مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

سؤالات خوانندگان ۱

سؤالات خوانندگان ۱

 سؤالات خوانندگان ۱

آیا خریداری ساختمان از گروهی مذهبی و تبدیل آن به سالن ملکوت ائتلاف مذهبی محسوب می‌شود؟‏

معمولاً شاهدان یَهُوَه از چنین معاملاتی پرهیز می‌کنند.‏ با این وجود،‏ اینگونه معاملات را نمی‌توان لزوماً ائتلاف یا همکاری مذهبی دانست.‏ می‌توان آن را صرفاً رابطه‌ای تلقی کرد که منحصر به خرید و فروش املاک است.‏ جماعت‌های محلی شاهدان یَهُوَه با گروه‌های مذهبی دیگر به منظور شراکت در بنای یک ساختمان برای پرستش هر دو گروه همکاری نمی‌کنند.‏

از دید یَهُوَه چه اَعمالی ائتلاف مذهبی ایجاد می‌کند؟‏ به راهنمایی پولُس رسول دقت کنید:‏ «زیر یوغ ناموافق با بی‌ایمانان مشوید،‏ زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است؟‏ و مسیح را با بَلیّعال چه مناسبت و مؤمن را با کافر چه نصیب است؟‏ و هیکل خدا را با بت‌ها چه موافقت؟‏ .‏ .‏ .‏ ‹از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را لمس مکنید تا من شما را مقبول بدارم.‏› » (‏ ۲قُرِنتیان ۶:‏۱۴-‏۱۷‏)‏ منظور پولُس از واژه‌های «رفاقت» و «شراکت» چه بود؟‏

رفاقتی که پولُس رسول در اینجا به آن اشاره می‌کند شامل پرستش با بت‌پرستان و بی‌ایمانان و برقراری رابطه با ایشان است.‏ وی به قُرِنتیان در خصوص ‹نوشیدن از پیالهٔ دیوها› هشدار داد.‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۱۰:‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏ پس ائتلاف مذهبی به معنای شراکت در آیین پرستش یا پیوند بستن با دیگر گروه‌های مذهبی می‌باشد.‏ (‏ خروج ۲۰:‏۵؛‏ ۲۳:‏۱۳؛‏ ۳۴:‏۱۲‏)‏ وقتی ساختمانی که قبلاً به وسیلهٔ سازمان مذهبی دیگری مورد استفاده بوده است خریداری می‌شود منظور صرفاً خرید آن ساختمان برای سالن ملکوت است.‏ همهٔ اشیای موجود که در پرستش کاذب به کار می‌روند قبل از اینکه آن ساختمان به عنوان سالن ملکوت مورد استفاده قرار گیرد،‏ از آنجا بیرون آورده می‌شود.‏ سپس آن ساختمان فقط به قصد پرستش یَهُوَه به وی وقف می‌شود.‏ هیچ گونه شراکت یا رفاقتی بین پرستش حقیقی و کاذب وجود ندارد.‏

هنگام رسیدگی به جزئیات خرید ملک،‏ هرگونه تماس با طرف مقابل باید در چارچوب معامله و به میزان حداقل نگهداشته شود.‏ خوب است که اعضای جماعت مسیحی هشدار پولُس را در خصوص «یوغ ناموافق با بی‌ایمانان» به یاد داشته باشند.‏ با وجود اینکه ما خودمان را از کسانی که هم‌ایمانمان نیستند برتر نمی‌دانیم،‏ ولی از همنشینی با ایشان یا کشیده شدن به آئین مذهبی‌شان پرهیز می‌کنیم.‏ *

در خصوص کرایه کردن ساختمان از سازمان‌های مذهبی دیگر چه می‌توان گفت؟‏ کرایه کردن معمولاً موجب تماس مدامی می‌شود که باید از آن اجتناب کنیم.‏ حتی اگر پیران جماعت بخواهند چنین ساختمانی را فقط برای یک مرتبه کرایه کنند،‏ باید سؤالات زیر را مورد بررسی قرار دهند:‏ آیا در داخل یا خارج این ساختمان تمثال‌ها یا نمادهای مذهبی وجود دارد؟‏ عامهٔ مردم چه دیدی نسبت به استفادهٔ ما از این ساختمان خواهند داشت؟‏ آیا استفادهٔ ما از این ساختمان موجب لغزش کسی در جماعت نمی‌شود؟‏ (‏ متّیٰ ۱۸:‏۶؛‏ ۱قُرِنتیان ۸:‏۷-‏۱۳‏)‏ پیران این جوانب را ارزیابی کرده،‏ بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌نمایند.‏ البته وجدان خود آنها و دیگر افراد جماعت باید در اتخاذ تصمیم به خریداری چنین ساختمانی و تبدیل آن به سالن ملکوت در نظر گرفته شود.‏

‏[پاورقی]‏

^ بند 6 برای اطلاعات بیشتر در خصوص داشتن معامله و تماس کاری با سازمان‌هایی که مورد تأیید یَهُوَه نیستند به برج دیده‌بانی ۱۵ آوریل سال ۱۹۹۹ صفحات ۲۸ و ۲۹ (‏ انگل‍.‏)‏ مراجعه کنید.‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۳۰]‏

این ساختمان که قبلاً یک کنیسه بود خریداری شده و پس از بازسازی به عنوان سالن ملکوت استفاده شده است.‏