مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

یَهُوَه زنان باایمان را همچون جواهری باارزش می‌بیند

یَهُوَه زنان باایمان را همچون جواهری باارزش می‌بیند

 یَهُوَه زنان باایمان را همچون جواهری باارزش می‌بیند

‏«زیبایی فریبنده و ناپایدار است،‏ اما زنی که خداترس باشد قابل ستایش است.‏» —‏ امثال ۳۱:‏۳۰‏،‏ ترجم‍هٔ تفسیری.‏

۱.‏ برخلاف دنیا در چشم یَهُوَه چه چیزی زیباست؟‏

دنیای کنونی توجه زیادی به ظاهر اشخاص دارد مخصوصاً در مورد زنان.‏ اما یَهُوَه خدا به شخصیت باطنی توجه دارد که شخص می‌تواند آن را با گذشت زمان و پا به سن گذاشتن زیباتر سازد.‏ (‏ امثال ۱۶:‏۳۱‏)‏ کتاب مقدّس زنان را چنین ترغیب می‌کند:‏ «برای زیبایی،‏ به آرایش ظاهری نظیر جواهرات و لباس‌های زیبا و آرایش گیسوان،‏ توسل نجویید،‏ بلکه بگذارید باطن و سیرت شما زیبا باشد.‏ باطن خود را با زیبایی پایدار یعنی با روحیهٔ آرام و ملایم زینت دهید که مورد پسند خداست.‏» —‏ ۱پِطْرُس ۳:‏۳،‏ ۴‏،‏ تفسیری.‏

۲،‏ ۳.‏ زنان مسیحی در قرن اوّل چه سهم مهمی در اعلام موعظه داشتند و در این مورد چه پیشگویی شده بود؟‏

۲ خیلی از زنانی که نامشان در کتاب مقدّس ذکر شده است به ارزش زیبایی باطنی پی بردند و آن را در خود به وجود آوردند.‏ در قرن اوّل بعضی از زنان این افتخار را یافتند که به عیسی و رسولانش خدمت کنند.‏ (‏ لوقا ۸:‏۱-‏۳‏)‏ بعد از برپا شدن جماعت مسیحی،‏ زنان غیورانه به موعظه پرداختند.‏ بعضی از ایشان از مردانی مانند پولُس رسول که هدایت را به عهده داشتند حمایت می‌کردند،‏ و بعضی مهمان‌نواز بودند و حتی خانهٔ خود را برای برگزاری جلسات در اختیار جماعت قرار می‌دادند.‏

۳ یَهُوَه در کلام خود نبوّت کرده بود که از زنان به مانند لشکری عظیم استفاده خواهد کرد.‏ برای مثال در یوئیل ۲:‏۲۸،‏ ۲۹ پیشگویی شده بود مرد و زن،‏ پیر و جوان برای اعلام مژدهٔ ملکوت روح‌القدس را دریافت خواهند کرد.‏ این نبوّت در پَنْطیکاست سال ۳۳ د.‏م.‏ به تحقق پیوست.‏ (‏ اَعمال ۲:‏۱-‏۴،‏ ۱۶-‏۱۸‏)‏ بعد از آن بعضی از زنان مسح‌شده قوّت نبوّت کردن را یافتند.‏ (‏ اَعمال ۲۱:‏۸،‏ ۹‏)‏ این لشکر انبوه زنان باایمان باغیرت خود در خدمت موعظه سهم مهمی در اعلام مژدهٔ ملکوت در قرن اوّل داشتند.‏ به طوری که در سال ۶۰ د.‏م.‏ پولُس رسول در مورد بشارت نوشت:‏ «به تمامی خلقتِ زیر آسمان بدان موعظه شده است.‏» —‏ کُولُسیان ۱:‏۲۳‏.‏

