مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

از مطالعهٔ شخصی کتاب مقدّس لذّت ببریم

از مطالعهٔ شخصی کتاب مقدّس لذّت ببریم

 از مطالعهٔ شخصی کتاب مقدّس لذّت ببریم

‏«در جمیع کارهای تو تأمل خواهم کرد و در صنعت‌های تو تفکّر خواهم نمود.‏» ‏—‏ مزمور ۷۷:‏۱۲‏.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ چرا باید اوقاتی را صرف تعمّق و تأمل نماییم؟‏ ب)‏ مفهوم «تعمّق» و «تأمل» چیست؟‏

یکی از موضوعات بسیار مهم در زندگی ما شاگردان عیسی مسیح رابطه‌مان با خدا و انگیزهٔ خدمتمان به اوست.‏ متأسفانه امروزه زندگی پرمشغلهٔ بسیاری از انسان‌ها مجال تعمّق در امور روحانی را بدیشان نمی‌دهد.‏ ایشان خود را غرق مادیات،‏ مصرف‌گرایی،‏ و لذّت‌جویی نامعقول کرده‌اند.‏ چگونه می‌توان از این امور پوچ و بی‌حاصل پرهیز کرد؟‏ همانطور که هر روز اوقاتی را صرف امور حیاتی‌ای همچون خوردن و استراحت کردن می‌کنیم،‏ می‌باید زمانی را نیز به تعمّق کردن در اَعمال یَهُوَه و رفتار او با انسان‌ها اختصاص دهیم.‏ —‏ تثنیه ۸:‏۳؛‏ متّیٰ ۴:‏۴‏.‏

۲ آیا تو نیز اوقاتی را صرف تعمّق و تأمل در موضوعی خاص می‌کنی؟‏ تعمّق کردن به چه معناست؟‏ فرهنگ فارسی امروز تعمّق را چنین تعریف کرده است:‏ «عمل یا فرایند اندیشیدن دقیق و همه‌جانبه؛‏ ژرف‌اندیشی.‏» تأمل نیز به معنی نیک نگریستن،‏ اندیشیدن و درنگ کردن است.‏ ما از این تعاریف چه می‌آموزیم؟‏

۳.‏ لازمهٔ پیشرفت روحانی چیست؟‏

۳ این تعاریف ما را به یاد گفتهٔ پولُس به همخدمت خود تیموتاؤس می‌اندازد:‏ «تا مادامی که نه‌آیم،‏ خود را به قرائت و نصیحت و تعلیم بسپار.‏ .‏ .‏ .‏ در این امور تأمل نما و در اینها راسخ باش تا ترقی تو بر همه ظاهر شود.‏» آری،‏ از تیموتاؤس انتظار می‌رفت که پیشرفت و ترقی کند.‏ پولُس در کلام خود خاطرنشان ساخت که لازمهٔ پیشرفت کردن،‏ تأمل کردن در امور روحانی است.‏ این موضوع در مورد ما نیز صدق می‌کند.‏ برای آنکه بتوانیم طعم خوش پیشرفت روحانی را بچشیم،‏ می‌باید در امور مربوط به کلام خدا ‹تأمل نماییم› و ‹ در آنها راسخ باشیم.‏› —‏ ۱تیموتاؤس ۴:‏۱۳-‏۱۵‏.‏

