مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

زنانی که دل یَهُوَه را شاد ساختند

زنانی که دل یَهُوَه را شاد ساختند

 زنانی که دل یَهُوَه را شاد ساختند

‏«خداوند،‏ خدای اسرائیل که به او پناه آورده‌ای پاداش این فداکاری تو را بدهد.‏» —‏ روت ۲:‏۱۲‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

۱،‏ ۲.‏ از سرگذشت زنانی که در ایّام قدیم دل یَهُوَه را شاد ساختند چه فایده‌ای می‌بریم؟‏

خداترسی،‏ دو زن را واداشت تا از فرمان فرعون سرپیچی کنند.‏ ایمان،‏ زنی را برانگیخت تا جان خود را برای حفاظت دو جاسوس اسرائیلی به خطر اندازد.‏ درایت و فروتنیِ زنی سبب شد تا خشم داود فرو نشیند و از قتل‌عام بسیاری جلوگیری شود.‏ مهمان‌نوازی و ایمان،‏ بیوه‌زنی را برانگیخت تا آخرین خوراک خود و پسرش را به نبی خدا بدهد.‏ اینان زنانی بودند که در ایّام قدیم دل یَهُوَه را شاد ساختند.‏

۲ نگرش یَهُوَه نسبت به این زنان و برکاتی که به آنان عطا کرد نمایانگر این موضوع می‌باشد که او به خصوصیات روحانی زنان توجه دارد نه به ظاهر.‏ برای شخص روحانی زندگی در دنیای کنونی بسیار دشوار است زیرا که در این جهان بیشتر به ظاهر و ثروت شخص توجه می‌شود.‏ اما امروزه میلیون‌ها زن خداترس که لشکر عظیمی از قوم خدا را تشکیل می‌دهند با چنین مشکلی مواجه نیستند.‏ در واقع این زنان خصوصیاتی همچون ایمان،‏ درایت،‏ مهمان‌نوازی و دیگر خصوصیات زنان خداترسی را که سرگذشتشان در کتاب مقدّس ذکر شده است سرمشق قرار داده‌اند.‏ البته این خصوصیات نه تنها برای زنان بلکه برای مردان مسیحی نیز مفید است.‏ به همین خاطر می‌خواهیم گزارشاتی را که در کتاب مقدّس در بارهٔ این زنان نگاشته شده است بررسی کنیم.‏ —‏ رومیان ۱۵:‏۴؛‏ یعقوب ۴:‏۸‏.‏

زنانی که از فرعون سرپیچی کردند

۳،‏ ۴.‏ الف)‏ چرا شِفرَه و فُوعَه به دستور فرعون عمل نکردند؟‏ ب)‏ یَهُوَه آن دو قابله را به خاطر دلیری و خداترسی‌شان چه پاداشی داد؟‏

۳ بسیاری از مجرمان کشتارهای دسته جمعی در جنگ جهانی دوّم در دفاع از خود در دادگاه نورنبرگ این عذر را می‌آوردند که عمل آنان فقط اطاعت از فرامین بوده است.‏ حال این افراد را با دو قابله یعنی شِفرَه و فُوعَه مقایسه کنید که در دورهٔ سلطنت یک فرعون ظالم زندگی می‌کردند.‏ افزایش جمعیت عبرانیان موجب ترس فرعون شد و او را برانگیخت تا به آن دو قابله دستور دهد هر پسری را که از عبرانیان به دنیا می‌آید بکشند.‏ عکس‌العمل آن زنان در برابر این فرمان فجیع چه بود؟‏ آنان «آنچه پادشاه مصر بدیشان گفته بود نکردند،‏ بلکه پسران را زنده نگه داشتند.‏» چرا آن زنان از فرعون نترسیدند؟‏ زیرا که از «خدا می‌ترسیدند.‏» —‏ خروج ۱:‏۱۵،‏ ۱۷؛‏ پیدایش ۹:‏۶‏.‏

