مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

سالکان طریق حقیقت

سالکان طریق حقیقت

 سالکان طریق حقیقت

‏«مرا بیش از این شادی نیست که بشنوم که فرزندانم در راستی سلوک می‌نمایند.‏»—‏۳یوحنّا ۴‏.‏

۱.‏ موضوع اصلی حقیقت یا «راستیِ انجیل» چیست؟‏

یَهُوَه پرستش کسی را مقبول می‌دارد که او را «به روح و راستی بپرستد.‏» (‏ یوحنّا ۴:‏۲۴‏)‏ یعنی کسی که حقیقت را پیروی نماید و پذیرای کلیهٔ تعالیم مسیحی بر شالودهٔ کلام خدا باشد.‏ موضوع اصلی حقیقت یا همان «راستیِ انجیل،‏» عیسی مسیح و حقانیت سلطنت یَهُوَه به وسیلهٔ ملکوت است.‏ (‏ غَلاطیان ۲:‏۱۴‏)‏ البته،‏ خدا مانع «گمراهی» کسی که دروغ را به حقیقت ترجیح می‌دهد نمی‌شود،‏ لیکن کسی را که به بشارت ایمان آورد و در طریق حقیقت سالک گردد رستگار می‌سازد.‏ —‏ ۲تَسّالونیکیان ۲:‏۹-‏۱۲؛‏ اَفَسُسیان ۱:‏۱۳،‏ ۱۴‏.‏

۲.‏ چه چیزی یوحنّا را بسیار شاد می‌کرد،‏ و رابطهٔ او و غایوس را به چه رابطه‌ای می‌توان تشبیه کرد؟‏

۲ مبشّران ملکوت در طریق حقیقت و ‹راستی با هم شراکت› و همکاری می‌کنند.‏ ایشان همچون یوحنّا و دوست او غایوس مصمم‌اند در طریق حقیقت استوار و سالک باشند.‏ یوحنّا در خصوص غایوس نوشت:‏ «مرا بیش از این شادی نیست که بشنوم که فرزندانم در راستی سلوک می‌نمایند.‏» (‏ ۳یوحنّا ۳-‏۸‏)‏ با اینکه خود یوحنّا حقیقت را به غایوس نیاموخت،‏ لیکن به دلیل سالمندی،‏ بلوغ مسیحی،‏ و محبت پدرانهٔ یوحنّا بخوبی می‌توان غایوس را فرزند روحانی او در نظر گرفت.‏

حقیقت در خصوص پرستش مسیحی

۳.‏ مسیحیان اولیه از گرد هم آمدن چه هدفی داشتند،‏ و از آن چه فایده‌ای می‌بردند؟‏

۳ مسیحیان اولیه اغلب در خانه‌های یکدیگر گرد هم می‌آمدند تا حقیقت را بیاموزند.‏ (‏ رومیان ۱۶:‏۳-‏۵‏)‏ با این کار تشویق می‌شدند و یکدیگر را به محبت و اَعمال نیکو ترغیب می‌کردند.‏ (‏ عبرانیان ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏ بعدها،‏ تِرتولیانوس (‏ تقریباً بین سال‌های ۱۵۵ تا پس از ۲۲۰ د.‏م.‏)‏ در مورد مدعیان دین مسیحی نوشت:‏ «ما گرد هم جمع می‌شویم تا کتب الٰهی را بخوانیم .‏ .‏ .‏ با این کلام مقدّس ایمانمان را آبیاری،‏ امیدمان را تازه،‏ و اعتمادمان را راسخ می‌نماییم.‏» —‏ «دفاعیهٔ تِرتولیانوس» (‏ انگل‍.‏)‏ فصل ۳۹.‏

