مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

از فریب برحذر باشید

از فریب برحذر باشید

 از فریب برحذر باشید

‏«باخبر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و مکر باطل.‏» —‏ کُولُسیان ۲:‏۸‏.‏

۱-‏۳.‏ الف)‏ چه گزارشاتی نشان می‌دهد که فریبکاری در همهٔ جنبهٔ زندگی رخنه کرده است؟‏ ب)‏ چرا نباید از شیوع حیله و فریب در دنیا متعجب گردیم؟‏

چند سال پیش یک دکتر حقوق در سخنرانی خود چنین سؤال کرد:‏ «کدام یک از شما هرگز به موکّلی برنخورده است که به شما دروغ نگفته باشد؟‏» وی می‌گوید:‏ «از هزاران وکیلی که در آنجا حضور داشتند فقط یک نفر با موکّلی دروغگو برخورد نکرده بود.‏» به چه دلیل؟‏ «زیرا آن وکیل کار وکالت را به تازگی شروع کرده بود و تا آن وقت موکّلی نداشت.‏» این موضوع نشانگر این حقیقت تلخ است که امروزه دروغ و فریب امری معمولی می‌باشد.‏

۲ فریب به اَشکال مختلف در جامعهٔ امروزی رخنه کرده است.‏ رسانه‌های خبری گزارشات بسیاری از این فریبکاری‌ها را بیان می‌کنند؛‏ سیاستمداران در مورد اَعمالشان دروغ می‌گویند،‏ حسابداران و وکلا در مورد سود شرکت‌ها مبالغه می‌کنند،‏ سازندگان برنامه‌های تبلیغاتی مصرف‌کنندگان را گول می‌زنند و دادخواه‌هان در پی فریب دادن شرکت‌های بیمه هستند.‏ در این میان می‌توان حیله‌های مذهبی را نیز ذکر کرد.‏ روحانیون با تعلیمات کاذب بمانند فناناپذیری روح،‏ آتش جهنّم و تثلیث،‏ انبوهی از مردم را گمراه می‌کنند.‏ —‏ ۲تیموتاؤس ۴:‏۳،‏ ۴‏.‏

۳ آیا از این همه حیله و فریب می‌باید متعجب گردیم؟‏ به هیچ وجه.‏ کتاب مقدّس در رابطه با «ایّام آخر» هشدار می‌دهد:‏ «شرارت‌پیشگان و شیّادان در بدی پیش خواهند رفت؛‏ فریب خواهند داد و فریب خواهند خورد.‏» (‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱،‏ ۱۳‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو ‏)‏ ما مسیحیان می‌باید از عقایدی که سبب گمراهی‌مان می‌شود و ما را از حقیقت دور می‌سازد اجتناب کنیم.‏ در این مورد می‌باید جوابی برای این دو سؤال پیدا کرد:‏ چرا فریبکاری امروزه در همه جا شیوع یافته است و چگونه می‌توان از آن برحذر ماند؟‏

دلیل فریبکاری در ایّام ما

۴.‏ کتاب مقدّس چه دلیلی برای شیوع فریبکاری ارائه می‌دهد؟‏

۴ کتاب مقدّس دلیل اصلی شیوع فریبکاری در دنیا را توضیح می‌دهد.‏ یوحنّا رسول می‌نویسد که «تمامی دنیا در آن شرور» خوابیده است.‏ (‏ ۱یوحنّا ۵:‏۱۹‏،‏ هزاره ‏)‏ منظور از «آن شرور» شیطان ابلیس است.‏ عیسی در مورد وی می‌گوید:‏ «[شیطان] در راستی ثابت نمی‌باشد،‏ از آن جهت که در او راستی نیست.‏ هر گاه به دروغ سخن می‌گوید،‏ از ذات خود می‌گوید زیرا دروغگو و پدر دروغگویان است.‏» پس،‏ از این متعجب نیستیم که حیله و فریب در دنیا تا این حد شیوع یافته است زیرا رئیس این جهان این روحیه را ترویج می‌دهد.‏ —‏ یوحنّا ۸:‏۴۴؛‏ ۱۴:‏۳۰؛‏ اَفَسُسیان ۲:‏۱-‏۳‏.‏