۴ آن قابله‌ها به یَهُوَه پناه بردند و یَهُوَه نیز برای آنان «سپر» شد و در مقابل غضب فرعون از آنان حفاظت کرد.‏ (‏ ۲سموئیل ۲۲:‏۳۱؛‏ خروج ۱:‏۱۸-‏۲۰‏)‏ اما برکت یَهُوَه به اینجا ختم نشد.‏ وی خانه و خانوادهٔ شِفرَه و فُوعَه را برکت داد.‏ یَهُوَه با حک کردن نام آن دو زن در کتاب مقدّس ایشان را حرمت داشت تا نامشان در میان نسل‌های بعد ذکر گردد.‏ ولی نام آن فرعون در میان شن‌زارهای زمان گم شده است.‏ —‏ خروج ۱:‏۲۱؛‏ ۱سموئیل ۲:‏۳۰ب؛‏ امثال ۱۰:‏۷‏.‏

۵.‏ امروزه بسیاری از زنان مسیحی چگونه طرز فکر شِفرَه و فُوعَه را از خود نشان می‌دهند و یَهُوَه ایشان را چگونه پاداش می‌دهد؟‏

۵ آیا امروزه زنانی همچون شِفرَه و فُوعَه وجود دارند؟‏ بحتم!‏ هزاران خواهر هر ساله با به خطر انداختن زندگی خود پیام نجات‌بخش کتاب مقدّس را بی‌هراس در کشورهایی موعظه می‌کنند که به «حکم پادشاه» اعلام بشارت ممنوع می‌باشد.‏ (‏ عبرانیان ۱۱:‏۲۳؛‏ اَعمال ۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏)‏ محبت به خدا و همنوع این زنان را واداشته است تا اجازه ندهند که کسی ایشان را از اعلام بشارت  ملکوت خدا باز دارد.‏ بسیاری از زنان مسیحی پیوسته با مخالفت،‏ آزار و اذیت روبرو هستند.‏ (‏ مَرقُس ۱۲:‏۳۰،‏ ۳۱؛‏ ۱۳:‏۹-‏۱۳‏)‏ یَهُوَه خدا از اَعمال چنین زنان دلیری آگاه است و همان گونه که به شِفرَه و فُوعَه احسان نمود به ایشان نیز محبت خواهد کرد و نامشان را در «دفتر حیات» حک خواهد نمود به شرطی که وفادارانه تا آخر صبر کنند.‏ —‏ فیلِپّیان ۴:‏۳؛‏ متّیٰ ۲۴:‏۱۳‏.‏

ایمان راحاب دل یَهُوَه را شاد ساخت

۶،‏ ۷.‏ الف)‏ راحاب در بارهٔ یَهُوَه و قومش چه می‌دانست و آموخته‌هایش چه تأثیری در وی گذاشت؟‏ ب)‏ کتاب مقدّس چگونه از او با احترام یاد می‌کند؟‏

۶ در سال ۱۴۷۳ ق.‏د.‏م.‏ در یکی از شهرهای کنعان به نام اَریحا فاحشه‌ای به نام راحاب زندگی می‌کرد.‏ او که از سرگذشت اسرائیلیان بخوبی با خبر بود دو جاسوس اسرائیلی را در خانه‌اش پناه داد.‏ وقتی راحاب با آن دو جاسوس در بارهٔ معجزاتی که یَهُوَه برای نجات اسرائیل از مصر انجام داده بود صحبت می‌کرد به جزئیاتی اشاره کرد که به چهل سال پیش تعلّق داشت!‏ او حتی از پیروزی آنان در برابر دو پادشاه اَموریان یعنی سَیْحُون و عوج نیز باخبر بود.‏ لطفاً دقت کنید که چگونه این شناخت در وی تأثیر گذشته بود.‏ او به جاسوسان گفت:‏ «می‌دانم که یَهُوَه این زمین را به شما داده،‏ .‏ .‏ .‏ زیرا که یَهُوَه خدای شما،‏ بالا در آسمان و پایین بر زمین خداست.‏» (‏ یوشَع ۲:‏۱،‏ ۹-‏۱۱‏)‏ بلی،‏ آموخته‌های راحاب در بارهٔ خدا و آنچه یَهُوَه برای اسرائیل انجام داده بود وی را واداشت تا به یَهُوَه ایمان آورد.‏ —‏ رومیان ۱۰:‏۱۰‏.‏