۴.‏ در گردهمایی‌های مسیحی خواندن سرود از چه اهمیتی برخوردار است؟‏

۴ مسیحیان اولیه احتمالاً در جلسات خود سرود نیز می‌خواندند.‏ (‏ اَفَسُسیان ۵:‏۱۹؛‏ کُولُسیان ۳:‏۱۶‏)‏ پرفسور هنری چَدویک می‌نویسد که سِلسوس منتقد قرن دوم سرودهای گوش‌نوازی را که مدعیان دین مسیحی می‌خواندند «آنقدر زیبا یافت که از نفوذ شدید آن بر روحش رنجیده‌خاطر گردید.‏» وی اضافه می‌کند:‏ «کلِمانس اسکندرانی از جمله نخستین نویسندگان مسیحی است که در خصوص نوع موسیقی در خور مسیحیان توضیحاتی داده است.‏ وی تأکید کرده است که نباید از موسیقی‌ای استفاده شود که برای رقص‌های شهوانی به کار می‌رود.‏» (‏«کلیسای عهد باستان» (‏ انگل‍.‏)‏ صفحهٔ ۲۷۴-‏۲۷۵)‏ همانگونه که ظاهراً مسیحیان اولیه در گردهمایی‌های خود سرود می‌خواندند،‏ شاهدان یَهُوَه نیز امروزه در اغلب جلسات خود سرودهای زیبایی مبتنی بر کتاب مقدّس در مدح خدا و ملکوت او می‌خوانند.‏

۵.‏ الف)‏ جماعات مسیحی از لحاظ روحانی به چه شکل اداره می‌شد؟‏ ب)‏ مسیحیان حقیقی سخنان عیسی را در متّیٰ ۲۳:‏۸،‏ ۹ چگونه به مورد اجرا می‌گذارند؟‏

۵ در جماعات مسیحی اولیه سرپرستان مسئولیت آموزش حقیقت را بر عهده داشتند و خادمان کمکی به طرق مختلف هم‌ایمانان خود را یاری می‌رساندند.‏ (‏ فیلِپّیان ۱:‏۱‏)‏ یک هیئت اداره‌کننده نیز بر اساس کلام خدا و به کمک روح‌القدس راهنمایی مسیحیان را بر عهده داشت.‏ (‏ اَعمال ۱۵:‏۶،‏ ۲۳-‏۳۱‏)‏ عنوان‌های مذهبی در میان ایشان مرسوم نبود چرا که عیسی بدیشان فرموده بود:‏ «استاد شما یکی است یعنی مسیح و جمیع شما برادرانید.‏ و هیچ‌کس را بر زمین،‏ پدر خود مخوانید زیرا پدر شما یکی است که در آسمان است.‏» (‏ متّیٰ ۲۳:‏۸،‏ ۹‏)‏ در این موارد و همچنین در بسیاری موارد دیگر می‌توان شباهت‌های زیادی میان مسیحیان اولیه و شاهدان یَهُوَه مشاهده کرد.‏

آزار و شکنجه به دلیل موعظهٔ حقیقت

۶،‏ ۷.‏ با وجود پیام صلح‌آمیزی که مسیحیان موعظه می‌کردند چگونه با ایشان رفتار می‌شد؟‏

۶ مسیحیان اولیه با اینکه پیام صلح‌آمیز ملکوت را موعظه  می‌کردند،‏ مانند عیسی مورد آزار و شکنجه قرار می‌گرفتند.‏ (‏ یوحنّا ۱۵:‏۲۰؛‏ ۱۷:‏۱۴‏)‏ تاریخدانی به نام جان فان موشایم در مورد مسیحیان اولیه می‌گوید:‏ «مردمانی بسیار بی‌آزارند که هرگز در ذهن خود آرزو یا فکری شریرانه خلاف مصالح دولت نمی‌پرورانند.‏» دکتر موشایم متذکر می‌شود:‏ «آنچه رومیان را نسبت به مسیحیان تحریک می‌کرد،‏ سادگی پرستش ایشان بود که هیچ شباهتی به آداب و رسوم ملل دیگر نداشت.‏» وی اضافه می‌کند:‏ «نه از قربانی خبری بود،‏ نه معبد،‏ نه تمثال،‏ نه مکانی برای دریافت وحی خدایان،‏ و نه ترتیبات کاهنی؛‏ و همین کافی بود که مشتی نادان فکر کنند مذهب بدون این مراسم امکان‌پذیر نیست.‏ لذا آنان را به دیده مشرک نگاه می‌کردند و بنا به قوانین روم مشرکان طاعون جامعه محسوب می‌شدند.‏»‏

