مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

‏«با ابلیس مقاومت کنید»‏

‏«با ابلیس مقاومت کنید»‏

 ‏«با ابلیس مقاومت کنید»‏

‏«با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد.‏» —‏ یعقوب ۴:‏۷‏.‏

۱.‏ چه توصیفی در مورد دنیای حاضر ارائه شده است،‏ و چرا مسح‌شدگان و یاران ایشان می‌باید هوشیار باشند؟‏

‏«خدا ناپدید گشته،‏ اما ابلیس همچنان در تردد است.‏» این گفتهٔ نویسندهٔ فرانسوی آندره مالرو،‏ بدرستی در دنیای امروز که اَعمال انسان‌ها بیشتر انعکاس مکرهای ابلیس می‌باشد تا ارادهٔ خدا،‏ مصداق یافته است.‏ شیطان در صدد است بشر را «با هر نوع قوّت و آیات و عجایب دروغ و به هر قِسم فریب ناراستی برای هالکین» منحرف کند.‏ (‏ ۲تَسّالونیکیان ۲:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ وی در این «ایّام آخر» تلاش خود را بویژه متوجه خادمان وقف‌شدهٔ خدا ساخته است،‏ و بر ضدّ مسیحیان مسح‌شده «که احکام خدا را حفظ می‌کنند و شهادتِ عیسی را نگاه می‌دارند» به جنگ برخاسته است.‏ (‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱؛‏ مکاشفه ۱۲:‏۹،‏ ۱۷‏)‏ به همین سبب،‏ این شاهدان و همچنین یاران ایشان که امید زمینی دارند باید بسیار هوشیار باشند.‏

۲.‏ شیطان چگونه حوّا را فریب داد،‏ و پولُس رسول نگرانی خود را از چه موضوعی ابراز داشت؟‏

۲ براستی که کارهای شیطان تماماً مکر و فریب است.‏ وی خود را به شکل ماری درآورد و حوّا را با این باور که مستقل شدن از خدا او را سعادتمندتر می‌سازد فریب داد.‏ (‏ پیدایش ۳:‏۱-‏۶‏)‏ حدود چهار هزار سال بعد،‏ پولُس رسول نگرانی خود را از اینکه مبادا مسیحیان مسح‌شده در قُرِنتُس در دام مکرهای شیطان گرفتار شوند ابراز نمود.‏ پولُس نوشت:‏ «می‌ترسم که چنانکه مار به مکر خود حوّا را فریفت،‏ همچنین خاطر شما هم از سادگی‌ای که در مسیح است،‏ فاسد گردد.‏» (‏ ۲قُرِنتیان ۱۱:‏۳‏)‏ شیطان ذهن انسان‌ها را فاسد می‌سازد و افکار ایشان را گمراه می‌کند.‏ او همانطور که حوّا را فریب داد،‏ می‌تواند به مسیحیان نیز چنین بقبولاند که سعادت ایشان در آنچه یَهُوَه و پسرش با آن مخالف‌اند می‌باشد.‏

۳.‏ یَهُوَه چه پناهگاهی در مقابل مکرهای ابلیس مهیا کرده است؟‏

۳ شیطان را می‌توان به یک شکارچی پرنده تشبیه کرد که با گذاشتن تله،‏ پرنده‌ای از همه جا بی‌خبر را به دام می‌اندازد.‏ برای آنکه به دام شیطان گرفتار نشویم می‌باید در ‹سِتر حضرت اعلیٰ بنشینیم.‏› این سِتر یا پوشش،‏ پناهگاهی مجازی است که یَهُوَه برای آنانی که در  تمام اَعمال خود فرمانروایی عالمگیر او را به رسمیت می‌شناسند مهیا کرده است.‏ (‏ مزمور ۹۱:‏۱-‏۳‏)‏ برای ‹مقاومت نمودن در مقابل مکرهای ابلیس› می‌باید کاملاً خود را در پناهگاهی که خدا از طریق کلام،‏ روح‌القدس،‏ و سازمانش به وجود آورده است قرار دهیم.‏ (‏ اَفَسُسیان ۶:‏۱۱‏)‏ معانی دیگر واژهٔ یونانی‌ای که ‹مکر› ترجمه شده است،‏ ترفند و حیله می‌باشد.‏ شکی نیست که ابلیس ترفندها و حیله‌های بسیاری در آستین خود دارد تا با آنها خادمان یَهُوَه را اغفال کند.‏