زنان دلیر،‏ غیور و مهمان‌نواز

۴.‏ پولُس،‏ زنان مسیحی قرن اوّل را به چه دلایلی تحسین کرد؟‏

۴ پولُس رسول از خدمات زنان مسیحی بسیار تشکر می‌کرد،‏ و سرپرستان مسیحی امروز به همین نحو از غیرت و فعالیت خواهران مسیحی بسیار سپاسگزار هستند.‏ پولُس در نامه‌های خود به زنانی همچون «طَریفَینا و طَرِیفُوسا که در کار خداوند فعال» بودند،‏ همین طور به دوست عزیزش «پَرْسیس که در خدمت خداوند زحمت بسیار» می‌کشید اشاره می‌کند.‏ (‏ رومیان ۱۶:‏۱۲‏،‏ انجیل شریف ‏)‏ در رساله‌ای دیگر پولُس در مورد اَفُودیّه و سِنتیخی می‌گوید که «ایشان زمانی دوش به دوش من خدمت کرده‌اند تا پیغام انجیل را اعلام نماییم.‏» (‏ فیلِپّیان ۴:‏۲،‏ ۳‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ در جایی دیگر از پَرِسْکِلّا سخن می‌گوید که همراه شوهرش اَکیلا در کنار وی خدمت می‌کردند.‏ ایشان حتی «جان خود را برای [وی] به خطر  انداختند،‏» به طوری که پولُس در مورد آنان گفت:‏ «نه تنها من،‏ بلکه تمام کلیساهای غیریهود از ایشان سپاسگزارند.‏» —‏ رومیان ۱۶:‏۳،‏ ۴‏،‏ تفسیری؛‏ اَعمال ۱۸:‏۲‏.‏

۵،‏ ۶.‏ پَرِسْکِلّا چه نمونهٔ خوبی برای خواهران مسیحی امروزه از خود بجا گذاشت؟‏

۵ علّت دلیری و غیرت پَرِسْکِلّا چه بود؟‏ کتاب اَعمال ۱۸:‏۲۴-‏۲۶ این موضوع را روشن می‌سازد.‏ در آنجا آمده است وقتی شوهرش به اَپُلُّس کمک می‌کرد تا کلام خدا را بهتر درک کند پَرِسْکِلّا در کنار او بود.‏ از طرفی می‌توانیم مطمئن باشیم که او کتاب مقدّس را بخوبی مطالعه می‌کرد و به تعلیمات رسولان توجه نشان می‌داد.‏ بلی،‏ پَرِسْکِلّا به این شکل صفاتی را در خود پرورش داد که وی را در نظر خدا،‏ شوهرش و تعداد زیادی از اعضای جماعت گرانبها ساخت.‏ امروزه نیز بسیاری از خواهران مسیحی سخت می‌کوشند تا کتاب مقدّس و غذای روحانی را که یَهُوَه خدا از طریق «ناظر امین و دانا» مهیا ساخته به طور مرتب مطالعه کنند.‏ —‏ لوقا ۱۲:‏۴۲‏.‏

۶ اَکیلا و پَرِسْکِلّا بسیار مهمان‌نواز بودند.‏ وقتی پولُس به شهر قُرِنتُس رفت و در کار خیمه‌دوزی به آن زوج کمک می‌کرد آنان در خانهٔ خود جایی به پولُس دادند.‏ (‏ اَعمال ۱۸:‏۱-‏۳‏)‏ بعدها وقتی این زوج به روم مهاجرت کردند مهمان‌نوازی خود را از دیگر مسیحیان دریغ نکردند و حتی خانهٔ خود را برای جلسات در اختیار جماعت قرار دادند.‏ (‏ اَعمال ۱۸:‏۱۸،‏ ۱۹؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۶:‏۸،‏ ۱۹‏)‏ مریم،‏ مادر یوحنّای ملقّب به مَرقُس و نِیمْفاس نیز از خانهٔ خود برای برگزاری جلسات استفاده می‌کردند.‏ —‏ اَعمال ۱۲:‏۱۲؛‏ کُولُسیان ۴:‏۱۵‏.‏

زنانی باارزش در دوران ما

۷،‏ ۸.‏ امروزه بسیاری از زنان مسیحی چه خدمت مقدّسی را پیشه کرده‌اند و ایشان از چه چیزی می‌باید مطمئن باشند؟‏