۷ روحانیان،‏ صنعت‌گران،‏ و اصولاً کسانی که از راه بت‌پرستی امرار معاش می‌کردند مردم را بر ضد مسیحیان که تن به این رسوم نمی‌دادند تحریک می‌کردند.‏ (‏ اَعمال ۱۹:‏۲۳-‏۴۰؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۰:‏۱۴‏)‏ تِرتولیانوس می‌نویسد:‏ «آنان مسیحیان را عامل تمام مصیبت‌های مملکت و بدبختی‌های مردم می‌دانستند.‏ اگر رود تیبر طغیان می‌کرد و از دیوارهای شهر سرازیر می‌شد،‏ اگر آب رود نیل به مزارع نمی‌رسید،‏ اگر آسمان یا زمین از جنبش می‌افتاد،‏ اگر قحطی می‌شد،‏ اگر مصیبتی نازل می‌شد همه یکصدا می‌گفتند:‏ ‹مسیحیان را طعمهٔ شیران کنید!‏› » مسیحیان با وجود چنین پیامد وحشتناکی تن به بت‌پرستی نمی‌دادند.‏ —‏ ۱یوحنّا ۵:‏۲۱‏.‏

حقیقت در خصوص مراسم مذهبی

۸.‏ چرا سالکان حقیقت کریسمس را جشن نمی‌گیرند؟‏

۸ کسانی که در طریق حقیقت سلوک می‌نمایند از مراسمی که بر شالودهٔ کلام خدا نیست پرهیز می‌کنند،‏ چرا که ‹نور را با ظلمت هیچ شراکت نیست.‏› (‏ ۲قُرِنتیان ۶:‏۱۴-‏۱۸‏)‏ برای نمونه،‏ ایشان کریسمس را که در ۲۵ دسامبر برگزار می‌شود جشن نمی‌گیرند.‏ در «دایرة‌المعارف کتاب جهان» (‏ انگل‍.‏)‏ آمده است:‏ «کسی از تاریخ دقیق تولد مسیح باخبر نیست.‏» در «دایرة‌المعارف آمریکانا» (‏ انگل‍.‏ چاپ ۱۹۵۶)‏ می‌خوانیم:‏ «ساتورنالیا که جشنی رومی بود و در اواسط دسامبر برگزار می‌شد الگوی بسیاری از رسوم پر زرق و برق کریسمس گردید.‏» دانشنامهٔ «مَک‌کْلینتاک و اسْترانگ» (‏ انگل‍.‏)‏ چنین متذکر می‌شود:‏ «برگزاری کریسمس نه فرمان خداست و نه بر شالودهٔ عهد جدید است.‏» همچنین در کتاب «زندگی روزمره در دوران عیسی» (‏ انگل‍.‏)‏ آمده است:‏ «در طول زمستان گوسفندان در سرپناه به سر می‌بردند،‏ و همین موضوع به تنهایی ثابت می‌کند که تاریخ مرسوم برای کریسمس [تولد عیسی] به احتمال زیاد نمی‌تواند در زمستان باشد،‏ چرا که بر طبق انجیل شبانان در صحرا بودند.‏» —‏ لوقا ۲:‏۸-‏۱۱‏.‏

۹.‏ چرا خادمان یَهُوَه در همهٔ اعصار از برگزاری ایستِر یا عید پاک پرهیز می‌کردند؟‏

۹ عید پاک یا ایستِر که ظاهراً به مناسبت رستاخیز مسیح برگزار می‌شود،‏ به اظهار منابع معتبر ریشه در پرستش کاذب دارد.‏ فرهنگ «وِسْت‌مینْستِر» (‏ انگل‍.‏)‏ می‌گوید که ایستِر «در ابتدا جشن بهار بود و به یاد تیوتونیک الٰههٔ نور و بهار برگزار می‌شد و در میان  آنگلوساکسن‌ها به ایستِر معروف بود.‏» «دایرة‌المعارف بریتانیکا» (‏ انگل‍.‏ چاپ یازدهم)‏ متذکر می‌شود:‏ «در عهد جدید هیچ اشاره‌ای به برگزاری عید پاک نشده است.‏» ایستِر جزو اعیاد مسیحیان اولیه نبود و امروزه نیز شاهدان یَهُوَه آن را جشن نمی‌گیرند.‏

