مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آزار و اذیت مسیحیان راستکار

آزار و اذیت مسیحیان راستکار

 آزار و اذیت مسیحیان راستکار

‏«خوشابحال آنان که به سبب نیک‌کردار بودن آزار می‌بینند،‏ زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهره‌مند خواهند شد.‏» —‏ متّیٰ ۵:‏۱۰‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

۱.‏ علّت حضور عیسی در مقابل پنطیوس پیلاطُس چه بود؟‏ عیسی به آن فرماندار چه گفت؟‏

عیسی با شهامت به پنطیوس پیلاطُس،‏ فرماندار رومی استان یهودیه رو کرده،‏ گفت:‏ «از این جهت من متولّد شدم و به جهت این در جهان آمدم تا به راستی شهادت دهم.‏» (‏ یوحنّا ۱۸:‏۳۷‏)‏ این ملاقات و گفتگو نه به خواست عیسی بود و نه به دعوت پیلاطُس.‏ علّت حضور عیسی در مقابل مسند داوری آن فرماندار تهمت و افترایی بود که پیشوایان یهود بر او وارد کرده بودند.‏ آن‌ها با کشاندن وی به بارگاه پیلاطُس خواهان مرگ عیسی بودند.‏ —‏ یوحنّا ۱۸:‏۲۹-‏۳۱‏.‏

۲.‏ عیسی در طی بازجویی چه کرد و عمل او به چه انجامید؟‏

۲ عیسی کاملاً می‌دانست که پیلاطُس می‌تواند او را آزاد یا اعدام کند.‏ (‏ یوحنّا ۱۹:‏۱۰‏)‏ ولی قدرت و ابهت پیلاطُس باعث نشد که عیسی از سخن گفتن با وی در مورد ملکوت ابایی داشته باشد.‏ با وجود آنکه جان عیسی در آن لحظه در خطر بود فرصت را غنیمت شمرد و به آن بالاترین مقام و نمایندهٔ دولت روم در آن استان،‏ شهادت داد.‏ پیلاطُس شهادت عیسی را شنید اما باز او را به مرگ محکوم کرد.‏ اندکی بعد عیسی به شیوه‌ای بس فجیع و اسفناک بر چوبه‌ای میخکوب و شهید شد.‏ —‏ متّیٰ ۲۷:‏۲۴-‏۲۶؛‏ مَرقُس ۱۵:‏۱۵؛‏ لوقا ۲۳:‏۲۴،‏ ۲۵؛‏ یوحنّا ۱۹:‏۱۳-‏۱۶‏.‏

شاهد یا شهید؟‏

۳.‏ کلمهٔ شهید در دورانی که کتاب مقدّس تحریر می‌شد چه مفهومی داشت و امروزه چه مفهومی دارد؟‏

۳ در نظر بسیاری از مردم،‏ شخص شهید کسی است که افراطی و متعصب می‌باشد.‏ خیلی اوقات مردم به آنانی که حاضرند جان خود را در راه اعتقاداتشان مخصوصاً اعتقادات دینی‌شان فدا کنند مشکوک هستند.‏ مردم آن‌ها را یا تروریست می‌خوانند یا تهدیدی برای جامعه.‏ با این حال،‏ در دورانی که کتاب مقدّس تحریر می‌شد کلمهٔ شهید در واقع به شاهدی گفته می‌شد که برای مثال در دادگاهی شهادت می‌داد تا بر درستی آنچه معتقد است صحه گذارد.‏ بعدها معنی این کلمه به کسی اطلاق شد که حاضر است «جان خود را در راه شهادت دادن به امری نهد» یا با جان‌فشانی به امری شهادت دهد.‏