۴.‏ چه چیز در تعمّق کردن در کلام خدا به ما کمک می‌کند؟‏

۴ بهترین زمان برای تعمّق کردن را می‌توانیم بسته به موقعیت خودمان و برنامهٔ خانواده‌مان انتخاب کنیم.‏ بسیاری صبح‌ها در آیات کتاب مقدّس تعمّق می‌کنند و این کار را با خواندن کتابچه بررسی روزانهٔ نوشته‌های مقدّس انجام می‌دهند.‏ حدود ۲۰٬۰۰۰ داوطلب که در بیت‌ئیل‌های سراسر جهان خدمت می‌کنند روز خود را با ۱۵ دقیقه بررسی آیهٔ روز آغاز می‌کنند.‏ به این ترتیب که چند نفر در مورد آیهٔ مربوط به آن روز صحبت می‌کنند،‏ و بقیه در آنچه گفته و خوانده می‌شود تعمّق می‌کنند.‏ بعضی از شاهدان نیز در مسیر رفت و آمد به محل کار خود در کلام یَهُوَه تعمّق می‌کنند.‏ آنها به نوارهای کاست کتاب مقدّس و برج دیده‌بانی و «بیدار شوید!‏» (‏ انگل‍.‏)‏ که به چندین زبان تهیه می‌شود گوش می‌دهند.‏ بسیاری از خواهران خانه‌دار نیز حین انجام کارهای خانه به این  نوارها گوش می‌دهند.‏ این برادران و خواهران در واقع آساف مزمورنویس را سرمشق قرار می‌دهند که نوشت:‏ «کارهای خداوند را ذکر خواهم نمود زیرا کار عجیب تو را که از قدیم است به یاد خواهم آورد.‏ و در جمیع کارهای تو تأمل خواهم کرد و در صنعت‌های تو تفکّر خواهم نمود.‏» —‏ مزمور ۷۷:‏۱۱،‏ ۱۲‏.‏

انگیزهٔ صحیح نتایجی خوب حاصل می‌کند

۵.‏ چرا باید به مطالعهٔ شخصی اهمیت بدهیم؟‏

۵ در عصر تلویزیون،‏ ویدیو،‏ و کامپیوتر مردم خیلی کم به خواندن روی می‌آورند.‏ این مشکل نباید دامنگیر شاهدان یَهُوَه گردد.‏ خواندن کتاب مقدّس مانند طناب نجاتی است که ما را به یَهُوَه مرتبط می‌سازد.‏ هزاران سال پیش وقتی یوشَع به جانشینی موسی رهبریت قوم اسرائیل را بر عهده گرفت می‌بایست کلام خدا را می‌خواند تا یَهُوَه او را در رهبریت قوم برکت دهد.‏ (‏ یوشَع ۱:‏۸؛‏ مزمور ۱:‏۱،‏ ۲‏)‏ امروزه نیز خواندن کلام خدا یکی از واجبات است.‏ البته خواندن برای کسانی که تحصیلات کمی دارند شاید بسیار دشوار باشد.‏ چه چیزی می‌تواند انگیزه به خواندن و مطالعهٔ کلام خدا را در ما به وجود آورد؟‏ جواب این سؤال را می‌توانیم در سخنان سلیمان پادشاه در امثال ۲:‏۱-‏۶ پیدا کنیم.‏ لطفاً کتاب مقدّس خود را باز کن و این آیات را بخوان زیرا که می‌خواهیم به بررسی آنها بپردازیم.‏

۶.‏ باید چه دیدگاهی نسبت به معرفت کلام خدا داشته باشیم؟‏

۶ در آغاز این توصیه را می‌خوانیم:‏ ‹ای پسر من اگر سخنان مرا قبول نمایی و اوامر مرا نزد خود نگاه داری،‏ تا گوش خود را به حکمت فراگیری و دل خود را به فطانت مایل گردانی،‏ .‏ .‏ .‏› (‏ امثال ۲:‏۱،‏ ۲‏)‏ از این سخنان چه می‌آموزیم؟‏ اینکه هر یک از ما وظیفه دارد شخصاً کتاب مقدّس را مطالعه کند.‏ به جملهٔ ‹اگر سخنان مرا قبول نمایی› توجه کن.‏ در آن شرط مهمی نهفته است و امروزه بسیاری از مردم وقعی به آن نمی‌گذارند.‏ برای لذّت بردن از مطالعهٔ کلام خدا،‏ می‌باید با رغبت به اوامر یَهُوَه گوش فرادهیم و آن را همچون گنجی که به هیچ قیمت نمی‌خواهیم از دست بدهیم نگاه داریم.‏ نباید اجازه دهیم امور روزمرهٔ زندگی آنقدر ما را به خود مشغول کنند که نسبت به کلام خدا بی‌اعتنا شویم و حتی بدتر از آن،‏ به آن شک کنیم.‏ —‏ رومیان ۳:‏۳،‏ ۴‏.‏