دام‌هایی که شیطان بر سر راه مسیحیان اوّلیه پهن کرده بود

۴.‏ مسیحیان اوّلیه تحت چه اوضاعی زندگی می‌کردند؟‏

۴ مسیحیان قرون اوّل و دوّم در دوران اوج اقتدار دولت روم زندگی می‌کردند.‏ آرامش رومی (‏ پکس رومانا )‏ تجارت را رونق بخشیده بود و رفاه مالی حاصل از رونق اقتصادی موجبات تفریحات فراوانی را برای طبقهٔ حاکم فراهم ساخته بود.‏ حکمرانان نیز برای آنکه فکر شورش به مخیلهٔ مردم خطور نکند برایشان سرگرمی‌های فراوانی ایجاد کرده بودند.‏ حتی در دوره‌هایی از تاریخ روم،‏ شمار روزهای تعطیل با روزهای کاری برابر بود.‏ دولتمردان بودجهٔ دولت را صرف تهیه نان و به راه انداختن نمایشات می‌کردند تا شکم شهروندان را سیر و ذهنشان را مشغول نگاه دارند.‏

۵،‏ ۶.‏ الف)‏ چرا برای مسیحیان شایسته نبود که به تماشاخانه‌ها و آمفی‌تئاترها بروند؟‏ ب)‏ شیطان از چه دامی استفاده می‌کرد،‏ و مسیحیان چگونه می‌توانستند از آن دوری کنند؟‏

۵ آیا این وضعیت برای مسیحیان خطری در بر داشت؟‏ بررسی نوشته‌ها و هشدارهای نویسندگان پس از دوران رسولان،‏ مانند تِرتولیانوس،‏ به ما نشان می‌دهد که اکثر تفریحات آن زمان برای مسیحیان از لحاظ روحانی و اخلاقی خطرناک بودند.‏ اوّل اینکه،‏ بیشتر جشن‌های عمومی و مسابقات به افتخار خدایان مشرکان برگزار می‌شد.‏ (‏ ۲قُرِنتیان ۶:‏۱۴-‏۱۸‏)‏ در تماشاخانه‌ها،‏ حتی در نمایشات باستانی،‏ صحنه‌های شرم‌آور و یا بشدّت خشونت‌آمیز زیادی دیده می‌شد.‏ با گذشت زمان سلیقهٔ عامه تغییر نمود و از نمایشات باستانی،‏ به پانتومیم یا نمایش صامت گرایش یافت.‏ تاریخ‌نویسی به نام جِروم کارکوپینو در کتاب خود با عنوان «زندگی روزمره در روم باستان» می‌گوید:‏ «در آن نمایشات بازیگران زن حق داشتند کاملاً برهنه گردند .‏ .‏ .‏ و خون بوفور ریخته می‌شد.‏ .‏ .‏ .‏ در [نمایشات تقلیدی ساکت] نیز وقاحت به اوج خود می‌رسید و مردم پایتخت را تحت تأثیر قرار می‌داد.‏ آن نمایشات زننده به هیچ وجه ایشان را منزجر نمی‌ساخت،‏ چرا که خونریزی‌های فجیعی که در آمفی‌تئاترها مشاهده کرده بودند عواطفشان را از میان برده و غرایزشان را منحرف ساخته بود.‏» —‏ متّیٰ ۵:‏۲۷،‏ ۲۸‏.‏