۴.‏ شهید در رابطه با عیسی به چه مفهوم است؟‏

 ۴ با این توصیف،‏ عیسی در اصل شهیدی بود که شهادت می‌داد زیرا همان طور که به پیلاطُس گفت،‏ آمده بود که به حقیقت شهادت دهد.‏ لذا وقتی عیسی شهادت می‌داد مردم عکس‌العمل‌های گوناگونی در مقابل او از خود نشان می‌دادند.‏ بعضی از مردم شدیداً تحت تأثیر سخنان و اَعمال عیسی قرار می‌گرفتند و به او ایمان می‌آوردند.‏ (‏ یوحنّا ۲:‏۲۳؛‏ ۸:‏۳۰‏)‏ اما اکثر مردم و بخصوص روحانیون عکس‌العمل شدید و حادّی از خود نشان می‌دادند.‏ عیسی هنگام صحبت با خویشانش که از جمله پیروان او نبودند به این واقعیت تلخ اشاره کرد و گفت:‏ «جهان نمی‌تواند شما را دشمن دارد ولیکن مرا دشمن می‌دارد زیرا که من بر آن شهادت می‌دهم که اَعمالش بد است.‏» (‏ یوحنّا ۷:‏۷‏)‏ عیسی با شهادت دادن به حقیقت چنان غضب رهبران یهودیان را برمی‌انگیخت که سرانجام به قتل وی منجر شد.‏ جای هیچ گونه شکی نیست که او ‹شاهدی امین و صدّیق› بود.‏ —‏ مکاشفه ۳:‏۱۴‏.‏

‏«از شما نفرت خواهند کرد»‏

۵.‏ عیسی در اوایل دوران خدمت موعظه‌اش در مورد اذیت و آزار چه گفت؟‏

۵ از آنجا که خود عیسی مورد آزار و اذیت شدیدی قرار گرفت،‏ به پیروانش هشدار داد که آن‌ها را نیز اذیت و آزار خواهند رساند.‏ عیسی در اوایل دوران خدمت موعظه‌اش در طی موعظهٔ بالای کوه به شنوندگانش گفت:‏ «خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می‌بینند،‏ زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است.‏ خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می‌کنند و جفا می‌رسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما می‌زنند.‏ خوشحال باشید و بسیار شادی کنید،‏ زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است چون همین طور به پیامبران قبل از شما نیز جفا می‌رسانیدند.‏» —‏ متّیٰ ۵:‏۱۰-‏۱۲‏،‏ انجیل شریف.‏

۶.‏ وقتی عیسی دوازده شاگرد خود را به مأموریت موعظه فرستاد چه هشداری به آن‌ها داد؟‏

۶ چندی بعد،‏ وقتی که عیسی دوازده شاگرد خود را به مأموریت موعظه فرستاد به آن‌ها خاطر نشان کرد:‏ «از مردم برحذر باشید،‏ زیرا که شما را به مجلس‌ها تسلیم خواهند کرد و در کنایس خود شما را تازیانه خواهند زد،‏ و در حضور حکّام و سلاطین،‏ شما را به خاطر من خواهند برد تا بر ایشان و بر امّت‌ها شهادتی شود.‏» دریغا که فقط روحانیون نبودند که آن‌ها را اذیت می‌رساندند.‏ عیسی گفت کسانی دیگر هم به آن‌ها آزار خواهند رساند.‏ از این رو گفت:‏ «برادر،‏ برادر را و پدر،‏ فرزند را به موت تسلیم خواهند کرد و فرزندان بر والدین خود برخاسته،‏ ایشان را به قتل خواهند رسانید؛‏ و به جهت اسم من،‏ جمیع مردم از شما نفرت خواهند کرد.‏ لیکن هر که تا به آخر صبر کند،‏ نجات یابد.‏» (‏ متّیٰ ۱۰:‏۱۷،‏ ۱۸،‏ ۲۱،‏ ۲۲‏)‏ یک نگاه به تاریخ جماعت مسیحی در قرن اوّل سخنان عیسی را تصدیق می‌کند.‏

