مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

بایستید و نجات یَهُوَه را مشاهده کنید!‏

بایستید و نجات یَهُوَه را مشاهده کنید!‏

 بایستید و نجات یَهُوَه را مشاهده کنید!‏

‏«بایستید و نجات خداوند را که با شما خواهد بود مشاهده نمایید.‏» —‏ ۲تواریخ ۲۰:‏۱۷‏.‏

۱،‏ ۲.‏ چرا عواقب حملهٔ قریب‌الوقوع ‹جوج از زمین ماجوج› بدتر از عواقب تروریسم بین‌المللی است؟‏

بعضی اشخاص تروریسم را نوعی تعدّی یا حمله به جامعهٔ جهانی و یا حتی به تمدن توصیف کرده‌اند،‏ که البته،‏ چنین خطری را باید جدّی تلقّی کرد.‏ از سوی دیگر،‏ حملهٔ بزرگ‌تری در شرف وقوع است که جهانیان توجه چندانی به آن مبذول نمی‌دارند.‏ کدام حمله؟‏

۲ حملهٔ ‹جوج از زمین ماجوج› که در حِزْقِیال باب ۳۸ به آن اشاره شده است.‏ حال،‏ اگر بگوییم که عواقب این حمله بدتر از عواقب تروریسم بین‌المللی است،‏ آیا مبالغه کرده‌ایم؟‏ خیر.‏ زیرا آن اقدامی بس بزرگ‌تر از حمله به حکومت‌های بشری خواهد بود.‏ جوج قصد حمله به حکومت آسمانی خدا را دارد!‏ برخلاف انسان‌ها که از مقابله با حملات واردآمده بر نظام حکومتی‌شان عاجزند،‏  خالق عالَم قادر است حملهٔ بس خطرناک‌تر و شرورانهٔ جوج را به طور کامل خنثی سازد.‏

حمله به حکومت خدا

۳.‏ از سال ۱۹۱۴ چه دستوری به حکمرانان جهان ابلاغ شده و واکنش آنان چه بوده است؟‏

۳ ملکوت خدا در سال ۱۹۱۴ در آسمان برقرار شد و از آن زمان تا حال،‏ درگیری بین پادشاه آن و سیستم شریر شیطان ادامه داشته است.‏ در آن زمان،‏ به حکمرانان بشری ابلاغ شد که خود را مطیع حکمران منصوب خدا گردانند.‏ اما آنان مطابق نبوّت کتاب مقدّس،‏ از این عمل امتناع ورزیدند.‏ در آن نبوّت آمده است:‏ «پادشاهان زمین برمی‌خیزند و سروران با هم مشورت نموده‌اند،‏ به ضدّ خداوند و به ضدّ مسیح او؛‏ که بندهای ایشان را بگسلیم و زنجیرهای ایشان را از خود بیندازیم!‏» (‏ مزمور ۲:‏۱-‏۳‏)‏ طی حملهٔ جوج،‏ مخالفت حکومت‌های بشری با حکمرانی ملکوت علناً به نقطهٔ اوج خود خواهد رسید.‏

۴،‏ ۵.‏ انسان‌ها چگونه می‌توانند با حکومت آسمانی و نامرئی خدا بجنگند؟‏

۴ اکنون،‏ شاید این سؤال برای ما مطرح شود که انسان‌ها چگونه می‌توانند بر ضدّ حکومتی آسمانی و نامرئی بجنگند؟‏ کتاب مقدّس توضیح می‌دهد که این حکومت از «برّهٔ خدا» یعنی عیسی مسیح و ‹صد و چهل و چهار هزار نفر که از جهان خریده شده‌اند› تشکیل شده است.‏ (‏ مکاشفه ۱۴:‏۱،‏ ۳؛‏ یوحنّا ۱:‏۲۹‏)‏ از آنجایی که حکومت جدید مذکور حکومتی آسمانی است،‏ کتاب مقدّس آن را «آسمانی جدید» می‌نامد.‏ همچنین،‏ منطقی است که تابعان زمینی آن حکومت «زمینی جدید» نامیده شوند.‏ (‏ اِشَعْیا ۶۵:‏۱۷؛‏ ۲پِطْرُس ۳:‏۱۳‏)‏ اکثر این ۱۴۴٬۰۰۰  حکمران و یار مسیح زندگی زمینی‌شان را با وفاداری به اتمام رسانیده‌اند.‏ به این شکل،‏ لیاقت خود را برای دریافت مأموریت جدیدشان در آسمان ثابت کرده‌اند.‏