۶ در آمفی‌تئاترها،‏ گلادیاتورها تا سر حد مرگ با یکدیگر پیکار می‌کردند و یا با حیوانات درنده گلاویز می‌شدند که یا حیوان کشته می‌شد یا خودشان پاره پاره می‌شدند.‏ همچنین مجرمان محکوم به مرگ و در آخر بسیاری از مسیحیان را به کام وحوش درنده می‌افکندند.‏ حیلهٔ شیطان از همان آغاز این بود  که چنان حس انزجار نسبت به فحشا و خشونت را در تودهٔ انسان‌ها کاهش دهد که این امور برایشان عادی گردد و به آن روی آورند.‏ تنها راه دوری جستن از این دام نرفتن به تماشاخانه‌ها و آمفی‌تئاترها بود.‏ —‏ ۱قُرِنتیان ۱۵:‏۳۲،‏ ۳۳‏.‏

۷،‏ ۸.‏ الف)‏ چرا برای مسیحیان عاقلانه نبود که به مسابقات ارابه‌رانی بروند؟‏ ب)‏ شیطان چگونه از حمام‌های رومی به عنوان دامی برای مسیحیان استفاده می‌کرد؟‏

۷ یقیناً مسابقات ارابه‌رانی در استادیوم‌های بزرگ مستطیل‌شکل بسیار پرهیجان بودند،‏ اما حضور مسیحیان در آن مکان‌ها به هیچ وجه پسندیده نبود،‏ چرا که در بسیاری موارد هیجان حاضران به خشونت می‌انجامید.‏ یکی از نویسندگان قرن سوّم نوشته است که برخی تماشاگران به زد و خورد می‌پرداختند.‏ کارکوپینو می‌نویسد که در دالان‌های استادیوم «فالگیران و روسپیان مکان خاص خود را داشتند.‏» برای مسیحیان واضح بود که حضور در مسابقات ارابه‌رانی برایشان شایسته نیست.‏ —‏ ۱قُرِنتیان ۶:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

۸ حال بپردازیم به حمام‌های معروف رومی.‏ استحمام و نظافت به خودی خود امری پسندیده است،‏ لیکن بسیاری از حمام‌های رومی تشکیلات بزرگی شامل سالن مشت‌ومال و ورزش،‏ قمارخانه،‏ و مکان‌هایی برای شُرب و خوراک بودند.‏ اگرچه ظاهراً ساعات مشخصی برای استحمام مردان و زنان تعیین شده بود،‏ لیکن استحمام مختلط نیز اغلب جایز شمرده می‌شد.‏ کلِمانس اسکندرانی می‌نویسد:‏ «درِ حمام‌ها به روی مردان و زنان باز بود؛‏ و برای شهوترانی همگی برهنه می‌گشتند.‏» شیطان به این وسیله می‌توانست از تشکیلاتی مشروع برای به دام انداختن مسیحیان استفاده کند.‏ مسیحیان عاقل از رفتن به این مکان‌ها پرهیز می‌کردند.‏

۹.‏ مسیحیان اوّلیه از چه دام‌هایی می‌بایست برحذر می‌بودند؟‏

۹ هنگام اوج قدرت امپراتوری روم،‏ قمار جزو تفریحات رایج مردمان به شمار می‌رفت.‏ مسیحیان اوّلیه برای آنکه خود را درگیر شرط‌بندی روی ارابه‌ها نکنند کافی بود به استادیوم‌ها نروند.‏ قمارهای کوچک همچنین به طور غیرقانونی در پستوی مسافرخانه‌ها و میکده‌ها صورت می‌گرفت.‏ در این قمارها هر فرد روی تعداد زوج یا فرد سنگ‌ها یا قاپ‌های در دست فرد مقابل شرط‌بندی می‌کرد.‏ قمار به زندگی مردم هیجان می‌افزود،‏ چرا که امید رسیدن به ثروت آسان را در ایشان زنده نگاه می‌داشت.‏ (‏ اَفَسُسیان ۵:‏۵‏)‏ به علاوه،‏ پیشخدمت‌های آن میکده‌ها اغلب روسپیان بودند و همین خطر فحشا را نیز به دیگر  خطرات آن می‌افزود.‏ اینها شماری از دام‌هایی بودند که شیطان در مقابل مسیحیانی که در شهرهای امپراتوری روم زندگی می‌کردند پهن کرده بود.‏ آیا اوضاع در روزگار ما متفاوت است؟‏