۵.‏ در این ایّام آخر،‏ شیطان به چه شکلی مردم را فریب می‌دهد و مخصوصاً سعی به فریب چه کسانی دارد؟‏

۵ در این ایّام آخر شیطان با شدّت بیشتری مردم را گمراه می‌سازد.‏ وی که از آسمان به زمین افکنده شده است می‌داند وقت کمی برایش باقی مانده است.‏ پس با ‹خشمی عظیم› «تمام مردم دنیا را فریب می‌دهد» تا تعداد بسیاری را نیز با خود نابود سازد.‏ (‏ مکاشفه ۱۲:‏۹،‏ ۱۲‏،‏ ترجمهٔ تفسیری ‏)‏ شیطان مردم را بی‌وقفه و بدون استراحت با دروغ و فریب گمراه می‌کند.‏ * وی هر حقّه و ریایی را که در چنته دارد بکار می‌بندد تا بشر را کور ساخته و از راه خدایی به دور سازد.‏ (‏ ۲قُرِنتیان ۴:‏۴‏)‏ این فریبکار ماهر مخصوصاً تمام قوّت خود را بر علیه پرستندگان حقیقی خدا که وی را «به روح و راستی» می‌پرستند بکار می‌بندد.‏ (‏ یوحنّا ۴:‏۲۴؛‏ ۱پِطْرُس ۵:‏۸‏)‏ فراموش نکنید شیطان ادعا کرد که می‌تواند هر کسی را که بخواهد از خدا دور سازد.‏ (‏ ایّوب ۱:‏۹-‏۱۲‏)‏ بگذارید با هم بعضی از «نیرنگ‌های» شیطان را بررسی کنیم و ببینیم که چگونه  می‌توانیم از آن نیرنگ‌ها برحذر بمانیم.‏ —‏ اَفَسُسیان ۶:‏۱۱‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

از فریب مرتدان برحذر باشید

۶،‏ ۷.‏ الف)‏ معمولاً مرتدان چه ادعایی می‌کنند؟‏ ب)‏ کلام خدا چگونه انگیزهٔ مرتدان را تشریح می‌کند؟‏

۶ سالیان طویل،‏ شیطان از مرتدان استفاده کرده است تا خادمان خدا را از راه به در کنند.‏ (‏ متّیٰ ۱۳:‏۳۶-‏۳۹‏)‏ مرتدان معمولاً بر این ادعا می‌باشند که یَهُوَه خدا را پرستش می‌کنند ولی سازمان زمینی‌اش را رد می‌کنند.‏ برخی نیز به تعالیم کاذب «بابل عظیم» یعنی امپراتوری جهانی دین کاذب روی می‌آوردند؛‏ تعالیمی که سبب بی‌حرمتی یَهُوَه است.‏ (‏ مکاشفه ۱۷:‏۵؛‏ ۲پِطْرُس ۲:‏۱۹-‏۲۲‏)‏ نویسندگان کتاب مقدّس تحت الهام الٰهی با کلامی محکم،‏ انگیزه و روش‌های مرتدان را برایمان افشا می‌سازند.‏

۷ مرتدان خواستار چه هستند؟‏ بیشتر ایشان به این راضی نیستند که فقط ایمانی را ترک کنند که شاید روزی آن را حقیقت می‌دانستند.‏ اغلب بر آنند تا دیگران را نیز با خود ببرند.‏ به جای آنکه به میان مردم رفته و برای خود شاگردانی سازند در پی این هستند که «شاگردان [عیسی] را در عقب خود بکشند.‏» (‏ اَعمال ۲۰:‏۲۹،‏ ۳۰‏)‏ پولُس رسول در مورد معلّمان کاذب چنین هشدار داد:‏ «باخبر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و مکر باطل.‏» (‏ کُولُسیان ۲:‏۸‏)‏ آیا این موضوع انگیزهٔ مرتدان را تشریح نمی‌کند؟‏ مرتدان همچون بچه‌دزدی که غافلگیرانه طعمهٔ خود را از میان خانواده می‌رباید،‏ سعی دارند در جماعت اشخاصی را که به وی اعتماد کرده‌اند بربایند.‏