۵ اما هنوز اندک باقی‌مانده‌ای از این ۱۴۴٬۰۰۰ نفر زندگی زمینی خود را به اتمام نرسانیده‌اند.‏ در سال ۲۰۰۲،‏ بیش از ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر در مراسم شام سَرور شرکت کردند که از میان ایشان فقط ۸۷۶۰ نفر امید دریافت چنین مأموریت آسمانی‌ای داشتند.‏ حمله به اعضای باقی‌ماندهٔ آن حکومت به منزلهٔ حمله به ملکوت خدا محسوب خواهد شد.‏ —‏ مکاشفه ۱۲:‏۱۷‏.‏

پادشاه غلبه می‌کند

۶.‏ یَهُوَه و عیسی مسیح با چه دیدی به مخالفتی که با قوم یَهُوَه به عمل می‌آید می‌نگرند؟‏

۶ واکنش یَهُوَه در برابر مخالفت با حکمرانی ملکوتش چنین پیشگویی شده است:‏ «او که بر آسمان‌ها نشسته است می‌خندد.‏ خداوند بر ایشان استهزا می‌کند.‏ آنگاه در خشم خود بدیشان تکلّم خواهد کرد و به غضب خویش ایشان را آشفته خواهد ساخت.‏ ‹و من پادشاه خود را نصب کرده‌ام،‏ بر کوه مقدّس خود صهیون.‏›» (‏ مزمور ۲:‏۴-‏۶‏)‏ اکنون زمان آن رسیده است که مسیح تحت هدایت یَهُوَه وارد جنگ شود و «غلبه نماید.‏» (‏ مکاشفه ۶:‏۲‏)‏ یَهُوَه به مخالفتی که طی غلبهٔ نهایی مسیح با قومش انجام می‌گیرد چگونه می‌نگرد؟‏ یَهُوَه آن را مخالفت با شخص خود و پادشاه منصوبش قلمداد کرده،‏ می‌گوید:‏ ‹هر که شما را لمس نماید مردمک چشم مرا لمس نموده است.‏› (‏ زَکَرِیّا ۲:‏۸‏)‏ عیسی نیز مؤکداً اظهار کرد هر خدمتی که انسان‌ها در حق برادران مسح‌شده‌اش انجام دهند در حق او انجام داده‌اند،‏ و آنچه را که از ایشان دریغ دارند از او دریغ داشته‌اند.‏ —‏ متّیٰ ۲۵:‏۴۰،‏ ۴۵‏.‏

۷.‏ «گروهی عظیم» که وصفشان در مکاشفه ۷:‏۹ آمده است به چه دلیل مورد غضب جوج قرار می‌گیرند؟‏

۷ البته،‏ کسانی که از باقی‌ماندهٔ مسح‌شدگان حمایت می‌کنند نیز مورد غضب جوج قرار خواهند گرفت.‏ آنان «گروهی عظیم .‏ .‏ .‏ از هر امّت و قبیله و قوم و زبان» می‌باشند که اعضای آیندهٔ «زمین جدید» خدا را تشکیل می‌دهند.‏ (‏ مکاشفه ۷:‏۹‏)‏ گزارش کتاب مقدّس شرح می‌دهد که ایشان «در پیش تخت و در حضور برّه به جامه‌های سفید آراسته .‏ .‏ .‏ ایستاده‌اند.‏» از این آیه چنین برمی‌آید که ایشان رضایت خدا و عیسی مسیح را حاصل کرده‌اند.‏ آنان همچنین «شاخه‌های نخل به دست گرفته،‏» یَهُوَه سلطان محق عالَم را که سلطنتش از طریق حکمرانی پادشاه منتخبش،‏ عیسی مسیح یعنی «برّهٔ خدا» ابراز می‌گردد،‏ حمد و ثنا می‌گویند.‏ —‏ یوحنّا ۱:‏۲۹،‏ ۳۶‏.‏