۱۰.‏ عیسی چه چیزی را پایه‌گزاری کرد،‏ و امروزه چه کسانی آن را برگزار می‌کنند؟‏

۱۰ عیسی هرگز از پیروان خود نخواست که تولد و یا رستاخیزش را جشن بگیرند.‏ او فقط یادبود مرگ قربانی‌گونهٔ خود را پایه‌گزاری کرد.‏ (‏ رومیان ۵:‏۸‏)‏ در واقع،‏ این تنها مناسبتی است که به شاگردانش امر فرمود که یادبود آن را به جا آورند.‏ (‏ لوقا ۲۲:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ نام دیگر این رویداد سالانه شام سَرور است که امروزه نیز شاهدان یَهُوَه آن را برگزار می‌کنند.‏ —‏ ۱قُرِنتیان ۱۱:‏۲۰-‏۲۶‏.‏

حقیقت در تمام عالَم موعظه می‌شود

۱۱،‏ ۱۲.‏ سالکان طریق حقیقت چگونه از فعالیت موعظه حمایت کرده‌اند؟‏

۱۱ کسانی که با حقیقت آشنا می‌شوند سعادت بزرگی می‌دانند که از وقت،‏ انرژی،‏ و دارایی خود به منظور پیشبرد فعالیت موعظه استفاده کنند.‏ (‏ مَرقُس ۱۳:‏۱۰‏)‏ مخارج فعالیت موعظهٔ مسیحیان اولیه از طریق اعانات تأمین می‌شد.‏ (‏ ۲قُرِنتیان ۸:‏۱۲؛‏ ۹:‏۷‏)‏ تِرتولیانوس می‌نویسد:‏ «ممکن است در گوشه‌ای جعبهٔ اعانات مشاهده گردد،‏ لیکن اعانات جنبهٔ ورودیه ندارد چرا که دین را معامله نمی‌پندارند.‏ هر نفر ماهانه مبلغی ناچیز اعانه می‌کند.‏ البته در صورت تمایل و توانایی مالی می‌تواند در هر موقعی مبلغی بپردازد.‏ دادن اعانات به کسی تحمیل نمی‌شود بلکه کاملاً داوطلبانه است.‏» —‏ «دفاعیهٔ تِرتولیانوس» (‏ انگل‍.‏)‏ فصل ۳۹.‏

۱۲ امروزه نیز مخارج فعالیت جهانی شاهدان یَهُوَه به منظور موعظهٔ ملکوت از طریق اعانات تأمین می‌شود.‏ علاوه بر شاهدان،‏ افراد علاقه‌مند به پیام ملکوت نیز با قدردانی و خرسندی مبالغی برای تأمین مخارج موعظهٔ ملکوت اهدا می‌کنند.‏ در این مورد نیز تشابه زیادی میان مسیحیان اولیه و شاهدان یَهُوَه وجود دارد.‏

حقیقت و رفتار

۱۳.‏ شاهدان یَهُوَه در رفتار خود به کدام توصیهٔ پِطْرُس عمل می‌کنند؟‏

۱۳ مسیحیان اولیه مدت‌ها مطابق توصیهٔ پِطْرُس در طریق حقیقت سلوک می‌نمودند.‏ پِطْرُس بدیشان گفته بود:‏ «سیرت خود را در میان امت‌ها نیکو دارید تا در همان امری که شما را مثل بدکاران بد می‌گویند،‏ از کارهای نیکوی شما که ببینند،‏ در روز تفقد،‏ خدا را تمجید نمایند.‏» (‏ ۱پِطْرُس ۲:‏۱۲‏)‏ شاهدان یَهُوَه نیز همواره این توصیه را مد نظر دارند.‏

۱۴.‏ نظر مسیحیان در خصوص تفریحات غیراخلاقی چیست؟‏

۱۴ حتی به دنبال وارد شدن ارتداد به مسیحیت،‏ مدعیان دین مسیحی همواره از اَعمال غیراخلاقی پرهیز می‌کردند.‏ ویلیام کیلین استاد تاریخ کلیسایی می‌نویسد:‏ «طی قرن دوم و سوم در تمام شهرهای بزرگ تماشاخانه‌ها جاذبهٔ بسیار داشتند،‏ و با وجود بی‌بندوباری و فساد بسیاری از بازیگران،‏ مردم آن عصر برای ارضای امیال فاسد خود به تماشای نمایشات ایشان می‌رفتند.‏ .‏ .‏ .‏ لیکن مسیحیان واقعی جملگی از هنر تئاتر آن زمان منزجر بودند.‏ .‏ .‏ .‏ آنان از سخنان رکیک این نمایشات مشمئز می‌شدند و اشارات مستمر به خدایان و الٰهه‌های مشرکان را توهین به اعتقادات مذهبی خود قلمداد می‌کردند.‏» (‏«کلیسای باستان» (‏ انگل‍.‏)‏ صفحه‌های ۳۱۸-‏۳۱۹)‏ امروزه نیز پیروان واقعی عیسی از تفریحات مبتذل و غیراخلاقی پرهیز می‌کنند.‏ —‏ اَفَسُسیان ۵:‏۳-‏۵‏.‏