۷ ایمان،‏ راحاب را به عمل واداشت.‏ وی جاسوسان اسرائیلی را «به سلامتی» پذیرفت و مطیع دستوراتی شد که برای حفظ زندگی‌اش هنگام حملهٔ اسرائیلیان به اَریحا ضروری می‌بود.‏ شکی وجود ندارد که اَعمال راحاب دل یَهُوَه را شاد ساخته بود زیرا یعقوب شاگرد هنگامی که کلام خدا را به مسیحیان اعلام کرد راحاب را در کنار ابراهیم یعنی دوست خدا قرار داد تا نمونه‌ای برای مسیحیان باشد.‏ وی نوشت:‏ «راحاب فاحشه نیز با اَعمال نیک خود یعنی پناه‌دادن به قاصدان اسرائیلی و روانه کردن آن‌ها از راه دیگر نیک و عادل شمرده شد.‏» —‏ یعقوب ۲:‏۲۵‏،‏ انجیل شریف.‏

۸.‏ یَهُوَه راحاب را به خاطر ایمان و اطاعتش چه برکاتی داد؟‏

۸ یَهُوَه راحاب را پاداش فراوان داد.‏ خدا جان وی و  ‏«پدرش و مادرش و برادرانش را با هر چه داشت» نجات داد.‏ بعد به آنان اجازه داد که «در میان اسرائیل ساکن» شوند یعنی در میان کسانی باشند که همچون هم‌وطن با آنان رفتار می‌کردند.‏ (‏ یوشَع ۲:‏۱۳؛‏ ۶:‏۲۲-‏۲۵؛‏ لاویان ۱۹:‏۳۳،‏ ۳۴‏)‏ علاوه بر این یَهُوَه راحاب را یکی از اجداد عیسی مسیح ساخت و به این شکل وی را حرمت گذاشت.‏ حقیقتاً چه لطف و احسانی در حق زنی که زمانی بت‌پرست می‌بود!‏ * —‏ مزمور ۱۳۰:‏۳،‏ ۴‏.‏

۹.‏ طرز رفتار یَهُوَه با راحاب و بعضی زنان مسیحی قرن اوّل چه تشویقی برای زنان مسیحی امروزه می‌باشد؟‏

۹ از قرن اوّل تا به امروز بعضی از زنان مسیحی نیز همچون راحاب زندگی غیر اخلاقی خود را ترک کرده‌اند تا یَهُوَه را از خود خوشنود سازند.‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۶:‏۹-‏۱۱‏)‏ بی‌شک بعضی از آنان در محیطی همچون محیط کنعان باستان بزرگ شده‌اند یعنی جایی که بی‌بندوباری جنسی رواج داشت و امور غیر اخلاقی امری معمولی تلقّی می‌شد.‏ با این همه آنان روش زندگی خود را از روی ایمان بر اساس شناخت کلام خدا تغییر داده‌اند.‏ (‏ رومیان ۱۰:‏۱۷‏)‏ در مورد چنین زنانی می‌توان گفت:‏ «خدا از ایشان عار ندارد که خدای ایشان خوانده شود.‏» —‏ عبرانیان ۱۱:‏۱۶

خردمندی اَبِیجایَل

۱۰،‏ ۱۱.‏ چه اتفاقی مابین نابال و داود روی داد و عکس‌العمل اَبِیجایَل چه بود؟‏

۱۰ بسیاری از زنان وفادار در دوران باستان خردمند بودند،‏ صفتی که در نظر قوم یَهُوَه بسیار پرارزش است.‏ اَبِیجایَل چنین زنی بود.‏ نابال همسر او یکی از مالکان ثروتمند اسرائیلی بود.‏ اَبِیجایَل بادرایت خود موجب شد که خشم داود فرو نشیند و به این ترتیب خون بی‌گناهانِ بسیاری ریخته نشود.‏ شاید بهتر باشد که شرح حال اَبِیجایَل را شخصاً در اوّل سموئیل باب ۲۵ بخوانید.‏