۸.‏ حملهٔ جوج،‏ مسیح را به چه اقدامی برخواهد انگیخت،‏ و چه نتیجه‌ای از اقدام او حاصل خواهد شد؟‏

۸ حملهٔ جوج سبب می‌شود که پادشاه یَهُوَه جنگ حارمَجِدّون را آغاز کند.‏ (‏ مکاشفه ۱۶:‏۱۴،‏ ۱۶‏)‏ انسان‌هایی که از پذیرفتن سلطنت یَهُوَه و فرمانبرداری از آن امتناع می‌کنند به هلاکت خواهند رسید.‏ اما کسانی که به دلیل وفاداری‌شان به ملکوت خدا متحمّل رنج و  محنت می‌گردند رستگار خواهند شد.‏ پولُس رسول در این باره نوشت:‏ «[این] دلیل است بر داوری عادلِ خدا تا شما مستحقّ ملکوت خدا بشوید که برای آن هم زحمت می‌کشید.‏ زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذاب‌کنندگانِ شما را عذاب دهد و شما را که عذاب می‌کشید،‏ با ما راحت بخشد در هنگامی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوّت خود ظهور خواهد نمود در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمی‌شناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی‌کنند.‏» —‏ ۲تَسّالونیکیان ۱:‏۵-‏۸‏.‏

۹،‏ ۱۰.‏ الف)‏ یَهُوَه چگونه قوم یهودا را در برابر دشمنی نیرومند پیروز و سرافراز گردانید؟‏ ب)‏ از مسیحیان امروزی انتظار می‌رود که به چه کاری ادامه دهند؟‏

۹ عیسی طی مصیبت عظیم قریب‌الوقوع که به نبرد حارمَجِدّون منجر می‌شود،‏ بر ضدّ کل شرارت خواهد جنگید.‏ اما پیروان او همچون سکنهٔ پادشاهی دو سِبط یهودا در دوران باستان،‏ الزامی به جنگیدن نخواهند داشت.‏ آن جنگ از آن یَهُوَه بود و او قوم خویش را پیروز و سرافراز گردانید.‏ در گزارش کتاب مقدّس می‌خوانیم:‏ «‏خداوند به ضدّ بنی‌عَمّون و مُوْآب و سکنهٔ جبل سَعیر که بر یهودا هجوم آورده بودند،‏ کمین گذاشت و ایشان منکسر شدند.‏ زیرا که بنی‌عَمّون و مُوْآب بر سکنهٔ جبل سَعیر برخاسته،‏ ایشان را نابود و هلاک ساختند،‏ و چون از ساکنان سَعیر فارغ شدند،‏ یکدیگر را به کار هلاکت امداد کردند.‏ و چون یهودا به دیده‌بانگاه بیابان رسیدند و به سوی آن گروه نظر انداختند،‏ اینک لاشه‌ها بر زمین افتاده،‏ و احدی رهایی نیافته بود.‏» —‏ ۲تواریخ ۲۰:‏۲۲-‏۲۴‏.‏