۸.‏ مرتدان برای نایل آمدن به هدفشان از چه روش‌هایی استفاده می‌کنند؟‏

۸ مرتدان برای نایل آمدن به هدفشان از چه روش‌هایی استفاده می‌کنند؟‏ ایشان برای رسیدن به هدفشان اغلب به تحریف واقعیات،‏ بیان بخشی از حقیقت و دروغ متوسل می‌شوند.‏ عیسی می‌دانست که پیروانش قربانی ‹سخنان دروغی می‌شوند که علیه‌شان گفته خواهد شد.‏› (‏ متّیٰ ۵:‏۱۱‏،‏ هزاره ‏)‏ این مرتدانِ مغرض بر روی هر حقیقت پوششی خواهند گذاشت تا دیگران را فریب دهند.‏ پِطْرُس رسول در مورد مرتدان هشدار داد که ایشان از «سخنان جعلی» استفاده کرده،‏ تعالیم فریبنده را ترویج می‌دهند و کلام خدا را به نفع خود به غلط تفسیر می‌کنند.‏ (‏ ۲پِطْرُس ۲:‏۳،‏ ۱۳؛‏ ۳:‏۱۶‏)‏ متأسفانه مرتدان موفق شده‌اند که «ایمان عده‌ای را تضعیف» کنند.‏ —‏ ۲تیموتاؤس ۲:‏۱۸‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

۹،‏ ۱۰.‏ الف)‏ چگونه می‌توانیم از مرتدان برحذر باشیم؟‏ ب)‏ چرا اصلاحات در درک مقاصد خدا ما را مضطرب نمی‌سازد؟‏

۹ چگونه می‌توانیم از فریب مرتدان برحذر باشیم؟‏ با گوش گرفتن به پند کتاب مقدّس که می‌گوید:‏ «مراقب آن کسان باشید که عامل جدایی‌اند و در راه شما مانع ایجاد می‌کنند و با تعلیمی که شما یافته‌اید،‏ مخالفت می‌ورزند؛‏ از آنان دوری کنید.‏» (‏ رومیان ۱۶:‏۱۷‏،‏ هزاره ‏)‏ ما باید از استدلال‌های ایشان «دوری کنیم»؛‏ خواه هنگام روبرو شدن با ایشان،‏ خواه از طریق اعلامیه و اینترنت.‏ چرا باید از ایشان فاصله گرفت؟‏ اوّلاً،‏ چون کلام خدا چنین چیزی را از ما خواستار است و می‌دانیم که یَهُوَه همیشه نفع ما را می‌طلبد.‏ —‏ اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷،‏ ۱۸‏.‏

۱۰ ثانیاً،‏ ما سازمانی را دوست می‌داریم که حقیقتی پرارزش را به ما آموخته است و این حقیقت ما را از بابل عظیم جدا ساخته است.‏ از طرفی نیز می‌دانیم که شناخت ما از مقاصد خدا کامل نیست؛‏ درک ما در این مورد به مرور زمان اصلاح گشته است.‏ مسیحیان وفادار آماده‌اند تا هر گونه اصلاحی را بپذیرند.‏ (‏ امثال ۴:‏۱۸‏)‏ ما نمی‌خواهیم سازمانی را ترک کنیم که مورد قبول خداست زیرا به طور واضح برکات وی بر سازمانش هویداست.‏ —‏ اَعمال ۶:‏۷؛‏ ۱قُرِنتیان ۳:‏۶‏.‏