۷ امروزه زنان مسیحی همچون قرن اوّل نقش مهمی را در تحقق مقاصد خدا مخصوصاً در فعالیت موعظه ایفا می‌کنند.‏ اَعمال این خواهران سبب شده است تا از ایشان به نیکی یاد شود.‏ گوئن یکی از این خواهرانِ نمونه بود که ۵۰ سال یَهُوَه را وفادارانه خدمت کرد.‏ شوهرش می‌گوید:‏ «گوئن به دلیل غیرت در خدمت موعظه در تمام شهر مشهور بود.‏ در نظر او همهٔ انسان‌ها لایق محبت و دریافت برکات یَهُوَه خدا هستند.‏ او همیشه به خدا،‏ سازمان وی و خانواده خود وفادار بود.‏ من و بچه‌ها را در هنگام ناراحتی‌ها همیشه دلگرمی می‌داد.‏ واقعاً جایش در میان ما خالی است.‏» گوئن و شوهرش به مدت ۶۱ سال در کنار هم زندگی کردند.‏

۸ ده‌ها هزار خواهر مسیحی چه مجرّد و چه متأهل به عنوان پیشگام و میسیونر زندگی ساده‌ای را پیشه کرده‌اند تا بتوانند پیام ملکوت را در تمام جهان از شهرهای پر جنب‌وجوش گرفته تا مناطق دورافتاده به مردم برسانند.‏ (‏ اَعمال ۱:‏۸‏)‏ بعضی نیز از داشتن خانه و بچه صرفه نظر کرده‌اند تا بتوانند یَهُوَه را کاملاً خدمت کنند.‏ همسران سرپرستان سیّار که با وفاداری از شوهر خود حمایت می‌کنند و هزاران خواهری که در بیت‌ئیل‌ها خدمت می‌کنند جزء این خواهران نیکوکار می‌باشند.‏ بی‌شک این خواهرانِ ازخودگذشته جزء اشخاص پرارزشی هستند که خانهٔ یَهُوَه را از جلال پر می‌سازند.‏ —‏ حَجِّی ۲:‏۷‏.‏

۹،‏ ۱۰.‏ بعضی از اعضای خانواده چگونه زنان مسیحی را تحسین کرده‌اند؟‏

۹ البته بسیاری از خواهران مسئولیت مراقبت از خانواده را به عهده دارند ولی همواره به منافع ملکوت اولویت می‌دهند.‏ (‏ متّیٰ ۶:‏۳۳‏)‏ خواهری پیشگام و مجرّد در نامه‌ای نوشت:‏ «مادرم به خاطر ایمان محکمی که داشت نمونهٔ خوبی شد تا بتوانم پیشگام بمانم.‏ او یکی از بهترین همکارانم در خدمت پیشگامی بود.‏» برادری که صاحب پنج دختر است می‌گوید:‏ «خانهٔ ما همیشه تمیز و مرتب بود.‏ همسرم در پی تجمّلات نبود بلکه ما را تشویق می‌کرد تا به موضوعات روحانی اهمیت دهیم.‏  او بخوبی به دخل و خرج خانه می‌رسید و این خصوصیتش به من کمک کرد تا بتوانم به مدت ۳۲ سال نیمه‌وقت کار کنم،‏ و وقت بیشتری را برای خانواده و موضوعات روحانی داشته باشم.‏ همسرم به فرزندانمان یاد می‌داد که سخت‌کوش باشند.‏ من واقعاً از زنم خیلی راضی هستم.‏» هم اکنون این زن و شوهر در ادارهٔ مرکزی شاهدان یَهُوَه خدمت می‌کنند.‏