۷.‏ چرا باید تا حدّ امکان در تمام جلسات مسیحی حضور داشته باشیم؟‏

۷ آیا در جلسات مسیحی وقتی کلام خدا توضیح داده می‌شود ‹به آن گوش فرا می‌دهی؟‏› (‏ اَفَسُسیان ۴:‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏ آیا برای کسب بصیرت و فطانت ‹ دل خود را مایل می‌گردانی؟‏› شاید سخنران در فن سخنوری چندان مجرّب نباشد،‏ اما چون کلام خدا را ارائه می‌دهد می‌باید با دقت به سخنان او گوش دهیم.‏ واضح است که گوش دادن به حکمت یَهُوَه مستلزم آن است که تا حد امکان در تمام جلسات مسیحی حضور داشته باشیم.‏ (‏ امثال ۱۸:‏۱‏)‏ تصور کن کسانی که در سال ۳۳ د.‏م.‏ در جلسه‌ای که آن بالاخانه در اورشلیم برگزار شد غیبت داشتند چقدر از این بابت متأسف شدند!‏ امروزه جلسات ما شاید به خارق‌العادگی آن گردهمایی در اورشلیم نباشد،‏ لیکن در آنجا کتاب مقدّس به عنوان کتاب اصلی مطالعه و بررسی می‌شود.‏ آری،‏ وقتی به آنچه در هر جلسه گفته می‌شود خوب گوش فرا دهیم و آیه‌ها را در کتاب مقدّس خود دنبال کنیم،‏ هر جلسه برکتی بزرگ برای ما خواهد داشت.‏ —‏ اَعمال ۲:‏۱-‏۴؛‏ عبرانیان ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵‏.‏

۸،‏ ۹.‏ الف)‏ مطالعهٔ شخصی مستلزم چیست؟‏ ب)‏ ارزش معرفت الٰهی را با ارزش طلا مقایسه کن.‏

۸ پادشاه حکیم در ادامه می‌گوید:‏ ‹اگر فهم را دعوت کنی و آواز خود را به فطانت بلند نمایی،‏ .‏ .‏ .‏› (‏ امثال ۲:‏۳‏)‏ سلیمان از گفتن این سخنان چه منظوری دارد؟‏ او می‌خواهد تمایلی قوی به درک کلام یَهُوَه در خواننده به وجود آورد.‏ این سخنان به طور ضمنی شخص را به مطالعه ترغیب می‌کند؛‏ مطالعه به منظور کسب فطانت برای درک ارادهٔ یَهُوَه.‏ البته این کار مستلزم تلاش بسیار است و این تلاش ما را به ادامهٔ سخنان سلیمان و تشبیهی که به کار برد می‌رساند.‏ —‏ اَفَسُسیان ۵:‏۱۵-‏۱۷‏.‏

۹ سلیمان چنین ادامه می‌دهد:‏ ‹اگر آن را مثل نقره بطلبی و مانند خزانه‌های مخفی جستجو کنی،‏ .‏ .‏ .‏› (‏ امثال ۲:‏۴‏)‏ این سخنان ما را به یاد مردانی می‌اندازد که طی قرن‌ها  معادن را در جستجوی فلزات ظاهراً پرارزش مانند طلا و نقره زیر و رو می‌کردند.‏ چه بسیار در این راه به قتل می‌رسیدند و چه بسیار تمام زندگی خود را وقف یافتن طلا می‌کردند.‏ مگر ارزش واقعی طلا چقدر است؟‏ برای گمشده‌ای در صحرا که از تشنگی در حال مرگ است چه چیزی بیشتر ارزش دارد؟‏ یک شمش طلا یا یک جرعه آب؟‏ اگر عده‌ای برای طلا که ارزشی غیرواقعی و بی‌ثبات دارد چنین تلاشی می‌کنند،‏ پس ما چقدر باید برای یافتن حکمت،‏ فطانت،‏ و درک خدا و ارادهٔ او تلاش کرده،‏ از خود شور و غیرت نشان دهیم!‏ * از جستجو در گنجینهٔ کلام خدا چه فایده‌ای می‌بریم؟‏ —‏ مزمور ۱۹:‏۷-‏۱۰؛‏ امثال ۳:‏۱۳-‏۱۸‏.‏