خود را فریب ندهیم

۱۱.‏ چرا انسان ناکامل تمایل دارد که خود را فریب دهد؟‏

۱۱ انسان ناکامل به چیزی تمایل دارد که شیطان سریع از آن سوءاستفاده می‌کند یعنی فریب دادن خویش.‏ اِرْمیا ۱۷:‏۹ می‌گوید:‏ «دل از همه چیز فریبنده‌تر است و بسیار مریض است.‏» و یعقوب نوشت:‏ «هر کس در تجربه می‌افتد وقتی که شهوت وی او را می‌کَشَد و فریفته می‌سازد.‏» (‏ یعقوب ۱:‏۱۴‏)‏ اگر فریفتهٔ دلمان شویم،‏ به احتمال زیاد ممکن است که گناه ما را وسوسه کرده،‏ در نظرمان جذاب و بی‌خطر جلوه کند.‏ چنین دیدگاه فریبنده‌ای قادر است شخص را مطیع گناه سازد و سرانجام به تباهی کشد.‏ —‏ رومیان ۸:‏۶‏.‏

۱۲.‏ از چه طرقی ممکن است با فریب دادن خویش دامی برای خود بگسترانیم؟‏

۱۲ فریب دادن خویش می‌تواند بسادگی دامی برایمان شود.‏ دلی فریبنده ممکن است عیوب ما را توجیه کند و یا برای  گناهی جدّی بهانه‌ای بیاورد.‏ (‏ ۱سموئیل ۱۵:‏۱۳-‏۱۵،‏ ۲۰،‏ ۲۱‏)‏ دلی بیمار می‌تواند برای رفتارهای سؤال‌برانگیز نیز عذری بیاورد.‏ به طور مثال در مورد تفریحات.‏ بعضی از تفریحات مفید و لذّت‌بخشند.‏ با این حال،‏ بیشتر چیزهایی که این دنیا از طریق فیلم،‏ برنامه‌های تلویزیونی و سایت‌های اینترنت ارائه می‌دهد مبتذل و غیراخلاقی هستند.‏ بسادگی می‌توان خود را متقاعد ساخت که چنین تفریحات ناشایستی بی‌ضرر هستند.‏ برخی نیز با خود استدلال می‌کنند چون وجدانم مرا ناراحت نمی‌کند پس این تفریحات زیانی ندارند.‏ اما این اشخاص «خود را فریب می‌دهند.‏» —‏ یعقوب ۱:‏۲۲‏.‏

۱۳،‏ ۱۴.‏ الف)‏ چه نمونه‌ای از کتاب مقدّس نشان می‌دهد که نمی‌توان همیشه به وجدان اعتماد کرد؟‏ ب)‏ چگونه می‌توانیم از فریب برحذر باشیم؟‏

۱۳ چگونه می‌توانیم از فریب دادن خود برحذر باشیم؟‏ اوّل از همه باید به یاد آورد که نمی‌توان همیشه به وجدان اعتماد کرد.‏ در این رابطه می‌توان نمونهٔ پولُس را در نظر گرفت.‏ وی قبل از آنکه مسیحی شود مسیحیان را آزار و اذیت می‌رساند.‏ (‏ اَعمال ۹:‏۱،‏ ۲‏)‏ به طور حتم در آن زمان عذاب وجدان نداشت.‏ بدیهی است که وجدانش وی را گمراه کرده بود.‏ پولُس گفت:‏ «از ناآگاهی و بی‌ایمانی چنین می‌کردم.‏» (‏ ۱تیموتاؤس ۱:‏۱۳‏،‏ هزاره )‏ به این ترتیب ناراحت نشدن وجدانمان نسبت به بعضی تفریحات نشانگر این موضوع نیست که مطمئناً وجدانمان بدرستی کار می‌کند.‏ فقط وجدانی سالم که از طریق کلام خدا پرورش یافته است می‌تواند ما را بخوبی هدایت کند.‏