۱۰ برادری در بارهٔ همسرش می‌نویسد:‏ «همسرم خیلی مردم‌دوست است،‏ در کنار این خصوصیت می‌توانم به درایت،‏ همدردی و صداقتش نیز اشاره کنم.‏ او معتقد است که ما باید همیشه بهترین‌ها را به یَهُوَه عطا کنیم.‏ البته این اصل را فقط به زبان نمی‌آورد بلکه همیشه به عنوان خادم خدا و همچنین یک مادر در زندگی به کار می‌گیرد.‏» این برادر به خاطر صفات نیکوی همسرش توانسته است مسئولیت‌های بسیاری را به عهده بگیرد؛‏ از جمله خدمت به عنوان یک پیر جماعت،‏ پیشگام،‏ جانشین سرپرست سیّار،‏ و یکی از اعضای کمیتهٔ رابط با بیمارستان‌ها می‌باشد.‏ چنین خواهرانی حقیقتاً برای شوهرشان،‏ هم‌ایمانانشان و یَهُوَه خدا بسیار گرانبها هستند.‏ —‏ امثال ۳۱:‏۲۸،‏ ۳۰‏.‏

خواهران بیوه،‏ تک‌ولی و مجرّد

۱۱.‏ الف)‏ یَهُوَه چه توجه‌ای به زنان باایمان مخصوصاً بیوه‌زنان نشان داده است؟‏ ب)‏ بیوه‌زنان مسیحی و خواهران تک‌ولی و مجرّد از چه موضوعی باید مطمئن باشند؟‏

۱۱ در کتاب مقدّس می‌خوانیم که یَهُوَه بارها به رفاه بیوه‌زنان توجه نشان داده است.‏ (‏ تثنیه ۲۷:‏۱۹؛‏ مزمور ۶۸:‏۵؛‏ اِشَعْیا ۱۰:‏۱،‏ ۲‏)‏ وی تغییر نکرده است و هنوز هم به چنین خواهرانی توجه دارد.‏ یَهُوَه همچنین به خواهران تک‌ولی و خواهرانی که تجرد را انتخاب کرده و یا شوهر مسیحی مناسبی پیدا نکرده‌اند نیز توجه نشان می‌دهد.‏ (‏ مَلاکی ۳:‏۶؛‏ یعقوب ۱:‏۲۷‏)‏ علاوه بر این خواهرانی که شوهرشان شاهد یَهُوَه نیست ولی وفادارانه به یَهُوَه خدمت می‌کنند هم در چشم او باارزش هستند.‏

۱۲.‏ الف)‏ بعضی از خواهران چگونه به یَهُوَه وفادار مانده‌اند؟‏ ب)‏ بعضی از خواهران با چه مشکلی در جنگ هستند؟‏

۱۲ حال می‌خواهیم توجه‌مان را به خواهران مجرّدی معطوف کنیم که وفادارانه مطیع پند یَهُوَه می‌باشند که ازدواج را «فقط با یک مسیحی» صلاح می‌داند.‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۷:‏۳۹‏،‏ تفسیری؛‏ امثال ۳:‏۱‏)‏ کلام خدا در مورد این خواهران می‌گوید:‏ «خدایا،‏ تو نسبت به کسانی که به تو وفادارند،‏ امین هستی.‏» (‏ ۲سموئیل ۲۲:‏۲۶‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ با این وجود مجرّد ماندن برای بسیاری آسان نیست.‏ خواهری اظهار کرد:‏ «من تصمیم گرفتم که فقط با شخصی مسیحی ازدواج کنم.‏ اما آسان نیست.‏ وقتی دوستانم را می‌بینم که شوهر خوبی میان برادران پیدا می‌کنند بیشتر احساس تنهایی می‌کنم و اشک می‌ریزم.‏» خواهر دیگری بیان کرد:‏ «من یَهُوَه را ۲۵ سال است که خدمت می‌کنم.‏ مصمم هستم که به او وفادار بمانم،‏ اما احساس تنهایی خیلی دردناک است.‏» او در ادامه می‌گوید:‏ «خواهرانی مثل من به تشویق نیازمندند.‏» چطور می‌توانیم به چنین خواهران وفاداری کمک کنیم؟‏

۱۳.‏ الف)‏ از کسانی که به دیدن دختر یَفْتاح می‌رفتند چه می‌آموزیم؟‏ ب)‏ از چه طرقی می‌توانیم به خواهران مجرّد در جماعتمان کمک کنیم؟‏