۱۰.‏ با مطالعهٔ کلام خدا به چه چیز نایل می‌آییم؟‏

۱۰ سلیمان در ادامه چنین توضیح می‌دهد:‏ ‹آنگاه ترس خداوند را می‌فهمی،‏ و معرفت خدا را حاصل می‌نمایی.‏› (‏ امثال ۲:‏۵‏)‏ آیا براستی شگفت‌انگیز نیست که ما انسان‌های ناکامل می‌توانیم به درک «معرفت [یَهُوَه] خدا» سلطان متعال عالَم نایل آییم؟‏ (‏ مزمور ۷۳:‏۲۸؛‏ اَعمال ۴:‏۲۴‏)‏ فلاسفه و همچنین انسان‌هایی که دانشمند و حکیم خوانده می‌شوند قرن‌هاست در پی کشف راز حیات و اسرار عالَمند.‏ اما ایشان به درک «معرفت خدا» که از هزاران سال پیش در کلامش کتاب مقدّس به تحریر درآمده است نرسیدند.‏ چرا؟‏ زیرا آن را بیش از حد ساده انگاشته،‏ وقعی به آن نمی‌گذارند.‏ از این رو به درک و قبول آن نایل نمی‌آیند.‏ —‏ ۱قُرِنتیان ۱:‏۱۸-‏۲۱‏.‏

۱۱.‏ برخی از فواید مطالعهٔ شخصی کدامند؟‏

۱۱ سلیمان در سخنان خود به ما چنین اطمینان خاطر داده است:‏ ‏«خداوند حکمت را می‌بخشد،‏ و از دهان وی معرفت و فطانت صادر می‌شود.‏» (‏ امثال ۲:‏۶‏)‏ یَهُوَه با بزرگواری و سخاوت به کسانی که حکمت،‏ معرفت،‏ و فطانت را جستجو می‌کنند آن را عطا می‌نماید.‏ مطالعهٔ شخصی کتاب مقدّس براستی از هر نظر برای ما مفید است و ارزش هر گونه تلاش،‏ انضباط شخصی،‏ و از خود گذشتگی را دارد.‏ ما باید خوشحال باشیم که امروزه می‌توانیم نسخهٔ چاپ‌شدهٔ کتاب مقدّس را تهیه کنیم و دیگر لازم نیست همچون برخی مردان زمان باستان شخصاً از آن رونوشت برداریم!‏ —‏ تثنیه ۱۷:‏۱۸،‏ ۱۹‏.‏

 به طریق شایستهٔ یَهُوَه رفتار کنیم

۱۲.‏ انگیزهٔ ما از کسب معرفت الٰهی چه باید باشد؟‏

۱۲ نیّت ما از مطالعهٔ شخصی چه باید باشد؟‏ اینکه از دیگران بهتر شویم؟‏ بتوانیم معلومات خود را به رخ دیگران بکشیم؟‏ اینکه همه ما را یک دایرهٔ‌المعارف زندهٔ کتاب مقدّس قلمداد کنند؟‏ خیر.‏ انگیزه ما باید این باشد که مانند مسیح رفتار کنیم،‏ حرف بزنیم،‏ و عمل کنیم،‏ و با همان روحیهٔ آرامبخش او همیشه آمادهٔ خدمت به دیگران باشیم.‏ (‏ متّیٰ ۱۱:‏۲۸-‏۳۰‏)‏ پولُس رسول به ما چنین هشدار داد:‏ «علم باعث تکبّر است،‏ لٰکن محبت بنا می‌کند.‏» (‏ ۱قُرِنتیان ۸:‏۱‏)‏ موسی نمونهٔ عالی تواضع بود.‏ وی با فروتنی به یَهُوَه گفت:‏ «طریق خود را به من بیاموز تا تو را بشناسم،‏ و در حضور تو فیض یابم.‏» (‏ خروج ۳۳:‏۱۳‏)‏ آری،‏ میل و انگیزهٔ ما از کسب معرفت و دانش می‌باید خوشنود ساختن یَهُوَه باشد،‏ نه تحت تأثیر قرار دادن دیگران.‏ ما می‌خواهیم خادم شایسته و متواضع یَهُوَه باشیم.‏ اما چگونه می‌توانیم به این هدف برسیم؟‏