۱۱ داستان چنین شروع شد که داود با همراهانش در نزدیکی گلّهٔ نابال اتراق کردند.‏ آن‌ها به خاطر محبتی که به برادر اسرائیلی‌شان داشتند از گلّهٔ نابال شب و روز محافظت می‌کردند،‏ بدون اینکه از او دستمزدی مطالبه کنند.‏ وقتی ذخیرهٔ غذایی آن‌ها داشت به آخر می‌رسید داود برای تقاضای خوراک ده مرد جوان را پیش نابال فرستاد.‏ نابال حال می‌توانست قدردانی خود را به داود یعنی مسح‌شدهٔ یَهُوَه ابراز کند.‏ اما او با خشم به داود توهین کرد و آن مردان را دست خالی برگرداند.‏ داود پس از شنیدن این اتفاق چهار صد مرد مسلّح را برای انتقام‌جویی جمع کرد.‏ وقتی اَبِیجایَل از موضوع آگاه شد با خردمندی تمام برای آرام کردن خشم داود بلافاصله مقدار زیادی خوراک فرستاد و خود نیز شخصاً به پیش داود رفت.‏ —‏ آیات ۲-‏۲۰.‏

۱۲،‏ ۱۳.‏ الف)‏ رفتار اَبِیجایَل چگونه نشان‌دهندهٔ درایت و وفاداری‌اش نسبت به یَهُوَه و داود است؟‏ ب)‏ وقتی اَبِیجایَل به خانه برگشت چه کرد و در آخر یَهُوَه چگونه او را برکت داد؟‏

۱۲ اَبِیجایَل با فروتنی و احترام تمام از داود تقاضای بخشش کرد.‏ او به مسح‌شدهٔ یَهُوَه گفت:‏ «خداوند،‏ شما و فرزندانتان را بر تخت سلطنت خواهد نشاند،‏ چون برای اوست که می‌جنگید،‏» و بعد از  یَهُوَه برای داود طلب برکت کرد.‏ (‏ آیات ۲۸-‏۳۰،‏ تفس‍.‏‏)‏ سپس اَبِیجایَل با شجاعت به داود گفت که خشمش سبب ریختن خون بی‌گناهان می‌شود.‏ (‏ آیات ۲۶،‏ ۳۱)‏ فروتنی،‏ احترام و خردمندی اَبِیجایَل،‏ داود را به خود آورد و او نیز برای اَبِیجایَل برکت طلبیده گفت:‏ «یَهُوَه،‏ خدای اسرائیل،‏ متبارک باد که تو را امروز به استقبال من فرستاد.‏ و حکمت تو مبارک و تو نیز مبارک باشی که امروز مرا از ریختن خون و از کشیدن انتقام خویش به دست خود منع نمودی.‏» —‏ آیات ۳۲،‏ ۳۳.‏

۱۳ اَبِیجایَل پس از ملاقات با داود تصمیم گرفت که شوهرش را از هدایایی که به او داده است آگاه کند.‏ ولی وقتی او را یافت کاملاً «مست بود.‏» پس صبر کرد تا نابال هوشیار شود و بعد تمام وقایع را برایش گفت.‏ نابال پس از شنیدن ماجرا بسیار شوکه شد و بعد از ده روز به دست خدا کشته شد.‏ وقتی داود از مرگ نابال باخبر گشت از اَبِیجایَل خواستگاری کرد چونکه برای داود احترام قائل شده بود.‏ اَبِیجایَل نیز درخواست او را پذیرفت.‏ —‏ آیات ۳۴-‏۴۲.‏

همچون اَبِیجایَل باشیم

۱۴.‏ چه صفاتی از اَبِیجایَل را می‌خواهیم در خود پرورش دهیم؟‏

۱۴ آیا صفات اَبِیجایَل برای همهٔ ما،‏ چه مرد و چه زن پرارزش نیستند؟‏ همگی ما هنگام بروز مشکلات دلمان می‌خواهد خردمندانه عمل کنیم و یا وقتی کسی از روی احساسات رفتار می‌کند دوست داریم که عاقلانه رفتار کرده و آرامش خود را حفظ کنیم.‏ اگر خواهان این صفات نیکو هستیم،‏ می‌توانیم در دعاهایمان این موضوع را با یَهُوَه در میان بگذاریم.‏ او وعده داده است که حکمت،‏ فطانت و قدرت تفکّر را به ما بدهد به شرطی که همواره به ایمان دعا بکنیم.‏ —‏ یعقوب ۱:‏۵،‏ ۶؛‏ امثال ۲:‏۱-‏۶،‏ ۱۰،‏ ۱۱‏.‏