۱۳ بررسی سرگذشت دختر یَفْتاح درسی را به ما  می‌آموزد.‏ وقتی دختر یَفْتاح در موقعیتی قرار گرفت که دیگر نمی‌توانست ازدواج کند مردم فداکاری او را دیدند،‏ و تصمیم گرفتند او را تشویق کنند.‏ به همین خاطر «دختران اسرائیل سال به سال می‌رفتند تا برای دختر یَفْتاح جِلْعادی چهار روز در هر سال ماتم گیرند.‏‏» (‏ داوران ۱۱:‏۳۰-‏۴۰‏)‏ ما نیز به همین طریق می‌باید خواهران مجرّدی را که به قانون خدا پای‌بند می‌مانند تحسین کنیم.‏ * آیا راه دیگری نیز برای کمک به این خواهران وجود دارد؟‏ بلی،‏ ما می‌توانیم برای این عزیزان دعا کنیم تا به یَهُوَه وفادار بمانند.‏ چنین خواهرانی شایستهٔ محبت و قدردانی از طرف یَهُوَه و کل جماعت مسیحی هستند.‏ —‏ مزمور ۳۷:‏۲۸‏.‏

موفقیت خواهران تک‌ولی

۱۴،‏ ۱۵.‏ الف)‏ چرا مادران تک‌ولی برای کمک می‌باید به یَهُوَه روی آورند؟‏ ب)‏ والدین تک‌ولی چطور می‌توانند هماهنگ با دعاهایشان عمل کنند؟‏

۱۴ خواهران تک‌ولی نیز با مشکلات بسیاری روبرو هستند.‏ این خواهران می‌توانند برای تربیت فرزندانشان به طریق الٰهی از یَهُوَه تقاضای کمک کنند.‏ درست است که شما قادر نخواهید بود که برای فرزندانتان هم مادر باشید و هم پدر.‏ با این حال یَهُوَه شما را در انجام مسئولیت‌هایتان یاری خواهد کرد به شرطی که با ایمان تمام از وی تقاضای کمک کنید.‏ مثالی بزنیم.‏ فرض کنید که زنبیلی سنگین در دست دارید و آپارتمان شما در آخرین طبقهٔ ساختمان است.‏ آیا به جای استفاده از آسانسور ترجیح می‌دهید که با تقلای زیاد از پلّه‌ها بالا روید؟‏ مطمئناً چنین کاری نمی‌کنید!‏ به همین شکل نباید بار همهٔ مشکلات را وقتی که یَهُوَه در کنارمان است به تنهایی به دوش گیریم.‏ در واقع یَهُوَه از ما دعوت می‌کند که مشکلاتمان را به وی بسپاریم.‏ مزمور ۶۸:‏۱۹ می‌گوید:‏ «متبارک باد خداوندی که هر روزه متحمّل بارهای ما می‌شود‏.‏» ۱پِطْرُس ۵:‏۷ هم ما را ترغیب می‌کند که غصه و نگرانی خود را به یَهُوَه بسپاریم ‏«زیرا که او برای [ما] فکر می‌کند.‏» پس هر وقت که مشکلات و نگرانی‌ها بر دوشتان سنگینی کرد آن را به پدر آسمانی‌مان یَهُوَه بسپارید و «همیشه» از او تقاضای کمک کنید.‏ —‏ ۱تَسّالونیکیان ۵:‏۱۷؛‏ مزمور ۱۸:‏۶؛‏ ۵۵:‏۲۲‏.‏

۱۵ شما به حتم نگران تأثیر بد محیط مدرسه و یا مشکلاتی که فرزندانتان به تنهایی مجبورند با آن مواجه شوند هستید.‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۱۵:‏۳۳‏)‏ این نگرانی‌ها را می‌توانید در دعا به یَهُوَه ذکر کنید.‏ مخصوصاً با فرزندانتان قبل از آنکه به قصد مدرسه خانه را ترک کنند در این مورد دعا کنید؛‏ چه خوب است که این کار را بعد از بررسی آیهٔ روز انجام دهید.‏ اگر از ته دل دعا کنید و موضوعات مهم را در آن بگنجانید مطمئناً فرزندانتان آن مطالب را به خاطر سپرده و هوشیار خواهند بود.‏ از همه مهم‌تر وقتی که صبورانه کلام خدا را در دل فرزندانتان جای می‌دهید برکت یَهُوَه را دریافت خواهید کرد.‏ (‏ تثنیه ۶:‏۶،‏ ۷؛‏ امثال ۲۲:‏۶‏)‏ فراموش نکنید «که چشمان خداوند بر عادلان است و گوش‌های او به سوی دعای ایشان.‏» —‏ ۱پِطْرُس ۳:‏۱۲؛‏ فیلِپّیان ۴:‏۶،‏ ۷‏.‏