۱۳.‏ خادم شایسته خدا بودن مستلزم چیست؟‏

۱۳ پولُس در مورد خوشنود ساختن خدا به تیموتاؤس چنین پند داد:‏ «سعی کن که خود را مقبول خدا سازی،‏ عاملی که خجل نشود و کلام خدا را بخوبی انجام دهد.‏» (‏ ۲تیموتاؤس ۲:‏۱۵‏)‏ فعل مرکّب یونانی‌ای که در اینجا ‹بخوبی انجام دادن› ترجمه شده است،‏ در اصل به مفهوم «راست و مستقیم بریدن» است.‏ (‏ کتاب مقدّس کینگدام اینتِرلینیِر ‏)‏ برخی محققان این عبارت را الهام‌گرفته از عمل خیاطی که پارچه را مطابق الگو می‌برد،‏ کشاورزی که مزرعه را شخم می‌زند،‏ و از این قبیل می‌دانند.‏ مهم آن است که کارشان درست و دقیق انجام گیرد.‏ نکته‌ای که پولُس مد نظر داشت در واقع این بود:‏ برای آنکه تیموتاؤس بتواند خادم شایسته و مقبول خدا شود بایستی ‹سعی می‌کرد› در رفتار و تعالیم خود درست بر طبق کلام حقیقت عمل نماید.‏ —‏ ۱تیموتاؤس ۴:‏۱۶‏.‏

۱۴.‏ مطالعهٔ شخصی به چه صورت باید بر اَعمال و سخنان ما اثر گذارد؟‏

۱۴ پولُس در ترغیب مسیحیان کُولُسی به همین نکته اشاره نموده گفت:‏ «به طریق شایستهٔ خداوند به کمال رضامندی رفتار نمایید و در هر عمل نیکو بار آورید و به معرفت کامل خدا نموّ کنید.‏» (‏ کُولُسیان ۱:‏۱۰‏)‏ پولُس نشان داد که برای آنکه شایسته یَهُوَه باشیم می‌باید ‹ در هر عمل نیکو بار آوریم› همچنین ‹به معرفت کامل خدا نموّ کنیم.‏› در واقع،‏ برای یَهُوَه فقط این مهم نیست که چقدر برای کلام او ارزش قائلیم،‏ بلکه با چه دقتی آن را نیز در اَعمال و سخنانمان به کار می‌گیریم.‏ (‏ رومیان ۲:‏۲۱،‏ ۲۲‏)‏ پس برای خوشنودی خدا باید طوری مطالعه کنیم که در افکار و رفتار ما اثر بگذارد.‏

۱۵.‏ چگونه می‌توانیم فکر و ذهن خود را تحت کنترل نگاه داریم؟‏

۱۵ امروزه شیطان مصمم است ذهن ما را به عرصهٔ جنگ کشیده روحانیتمان را نابود کند.‏ (‏ رومیان ۷:‏۱۴-‏۲۵‏)‏ از این رو،‏ باید سعی کنیم ذهن و افکار خود را محفوظ و تحت کنترل نگاه داریم تا بتوانیم شایسته و مقبول یَهُوَه  خدا باشیم.‏ اسلحه ما «معرفت خدا» است که به ما قدرت می‌دهد تا ‹هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر سازیم.‏› در اینجاست که اهمیت مطالعهٔ روزانهٔ کتاب مقدّس مشخص می‌شود،‏ چرا که به ما کمک می‌کند تا افکار خودخواهانه و جسمانی را از ذهن دور کنیم.‏ —‏ ۲قُرِنتیان ۱۰:‏۵‏.‏