۱۵.‏ در چه شرایطی زن مسیحی می‌باید همچون اَبِیجایَل رفتار کند؟‏

۱۵ این صفات نیکو برای زنی که شوهرش شاهد یَهُوَه نیست و به اصول کتاب مقدّس توجهی ندارد می‌تواند بسیار مفید باشد.‏ مخصوصاً اگر همسرش بیش از حد مشروب بنوشد.‏ امید است که چنین کسی روزی تحت تأثیر رفتار زنش طریق زندگی‌اش را عوض کند.‏ بسیاری از مردان روش زندگی‌شان را به دلیل رفتار ملایم،‏ نجیب و احترام عمیق همسرشان تغییر داده‌اند.‏ —‏ ۱پِطْرُس ۳:‏۱،‏ ۲،‏ ۴‏.‏

۱۶.‏ با وجود تمام مشکلات در خانه یک خواهر مسیحی می‌باید چگونه رابطهٔ خویش را با یَهُوَه حفظ کند؟‏

۱۶ با وجود تمام مشکلاتی که در خانه با آن روبرو هستید فراموش نکنید که یَهُوَه حامی شماست.‏ (‏ ۱پِطْرُس ۳:‏۱۲‏)‏ تمام تلاش خود را برای تقویت روحانیت خود انجام دهید.‏ دعا کنید تا خدا به شما حکمت و آرامش فکر دهد.‏ مطالعهٔ مرتب کتاب مقدّس،‏ تأمّل و تعمّق در آن،‏ دعا و معاشرت با مسیحیان شما را به یَهُوَه نزدیک می‌سازد.‏ توجه کنید که نابال نقشی در روحانیت اَبِیجایَل نداشت.‏ این خود اَبِیجایَل بود که محبت به خدا و احترام به خادم مسح‌شده‌اش را در خود به وجود آورده و بر اساس اصول الٰهی رفتار نموده بود.‏ حتی در خانه‌ای که شوهر زن مسیحی یکی از خادمان نمونهٔ خداست همسر او می‌باید برای تقویت روحانیت خود سخت بکوشد.‏ درست است که شوهر زن مسیحی می‌باید تأمین‌کنندهٔ غذای روحانی همسرش باشد ولی در آخر این خود زن است که می‌باید برای نجات خویش بکوشد «یعنی با اطاعت و احترام عمیق به خدا،‏ و دوری از هر آنچه که موجب ناخوشنودی اوست.‏» —‏ فیلِپّیان ۲:‏۱۲‏،‏ تفسیری؛‏ ۱تیموتاؤس ۵:‏۸‏.‏

پاداش همنشینی با یک پیامبر

۱۷،‏ ۱۸.‏ الف)‏ بیوه‌زنی که اهل صَرَفَه بود با چه آزمایش ایمانی روبرو شد؟‏ ب)‏ آن زن به تقاضای ایلیّا چگونه جواب داد و یَهُوَه نیز چه پاداشی به وی عطا کرد؟‏

۱۷ یَهُوَه با مراقبت از یک بیوه‌زن فقیر در دوران ایلیّای نبی قدردانی خود را از کسانی که با دارایی‌شان از پرستش حقیقی حمایت می‌کنند ابراز نمود.‏ به علّت  خشکسالی طولانی در روزگار ایلیّا بسیاری در گرسنگی به سر می‌بردند،‏ منجمله بیوه‌زنی که با پسر خود در صَرَفَه زندگی می‌کرد.‏ درست وقتی که مقدار کمی غذا برایشان باقی مانده بود ایلیّای نبی پیش آنان رفت.‏ ایلیّا با اینکه از مصیبت آن زن آگاه بود از او تقاضا کرد تا از روغن و آردی که برایش باقی مانده است «نانی کوچک» برای وی بپزد.‏ و بعد چنین افزود:‏ یَهُوَه خدای اسرائیل،‏ چنین می‌گوید،‏ «تا وقتی که باران بر زمین نبارانم،‏ آرد و روغن تو تمام نخواهد شد.‏» —‏ ۱پادشاهان ۱۷:‏۸-‏۱۴‏،‏ تفسیری.‏