۱۶،‏ ۱۷.‏ الف)‏ برادری در مورد محبت مادرش چه می‌گوید؟‏ ب)‏ طرز فکر روحانی آن مادر چگونه در فرزندانش هم تأثیر گذاشت؟‏

۱۶ خواهرمان اُلِویا را در نظر بگیرید که سرپرستی شش بچه را به عهده داشت.‏ شوهرش که شاهد یَهُوَه نبود قبل از به دنیا آمدن آخرین بچه‌شان آنان را ترک کرد.‏ آن خواهر بلافاصله تصمیم گرفت تا فرزندانش را به طریق الٰهی تربیت کند.‏ دارِن پسر اُلِویا که هم اکنون ۳۱ دارد و به عنوان پیر جماعت و پیشگام خدمت می‌کند پنج ساله بود که این اتفاق برایشان افتاد.‏ البته مشکلات اُلِویا به اینجا ختم نمی‌شود چون که دارِن مبتلا به بیماری وخیمی بوده که هنوز هم گریبان‌گیر اوست.‏ دارِن هنگامی را که در بیمارستان بود به خاطر می‌آورد  و می‌گوید:‏ «مشتاقانه هر روز روی تخت بیمارستان منتظر مادرم بودم.‏ وقتی که می‌آمد،‏ پیشم می‌نشست و برایم کتاب مقدّس را می‌خواند.‏ و بعد هم سرود ‹سپاس ای یَهُوَه› را برایم می‌خواند که تا به امروز سرود مورد علاقهٔ من است.‏»‏ *

۱۷ اعتماد و محبت اُلِویا به یَهُوَه او را یاری کرد تا با موفقیت فرزندانش را تربیت کند.‏ (‏ امثال ۳:‏۵،‏ ۶‏)‏ طرز فکر نیکوی او در فرزندانش نیز تأثیر گذاشت.‏ دارِن می‌گوید:‏ «مادرم همیشه ما را تشویق می‌کرد تا به خدمت تمام‌وقت بپردازیم.‏ سرانجام چهار تا از خواهرهایم و همین طور خود من خدمت تمام وقت را شروع کردیم.‏ مادرم در این مورد به خود فخر نمی‌کرد.‏ من هم سعی کردم تا از خصوصیات نیکوی او سرمشق بگیرم.‏» اُلِویا نمونهٔ خوبی برای ماست.‏ ولی فراموش نکنید که شما هر زحمتی برای فرزندانتان بکشید تا به طریق خدایی تربیت شوند،‏ این امکان وجود دارد که آنان خدمت یَهُوَه را نپذیرند.‏ با این حال وقتی مادری تمام سعی خود را می‌کند تا فرزندانش را به طریق الٰهی تربیت کند یَهُوَه راهنما و حامی وی خواهد بود.‏ —‏ مزمور ۳۲:‏۸‏.‏

۱۸.‏ چطور می‌توانیم قدردانی خود را از بابت جماعت مسیحی به یَهُوَه ابراز کنیم؟‏

۱۸ بیشترین حمایت خدا را ما از طریق جماعت مسیحی دریافت می‌کنیم جایی که غذای روحانی در آن پخش می‌شود،‏ معاشرت با برادران مسیحی ممکن می‌گردد و از کمک «عطایای انسانی» یعنی برادرانی که از لحاظ روحانی بالغ هستند فایده می‌توان برد.‏ (‏ اَفَسُسیان ۴:‏۸‏،‏ د ج ‏)‏ سرپرستان وفادار سخت می‌کوشند تا جماعت را بنا کنند؛‏ مخصوصاً «به کمک یتیمان و بیوه‌زنان [می‌شتابند].‏» (‏ یعقوب ۱:‏۲۷‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ پس در میان قوم خداوند بمانید و هرگز خود را منزوی نسازید.‏ —‏ امثال ۱۸:‏۱؛‏ رومیان ۱۴:‏۷‏.‏