سابقهٔ خدمتی وفادارانه

۷.‏ چه ماجرایی به شهید شدن اِستیفان انجامید؟‏

۷ اندکی پس از مرگ عیسی اوّلین شهید مسیحی به اسم اِستیفان به علّت شهادت دادن به حقیقت جان خود را از دست داد.‏ در کتاب اَعمال رسولان می‌خوانیم:‏ «اِستیفان پر از فیض و قوّت شده،‏ آیات و معجزات عظیمه در میان مردم از او ظاهر می‌شد.‏ و [روحانیون مخالف] با آن حکمت و روحی که او سخن می‌گفت،‏ یارای مکالمه نداشتند.‏» (‏ اَعمال ۶:‏۸،‏ ۱۰‏)‏ بالأخره آن متعصبان،‏ پر شده از نفرت،‏ بر او چنگ انداخته وی را به حضور مشایخ سَنهِدرین که شورای عالی یهود بود بردند.‏ در آنجا چندین نفر با جنجال و هیاهوی تمام علیه او شهادت دروغ دادند و اِستیفان نیز در جواب اتهاماتی که بر او وارد آورده بودند شهادتی پرقدرت و نافذ به همهٔ حاضران داد.‏ اما در آخر دشمنانش او را به بیرون شهر کشانده آن شاهد امین را به قتل رساندند.‏ —‏ اَعمال ۷:‏۵۹،‏ ۶۰‏.‏

۸.‏ شاگردانی که در اورشلیم بودند در مقابل آزار و ستمی که از مرگ اِستیفان ناشی شد چه عکس‌العملی از خود نشان دادند؟‏

۸ به دنبال قتل و شهادت اِستیفان «جفای شدید بر کلیسای اورشلیم عارض گردید،‏ به حدّی که همه جز رسولان به نواحی یهودیه و سامره پراکنده شدند.‏» (‏ اَعمال ۸:‏۱‏)‏ آیا مخالفان و متعصبان موفق شدند با جور و ستم شهادت و موعظهٔ مسیحی را متوقف سازند؟‏ به هیچ وجه.‏ بلکه برعکس،‏ «آنانی که متفرّق شدند،‏ به هر جایی که می‌رسیدند به کلام بشارت می‌دادند.‏» (‏ اَعمال ۸:‏۴‏)‏ به حتم،‏ آن شاهدان هم مانند پِطْرُس  رسول در دل مصمم بودند که «خدا را می‌باید بیشتر از انسان اطاعت نمود.‏» (‏ اَعمال ۵:‏۲۹‏)‏ آتش غیرت آن شاگردان شجاع و وفادار با موج اذیت و ظلمی که سر گرفته بود خاموش نگشت.‏ با اینکه می‌دانستند باز جفا و سختی خواهند دید،‏ مستمراً به کار شهادت دادن به حقیقت پرداختند و از موعظه دست نکشیدند.‏ —‏ اَعمال ۱۱:‏۱۹-‏۲۱‏.‏

۹.‏ چه شکنجه و آزاری بر سر پیروان عیسی آمد؟‏

۹ متأسفانه ظلم و اذیت همچنان ادامه یافت.‏ در آن زمان سَولُس که با تأیید و رضایت سنگسار شدن اِستیفان را به چشم دید و «از تهدید و کشتار پیروان مسیح هیچ کوتاهی نمی‌کرد،‏ نزد کاهن اعظم اورشلیم رفت و از او معرفی نامه‌هایی خطاب به کنیسه‌ها و عبادتگاه‌های دمشق،‏ پایتخت سوریه خواست تا ایشان با او در امر دستگیری پیروان عیسی،‏ چه مرد و چه زن،‏ همکاری کنند و او بتواند ایشان را دست‌بسته به اورشلیم بیاورد.‏» (‏ اَعمال ۹:‏۱،‏ ۲‏،‏ تفس‍.‏ ‏)‏ سپس،‏ حدود سال ۴۴ د.‏م.‏ «هیرودیس پادشاه به شکنجه و آزار عده‌ای از اعضای کلیسا پرداخت و یعقوب برادر یوحنّا را با شمشیر کشت.‏» —‏ اَعمال ۱۲:‏۱،‏ ۲‏،‏ ا ش.‏