ترفندهای امروزهٔ شیطان

۱۰.‏ امروزه وضعیت چه شباهتی به وضعیت حاکم در امپراتوری روم باستان دارد؟‏

۱۰ ترفندهای شیطان در طول قرن‌ها تغییر چندانی نکرده است.‏ پولُس رسول برای آنکه شیطان بر مسیحیان شهر فاسد قُرِنتُس «برتری نیابد» به آنان بشدّت هشدار داده،‏ گفت:‏ «از مکاید [شیطان] بی‌خبر نیستیم.‏» (‏ ۲قُرِنتیان ۲:‏۱۱‏)‏ امروزه،‏ اوضاع بسیاری از کشورهای پیشرفته شباهت زیادی به اوضاع حاکم در دوران اقتدار امپراتوری روم دارد.‏ مردم بیش از همیشه به تفریحات می‌پردازند.‏ بلیط‌های بخت‌آزمایی دولتی حتی به تنگدستان امید ثروت بادآورده را می‌دهد.‏ تفریحات و سرگرمی‌های ارزان‌قیمت بسیاری برای مشغول ساختن ذهن انسان‌ها به وجود آمده است.‏ انبوه عظیم تماشاگران به استادیوم‌های ورزشی سرازیر می‌شوند،‏ روی بازی‌ها شرط‌بندی می‌کنند،‏ و به زد و خورد می‌پردازند.‏ حتی گاهی بازیکنان دست به خشونت می‌زنند.‏ تئاتر،‏ سینما،‏ و تلویزیون از موسیقی‌ها و برنامه‌های مبتذل پر شده است.‏ در بعضی کشورها سوناها و چشمه‌های آبِ گرم مختلط و یا پلاژهای برهنگان بسیار رواج دارد.‏ آری،‏ امروزه نیز همچون قرن اوّل شیطان خادمان خدا را از طریق تفریحات دنیوی اغوا می‌کند.‏

۱۱.‏ هنگام فراغت و رفع خستگی می‌باید از چه خطراتی برحذر باشیم؟‏

۱۱ همهٔ ما در دنیایی که فشارهای زندگی بسیار است نیاز به رفع خستگی و ساعات فراغت داریم.‏ اما امروزه نیز شیطان از برخی تفریحگاه‌ها و اماکن مخصوص گذراندن تعطیلات استفاده می‌کند تا مسیحیان را به دام فحشا و مصرف بیش از حد مشروبات الکلی بکشاند؛‏ همانگونه که از حمام‌های روم باستان بدین منظور استفاده می‌کرد.‏ پولُس به مسیحیان قُرِنتُس نوشت:‏ «فریفته مشوید!‏ معاشرات بد،‏ اخلاق حسنه را فاسد می‌سازد.‏ برای عدالت بیدار شده،‏ گناه مکنید زیرا بعضی معرفت خدا را ندارند.‏» —‏ ۱قُرِنتیان ۱۵:‏۳۳،‏ ۳۴‏.‏

۱۲.‏ شیطان برای به دام انداختن خادمان یَهُوَه به چه مکرهایی متوسل می‌شود؟‏

۱۲ شیطان توانست با مکر خود افکار حوّا را فاسد سازد.‏ (‏ ۲قُرِنتیان ۱۱:‏۳‏)‏ امروزه نیز یکی از مکرهای ابلیس القای این فکر است که اگر شاهدان یَهُوَه تا حدّی به اَعمال دنیوی بپردازند نشان می‌دهند که ایشان نیز مثل دیگران هستند و با این کار می‌توانند عده‌ای را به مسیحیت جلب کنند.‏ اما برخی بیش از حد پیش رفتند و درست عکس قضیه اتفاق افتاد.‏ (‏ حَجِّی ۲:‏۱۲-‏۱۴‏)‏ یکی دیگر از مکرهای شیطان این است که مسیحیان بالغ و نابالغ را برانگیزد تا با رفتار دوگانه و متظاهرانه ‹روح قدّوس خدا را محزون سازند.‏› (‏ اَفَسُسیان ۴:‏۳۰‏)‏ برخی با استفادهٔ نادرست از اینترنت در این دام شیطان گرفتار می‌شوند.‏