۱۴ برای اینکه از فریب دادن خویش برحذر باشیم می‌باید چند پند مؤثر را به خاطر بسپاریم.‏ با دعا دلمان را تفتیش کنیم.‏ ‏(‏ مزمور ۲۶:‏۲؛‏ ۲قُرِنتیان ۱۳:‏۵‏)‏ نگاهی صادقانه به خودمان می‌تواند چشمانمان را باز کرده،‏ سبب شود تا دیدگاهمان را نسبت به بعضی نکات و رفتارها تغییر دهیم.‏ به دیگران گوش دهیم.‏ ‏(‏ یعقوب ۱:‏۱۹‏)‏ معمولاً هنگام خودآزمایی تمایل داریم که جانب خود را بگیریم.‏ پس بهتر است به پندهای مسیحیان بالغ گوش دهیم.‏ اگر پی‌ببریم که تصمیمات و رفتارمان در چشم دیگران سؤال‌برانگیز است،‏ آیا ممکن است که وجدانمان بخوبی پرورش نیافته باشد و دلمان ما را بفریبد؟‏ مرتباً کتاب مقدّس و نشریات مسیحی را بخوانیم.‏ ‏(‏ مزمور ۱:‏۲‏)‏ خواندن نشریات سبب می‌شود تا افکار،‏ رفتار و احساساتمان با اصول خدایی هماهنگ شود.‏

از دروغ‌های شیطان برحذر باشیم

۱۵،‏ ۱۶.‏ الف)‏ شیطان برای فریب دادن ما از چه دروغ‌هایی استفاده می‌کند؟‏ ب)‏ چگونه می‌توانیم از فریب چنین دروغ‌هایی برحذر باشیم؟‏

۱۵ شیطان از دروغ‌های گوناگونی استفاده می‌کند تا ما را فریب دهد.‏ وی سعی دارد ما را متقاعد سازد که مال‌اندوزی سبب سعادت و خوشنودی است،‏ با اینکه اغلب عکس آن ثابت شده است.‏ (‏ جامعه ۵:‏۱۰-‏۱۲‏)‏ وی می‌خواهد به ما بقبولاند که این دنیای شریر تا ابد باقی خواهد ماند،‏ در حالی که گواه واضحی در دست است که ما در «ایّام آخر» به سر  می‌بریم.‏ (‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱-‏۵‏)‏ شیطان این طرز فکر را القا می‌کند که زندگی غیراخلاقی بی‌ضرر است،‏ هر چند که بارها خوشگذران‌ها با عاقبت دردناک زندگی غیراخلاقی روبرو شده‌اند.‏ (‏ غَلاطیان ۶:‏۷‏)‏ حال،‏ چگونه می‌توانیم از این دروغ‌های فریبنده برحذر باشیم؟‏

۱۶ از نمونه‌های کتاب مقدّس درس بگیریم.‏ کلام خدا حاوی شرح حال اشخاصی است که فریب دروغ‌های شیطان را خوردند.‏ ایشان مال‌دوست بودند،‏ به اولویت‌های زمان خود توجه نکردند و یا تسلیم امیال غیراخلاقی شدند.‏ (‏ متّیٰ ۱۹:‏۱۶-‏۲۲؛‏ ۲۴:‏۳۶-‏۴۲؛‏ لوقا ۱۶:‏۱۴؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۰:‏۸-‏۱۱‏)‏ از نمونه‌های امروزی درس بگیریم.‏ متأسفانه برخی از مسیحیان حس فوریت زمان را با این عقیده که خدمت به خدا چیز خوبی را از ایشان گرفته است از دست داده‌اند.‏ ایشان حقیقت را ترک می‌کنند تا زندگی به اصطلاح خوشی را داشته باشند.‏ با این حال چنین اشخاصی «بر پرتگاه‌های لغزنده» می‌باشند و دیر یا زود رفتار خودخواهانه‌شان ایشان را گرفتار خواهد ساخت.‏ (‏ مزمور ۷۳:‏۱۸،‏ ۱۹‏)‏ درس گرفتن از اشتباهات دیگران طریقی حکیمانه است.‏ —‏ امثال ۲۲:‏۳‏.‏

۱۷.‏ چرا شیطان سعی دارد به ما القا کند که یَهُوَه نه ما را دوست دارد و نه برایمان ارزشی قائل است؟‏