۱۰.‏ در کتاب‌های اَعمال رسولان و مکاشفه چه گزارشی در مورد زجر و شکنجه دیدن مسیحیان آمده است؟‏

۱۰ بقیهٔ کتاب اَعمال رسولان مملوّ از گزارش‌هایی فراموش‌نشدنی از دستگیری و محاکمه و تعقیب مسیحیان وفادار از جمله خود پولُس رسول است که خود وی احتمالاً در سال ۶۵ د.‏م.‏ به دستور نِرون امپراتور روم به شهادت رسید.‏ (‏ ۲قُرِنتیان ۱۱:‏۲۳-‏۲۷؛‏ ۲تیموتاؤس ۴:‏۶-‏۸‏)‏ در آخر نیز در کتاب مکاشفه می‌خوانیم که یوحنّای رسول را «به جهت کلام خدا و شهادت عیسی مسیح در جزیره‌ای مسمّیٰ به پَطْمُس» حبس کردند.‏ کتاب مکاشفه که در اواخر قرن اوّل نگاشته شد از مسیحی دیگری به اسم اَنطیپاس نام می‌برد که عیسی او را «شهیدِ امینِ من در میان شما» می‌خواند که در پَرغامُس یا پرگامون کشته شد.‏ (‏ مکاشفه ۱:‏۹؛‏ ۲:‏۱۳‏)‏

۱۱.‏ آنچه بر مسیحیان اوّلیه آمد چگونه صحّت کلام عیسی را در خصوص زجر و شکنجه ثابت کرد؟‏

۱۱ وقوع آن اتفاقات دال بر حقیقت سخنانی بود که عیسی  به شاگردانش گفته بود که «اگر مرا اذیت کردند،‏ شما را نیز اذیت خواهند کرد.‏» (‏ یوحنّا ۱۵:‏۲۰‏،‏ تفس‍.‏‏)‏ با این حال،‏ آن مسیحیان وفادار قرن اوّل حاضر بودند در راه انجام مأموریتشان با بزرگ‌ترین آزمایش روبرو شوند؛‏ یعنی آزمایش مرگ،‏ چه تحت شکنجه چه در مبارزه با حیوانات وحشی و یا به هر نحوی دیگر.‏ چون آقایشان عیسی به آن‌ها گفته بود که نه فقط در اورشلیم و تمامی منطقهٔ یهودیه و در سامره بلکه تا اقصا نقاط زمین شاهدان وی می‌شدند،‏ آن‌ها نیز با تمام جان و دل تن به فرمان او دادند.‏ —‏ اَعمال ۱:‏۸‏.‏

۱۲.‏ چرا زجر و تعقیب مسیحیان به قرون گذشته محدود نمی‌شود؟‏

۱۲ اگر کسی گمان برد که این گونه بی‌رحمی و ستم فقط به مسیحیان قرن اوّل محدود می‌شود سخت در اشتباه است.‏ پولُس رسول که خود از گزند سختی‌ها و مشقّت مصون نبود در نامه‌اش به تیموتاؤس نوشت:‏ «آری،‏ همهٔ کسانی که مایلند در اتحاد با مسیح عیسی زندگانی خداپسندانه‌ای داشته باشند رنج و آزار خواهند دید.‏» (‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱۲‏،‏ ا ش ‏)‏ پِطْرُس رسول نیز در مورد رنج و آزار مسیحیان گفت:‏ «این رنج و زحمت،‏ جزئی از خدمتی است که خدا به شما محوّل کرده است.‏ سرمشق شما مسیح است که در راه شما زحمت کشید.‏ پس راه او را ادامه دهید.‏» (‏ ۱پِطْرُس ۲:‏۲۱ تفس‍.‏‏)‏ بلی،‏ از همان اوان مسیحیت تا این روزهای آخر،‏ قوم و امّت یَهُوَه همیشه قومی منفور بوده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.‏ (‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱‏)‏ در هر گوشه و کنار این دنیا در هر کشور و سرزمین چه دیکتاتوری چه دموکراسی شاهدان یَهُوَه به طور فردی و جمعی مورد زجر و تعقیب قرار گرفته‌اند.‏