۱۳.‏ از جمله مکرهای شیطان کدام است،‏ و چه مَثَلی در اینجا به کار می‌آید؟‏

۱۳ از دیگر مکرهای شیطان جامهٔ بدل پوشاندن به سِحر و جادو است.‏ یقیناً هیچ یک از مسیحیان واقعی عمداً خود را درگیر شیطان‌پرستی یا ارتباط با ارواح نمی‌کند.‏ با این حال،‏ برخی ممکن است ناآگاهانه با تماشای بعضی از فیلم‌ها،‏ برنامه‌های تلویزیونی،‏ بازی‌های ویدیویی،‏ و حتی خواندن کتاب‌های کودکان و کتاب‌های فکاهی که موضوعات خشونت‌آمیز و اَعمال مرموز را ارائه می‌دهند،‏ جانب احتیاط را از دست بدهند.‏ بجاست از هر چیزی که بویی از جادوگری در آن است بپرهیزیم.‏ مَثَلی حکیمانه می‌گوید:‏ «خارها و دام‌ها در راه کجروان است،‏ اما هر که جان خود را نگاه دارد از آنها دور می‌شود.‏» (‏ امثال ۲۲:‏۵‏)‏ آری،‏ از آنجا که شیطان «خدای این جهان» است،‏ باید انتظار دام‌های او را در هر چیزی که در این دنیا محبوب و پرطرفدار می‌گردد داشت.‏ —‏ ۲قُرِنتیان ۴:‏۴؛‏ ۱یوحنّا ۲:‏۱۵،‏ ۱۶‏.‏

عیسی با شیطان مقاومت کرد

۱۴.‏ عیسی در مقابل اوّلین آزمایش شیطان چگونه مقاومت کرد؟‏

۱۴ عیسی بخوبی به ما نشان داد چگونه با شیطان مقاومت کنیم و او را فراری دهیم.‏ وی پس از تعمید و ۴۰ روز روزه به دست شیطان آزموده شد.‏ (‏ متّیٰ ۴:‏۱-‏۱۱‏)‏ نخستین آزمایش شیطان استفاده از گرسنگی طبیعی ناشی  از روزه‌داری عیسی بود.‏ شیطان از عیسی خواست که برای رفع گرسنگی اوّلین معجزهٔ خود را صورت دهد.‏ عیسی با استناد به تثنیه ۸:‏۳ نخواست قدرت خود را برای رفع نیاز شخصی به کار گیرد،‏ و خوراک روحانی را برتر از خوراک جسمانی توصیف کرد.‏

۱۵.‏ الف)‏ شیطان برای وسوسه کردن عیسی از کدام نیاز طبیعی او استفاده کرد؟‏ ب)‏ امروزه یکی از مهم‌ترین مکرهای شیطان بر ضدّ امّت خدا کدام است،‏ و ما چگونه می‌توانیم با او مقاومت کنیم؟‏

۱۵ اینکه ابلیس در آنجا عیسی را به انجام گناه جنسی وسوسه نکرد بسیار در خور تأمل است.‏ ظاهراً گرسنگی که نیازی شدید به غذا در انسان ایجاد می‌کند در آن موقعیت قوی‌ترین نیاز جسمی برای وسوسه کردن عیسی بود.‏ امروزه ابلیس برای به دام انداختن امّت خدا به چه ترفندهایی متوسل می‌شود؟‏ ترفندهای شیطان متنوع و بسیارند،‏ لیکن مهم‌ترین ابزار او برای در هم شکستن کمال اخلاقی امّت یَهُوَه وسوسهٔ جنسی است.‏ اما ما با سرمشق قرار دادن عیسی می‌توانیم در مقابل ابلیس و وسوسه‌های او مقاومت کنیم.‏ درست همانگونه که عیسی با یادآوری آیات مناسب تلاش‌های شیطان را نقش بر آب می‌کرد،‏ ما نیز وقتی وسوسه می‌شویم می‌توانیم آیاتی همچون پیدایش ۳۹:‏۹ و اوّل قُرِنتیان ۶:‏۱۸ را به خاطر آوریم.‏