۱۷ دروغ دیگری نیز وجود دارد که شیطان به نحو مؤثری از آن استفاده می‌کند؛‏ اینکه یَهُوَه نه ما را دوست دارد و نه برایمان ارزشی قائل است.‏ شیطان هزاران سال وقت داشته  است تا بر روی انسان‌ها مطالعه کند.‏ وی می‌داند که یأس و دلسردی می‌تواند ما را تضعیف کند.‏ (‏ امثال ۲۴:‏۱۰‏)‏ برای همین این دروغ را القا می‌کند که در چشمان یَهُوَه بی‌ارزش هستیم.‏ به طور حتم،‏ شخصی که از لحاظ روحانی «افکنده شده» و باور کند که یَهُوَه به او اهمیتی نمی‌دهد،‏ وسوسه می‌شود تا تسلیم شیطان گردد.‏ (‏ ۲قُرِنتیان ۴:‏۹‏)‏ این دقیقاً آن چیزی است که فریبکار اعظم می‌طلبد!‏ پس چگونه می‌توان از این دروغ شیطانی برحذر بود؟‏

۱۸.‏ کتاب مقدّس چگونه به ما اطمینان می‌دهد که یَهُوَه ما را دوست دارد؟‏

۱۸ در مورد محبت یَهُوَه به انسان‌ها که در کتاب مقدّس آمده است تعمّق کنیم.‏ کلام خدا با تشبیهات دلنشین نشان می‌دهد که یَهُوَه به ما توجه داشته و فرد فرد ما را دوست می‌دارد.‏ وی اشک‌های شما را «در مشک» می‌گذارد،‏ به این معنی که وقتی برای وفادار ماندن تلاش می‌کنید اشک‌های شما از دید او پنهان نمی‌ماند و از خاطر وی پاک نخواهد شد.‏ (‏ مزمور ۵۶:‏۸‏)‏ او می‌داند که چه زمانی شما ‹شکسته‌دل› هستید و در همان وقت در کنار شماست.‏ (‏ مزمور ۳۴:‏۱۸‏)‏ یَهُوَه تمام جزئیات شما را می‌داند و حتی از تعداد «موی‌های سر شما» نیز آگاه است.‏ (‏ متّیٰ ۱۰:‏۲۹-‏۳۱‏)‏ از این گذشته،‏ خدا «پسر یگانهٔ خود را» به خاطر شما داد.‏ (‏ یوحنّا ۳:‏۱۶؛‏ غَلاطیان ۲:‏۲۰‏)‏ با این حال شاید بسختی قبول کنید که این موضوع در مورد شما نیز صدق می‌کند.‏ ولی باید به کلام خدا اعتماد کنیم.‏ زیرا یَهُوَه می‌خواهد تا ایمان داشته باشیم که وی فرد فرد ما را دوست دارد.‏

۱۹،‏ ۲۰.‏ الف)‏ چرا مهم است این دروغ را که یَهُوَه شخص شما را دوست ندارد تشخیص دهید و با تأثیرات منفی آن مبارزه کنید؟‏ ب)‏ یکی از سرپرستان سیّار چگونه به دل‌شکستگان کمک می‌کرد؟‏

۱۹ دروغ را تشخیص دهیم و با تأثیرات منفی آن مبارزه کنیم.‏ اگر بدانیم که کسی به ما دروغ می‌گوید بآسانی می‌توانیم در برابر او جبهه گرفته از خود دفاع کنیم.‏ به همین شکل،‏ آگاهی از این دروغ که یَهُوَه ما را دوست ندارد می‌تواند سلاح قوی علیه شیطان باشد.‏ در واکنش به یکی از مقاله‌های برج دیده‌بانی که نیرنگ‌های شیطان را افشا ساخته است،‏ خواهری چنین گفت:‏ «تا به حال پی‌نبرده بودم که شیطان سعی دارد از طریق احساساتمان ما را مأیوس سازد.‏ دانستن این موضوع به من کمک کرد تا با احساساتم مبارزه کنم.‏»‏