چرا منفور و تحت تعقیب؟‏

۱۳.‏ خادمان امروزی یَهُوَه چه نکته‌ای را باید در مورد رنج و آزار مد نظر قرار دهند؟‏

۱۳ با اینکه امروزه در اکثر نقاط جهان فعالیت‌ها و جلسات ما آزاد است نباید هشدار کتاب مقدّس را فراموش کنیم که اوضاع کنونی جهان بزودی تغییر خواهد کرد.‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۷:‏۳۱‏)‏ این تغییرات ممکن است بسرعت رخ دهند.‏ اگر از لحاظ ذهنی و عاطفی و روحانی آماده نباشیم بآسانی خواهیم لغزید.‏ برای جلوگیری از چنین عاقبتی چه می‌توان کرد؟‏ آنچه می‌تواند ذهن و دلمان را محافظت کند این است که مدام دلیل آزار و محنت و تنفر دنیا از مسیحیان صلحجو و پیرو قانون را پیش رو داشته باشیم.‏

۱۴.‏ پِطْرُس چگونه علّت رنج و آزار مسیحیان را مشخص کرد؟‏

۱۴ مسیحیان در هیچ کجای قلمرو امپراتوری روم در امان نبودند.‏ در حوالی سال‌های ۶۲ تا ۶۴ د.‏م.‏ پِطْرُس رسول در بحبوحهٔ تعقیب و آزار مسیحیان نامه‌ای به جماعات مسیحی نوشت و در آن با اشاره به جو حاکم گفت:‏ «ای عزیزان،‏ از آزمایش‌های سختی که برای امتحان شما پیش می‌آید تعجب نکنید و طوری رفتار ننمائید که گوئی امری غیرعادی برای شما پیش آمده است.‏ امیدوارم که شما هرگز به خاطر قتل یا دزدی یا بدکاری یا فضولی دچار زحمت نشده باشید.‏ اما اگر به عنوان یک مسیحی رنج می‌بینید ناراحت نشوید،‏ بلکه برای این که نام مسیح را بر خود دارید خدا را شکر کنید.‏» پِطْرُس لازم دید به آنان یادآوری کند که رنج و عذابی که گریبانگیر آن‌ها شده بود نمی‌توانست به دلیل جرم و خطا باشد بلکه به علّت هویتشان است که اذیت می‌شدند.‏ اگر آن‌ها هم مانند باقی مردم بی‌بند و بار بودند آنان را با آغوش باز می‌پذیرفتند.‏ ولی چون که سعی می‌کردند طریق زندگی مسیحی را دنبال کنند آن‌ها را آزار می‌رساندند.‏ وضعیت امروزه هیچ گونه فرقی با وضعیت آن زمان ندارد.‏ —‏ ۱پِطْرُس ۴:‏۴،‏ ۱۲،‏ ۱۵،‏ ۱۶‏،‏ ا ش.‏

۱۵.‏ در خصوص برخورد با شاهدان یَهُوَه چه رفتار ضدّ و نقیضی می‌بینیم؟‏

۱۵ در بسیاری از نقاط دنیا بارها شاهدان یَهُوَه را به علّت اتحاد و همکاری در کنگره‌ها و پروژه‌های ساختمانی،‏ صداقت و سخت‌کوشی،‏ رفتار و زندگی پاک در خانواده و حتی  به علّت ظاهر منزه و رفتار باوقارشان تحسین کرده‌اند.‏ * اما از طرفی دیگر در حال حاضر فعالیت‌های شاهدان یَهُوَه در ۲۸ کشور و سرزمین یا ممنوع شده است یا تحت شرایط سخت و محدودیت‌های قانونی به انجام می‌رسد.‏ در این کشورها بسیاری از شاهدان یَهُوَه به علّت ایمان و عقایدشان شکنجه می‌شوند یا به نحوی آزار می‌بینند.‏ این رفتار و برخورد ضدّ و نقیض را چگونه می‌توان توجیه کرد؟‏ چرا خدا اجازه می‌دهد چنین اوضاعی به وجود آید؟‏