۱۰ آن رویداد دقیقاً مطابق کلام یَهُوَه به وقوع پیوست که فرموده بود:‏ «بر شما نخواهد بود که جنگ نمایید.‏» (‏ ۲تواریخ ۲۰:‏۱۷‏)‏ زمانی که عیسی مسیح به جهت ‹غلبه نمودن› وارد صحنهٔ نبرد می‌شود،‏ بر مسیحیان ضروری می‌گردد که از این دستور اطاعت کنند.‏ اما تا آن زمان،‏ ایشان نه با سلاح ساخت بشر بلکه با سلاح روحانی به نبرد با شرارت ادامه می‌دهند و به این ترتیب،‏ ‹بدی را به نیکویی مغلوب می‌سازند.‏› —‏ رومیان ۶:‏۱۳؛‏ ۱۲:‏۱۷-‏۲۱؛‏ ۱۳:‏۱۲؛‏ ۲قُرِنتیان ۱۰:‏۳-‏۵‏.‏

هویت جوج

۱۱.‏ الف)‏ جوج از چه عواملی برای حمله به قوم یَهُوَه استفاده خواهد کرد؟‏ ب)‏ هوشیاری روحانی به چه معناست؟‏

۱۱ جوجِ ماجوج همان شیطان ابلیس است که از سال ۱۹۱۴ در وضعیت پست و خفّتباری به سر می‌برد.‏ از آنجایی که این مخلوق روحی شخصاً قادر به تعارض به قوم یَهُوَه نیست،‏ از عوامل بشری برای این منظور استفاده می‌کند.‏ این عوامل بشری چه کسانی خواهند بود؟‏ کتاب  مقدّس از دادن جزئیات در این باره خودداری می‌کند،‏ لیکن نشانه‌هایی به ما می‌دهد که از طریق آن‌ها می‌توانیم آنان را شناسایی کنیم.‏ در حینی که رویدادهای جهانی در تحقق نبوّت‌های کتاب مقدّس به وقوع می‌پیوندد،‏ بر درک ما در مورد آن نبوّت‌ها نیز افزوده می‌گردد.‏ قوم یَهُوَه از هر گونه حدس و گمان در رابطه با وقایع آینده اجتناب می‌کنند.‏ با وجود این،‏ از لحاظ روحانی هوشیار باقی می‌مانند و خویشتن را از تحوّلات سیاسی و مذهبی‌ای که در چهارچوب نبوّت‌های کتاب مقدّس به وقوع می‌پیوندند کاملاً مطلع می‌سازند.‏

۱۲،‏ ۱۳.‏ دانیال نبی در مورد حملهٔ نهایی جوج به قوم خدا چه پیشگویی کرد؟‏

۱۲ دانیال نبی اطلاعات بیشتری در مورد حملهٔ نهایی جوج به قوم خدا در اختیار ما قرار می‌دهد و می‌نویسد:‏ «[پادشاه شمال] با خشم عظیمی بیرون رفته،‏ اشخاص بسیاری را تباه کرده،‏ بالکل هلاک خواهد ساخت.‏ و خیمه‌های ملوکانهٔ خود را در میان کوه مجید مقدّس و دریای بزرگ برپا خواهد کرد.‏» —‏ دانیال ۱۱:‏۴۴،‏ ۴۵‏،‏ د ج‏.‏

۱۳ در متن کتاب مقدّس «دریای بزرگ» به معنی دریای مدیترانه و «کوه مجید مقدّس،‏» به معنی کوه صهیون است،‏ کوهی که یَهُوَه دربارهٔ آن گفت:‏ «من پادشاه خود را نصب کرده‌ام،‏ بر کوه مقدّس خود صهیون.‏» (‏ مزمور ۲:‏۶؛‏ یوشَع ۱:‏۴‏)‏ بنابراین،‏ سرزمین ‹میان کوه مجید مقدّس و دریای بزرگ› بر حیطهٔ روحانی و متبارک مسیحیان مسح‌شده دلالت می‌کند.‏ آنان از معاشرت با انسان‌های خدانشناس که همچون دریا می‌مانند دست کشیده،‏ نظر خود را به حکمرانی با عیسی مسیح در ملکوت آسمان معطوف داشته‌اند.‏ پس،‏ بدیهی است که پادشاه شمال در تحقق نبوّت دانیال،‏ حملات شرورانه‌اش را متوجه خادمان مسح‌شدهٔ خدا و یاران وفادارشان یعنی گروه عظیم خواهد ساخت.‏ —‏ اِشَعْیا ۵۷:‏۲۰؛‏ عبرانیان ۱۲:‏۲۲؛‏ مکاشفه ۱۴:‏۱‏.‏