۲۰ تجربهٔ سرپرستی سیّار در یکی از کشورهای آمریکای جنوبی بسیار قابل توجه است.‏ وی هنگام شبانی از مسیحیان دل‌شکسته چنین سؤال می‌کرد،‏ ‹آیا به تثلیث اعتقاد داری؟‏› شخص افسرده در جواب می‌گفت ‹البته که نه،‏› زیرا می‌داند که این یکی از دروغ‌های شیطان است.‏ بعد سرپرست سیّار سؤال می‌کرد،‏ ‹آیا به آتش جهنّم اعتقاد داری؟‏› دوباره جواب می‌داد ‹البته که نه!‏› سپس سرپرست سیّار می‌گفت دروغ شیطانی دیگری نیز وجود دارد که تشخیص آن معمولاً آسان نیست.‏ بعد توجه شخص را به فصل ۲۴،‏ بند ۲۱ کتاب به یَهُوَه نزدیک شویم * جلب می‌کرد.‏ در آنجا این دروغ شیطان که یَهُوَه به شخص ما اهمیتی نمی‌دهد افشا می‌گردد.‏ این سرپرست سیّار گزارش می‌دهد که نتایج مثبتی از این طریق در راه کمک به دل‌شکستگان به دست آورده است.‏

از فریب برحذر باشید

۲۱،‏ ۲۲.‏ چگونه است که از نیرنگ‌های وسوسه‌انگیزه شیطان بی‌خبر نیستیم و به چه امری می‌باید مصمم باشیم؟‏

۲۱ طی این واپسین ساعات ایّام آخر به طور حتم شیطان انبوهی از دروغ را برای فریبکاری اشاعه می‌دهد.‏ خوشبختانه یَهُوَه ما را از نیرنگ‌های وسوسه‌انگیز شیطان باخبر ساخته است.‏ کتاب مقدّس و نشریات مسیحی‌ای که از طریق «غلام امین و دانا» مهیا می‌گردد حیله‌های شیطان را برایمان افشا می‌سازد.‏ (‏ متّیٰ ۲۴:‏۴۵‏)‏ آگاهی از این موضوع ما را از نیرنگ‌های شیطان برحذر می‌دارد.‏ —‏ ۲قُرِنتیان ۲:‏۱۱‏.‏

۲۲ پس بیاییم از استدلال‌های مرتدان دوری کنیم.‏ از دام فریب دادن خویش برحذر باشیم.‏ و همهٔ دروغ‌های شیطان را تشخیص داده با تأثیرات منفی آن مبارزه کنیم.‏ اگر چنین کنیم،‏ رابطه‌مان را با «خدای حق» که از فریب نفرت دارد حفظ می‌کنیم.‏ —‏ مزمور ۳۱:‏۵؛‏ امثال ۳:‏۳۲‏.‏

‏[پاورقی‌ها]‏

^ بند 5 در رابطه با فعل «فریب می‌دهد» که در مکاشفه ۱۲:‏۹ آمده است مرجعی چنین می‌گوید:‏ «این واژه نشانگر این است که عمل شخص به عادت تبدیل گشته است.‏»‏

^ بند 20 چاپ شاهدان یَهُوَه.‏

آیا به یاد می‌آورید‏؟‏

‏• چرا فریب بفراوانی در تمام دنیا شیوع یافته است؟‏

‏• چگونه می‌توانیم از مرتدان برحذر باشیم؟‏

‏• چگونه می‌توانیم از تمایل به فریب دادن خود برحذر باشیم؟‏

‏• چگونه می‌توانیم از دروغ‌های شیطانی برحذر باشیم؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۵]‏

در رابطه با تفریحات خود را فریب ندهیم

‏[تصاویر در صفحهٔ ۱۶]‏

برای برحذر بودن از فریب دادن خویش لازم است که با دعا دلمان را تفتیش کنیم به دیگران گوش دهیم و کلام خدا را مطالعه کنیم