۱۶.‏ به کدام دلیل مهم خدا اجازه می‌دهد خادمانش آزار بینند؟‏

۱۶ اوّل از همه،‏ نباید نصیحت خدا را در امثال ۲۷:‏۱۱ از یاد برد که گفت:‏ «ای پسر من حکمت بیاموز و دل مرا شاد کن،‏ تا ملامت‌کنندگان خود را مجاب سازم.‏» آری،‏ ما هنوز با موضوع سلطنت عالمگیر خدا روبرو هستیم که آیا به آن سلطان و سلطنتش وفادار خواهیم ماند یا خیر.‏ با گذشت قرن‌های متمادی شیطان هنوز از طعنه و کنایه‌های خود دست برنداشته است.‏ وی درست مثل دوران ایّوب مدام به خدا و سلطنتش ریشخند می‌زند و با وقاحت تمام وجود انبوهی از انسان‌های وفادار را که در طی اعصار ایمان خود را ثابت کرده‌اند انکار می‌کند.‏ (‏ ایّوب ۱:‏۹-‏۱۱؛‏ ۲:‏۴،‏ ۵‏)‏ جای هیچ شکی نیست که با توجه به برقراری و تداوم ملکوت خدا و همچنین ازدیاد روزافزون تابعان وفادار آن در سراسر جهان،‏ شیطان اکنون با سراسیمگی هرچه تمام‌تر می‌کوشد ادعای خود را ثابت کند.‏ سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا این‌ها با وجود تمام سختی‌ها و مصایبی که بر سرشان می‌آید و خواهد آمد وفاداری خود را حفظ خواهند کرد؟‏ جواب این سؤال را کسی جز خود خادم یَهُوَه نمی‌تواند فراهم کند.‏ —‏ مکاشفه ۱۲:‏۱۲،‏ ۱۷‏.‏

۱۷.‏ منظور عیسی از «این برای شما به شهادت خواهد انجامید» چه بود؟‏

۱۷ عیسی به دلیل دوّمی نیز اشاره کرد که یَهُوَه اجازه می‌دهد خادمانش آزار ببینند.‏ وی هنگامی که با شاگردانش در مورد وقایع دوران آخر این سیستم جهانی صحبت می‌کرد به آن‌ها این طور هشدار داد:‏ «شما را به.‏ .‏ .‏ حضور سلاطین و حکّام به جهت نام من خواهند برد.‏ و این برای شما به شهادت خواهد انجامید.‏» (‏ متّیٰ ۲۴:‏۳،‏ ۹؛‏ لوقا ۲۱:‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏ خود عیسی نیز در مقابل مسند هیرودیس و پنطیوس پیلاطُس ایستاد و شهادت داد.‏ پولُس رسول هم به حضور سلاطین و حکّام وقت برده شد و از شهادت دادن هیچ باکی نداشت.‏ برعکس،‏ از آنجا که سَرورش عیسی مسیح به او فرمان داده بود،‏ خواست حتی به بالاترین و مقتدرترین حاکم آن زمان نیز شهادت دهد؛‏ از این رو گفت:‏ «تقاضا می‌کنم که قیصر شخصاً به پرونده من رسیدگی نماید» (‏ اَعمال ۲۳:‏۱۱؛‏ ۲۵:‏۸-‏۱۲‏،‏ ا ش ‏)‏ بر همین منوال،‏ در بعضی موارد،‏ اوضاع سخت سبب شده است که شاهدان،‏ هم در مقابل مسئولین دولتی شهادت دهند هم در مقابل جمعی از مردم.‏ *