کمک‌هایی برای درک کلام خدا

۱۶.‏ چگونه می‌توانیم از تعالیم یَهُوَه فایده ببریم؟‏

۱۶ تعالیم یَهُوَه هم فواید روحانی دارد و هم فواید جسمانی.‏ این تعالیم صرفاً یکسری دروس نظری و خسته‌کنندهٔ مدارس الٰهیات نیست.‏ یَهُوَه خود به ما می‌گوید:‏ «من یَهُوَه خدای تو هستم و تو را تعلیم می‌دهم تا سود ببری و تو را به راهی که باید بروی هدایت می‌نمایم.‏» (‏ اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷‏)‏ یَهُوَه چگونه ما را به طریق سودمند خویش هدایت می‌کند؟‏ نخست با دادن کلام الهامی خود کتاب مقدّس که کتاب اصلی ما برای مطالعه است و همواره به آن استناد می‌کنیم.‏ به همین سبب در جلسات جماعت بجاست کتاب مقدّس خود را باز نگه داریم و وقتی آیه‌ای خوانده می‌شود آن را در کتاب خود دنبال کنیم.‏ فایدهٔ این کار را می‌توان از گزارشی که راجع به خواجه‌سرای حبشی در اَعمال باب ۸ آمده است بخوبی متوجه شد.‏

۱۷.‏ چه چیزی برای خواجه‌سرای حبشی پیش آمد،‏ و این موضوع چه چیزی را نشان می‌دهد؟‏

۱۷ خواجه‌سرای حبشی یک نوکیش یهودی بود که با ایمانی بی‌ریا به خدا اعتقاد داشت و متون مقدّس را مطالعه می‌کرد.‏ وی در حین سفر در عرابهٔ خود کتاب اِشَعْیا را می‌خواند.‏ فیلِپُّس خود را دوان دوان به او رساند و از او پرسید:‏ «آیا می‌فهمی آنچه را می‌خوانی؟‏» خواجه‌سرا چنین پاسخ داد.‏ « ‹چگونه می‌توانم؟‏ مگر آنکه کسی مرا هدایت کند.‏› و از فیلِپُّس خواهش نمود که سوار شده،‏ با او بنشیند.‏» فیلِپُّس نیز با هدایت روح‌القدس نبوّت اِشَعْیا را برای خواجه‌سرا توضیح داد.‏ (‏ اَعمال ۸:‏۲۷-‏۳۵‏)‏ از این رویداد چه می‌آموزیم؟‏ در اینجا می‌آموزیم که نباید صرفاً به خواندن کتاب مقدّس اکتفا کنیم.‏ یَهُوَه با روح‌القدس خود طبقهٔ غلام امین و دانا را هدایت می‌کند تا مطالب کتاب مقدّس را در وقت معین برای ما توضیح دهد.‏ به چه صورت؟‏ —‏ متّیٰ ۲۴:‏۴۵-‏۴۷؛‏ لوقا ۱۲:‏۴۲‏.‏

۱۸.‏ غلام امین و دانا چگونه به ما کمک می‌کند؟‏

۱۸ عیسی طبقهٔ غلام را «امین و دانا» خواند،‏ ولی بری از اشتباه نخواند.‏ این گروه مسیحیان وفادار از برادرانی مسح‌شده و ناکامل تشکیل شده است.‏ مسح‌شدگان با تمام خلوص نیّتشان از خطا و اشتباه بری نیستند،‏ همانطور که در قرن اوّل نیز مرتکب خطاهایی شدند.‏ (‏ اَعمال ۱۰:‏۹-‏۱۵؛‏ غَلاطیان ۲:‏۸،‏ ۱۱-‏۱۴‏)‏ یَهُوَه به دلیل پاک بودن نیّت این برادران از آنها استفاده می‌کند تا برای ما کتاب‌هایی به منظور مطالعهٔ کتاب مقدّس تهیه نمایند.‏ یَهُوَه بدین وسیله ایمان ما را به کلام و وعده‌های خود تقویت می‌کند.‏ مهم‌ترین وسیله‌ای که غلام امین برای مطالعه در اختیار ما قرار داده است «ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس» (‏ انگل‍.‏)‏ می‌باشد.‏ هم‌اکنون کل یا بخش‌هایی از آن به ۴۲ زبان ترجمه شده است،‏ و ۱۱۴ میلیون نسخه از آن با ویرایش‌های مختلف به چاپ رسیده است.‏ چگونه می‌توانیم در مطالعات شخصی خود به طرز مؤثری از آن استفاده کنیم؟‏ —‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱۴-‏۱۷‏.‏

