل ۱۲:‏۹-‏۱۲‏)‏ پس به سعی تمام پاکدامنی‌مان را حفظ و حراست کنیم.‏ در حضور خدا پاک و مقدّس بمانیم و برای پاکدامنی ارزش قائل شویم و هرگز آن را از دست ندهیم!‏

چگونه پاسخ می‌دهید؟‏

‏• پاکدامنی چیست و چرا ارزش دارد؟‏

‏• چگونه می‌توانیم از دلمان حراست کنیم؟‏

‏• از زنا گریختن به چه معناست؟‏

‏• چرا نباید با احساسات دیگران بازی کنیم؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۹]‏

اگر اتومبیل بخوبی هدایت نشود بسیار خطرناک می‌گردد

‏[تصاویر در صفحهٔ ۱۰]‏

اگر هشدار را جدّی نگیریم چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۱]‏

دوران نامزدی پاک،‏ خدا را حرمت می‌گذارد