۱۸،‏ ۱۹.‏ الف)‏ تحمّل آزمایش‌ها چگونه به ما فایده می‌رساند؟‏ ب)‏ در مقالهٔ بعدی جواب چه سؤالاتی را بررسی خواهیم کرد؟‏

۱۸ علاوه بر دلایلی که ذکر شد دلیل دیگری نیز وجود دارد که تحمّل اذیت و آزار را ضروری می‌سازد.‏ و آن این است که شخصاً می‌توانیم از آزمایش‌ها و مصیبت‌هایمان فایده ببریم.‏ به چه صورت؟‏ یعقوب رسول به هم‌ایمانانش یادآوری کرد که «وقتی مشکلات و آزمایش‌های سخت از هر سو بر شما هجوم می‌آورند،‏ بسیار شاد باشید،‏ زیرا در آزمایش و سختی‌هاست که صبر تحمّلتان بیشتر می‌شود.‏» بلی،‏ زجر و آزار می‌تواند ایمان را قوی و تحمّل را افزایش دهد.‏ بنابراین،‏ نه از آن واهمه خواهیم داشت نه سعی خواهیم کرد  روند مشکلات و آزمایش‌ها را به طریق نامقبولِ خدا زود به اتمام برسانیم.‏ در عوض همان طور که یعقوب رسول نصیحت کرد عمل می‌کنیم که گفت:‏ «بگذارید صبرتان فزونی یابد و نکوشید از زیر بار مشکلات شانه خالی کنید،‏ زیرا وقتی صبرتان به حد کمال رسید،‏ افرادی کامل و بالغ خواهید شد و به هیچ چیز نیاز نخواهید داشت.‏» —‏ یعقوب ۱:‏۲-‏۴‏،‏ تفسیری.‏

۱۹ جای شکی نیست که با کمک کلام خدا می‌توانیم بدرستی به علّت آزار خادمان یَهُوَه و همچنین دلایل او برای اجازهٔ چنین آزمایش‌هایی پی ببریم.‏ البته باید اذعان کرد که درک کردن علّت آزار و اذیت یکی است ولی تحمّل درد و محنت آن چیزی دیگر.‏ چه عاملی می‌تواند به ما قدرت تحمّل آن را دهد؟‏ وقتی با اذیت و آزار مواجه می‌شویم چه می‌توانیم بکنیم؟‏ این نکات مهم را در مقالهٔ بعدی بررسی خواهیم کرد.‏

‏[پاورقی‌ها]‏

^ بند 15 لطفاً به «بیدار شوید!‏» شمارهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۰۳ صفحات ۳-‏۱۱ (‏ انگل‍.‏)‏ رجوع شود.‏

^ بند 17 لطفاً به برج دیده‌بانی شماره‌های ۱۵ دسامبر ۱۹۹۵ صفحات ۲۷-‏۲۹ (‏ انگل‍.‏)‏ و ۱ مه ۱۹۹۴ صفحات ۱۲-‏۱۳ و همچنین «بیدار شوید!‏» ۲۲ دسامبر ۱۹۹۳ صفحات ۶-‏۱۳ (‏ انگل‍.‏)‏ رجوع شود.‏

مرور توضیحات

‏• عیسی در اصل چه نوع شهیدی بود؟‏

‏• زجر و آزار مسیحیان در قرن اوّل چه تأثیری بر آن‌ها گذاشت؟‏

‏• بنا بر توضیحات پِطْرُس دلیل تعقیب و آزار مسیحیان اوّلیه چه بود؟‏

‏• به چه دلایلی یَهُوَه اجازه می‌دهد خادمانش آزار ببینند و آزمایش شوند؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصاویر در صفحهٔ ۲۴،‏ ۲۵]‏

آزار و اذیت مسیحیان قرن اوّل به علّت خطاکاری و تخطّی از قانون نبود بلکه به علّت عقایدشان بود

پولُس

یوحنّا

اَنطیپاس

یعقوب

اِستیفان