مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

دیگران را متقاعد سازیم پیام ملکوت را بپذیرند

دیگران را متقاعد سازیم پیام ملکوت را بپذیرند

 دیگران را متقاعد سازیم پیام ملکوت را بپذیرند

‏«اَغْرِیپاس به پولُس گفت:‏ ‹اندکی دیگر مرا هم متقاعد می‌سازی به مسیحیت بگروم!‏› » —‏ اَعمال ۲۶:‏۲۸‏،‏ د ج.‏

۱،‏ ۲.‏ دلیل احضار پولُس رسول در محکمهٔ فَستوس و پادشاه هیرودیس اَغْرِیپاس دوّم چه بود؟‏

در سال ۵۸ د.‏م.‏ متعاقب دعوتی که والی رومی پُورکیؤس فَستوس از هیرودیس اَغْرِیپاس دوّم پادشاه یهودیه و خواهر وی بَرْنِیکی به عمل آورد ایشان وارد قیصریه شدند.‏ روز بعد از ورودشان به قیصریه «اَغْرِیپاس و بَرْنِیکی با تشریفات تمام به دربار وارد شدند و با گروهی از سرهنگان و بزرگان شهر در آنجا جلوس نمودند.‏» سپس فَستوس فرمان داد تا پولُس مسیحی را به محکمه بیاورند.‏ به چه دلیل این پیرو عیسی مسیح به محکمهٔ فَستوس احضار شده بود؟‏ —‏ اَعمال ۲۵:‏۱۳-‏۲۳‏،‏ انجیل شریف.‏

۲ سخنان فَستوس به مهمانانش جواب این سؤال را روشن می‌کند.‏ فَستوس گفت:‏ «ای اَغْرِیپاس پادشاه،‏ و ای همهٔ مردمانی که نزد ما حضور دارید،‏ این شخص را می‌بینید که در بارهٔ او تمامی جماعت یهود چه در اورشلیم و چه در اینجا فریاد کرده،‏ از من خواهش نمودند که دیگر نباید زیست کند.‏ ولیکن چون من دریافتم که او هیچ عملی مستوجب قتل نکرده است و خود به اوغُسْطُس رفع دعوی کرد،‏ اراده کردم که او را بفرستم.‏ و چون چیزی درست ندارم که در بارهٔ او به خداوندگار مرقوم دارم،‏ از این جهت او را نزد شما و علی‌الخصوص در حضور تو ای اَغْرِیپاس پادشاه آوردم تا بعد از تفحّص شاید چیزی یافته بنگارم.‏ زیرا مرا خلاف عقل می‌نماید که اسیری را بفرستم و شکایت‌هایی که بر اوست معروض ندارم.‏» —‏ اَعمال ۲۵:‏۲۴-‏۲۷‏.‏

۳.‏ چرا رهبران مذهبی پولُس را متهم کرده بودند؟‏

۳ گفته‌های فَستوس نشان می‌دهد که پولُس متهم به آشوبگری شده بود؛‏ جرمی که مجازات آن مرگ بود.‏ (‏ اَعمال ۲۵:‏۱۱‏)‏ اما همهٔ اتهامات وارده به وی بی‌پایه و اساس بودند.‏ در واقع رهبران مذهبی اورشلیم از روی حسادت پولُس را به آشوبگری متهم کرده بودند چرا که به هیچ وجه نمی‌خواستند به مردم بشارت دهد و آنان را مسیحی کند.‏ پولُس تحت محافظت شدید سربازان از اورشلیم به قیصریه  که مرکز نظامی ارتش روم بود انتقال یافت.‏ وی در آنجا به قیصر رفع دعوی کرد و قرار شد بعداً به روم انتقال یابد.‏

۴.‏ هیرودیس پادشاه چه سخنی بر زبان آورد؟‏

۴ پولُس را به قصر فَستوس والی و به حضور مقامات عالی‌مقام بخش مهمی از امپراتوری روم آوردند.‏ در آنجا اَغْرِیپاس رو به پولُس کرده گفت که حال می‌تواند از خود دفاع کند.‏ پولُس لب به سخن گشود و آنچنان نافذ و قوی سخن راند که هیرودیس پادشاه اقرار کرد:‏ «اندکی بعد مرا هم متقاعد می‌سازی به مسیحیت بگروم.‏» —‏ اَعمال ۲۶:‏۱-‏۲۸‏،‏ د ج.‏