۱۹.‏ برخی از ویژگی‌های «ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس با مراجع» که به مطالعهٔ شخصی‌مان کمک می‌کنند کدامند؟‏

۱۹ برای مثال،‏ «ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس با  مراجع» (‏ انگل‍.‏)‏،‏ را در نظر بگیریم.‏ این کتاب دارای ستون ارجاعات،‏ پاورقی،‏ آیه‌یاب کوچکی شامل فهرستی از لغات کتاب مقدّس و پاورقی‌ها،‏ و ضمیمه‌ای شامل ۴۳ موضوع،‏ نقشه،‏ و جدول است.‏ در مقدمهٔ ترجمه دنیای جدید تمام مآخذ که در تهیهٔ این ترجمه به کار رفته عنوان شده است.‏ اگر این کتاب به یکی از زبان‌هایی که به آن آشنایی داری در دسترس است،‏ از ویژگی‌های آن استفاده کن.‏ کتاب مقدّس کتاب اصلی مطالعهٔ ماست و چه خوب است از ترجمهٔ دنیای جدید استفاده کنیم چرا که در آن بر نام الٰهی و ملکوت خدا چنانکه باید تأکید شده است.‏ —‏ مزمور ۱۴۹:‏۱-‏۹؛‏ دانیال ۲:‏۴۴؛‏ متّیٰ ۶:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

۲۰.‏ در خصوص مطالعه چه سؤالاتی را می‌توان مطرح کرد؟‏

۲۰ حال شاید از خود سؤال کنیم:‏ ‹برای درک کتاب مقدّس از چه کتاب‌ها و ابزار دیگری می‌توان استفاده کرد؟‏ چگونه می‌توانیم وقتی برای مطالعه پیدا کنیم؟‏ چگونه می‌توانیم به نحو مؤثرتری مطالعه کنیم؟‏ مطالعات ما چه تأثیری بر دیگران می‌گذارد؟‏› این جنبه‌های مهم پیشرفت مسیحی ما در مقالهٔ بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.‏

‏[پاورقی]‏

^ بند 9 از سال ۱۹۷۹ تا کنون،‏ ارزش هر اونس طلا از بالاترین قیمت آن یعنی ۸۵۰ دلار در سال ۱۹۸۰ تا پایین‌ترین قیمت آن یعنی ۲۵۲ دلار و ۸۰ سِنت در سال ۱۹۹۹ همچنان در نوسان است.‏

آیا به یاد می‌آوری؟‏

‏• ‏«تعمّق» و «تأمل» به چه مفهوم است؟‏

‏• به مطالعهٔ کلام خدا باید به چه دیدی بنگریم؟‏

‏• انگیزهٔ ما از مطالعه چه باید باشد؟‏

‏• برای درک کتاب مقدّس چه امکاناتی در اختیار داریم؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۱]‏

اعضای خانوادهٔ بیت‌ئیل روز خود را با بررسی یکی از آیات کتاب مقدّس آغاز می‌کنند و از آن بسیار فایده می‌برند

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۱]‏

در حین سفر می‌توانیم فرصت را غنیمت شمرده به نوارهای کاست کتاب مقدّس گوش دهیم

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۲]‏

کتاب مقدّس گنجی است که ما را به حیات جاودانی هدایت می‌کند

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۳]‏

مردانی در راه یافتن طلا تلاش بسیار به خرج داده‌اند.‏ ما برای مطالعهٔ کلام خدا چقدر تلاش می‌کنیم‏؟‏

‏[سطر اعتبار]‏

Courtesy of California State Parks, 2002