 حقیقت و موضوع قدرت‌های برتر

۱۵،‏ ۱۶.‏ «قدرت‌های برتر» چه کسانی هستند،‏ و سالکان طریق حقیقت چه نظری نسبت به ایشان دارند؟‏

۱۵ مسیحیان اولیه با وجود رفتار نمونه‌شان اغلب مورد بی‌عدالتی‌های امپراتوران روم قرار می‌گرفتند.‏ تاریخدانی به نام جورج هاردی اظهار می‌دارد که امپراتوران روم مسیحیان را «مشتی متعصب حقیر» بر می‌شمردند.‏ نامه‌هایی که میان پِلینی کِهین فرماندار بَطِینیا و ترایانوس امپراتور رد و بدل می‌شد مؤید بی‌اطلاعی طبقهٔ حاکم نسبت به مسیحیت بود.‏ مسیحیان چه نظری نسبت به دولت داشتند؟‏

۱۶ شاهدان یَهُوَه همچون پیروان اولیهٔ عیسی به طور نسبی مطیع «قدرت‌های برتر» می‌باشند.‏ (‏ رومیان ۱۳:‏۱-‏۷‏)‏ البته هنگامی که احکام بشری با ارادهٔ الٰهی مغایرت پیدا کند ‹خدا را بیشتر از انسان اطاعت می‌نمایند.‏› (‏ اَعمال ۵:‏۲۹‏)‏ در کتاب «پس از مسیح —‏ پیروزی مسیحیت» (‏ انگل‍.‏)‏ آمده است:‏ «مسیحیان در پرستش امپراتور شرکت نمی‌جستند لیکن آشوبگر هم نبودند.‏ همچنین دین آنان در نظر مشرکان عجیب و گاهی حتی توهین‌آمیز می‌نمود،‏ لیکن تهدیدی برای امپراتوری به حساب نمی‌آمد.‏»‏

۱۷.‏ الف)‏ مسیحیان اولیه حامی چه حکومتی بودند؟‏ ب)‏ پیروان واقعی مسیح چگونه مطابق سخنان اِشَعْیا ۲:‏۴ رفتار می‌کنند؟‏

۱۷ درست همانطور که پَطرِیارْخ‌هایی همچون ابراهیم،‏ اِسحاق،‏ و یعقوب با اَعمال خود نشان دادند که به ‹شهری که سازندهٔ آن خداست› ایمان دارند،‏ مسیحیان اولیه نیز حامیان ملکوت خدا بودند.‏ (‏ عبرانیان ۱۱:‏۸-‏۱۰‏)‏ شاگردان عیسی همچون سَرور خود ‹از جهان نبودند.‏› (‏ یوحنّا ۱۷:‏۱۴-‏۱۶‏)‏ ایشان ‹شمشیرهای خود را برای گاوآهن شکسته بودند،‏› و در جنگ‌ها و کشمکش‌ها میان انسان‌ها شرکت نمی‌کردند.‏ (‏ اِشَعْیا ۲:‏۴‏)‏ یکی از خطیبان تاریخ کلیسا به نام جِفری نوتال در مورد همتای آن مسیحیان چنین اظهار نظر می‌کند:‏ «شاید اذعان این موضوع کمی برای ما دشوار باشد لیکن دیدگاه مسیحیان اولیه نسبت به جنگ شباهت زیادی به گروهی دارد که امروزه خود را شاهدان یَهُوَه نام گذاشته‌اند.‏»‏