واکنش خادمان خدا

۱۴.‏ وقتی قوم یَهُوَه مورد حمله قرار می‌گیرند،‏ چه باید بکنند؟‏

۱۴ وقتی خادمان خدا مورد حمله قرار می‌گیرند،‏ چه باید بکنند؟‏ آنان باید همانند قوم یهودا در روزگار یَهُوشافاط عمل کنند.‏ توجه کن که انجام سه کار بر آنان واجب بود.‏ آنان می‌بایست (‏ ۱)‏ موضع خود را مشخص می‌ساختند،‏ (‏ ۲)‏ می‌ایستادند،‏ و (‏ ۳)‏ نجات یَهُوَه را مشاهده می‌کردند.‏ در آینده،‏ قوم خدا چگونه مطابق این دستور عمل خواهند کرد؟‏ —‏ ۲تواریخ ۲۰:‏۱۷‏.‏

۱۵.‏ قوم یَهُوَه چگونه موضع خود را مشخص می‌سازند؟‏

۱۵ قوم یَهُوَه موضع خود را مشخص می‌سازند:‏ قوم خدا با جدّیت تمام به حمایت از ملکوت خدا ادامه خواهند داد و از دخالت در امور سیاسی اجتناب خواهند کرد.‏ آنان همچنین در خدمت وفادارنه‌شان به خدای خود «پایدار و بی‌تشویش شده،‏» همواره یَهُوَه را به دلیل «رحمت او» در انظار عموم ستایش خواهند کرد.‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۱۵:‏۵۸؛‏ مزمور ۱۱۸:‏۲۸،‏ ۲۹‏)‏ خیر،‏ دشمنان قوم یَهُوَه موفق نخواهند شد که با اِعمال زور ایشان را از خدایشان رویگردان سازند.‏

۱۶.‏ خادمان یَهُوَه به چه معنی خواهند ایستاد؟‏

۱۶ می‌ایستند:‏ خادمان یَهُوَه برای رهایی و نجات به طور مطلق به یَهُوَه توکّل خواهند کرد،‏ زیرا فقط او قادر است خادمانش را از اوضاع آشفتهٔ کنونی جهان برهاند،‏ و وعدهٔ چنین رهایی‌ای را نیز داده است.‏ (‏ اِشَعْیا ۴۳:‏۱۰،‏ ۱۱؛‏ ۵۴:‏۱۵؛‏ مراثی ۳:‏۲۶‏)‏ بر قوم یَهُوَه همچنین واجب است به اشخاصی اعتماد کنند که یَهُوَه طی چند دههٔ اخیر از آنان به عنوان وسیله برای انجام ارادهٔ خود استفاده کرده است.‏  بنابراین،‏ مسیحیان حقیقی باید بیش از پیش به آن دسته از هم‌ایمانانی که اختیار رهبری از جانب یَهُوَه و پادشاه منصوبش یعنی عیسی به ایشان محوّل شده است،‏ اطمینان کنند.‏ از آنجایی که این مردان وفادار مسئولیت هدایت قوم یَهُوَه را به عهده دارند،‏ نادیده گرفتن راهنمایی‌های ایشان ممکن است عواقب ناگواری به همراه داشته باشد.‏ —‏ متّیٰ ۲۴:‏۴۵-‏۴۷؛‏ عبرانیان ۱۳:‏۷،‏ ۱۷‏.‏