۵.‏ چرا سخنان پولُس بر هیرودیس پادشاه اثر گذاشت؟‏

۵ آن حاکم تحت تأثیر کلام خدا قرار گرفته بود.‏ (‏ عبرانیان ۴:‏۱۲‏)‏ چه عاملی او را چنین تحت تأثیر قرار داد؟‏ و این عامل چه کمکی به ما در زمینهٔ شاگردسازی می‌کند؟‏ وقتی گفته‌های پولُس را مورد بررسی قرار می‌دهیم به دو نکتهٔ مهم پی می‌بریم:‏ (‏ ۱)‏ استدلال‌های قانع‌کنندهٔ پولُس و (‏ ۲)‏ مهارت وی در استفاده از کلام خدا.‏

با سخنان سنجیده شنوندهٔ خود را متقاعد سازیم

۶،‏ ۷.‏ الف)‏ در کتاب مقدّس «متقاعد ساختن» به چه مفهوم است؟‏ ب)‏ متقاعد کردن در آموزش کتاب مقدّس چه نقشی ایفا می‌کند؟‏

۶ در کتاب اَعمال رسولان هر بار که کلمهٔ متقاعد ساختن آمده است در رابطه با موعظه‌های پولُس می‌باشد.‏ بررسی این کلمه در این متون راهنمایی‌های خوبی در امر شاگردسازی به ما ارائه می‌دهد.‏

۷ ‏«فرهنگ تفسیری لغات کتاب مقدّس واین» (‏ انگل‍.‏)‏ توضیح می‌دهد که در متون یونانی کتاب مقدّس واژه‌ای که «متقاعد ساختن» ترجمه شده است بدین معناست:‏ ‹شخص را با آوردن دلایل منطقی و اخلاقی به سوی خود جلب کردن و یا عقیدهٔ وی را تغییر دادن.‏› بررسی مفهوم اصلی این واژه نیز موضوع را روشن‌تر می‌کند.‏ این واژهٔ یونانی در واقع به مفهوم اطمینان خاطر به وجود آوردن است.‏ به عنوان مثال،‏ وقتی شخص به صحّت تعالیم کتاب مقدّس متقاعد می‌شود،‏ در واقع به درستی این تعالیم اطمینان خاطر پیدا می‌کند و در نتیجه به آن ایمان می‌آورد.‏ پس صرفاً با خواندن آیه‌ها نمی‌توان در شخص ایمان و انگیزهٔ عمل به وجود آورد.‏ باید بتوانیم شنوندهٔ خود را متقاعد سازیم،‏ خواه یکی از خویشاوندان باشد،‏ خواه همکار،‏ همکلاسی،‏ همسایه،‏ و یا یک بچه.‏ —‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱۴،‏ ۱۵‏.‏