۱۶.‏ الف)‏ شیطان برای بار دوّم چگونه سعی کرد عیسی را اغوا کند؟‏ ب)‏ شیطان ما را چگونه اغوا می‌کند تا یَهُوَه را بیازماییم؟‏

۱۶ سپس ابلیس عیسی را بر آن داشت تا از دیوار معبد خود را به پایین پرت کند و با این عمل توانایی خدا را در نجات پسرش از طریق فرشتگان بیازماید.‏ عیسی با ذکر تثنیه ۶:‏۱۶ از آزمودن پدر خود امتناع ورزید.‏ امروزه شاید شیطان ما را به پرت کردن از فراز کنگرهٔ معبد وسوسه نکند،‏ لیکن به شیوه‌های دیگر می‌تواند ما را به آزمودن یَهُوَه اغوا کند.‏ آیا گاهی وسوسه می‌شویم ببینیم در لباس پوشیدن و آرایش تا چه حد می‌توانیم مُدهای دنیوی را تقلید کنیم،‏ بدون آنکه توصیه‌ای به ما داده شود؟‏ آیا گاهی به انجام تفریحات سؤال‌برانگیز اغوا می‌شویم؟‏ این اَعمال آزمودن یَهُوَه است.‏ با چنین اَعمالی،‏ نه تنها شیطان از ما دور نمی‌شود بلکه مرتب دور و بر ما می‌گردد و تلاش می‌کند که ما را به طرفداری از خود اغوا کند.‏

۱۷.‏ الف)‏ شیطان برای بار سوّم چگونه عیسی را وسوسه کرد؟‏ ب)‏ چگونه می‌توانیم بر طبق یعقوب ۴:‏۷ عمل کنیم؟‏

۱۷ وقتی شیطان از عیسی خواست تا برای تصاحب تمام ممالک جهان در مقابلش سجده کند،‏ عیسی بار دیگر مخالفت خود را با نقل آیه‌ای ابراز نمود و به عبادتی که تنها منحصر به پدرش است وفادار ماند.‏ (‏ تثنیه ۵:‏۹؛‏ ۶:‏۱۳؛‏ ۱۰:‏۲۰‏)‏ امروزه،‏ شاید شیطان پادشاهی بر ممالک جهان را به ما پیشنهاد نکند،‏ لیکن ما را با زرق و برق مادیات اغوا می‌کند،‏ و حتی این آرزو را در سر ما می‌اندازد که در قلمرو خانهٔ خود پادشاهی کوچکی برای خود بسازیم.‏ آیا ما نیز مانند عیسی خود را منحصراً به یَهُوَه وقف می‌کنیم؟‏ بدین صورت نتیجه‌ای که عیسی به دست آورد ما نیز به دست خواهیم آورد.‏ در انجیل متّیٰ می‌خوانیم که «در ساعت ابلیس او را رها کرد.‏» (‏ متّیٰ ۴:‏۱۱‏)‏ برای آنکه شیطان ما را رها کند می‌باید با به خاطر سپردن آیات کتاب مقدّس و عمل کردن به آنها با قدرت تمام در مقابل او ایستادگی کنیم.‏ یعقوب شاگرد نوشت:‏ «با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد.‏» (‏ یعقوب ۴:‏۷‏)‏ فردی مسیحی در نامه‌ای به دفتر شعبهٔ شاهدان یَهُوَه در فرانسه نوشت:‏ «شیطان واقعاً مکار و حیله‌گر است.‏ علیٰ‌رغم میل قلبی‌ام برایم بسیار دشوار است که بر امیال و احساساتم غلبه کنم.‏ اما با شهامت،‏ شکیبایی،‏ و بالاتر از همه با کمک یَهُوَه موفق شده‌ام کمال اخلاقی خود را حفظ کنم و به حقیقت متمسّک بمانم.‏»‏