زیبایی اطاعت

۱۹.‏ چرا اطاعت زن به معنی زیردست بودن نیست و کتاب مقدّس چگونه این موضوع را تأیید می‌کند؟‏

۱۹ یَهُوَه زن را مکمّل مرد ساخت.‏ (‏ پیدایش ۲:‏۱۸‏)‏ اطاعت زن از شوهرش به این معنی نیست که زن زیردست مرد است.‏ بلکه دال بر شأن و اعتبار زن می‌باشد و اینکه وی چگونه می‌تواند استعداد و توانایی‌هایش را هماهنگ با ارادهٔ خدا به کار گیرد.‏ باب ۳۱ کتاب امثال استعدادها و تنوعِ فعالیت‌های زنان اسرائیلی را در دوران باستان توصیف می‌کند.‏ در آنجا می‌خوانیم که زن اسرائیلی  اجازه داشت به نیازمندان کمک کند،‏ تاکستان بنا سازد و زمین خرید و فروش کند.‏ بلی،‏ وی مورد اعتماد شوهرش بود و نمی‌گذشت شوهرش محتاج شود.‏ —‏ آیات ۱۱،‏ ۱۶،‏ ۲۰.‏

۲۰.‏ الف)‏ زنان مسیحی می‌باید چه دیدی نسبت به توانای‌هایشان داشته باشند؟‏ ب)‏ اِسْتَر چه صفاتی را دارا بود و یَهُوَه چگونه از او استفاده کرد؟‏

۲۰ زنی فروتن و خداترس در پی این نیست که خود را برتر از شوهرش قرار دهد.‏ (‏ امثال ۱۶:‏۱۸‏)‏ وی خودکامه نیست و سعی ندارد از طریق فعالیت‌های دنیوی به خواسته‌های خود برسد بلکه استعدادهای خدادادی‌اش را در راه خانواده،‏ هم‌ایمانان،‏ همنوعان و از همه مهم‌تر یَهُوَه خدا به کار می‌برد.‏ (‏ غَلاطیان ۶:‏۱۰؛‏ تیطُس ۲:‏۳-‏۵‏)‏ به نمونهٔ اِسْتَر،‏ ملکهٔ پارس توجه کنید که در کنار زیبایی چشم‌گیرش فروتن و مطیع نیز بود.‏ (‏ اِسْتَر ۲:‏۱۳،‏ ۱۵‏)‏ اِسْتَر برعکس وَشْتی،‏ همسر قبلی خشایارشا (‏ اَخْشُورُش پادشاه)‏ به پادشاه احترام عمیقی نشان داد.‏ (‏ اِسْتَر ۱:‏۱۰-‏۱۲؛‏ ۲:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ اِسْتَر در بعضی موارد مطیع پسر عموی بزرگ خود مُرْدِخای بود،‏ حتی بعد از آنکه ملکه شد.‏ البته او آدمی ضعیف‌النفس نبود چون که با شهامت مشت مردی پرقدرت و سنگدل را به نام هامان که تصمیم داشت یهودیان را نابود سازد باز کرد.‏ و به این شکل یَهُوَه از اِسْتَر برای حفاظت از قومش استفاده کرد.‏ —‏ اِسْتَر ۳:‏۸-‏۴:‏۱۷؛‏ ۷:‏۱-‏۱۰؛‏ ۹:‏۱۳‏.‏