۸.‏ برای متقاعد کردن شنوندهٔ خود به صحّت کلام خدا چه باید بکنیم؟‏

۸ چگونه می‌توانیم شنوندهٔ خود را به درستی کلام خدا متقاعد کنیم؟‏ پولُس برای این منظور نخست شنوندگان خود را ترغیب می‌کرد که به سخنانش گوش دهند سپس برای ایشان دلیل و برهان می‌آورد.‏ * آری،‏ فقط با گفتن اینکه امری درست است شخص متقاعد نمی‌شود،‏ باید شواهدی قانع‌کننده ارائه دهیم.‏ در این خصوص مهم است که از ارائه نظرات شخصی خود پرهیز کنیم و هماهنگ با تعالیم کتاب مقدّس سخن بگوییم و بعد می‌توانیم شواهد و مدارک دیگری ارائه دهیم.‏ (‏ امثال ۱۶:‏۲۳‏)‏ برای مثال اگر می‌خواهیم در مورد زندگی در بهشت موعود بر روی زمین صحبت کنیم می‌توانیم لوقا ۲۳:‏۴۳ و اِشَعْیا ۶۵:‏۲۱-‏۲۵ را بخوانیم.‏ اما،‏ چگونه این موضوع را با ارائهٔ شواهدی دیگر ثابت می‌کنیم؟‏ می‌توانیم به اموری اشاره کنیم که برای شنونده‌مان آشناست.‏ مثلاً تماشای غروب آفتاب،‏ بوییدن رایحهٔ گلی معطر،‏ چشیدن طعم میوه‌ای خوشمزه،‏ و یا دیدن پرنده‌ای که به جوجه‌هایش غذا می‌دهد.‏ سپس اشاره کنیم که تمام این‌ها را آفریدگار به طور رایگان در اختیار ما قرار داده است تا از زندگی بر روی زمین لذّت ببریم.‏ —‏ جامعه ۳:‏۱۱،‏ ۱۲‏.‏

۹.‏ چگونه می‌توانیم در تعلیم دادن معقول باشیم؟‏

۹ هنگام تعلیم کتاب مقدّس نباید در ابراز شور و احساسات خود افراط کنیم و در نظر شنونده غیرمنطقی جلوه نماییم.‏ اگر سخنان ما منطقی و دلنشین نباشد شنونده دیگر تمایلی به شنیدن حرف‌های ما نخواهد داشت.‏ کتاب «مدرسهٔ خدمت تئوکراتیک» (‏ انگل‍.‏)‏ در این مورد چنین پند می‌دهد:‏ «باید توجه داشته باشیم که اعتقادات هر فرد برای وی محترم است و نمی‌توانیم رک و نسنجیده آن را رد کنیم.‏ حتی اگر این کار را با ارائهٔ فهرستی طولانی از آیات کتاب مقدّس انجام دهیم نتیجه‌ای حاصل نخواهیم کرد.‏ برای  مثال،‏ اگر شخص به جشن‌های مذهبی اعتقاد دارد نمی‌توانیم صرفاً با گفتن اینکه این جشن‌ها مشرکانه است نظر وی را تغییر دهیم.‏ برای این کار باید با شخص استدلال کنیم.‏» فایدهٔ استدلال کردن چیست؟‏ همان کتاب در جواب این سؤال می‌گوید:‏ «استدلال کردن باعث تبادل افکار می‌شود و همچنین شخص را به فکر وا می‌دارد و موضوعی برای ادامه بحث و گفتگو ایجاد می‌کند.‏ استدلال کردن بهترین روش برای متقاعد ساختن شنونده‌مان است.‏» —‏ کُولُسیان ۴:‏۶‏.‏

در شنوندهٔ خود علاقه ایجاد کنیم

۱۰.‏ پولُس دفاعیهٔ خود را در مقابل اَغْرِیپاس چگونه آغاز کرد؟‏

۱۰ اکنون می‌خواهیم دفاعیهٔ پولُس را در اَعمال باب ۲۶ بررسی کنیم.‏ بررسی دقیق سخنان پولُس نشان می‌دهد که وی مقدّمهٔ خود را بسیار سنجیده انتخاب کرد.‏ پولُس با این که خوب می‌دانست که اَغْرِیپاس رابطه‌ای نامشروع با خواهر خود بَرْنِیکی دارد،‏ صلاح دانست که اشاره‌ای به آن نکند،‏ بلکه دنبال نکته‌ای بگردد که با آن اَغْرِیپاس را تحسین کند.‏ پولُس به او گفت:‏ «ای اَغْرِیپاس پادشاه،‏ سعادت خود را در این می‌دانم که امروز در حضور تو حجّت بیاورم،‏ در بارهٔ همهٔ شکایت‌هایی که یهود از من می‌دارند.‏ خصوصاً چون تو در همهٔ رسوم و مسائل یهود عالِم هستی،‏ پس از تو مستدعی آنم که تحمّل فرموده،‏ مرا بشنوی.‏» —‏ اَعمال ۲۶:‏۲،‏ ۳‏.‏