۱۸.‏ چرا دولت‌ها نباید از شاهدان یَهُوَه ترس داشته باشند؟‏

۱۸ مسیحیان اولیه که با حفظ موضع بی‌طرفانهٔ خویش مطیع «قدرت‌های برتر» بودند برای هیچ یک از نهادهای سیاسی خطری به شمار نمی‌رفتند.‏ این موضوع در مورد شاهدان یَهُوَه نیز کاملاً مصداق دارد.‏ مقاله‌نویسی در یکی از روزنامه‌های آمریکای شمالی چنین می‌نویسد:‏ «فرد باید واقعاً متعصب و بدگمان باشد که شاهدان یَهُوَه را خطری برای رژیم‌های سیاسی محسوب کند.‏ ایشان به معنی واقعی کلمه،‏ گروه مذهبی‌ای غیراخلالگر و صلح‌جو می‌باشند.‏» دولتمردان و اولیای امور که با شاهدان یَهُوَه آشنایی دارند می‌دانند که ایشان خطری محسوب نمی‌شوند.‏

۱۹.‏ مسیحیان اولیه چه نظری نسبت به پرداخت مالیات داشتند،‏ در مورد شاهدان یَهُوَه چه می‌توان گفت؟‏

 ۱۹ نمونهٔ خوب اطاعت شاهدان یَهُوَه از «قدرت‌های برتر» در زمینه پرداخت مالیات است.‏ یوستینوس شهید در نامه‌ای به آنتونیوس پیوس امپراتور (‏ ۱۳۸-‏۱۶۱ د.‏م.‏)‏ اشاره می‌کند که «مسیحیان آسان‌تر از مردمان دیگر مالیات‌های خود را پرداخت می‌کنند.‏» (‏ اولین دفاعیهٔ یوستین فصل ۱۷)‏ (‏ انگل‍.‏)‏ همچنین تِرتولیانوس به والی رومی متذکر شد که مأموران اخذ مالیات به دلیل وظیفه‌شناسی مسیحیان در پرداخت مالیات‌هایشان «دِین بزرگی به آنان دارند.‏» (‏ دفاعیهٔ تِرتولیانوس فصل ۴۲)‏ (‏ انگل‍.‏)‏ پکس‌رومانا که آرامش رومی معنا می‌دهد و متضمن نظم و قانون،‏ جاده‌های مناسب،‏ و دریانوردی نسبتاً امن می‌گردید برای مسیحیان بسیار مفید بود.‏ مسیحیان برای ادای دِین خود به جامعه این سخنان عیسی را آویزهٔ گوش داشتند:‏ «آنچه از قیصر است،‏ به قیصر ردّ کنید و آنچه از خداست،‏ به خدا.‏» (‏ مَرقُس ۱۲:‏۱۷‏)‏ امروزه نیز شاهدان یَهُوَه مطابق توصیهٔ عیسی عمل می‌کنند.‏ شماری از اولیای امور شاهدان را به دلیل صداقت و پرداخت مالیات‌هایشان مورد تحسین قرار داده‌اند.‏ —‏ عبرانیان ۱۳:‏۱۸‏.‏

حقیقت عامل اتحاد

۲۰،‏ ۲۱.‏ در مورد رابطهٔ برادرانه و صلح‌دوستانهٔ مسیحیان اولیه چه گفته شده است؟‏ در مورد شاهدان یَهُوَه چه می‌توان گفت؟‏

۲۰ سلوک نمودن در طریق حقیقت،‏ صلح و برادری میان مسیحیان اولیه به وجود آورد؛‏ صلح و برادری‌ای که میان شاهدان یَهُوَه نیز وجود دارد.‏ (‏ اَعمال ۱۰:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ در روزنامهٔ «مسکو تایمز» (‏ انگل‍.‏)‏ نامه‌ای بدین شرح به چاپ رسید:‏ «شاهدان یَهُوَه را به عنوان افرادی خوش‌خو،‏ مهربان،‏ و آرام می‌شناسیم که خیلی راحت می‌توان با ایشان کنار آمد.‏ هرگز به دیگران چیزی را تحمیل نمی‌کنند و همواره در پی صلح و آشتی با همنوعان خود می‌باشند.‏ .‏ .‏ .‏ در میان آنان کسی یافت نمی‌شود که رشوه بگیرد،‏ یا به الکل یا مواد مخدر معتاد باشد،‏ دلیل آن هم روشن است:‏ ایشان تلاش می‌کنند در اَعمال و گفتار خود کاملاً مطیع راهنمایی‌های کتاب مقدّس باشند.‏ اگر تمام مردم جهان لااقل سعی می‌کردند آنطور که شاهدان یَهُوَه از کتاب مقدّس پیروی می‌کنند رفتار کنند،‏ این دنیای شریر چهرهٔ بسیار متفاوتی پیدا می‌کرد.‏»‏