۱۷.‏ خادمان یَهُوَه چگونه می‌توانند نجات او را مشاهده کنند؟‏

۱۷ نجات یَهُوَه را مشاهده می‌کنند:‏ جمیع کسانی که کمال اخلاقی مسیحی خود را حفظ و برای رستگاری به یَهُوَه توکّل می‌کنند،‏ نجات خواهند یافت.‏ آنان با استفاده از آخرین فرصت و تا حدّی که برایشان مقدور باشد فرا رسیدن روز داوری یَهُوَه را اعلام خواهند کرد.‏ کل خلقت باید بدانند که یَهُوَه خدای حقیقی است و خادمان وفاداری بر روی زمین دارد.‏ همچنین،‏ از آن به بعد دیگر مشاجره‌ای درازمدت بر سر مسئلهٔ حقانیت سلطنت یَهُوَه پیش نخواهد آمد.‏ —‏ حِزْقِیال ۳۳:‏۳۳؛‏ ۳۶:‏۲۳‏.‏

۱۸،‏ ۱۹.‏ الف)‏ سرود پیروزی مکتوب در خروج باب ۱۵ چگونه احساس نجات‌یافتگان از حملهٔ جوج را بازگو می‌کند؟‏ ب)‏ در حال حاضر انجام چه کاری برای قوم یَهُوَه ضروری است؟‏

۱۸ قوم خدا همانند اسرائیلیان باستان متعاقب نجاتشان از دریای سرخ،‏ با نیرویی تازه و مشتاق به خواندن سرود پیروزی پا به دنیای جدید خواهند گذاشت.‏ آنان به طور فردی و جمعی با سپاسگزاری از محافظت و حمایت الٰهی،‏ سرودی تاریخی به این مضمون در مدح یَهُوَه خواهند خواند:‏ «یَهُوَه را سرود می‌خوانم زیرا که با جلال مظفر شده است.‏ .‏ .‏ .‏ خداوند مرد جنگی است.‏ نام او یَهُوَه است.‏ .‏ .‏ .‏ دست راست تو ای خداوند،‏ دشمن را خرد شکسته است،‏ و به کثرت جلال خود خصمان را منهدم ساخته‌ای.‏ غضب خود را فرستاده،‏ ایشان را چون خاشاک سوزانیده‌ای.‏ .‏ .‏ .‏ این قومِ خویش را که فدیه دادی،‏ به رحمانیت خود،‏ رهبری نمودی.‏ ایشان را به قوّت خویش به سوی مسکن قدس خود هدایت کردی.‏ .‏ .‏ .‏ ایشان را داخل ساخته،‏ در جبل میراث خود غَرْس خواهی کرد،‏ به مکانی که تو ای خداوند مسکن خود ساخته‌ای،‏ یعنی آن مقام مقدّسی که دست‌های تو ای خداوند مستحکم کرده است.‏ خداوند سلطنت خواهد کرد تا ابدالآباد.‏» —‏ خروج ۱۵:‏۱-‏۱۹‏.‏

۱۹ پس،‏ بگذار با امید بیش از پیش به زندگی ابدی،‏ وفاداری‌مان را به پادشاه ازلی‌مان یَهُوَه نشان دهیم و با عزم راسخ به او خدمت کنیم.‏ —‏ ۱تواریخ ۲۹:‏۱۱-‏۱۳‏.‏

آیا می‌توانی توضیح دهی؟‏

‏• جوج چرا مسح‌شدگان و گوسفندان دیگر را مورد حمله قرار خواهد داد؟‏

‏• قوم یَهُوَه چگونه موضع خود را مشخص خواهند ساخت؟‏

‏• خادمان یَهُوَه به چه معنی خواهند ایستاد؟‏

‏• قوم یَهُوَه چگونه می‌توانند نجات او را مشاهده کنند؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۷]‏

در روزگار یَهُوشافاط،‏ یَهُوَه برای قوم خویش جنگید

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۹]‏

مسح‌شدگان و گوسفندان دیگر از سلطنت یَهُوَه حمایت می‌کنند

‏[تصویر در صفحهٔ ۳۱]‏

بزودی قوم خدا نجات یافته،‏ همچون اسرائیلیان باستان سرود پیروزی خواهند خواند