۱۱.‏ چرا می‌توان گفت که پولُس محترمانه سخن می‌گفت،‏ و دلیل این کار وی چه بود؟‏

۱۱ پولُس با احترام بسیار اَغْرِیپاس را پادشاه خواند و مقام وی را محترم شمرد.‏ به این ترتیب حرمت شنوندهٔ خود را حفظ کرد.‏ (‏ ۱پِطْرُس ۲:‏۱۷‏)‏ پولُس همچنین او را عالِم در رسوم و قوانین پیچیدهٔ یهودی خواند و از اینکه دفاعیهٔ خود را در مقابل چنین مرد آگاهی ارائه می‌داد ابراز خوشنودی کرد.‏ نحوهٔ بیان پولُس نیز نشان می‌داد که او خود را به دلیل مسیحی بودن بالاتر از اَغْرِیپاس جلوه نمی‌داد.‏ (‏ فیلِپّیان ۲:‏۳‏)‏ برعکس او استدعا کرد که اَغْرِیپاس با صبر و حوصله به سخنانش گوش دهد.‏ بدین شکل پولُس جو اطمینان‌بخشی به وجود آورد که اَغْرِیپاس و دیگران با علاقهٔ بیشتری به سخنانش گوش دهند.‏ در واقع وی سعی داشت زمینهٔ مشترکی با شنوندگان خود بیابد و آن را زیربنای استدلالات خود سازد.‏

۱۲.‏ چگونه می‌توانیم هنگام بشارت دادن در شنوندهٔ خود علاقه ایجاد کنیم؟‏

 ۱۲ همچون پولُس هدف ما نیز در بشارت دادن باید ایجاد علاقه در شنونده باشد.‏ برای این منظور لازم است به شخص،‏ به اعتقاداتش و همچنین زمینهٔ اجتماعی وی احترام بگذاریم.‏ —‏ ۱قُرِنتیان ۹:‏۲۰-‏۲۳‏.‏

مهارت در استفاده از کلام خدا

۱۳.‏ چگونه می‌توانیم همچون پولُس شنوندهٔ خود را به عمل وا داریم؟‏

۱۳ پولُس سعی داشت شنوندهٔ خود را به پیروی از کلام خدا ترغیب کند.‏ (‏ ۱تَسّالونیکیان ۱:‏۵-‏۷‏)‏ برای این منظور،‏ تلاش می‌کرد در شنوندهٔ خود علاقه به وجود آورد چرا که تنها بدین ترتیب می‌توانست وی را به عمل وا دارد.‏ اگر دوباره به دفاعیهٔ پولُس توجه کنیم می‌بینیم که وی با چه مهارتی کلام خدا را به کار گرفته و از سخنان موسی و انبیای دیگر نقل قول کرده است.‏ —‏ ۲تیموتاؤس ۲:‏۱۵‏.‏

۱۴.‏ پولُس چگونه سعی کرد اَغْرِیپاس را متقاعد کند؟‏

۱۴ پولُس می‌دانست که اَغْرِیپاس اسماً یهودی است.‏ از این رو،‏ با توجه به معلوماتی که اَغْرِیپاس از یهودیت داشت به این موضوع اشاره کرد که سخنی ‹جز آنچه انبیا و موسی راجع به مرگ و رستاخیز مسیح گفتند› به زبان نیاورده است.‏ (‏ اَعمال ۲۶:‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏ سپس پولُس رو به اَغْرِیپاس کرده گفت:‏ «ای اَغْرِیپاس پادشاه،‏ آیا به انبیا ایمان آورده‌ای؟‏» او با این سؤال بر سر دوراهی قرار گرفت؟‏ چرا که اگر می‌گفت خیر،‏ شهرتش به عنوان فردی یهودی خدشه‌دار می‌شد.‏ و اگر جواب مثبت می‌داد در واقع در ملا عام با پولُس هم‌عقیده شده بود و ممکن بود او را نیز مسیحی بخوانند.‏ پولُس صلاح دید که خود جواب سؤالش را بدهد و گفت:‏ ‏«می‌دانم که ایمان داری!‏» اَغْرِیپاس با شنیدن استدلال پولُس با خلوص نیّت گفت:‏ «اندکی دیگر مرا هم متقاعد می‌سازی به مسیحیت بگروم!‏» (‏ اَعمال ۲۶:‏۲۷،‏ ۲۸‏)‏ البته اَغْرِیپاس هیچ وقت مسیحی نشد ولی ظاهراً پولُس توانسته بود با شیوه بیان خود تا حدّی در وی اثر بگذارد.‏ —‏ عبرانیان ۴:‏۱۲‏.‏