۲۱.‏ چگونه زنان مسیحی می‌توانند در چشم یَهُوَه باارزش باشند؟‏

۲۱ از دوران باستان تا کنون زنان خدادوست بسیاری زندگی خود را به یَهُوَه و پرستشش تخصیص کرده‌اند.‏ این زنان خداترس در چشم خدا بسیار باارزش هستند.‏ پس ای خواهران مسیحی،‏ اجازه دهید تا روح خدا شما را به «ظرفی» مبدّل سازد «که برای مقاصد خاص به کار خواهد رفت.‏» (‏ ۲تیموتاؤس ۲:‏۲۱‏،‏ ا ش؛‏ رومیان ۱۲:‏۲‏)‏ کتاب مقدّس در مورد این خادمان پرارزش خدا می‌گوید:‏ «پاداش کارهایش را به او بدهید و بگذارید همه او را تحسین کنند.‏» (‏ امثال ۳۱:‏۳۱‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ امید است که این آیه در مورد تمام خواهرانمان صدق کند.‏

‏[پاورقی‌ها]‏

^ بند 13 برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینهٔ تحسین چنین خواهرانی می‌توان به برج دیده‌بانی ‏(‏ انگل‍.‏)‏ ۱۵ مارس،‏ ۲۰۰۲،‏ صفحات ۲۶-‏۲۸ مراجعه کرد.‏

^ بند 16 سرود ۹۴ از بروشور یَهُوَه را حمد بسرایید چاپ شاهدان یَهُوَه.‏

آیا به یاد می‌آوردید‏؟‏

‏• زنان مسیحی در قرن اوّل چگونه در عمل ثابت کردند که در چشم یَهُوَه باارزش هستند؟‏

‏• امروزه خواهران ما چگونه آشکار کرده‌اند که در چشم یَهُوَه باارزش هستند؟‏

‏• یَهُوَه مادران تک‌ولی و خواهران مجرّد را چگونه حمایت می‌کند؟‏

‏• زنان چگونه می‌توانند به اصل سَروری احترام گذارند؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[کادر در صفحهٔ ۳۱]‏

زنان نمونه

سرگذشت برخی زنان وفادار ایّام قدیم را می‌توانید در آیات زیر بخوانید.‏ وقتی در مورد شرح حال این اشخاص فکر می‌کنید به این بیندیشید که چطور می‌توانید اصول مطرح‌شده را در زندگی‌تان به کار گیرید.‏ —‏ رومیان ۱۵:‏۴‏.‏

سارا:‏ پیدایش ۱۲:‏۱،‏ ۵؛‏ ۱۳:‏۱۸الف؛‏ ۲۱:‏۹-‏۱۲؛‏ ۱پِطْرُس ۳:‏۵،‏ ۶‏.‏

زنان سخاوتمند قوم اسرائیل:‏ خروج ۳۵:‏۵،‏ ۲۲،‏ ۲۵،‏ ۲۶؛‏ ۳۶:‏۳-‏۷؛‏ لوقا ۲۱:‏۱-‏۴‏.‏

دَبورَه:‏ داوران ۴:‏۱–‏۵:‏۳۱‏.‏

روت:‏ روت ۱:‏۴،‏ ۵،‏ ۱۶،‏ ۱۷؛‏ ۲:‏۲،‏ ۳،‏ ۱۱-‏۱۳؛‏ ۴:‏۱۵‏.‏

زنِ شونمی:‏ ۲پادشاهان ۴:‏۸-‏۳۷‏.‏

زن کنعانی:‏ متّیٰ ۱۵:‏۲۲-‏۲۸‏.‏

مرتا و مریم:‏ مَرقُس ۱۴:‏۳-‏۹؛‏ لوقا ۱۰:‏۳۸-‏۴۲؛‏ یوحنّا ۱۱:‏۱۷-‏۲۹؛‏ ۱۲:‏۱-‏۸‏.‏

طابیتا:‏ اَعمال ۹:‏۳۶-‏۴۱‏.‏

دخترانِ فیلِپُّس:‏ اَعمال ۲۱:‏۹‏.‏

فیبی:‏ رومیان ۱۶:‏۱،‏ ۲‏.‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۹]‏

آیا خواهران مجرّد را که مطیع شریعت خدا هستند تحسین می‌کنید؟‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۳۲]‏

قبل از آنکه فرزندان به مدرسه روند چه نکاتی را می‌توانیم در دعا مطرح کنیم؟‏