۱۸ اگر از ما چنین تقاضایی شود چه عکس‌العملی از خود نشان می‌دهیم؟‏ آن بیوه‌زن بحتم متوجه شده بود که ایلیّا یکی از انبیای یَهُوَه است به همین دلیل «موافق کلام ایلیّا عمل نمود.‏» واکنش یَهُوَه در مقابل مهمان‌نوازی آن زن چه بود؟‏ وی طی آن خشکسالی به طور معجزه‌آسایی برای آن زن،‏ پسرش و ایلیّا غذا تهیه کرد.‏ (‏ ۱پادشاهان ۱۷:‏۱۵،‏ ۱۶‏)‏ بلی،‏ با اینکه آن زن اسرائیلی نبود یَهُوَه به او پاداش همنشینی با یک پیامبر را عطا کرد.‏ (‏ متّیٰ ۱۰:‏۴۱‏)‏ عیسی مسیح نیز در برابر اهالی بی‌ایمان شهر ناصره از او به احترام یاد کرد زیرا از آن بیوه‌زن به عنوان نمونه‌ای خوب مثال آورد.‏ —‏ لوقا ۴:‏۲۴-‏۲۶‏.‏

۱۹.‏ امروزه،‏ زنان مسیحی چگونه همچون آن بیوه‌زنِ اهل صَرَفَه رفتار می‌کنند و یَهُوَه نسبت به آنان چه احساسی دارد؟‏

۱۹ امروزه بسیاری از زنان مسیحی همچون آن بیوه‌زن مهمان‌نوازند.‏ این خواهران مسیحی با وجود فقر و مسئولیت خانوادهٔ خود با فداکاری از سرپرستان سیّار مهمان‌نوازی می‌کنند،‏ خادمان تمام وقت را برای صرف غذا دعوت می‌کنند،‏ محتاجان را در جماعت یاری می‌دهند و یا از دارایی خود برای حمایت فعالیت موعظهٔ ملکوت استفاده می‌کنند.‏ (‏ لوقا ۲۱:‏۴‏)‏ آیا یَهُوَه سخاوتمندی آنان را نادیده می‌گیرد؟‏ به هیچ وجه!‏ «زیرا خدا بی‌انصاف نیست که عمل شما و آن محبت را که به اسم او از خدمت مقدّسین که در آن مشغول بوده و هستید ظاهر کرده‌اید،‏ فراموش کند.‏» —‏ عبرانیان ۶:‏۱۰‏.‏

۲۰.‏ در مقالهٔ بعد به چه موضوعی می‌پردازیم؟‏

۲۰ در قرن اوّل بسیاری از زنان خداترس این افتخار را داشتند تا به عیسی و رسولانش خدمت کنند.‏ در مقالهٔ بعدی به این موضوع می‌پردازیم که آن زنان چگونه دل یَهُوَه را شاد ساختند.‏ در کنار آن نمونه‌هایی از زنان مسیحی دوران ما را بررسی می‌کنیم که با وجود شرایط سخت،‏ یَهُوَه را از صمیم دل خدمت می‌کنند.‏

‏[پاورقی]‏

^ بند 8 در شجره‌نامهٔ عیسی که به دست متّیٰ نگارش شده نام چهار زن به تحریر در آمده است یعنی تامار،‏ راحاب،‏ روت و مریم.‏ از این زنان در کلام خدا به بزرگی یاد شده است.‏ —‏ متّیٰ ۱:‏۳،‏ ۵،‏ ۱۶‏.‏

مرور مقاله

‏• این زنان چگونه دل یَهُوَه را شاد ساختند؟‏

‏• شِفرَه و فُوعَه

‏• راحاب

‏• اَبِیجایَل

‏• بیوه‌زن اهل صَرَفَه

‏• اقتدا به رفتار این زنان چه تأثیری در شخصیت ما می‌گذارد؟‏ توضیح دهید.‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصاویر در صفحهٔ ۲۳]‏

بسیاری از زنان وفادار با وجود «حکم پادشاه» خدا را خدمت کرده‌اند

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۴]‏

چرا راحاب نمونهٔ خوبی برای اشخاص باایمان است؟‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۴]‏

چه صفات نیکویی را از اَبِیجایَل می‌آموزیم؟‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۶]‏

امروزه بسیاری از زنان مسیحی همچون آن بیوه‌زن اهل صَرَفَه رفتار می‌کنند