۱۵.‏ پولُس به چه شکل جماعتی در شهر تَسّالونیکی پایه‌گزاری کرد؟‏

 ۱۵ وقتی به بیانات پولُس توجه می‌کنیم می‌بینیم که او در حین بشارت دادن سعی می‌کرد شنوندهٔ خود را متقاعد کند.‏ وی با این شیوهٔ موعظه و استفادهٔ ماهرانه از کلام خدا سبب شد که برخی از شنوندگانش ایمان بیاورند.‏ برای مثال در تَسّالونیکی پولُس به گروهی از یهودیان و غیریهودیان خداترس در کنیسه موعظه نمود.‏ در این خصوص در اَعمال ۱۷:‏۲-‏۴ چنین آمده است:‏ «پولُس برحسب عادت خود،‏ نزد ایشان داخل شده،‏ در سه سَبَّت با ایشان از کتاب مباحثه می‌کرد و واضح و مبیّن می‌ساخت که ‹لازم بود مسیح زحمت بیند و از مردگان برخیزد.‏› » در نتیجه «بعضی از ایشان قبول کردند و با پولُس و سیلاس متحد شدند.‏» سخنان پولُس بسیار متقاعدکننده بود.‏ او با استدلال و ارائهٔ دلایلی از کتاب مقدّس توضیح داد که عیسی همان مسیح موعود است.‏ بدین طریق جماعتی مسیحی در آن شهر پایه‌گزاری شد.‏

۱۶.‏ چگونه می‌توانیم از موعظه کردن لذّت بیشتری ببریم؟‏

۱۶ اگر یاد بگیریم با استدلال از روی آیات کتاب مقدّس شنوندهٔ خود را متقاعد سازیم از موعظه و تعلیم و ثمرهٔ کار خود لذّت فراوان خواهیم برد.‏ این موضوع را مبشّرانی که به هنگام موعظه مرتب از کتاب مقدّس استفاده می‌کنند تأیید می‌نمایند.‏

۱۷.‏ یک سرپرست سیّار در مورد استفاده از کتاب مقدّس در موعظه چه گفته است،‏ و آیا صحّت سخنان وی برای تو نیز ثابت شده است؟‏

۱۷ برای مثال،‏ یکی از سرپرستان سیّار شاهدان یَهُوَه می‌نویسد:‏ «بسیاری از برادران و خواهران هستند که کتاب مقدّس خود را هنگام موعظهٔ خانه به خانه در دستشان نگه می‌دارند.‏ فایدهٔ این کار این است که راحت‌تر می‌توانند آیه‌ای از کتاب مقدّس را برای صاحب‌خانه بخوانند.‏ باید توجه داشته باشیم که موعظه صرفاً پخش مجلّه و کتاب نیست.‏ موعظه در اصل آموزش کتاب مقدّس است.‏ و خوب است شنوندگان ما نیز ما را معلّم کتاب مقدّس بدانند نه پخش‌کنندهٔ مجلّه و کتاب.‏» البته باید توجه داشته باشیم که در این مورد موضوعاتی همچون آداب و رسوم و موقعیت جامعه را نیز نباید از نظر دور داشت.‏ آری،‏ مردم باید ما را به نام کسانی بشناسند که در استدلال کردن از کتاب مقدّس مهارت دارند و قادرند دیگران را نسبت به پیام ملکوت متقاعد سازند.‏

از دیدگاه یَهُوَه به امر موعظه بنگریم

۱۸،‏ ۱۹.‏ الف)‏ دیدگاه خدا نسبت به موعظه چیست،‏ و چرا ما نیز می‌باید چنین دیدگاهی داشته باشیم؟‏ ب)‏ چگونه می‌توانیم بازدیدهایی مؤثر به عمل آوریم؟‏ (‏ کادر صفحهٔ ۱۶ ملاحظه شود.‏)‏