۲۱ ‏«دایرة‌المعارف مسیحیت نخستین» (‏ انگل‍.‏)‏ متذکر می‌شود:‏ «کلیسای اولیه خود را انسانیتی نوین معرفی نمود،‏ هیئتی متشکل از یهودیان و غیریهودیان سابقاً متخاصم که در صلح و صفا با یکدیگر به سر می‌بردند.‏» شاهدان یَهُوَه مردمانی صلح‌دوست می‌باشند و در تمام جهان رابطه‌ای برادرانه میان ایشان برقرار است.‏ (‏ اَفَسُسیان ۲:‏۱۱-‏۱۸؛‏ ۱پِطْرُس ۵:‏۹؛‏ ۲پِطْرُس ۳:‏۱۳‏)‏ رئیس امنیت محل نمایشگاه‌های پرتوریا در آفریقای جنوبی از دیدن صلح و صفا میان شاهدانی از نژادهای مختلف که به عنوان شرکت‌کنندگان کنگرهٔ در آنجا حضور به هم رسانده بودند گفت:‏ «همهٔ آنان در رفتار و صحبت‌هایشان با یکدیگر مؤدب‌اند.‏ رفتار آنان در این چند روز واقعاً گواه معیارهای والای اعضای این انجمن است.‏ همه مثل اعضای یک خانواده با هم رفتار می‌کنند.‏»‏

پاداش تعلیم حقیقت

۲۲.‏ آشکار ساختن حقیقت به دست مسیحیان چه نتیجه‌ای حاصل کرده است؟‏

۲۲ پولُس و مسیحیان دیگر با رفتار و موعظه‌هایشان حقیقت و «راستی» را برای دیگران آشکار می‌ساختند.‏ (‏ ۲قُرِنتیان ۴:‏۲‏)‏ آیا شاهدان یَهُوَه مانند مسیحیان اولیه حقیقت را به ملت‌های جهان تعلیم نمی‌دهند؟‏ در سطح جهان شمار روزافزونی از انسان‌ها پرستش حقیقی را با آغوش باز پذیرفته،‏ به «کوه خداوند» می‌روند.‏ (‏ اِشَعْیا ۲:‏۲،‏ ۳‏)‏ هر ساله هزاران نفر به نشان وقف خود تعمید می‌گیرند و بر شمار جماعات می‌افزایند.‏

۲۳.‏ در مورد کسانی که حقیقت را به جهانیان آموزش می‌دهند چه نظری داری؟‏

۲۳ شاهدان یَهُوَه با پیشینه‌های فرهنگی متفاوت در پرستش حقیقی با هم متحد می‌باشند.‏ محبت ایشان تأییدی بر این است که شاگرد عیسی هستند.‏ (‏ یوحنّا ۱۳:‏۳۵‏)‏ براستی که می‌توان ‹خدا را در میان آنان› مشاهده کرد!‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۱۴:‏۲۵‏)‏ آیا حامی و پشتیبان کسانی هستیم که حقیقت را به جهانیان آموزش می‌دهند؟‏ پس قدر ارزش والای حقیقت را بدانیم و خرسند باشیم که می‌توانیم تا ابد در طریق حقیقت سلوک نماییم.‏

چه پاسخ می‌دهی؟‏

‏• در طریق پرستش چه شباهتی میان مسیحیان اولیه و شاهدان یَهُوَه وجود دارد؟‏

‏• تنها رسم مذهبی‌ای که سالکان طریق حقیقت به جا می‌آورند کدام است؟‏

‏• ‏«قدرت‌های برتر» چه کسانی هستند،‏ و مسیحیان چه دیدگاهی نسبت به ایشان دارند؟‏

‏• چرا می‌توان گفت که حقیقت عامل اتحاد است؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۸]‏

جلسات مسیحی همواره موهبتی بزرگ برای سالکان طریق حقیقت بوده است

‏[تصاویر در صفحهٔ ۱۹]‏

عیسی به پیروان خود فرمود که یادبود مرگ قربانی‌گونهٔ او را برگزار کنند

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۰]‏

شاهدان یَهُوَه همچون مسیحیان اولیه به «قدرت‌های برتر» احترام می‌گذارند