 برای مقاومت کردن در مقابل شیطان خود را مجهز کنیم

۱۸.‏ برای مقاومت کردن در برابر شیطان چه زرهٔ روحانی‌ای لازم داریم؟‏

۱۸ یَهُوَه زرهٔ روحانی کاملی در اختیار ما قرار داده است ‹تا بتوانیم با مکرهای ابلیس مقاومت کنیم.‏› (‏ اَفَسُسیان ۶:‏۱۱-‏۱۸‏)‏ عشق به راستی یعنی عشق به حقیقت،‏ کمر ما را برای انجام خدمت مسیحی می‌بندد.‏ داشتن ارادهٔ قوی به حفظ معیارهای عادلانهٔ یَهُوَه همچون جوشنی بر سینه،‏ از قلب ما حفاظت می‌کند.‏ ‹نعلینِ انجیل› ما را به موعظه برمی‌انگیزد،‏ و همین امر روحانیت ما را تقویت و محافظت می‌کند.‏ ایمان قوی همچون سپری بلند ما را در مقابل «تیرهای آتشین شریر» یعنی مکرها و وسوسه‌های شیطان حفظ می‌کند.‏ امید قطعی به تحقق وعده‌های یَهُوَه همچون کلاه‌خودی از قدرت تعقل ما محافظت می‌کند و به ما آرامش خاطر می‌دهد.‏ (‏ فیلِپّیان ۴:‏۷‏)‏ همچنین اگر در استفاده از کلام خدا تبحر یابیم می‌توانیم از آن همچون شمشیری برای آزاد ساختن انسان‌ها از بندهای روحانی شیطان استفاده کنیم.‏ و یا می‌توانیم مانند عیسی هنگام وسوسه آن را برای دفاع از خود به کار گیریم.‏

۱۹.‏ علاوه بر ‹مقاومت با شیطان› چه چیز دیگری ضرورت دارد؟‏

۱۹ با پوشیدن «اسلحهٔ تمام خدا» و دعای مستمر می‌توانیم مطمئن باشیم که هنگام حملهٔ شیطان،‏ یَهُوَه از ما مراقبت خواهد کرد.‏ (‏ یوحنّا ۱۷:‏۱۵؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۰:‏۱۳‏)‏ با این حال،‏ یعقوب به ما نشان داده است که ‹مقاومت کردن با شیطان› به تنهایی کافی نیست.‏ مهم‌تر از همه «اطاعت» از خداست،‏ زیرا اوست که از ما محافظت می‌کند.‏ (‏ یعقوب ۴:‏۷،‏ ۸‏)‏ چگونگی آن را در مقاله بعدی بررسی خواهیم کرد.‏

چگونه پاسخ می‌دهی؟‏

‏• مسیحیان اوّلیه می‌بایست از کدام مکرهای شیطان بر حذر می‌بودند؟‏

‏• امروزه شیطان از چه مکرهایی برای به دام انداختن خادمان یَهُوَه استفاده می‌کند؟‏

‏• عیسی چگونه در مقابل وسوسه‌های شیطان مقاومت کرد؟‏

‏• با کدام زرهٔ روحانی می‌توانیم در مقابل ابلیس مقاومت کنیم؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۸،‏ ۹]‏

عیسی سرسختانه با شیطان مقاومت کرد

‏[تصاویر در صفحهٔ ۱۰]‏

مسیحیان قرن اوّل از تفریحات خشن و غیراخلاقی رومیان دوری می‌کردند

‏[سطر اعتبار]‏

J. G. Heck/‏The Complete Encyclopedia of Illustration