۱۸ برای آنکه بتوانیم علاقه به کلام خدا را در دل شخص ایجاد کنیم می‌باید از دیدگاه یَهُوَه به امر موعظه بنگریم و صبور باشیم.‏ خواست یَهُوَه این است که از طریق موعظه همهٔ مردم دنیا «به معرفت راستی گرایند.‏» (‏ ۱تیموتاؤس ۲:‏۳،‏ ۴‏)‏ آیا ما در این خصوص با یَهُوَه همفکر هستیم؟‏ صبر و شکیبایی یَهُوَه باعث شده است که بسیاری به توبه گرایند.‏ (‏ ۲پِطْرُس ۳:‏۹‏)‏ بنابراین،‏ ما نیز باید با ملاقات‌های پی‌درپی کسانی که به پیام ملکوت علاقه نشان داده‌اند بذر علاقه را در دلشان آبیاری کنیم.‏ این کار نیاز به صبر و شکیبایی بسیار دارد.‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۳:‏۶‏)‏ در این زمینه کادر «بازدید مفید و مؤثر» پیشنهادات خوبی ارائه می‌دهد.‏ در نظر داشته باشیم که وضعیت زندگی اشخاص مرتباً در حال تغییر است.‏ ممکن است بارها سعی کنیم ایشان را ملاقات کنیم ولی موفق نشویم.‏ ولی باید بدانیم که این کوشش ما بی‌ثمر نخواهد ماند.‏ با این کار این امکان را بدیشان می‌دهیم که مژدهٔ نجات‌بخش کلام خدا را بشنوند.‏ پس در دعا از خدا استدعا کنیم که به ما حکمت و مهارت لازم را عطا کند تا بتوانیم دیگران را به صحّت پیام ملکوت متقاعد سازیم.‏

۱۹ حال اگر شخص به پیام ملکوت خدا علاقه نشان داد،‏ چه باید بکنیم؟‏ مقالهٔ بعدی پیشنهادات خوبی در این خصوص ارائه می‌دهد.‏

‏[پاورقی]‏

^ بند 8 در کتاب «از آموزش مدرسهٔ خدمت تئوکراتیک فایده ببرید» (‏ انگل‍.‏ چاپ شاهدان یَهُوَه)‏ صفحات ۴۸ و ۴۹ شیوه‌های خوبی برای متقاعد کردن شنونده ارائه شده است.‏

مرور

‏• تأثیر مثبت دفاعیهٔ پولُس بر اَغْرِیپاس پادشاه به چه دلیل بود؟‏

‏• چگونه می‌توانیم در شخص علاقه ایجاد کنیم؟‏

‏• چگونه می‌توانیم کلام خدا را به نحوی به کار بریم که در شخص علاقه ایجاد کند؟‏

‏• چگونه می‌توانیم با دیدگاه یَهُوَه به امر موعظه بنگریم؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[کادر/تصاویر در صفحهٔ ۱۶]‏

برای بازدیدی مفید و مؤثر می‌باید .‏ .‏ .‏

‏• به شخص علاقه نشان دهیم.‏

‏• موضوعی مناسب را برای صحبت انتخاب کنیم.‏

‏• بگوییم که در بازدید بعدی چه مطلبی را توضیح خواهیم داد.‏

‏• بعد از هر ملاقات،‏ راجع به شخص خوب فکر کنیم.‏

‏• نگذاریم بذر علاقه در شخص خشک شود،‏ بلکه هر چه زودتر حتی یک یا دو روز بعد به بازدید وی برویم.‏

‏• به خاطر داشته باشیم که هدف از بازدید شروع مطالعهٔ خانگی کتاب مقدّس است.‏

‏• از خدا بخواهیم که علاقهٔ شخص را زیاد کند.‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۵]‏

پولُس با دلیل و برهان سعی نمود فَستوس والی و اَغْرِیپاس پادشاه را متقاعد کند