مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

یادآوریهای یَهُوَه را بی‌نهایت دوست بدار

یادآوریهای یَهُوَه را بی‌نهایت دوست بدار

 یادآوریهای یَهُوَه را بی‌نهایت دوست بدار

‏«جان من شهادات تو را نگاه داشته است و آنها را بی‌نهایت دوست می‌دارم.‏»—‏مزمور ۱۱۹:‏۱۶۷‏.‏

۱.‏ در کدام بخش از کتاب مقدس مرتباً به یادآوریها و شهادات یَهُوَه اشاره شده است؟‏

یَهُوَه خوشی و سعادت ما را می‌خواهد،‏ سعادتی که معلول اطاعت از اوامر و سلوک نمودن در شریعت اوست.‏ او به همین منظور اوامر خود را مرتباً به صورت شهاداتی به ما یادآوری می‌کند.‏ در کتاب مقدس بویژه در مزمور ۱۱۹ که احتمالاً به دست حِزْقیا،‏ ولیعهد جوان یهودا،‏ نوشته شده است اینگونه یادآوریها بسیار به چشم می‌خورد.‏ این سروده‌های زیبا با این کلام آغاز می‌شوند:‏ «خوشا به حال کاملان طریق که به شریعت خداوند سالکند.‏ خوشا به حال آنانی که شهادات او را حفظ می‌کنند و به تمامیِ دل او را می‌طلبند.‏»—‏مزمور ۱۱۹:‏۱،‏ ۲‏.‏

۲.‏ چگونه می‌توان با کمک یادآوریهای الهی به سعادت دست یافت؟‏

۲ برای آنکه ‹ در شریعت خداوند سلوک› نموده،‏ آن را طریق زندگی خود سازیم می‌باید معرفت دقیق کسب کنیم.‏ اما به دلیل ناکاملی نیل به این هدف تنها از طریق یادآوریهای مکرر یَهُوَه میسر است.‏ واژه عبریی که در کتاب مقدس فارسی «شهادات» ترجمه شده به معنی عباراتی است که بر اصول الهی گواهی و شهادت می‌دهد.‏ یَهُوَه از طریق این شهادات قوانین،‏ احکام،‏ اوامر،‏ و فرایض خود را به ما یادآوری می‌کند.‏ (‏ متّیٰ ۱۰:‏۱۸-‏۲۰‏)‏ آری،‏ سعادت ما تنها در گرو نگاه داشتن این شهادات و یادآوریهاست.‏ این کار روحانیت ما را از افتادن در گرداب مصیبت محفوظ می‌دارد و مانع بسیاری از ناراحتیها می‌شود.‏

پیروی از یادآوریهای یَهُوَه

۳.‏ بر اساس مزمور ۱۱۹:‏۶۰،‏ ۶۱ از چه چیزی اطمینان خاطر داریم؟‏

۳ شهادات و یادآوریهای یَهُوَه در چشم مزمورنویس بسیار پرارج بودند.‏ وی نوشت:‏ «شتابیدم و درنگ نکردم تا اوامر تو را نگاه دارم.‏ ریسمانهای شریران مرا احاطه کرد،‏ لیکن شریعت تو را فراموش نکردم.‏» (‏ مزمور ۱۱۹:‏۶۰،‏ ۶۱‏)‏ ما مسیحیان نیز اطمینان خاطر داریم که پدر آسمانی قادر است ریسمانهای دشمنان را از دست و پای ما پاره کند،‏ و همین به ما قوت قلب می‌دهد تا در مقابل آزارها و اذیتها زانوی تسلیم خم نکنیم.‏ یَهُوَه بموقع موانع را از سر راه ما بر می‌دارد تا بتوانیم با فراغ خاطر در کار موعظه ملکوت به پیش برویم.‏—‏مَرقُس ۱۳:‏۱۰‏.‏

۴.‏ نسبت به یادآوریهای یَهُوَه چه نظری باید داشته باشیم؟‏

۴ گاه یَهُوَه از طریق یادآوریهای خود ما را اصلاح می‌کند.‏ امید است که همواره قدر اینگونه یادآوریها را بدانیم.‏ مزمورنویس به پاس شهادات یَهُوَه در دعایی چنین سرود:‏ «شهادات تو نیز ابتهاج من .‏ .‏ .‏ بوده‌اند.‏ .‏ .‏ .‏ بنابراین شهادات تو را دوست می‌دارم.‏» (‏ مزمور ۱۱۹:‏۲۴،‏ ۱۱۹‏)‏ ما بیش از مزمورنویس به این شهادات و یادآوریها دسترسی داریم.‏ به عنوان مثال،‏ در نوشته‌های مقدس یونانی چند صد نقل‌قول از متون مقدس عبری وجود دارد که نه تنها تعالیم یَهُوَه به امت تحت عهد شریعت را به یاد ما می‌آورد،‏ بلکه ما را از مقاصد یَهُوَه در خصوص جماعت مسیحی نیز آگاه می‌سازد.‏ چقدر باید سپاسگزار باشیم که یَهُوَه هر گاه مصلحت بیند قوانین خود را به ما یادآوری می‌کند!‏ پیروی از یادآوریهای یَهُوَه و به اصطلاح ‹چسپیدن به شهادات› او باعث می‌شود از چیزهایی که ما را به وسوسهٔ گناه می‌کشد و موجبات ناخوشنودی آفریدگار و از دست دادن شادی‌مان را فراهم می‌آورد پرهیز کنیم.‏—‏مزمور ۱۱۹:‏۳۱‏.‏

۵.‏ چگونه می‌توانیم یادآوریهای یَهُوَه را بی‌نهایت دوست بداریم؟‏

۵ اما تا چه حد باید یادآوریهای یَهُوَه را دوست بداریم؟‏ مزمورنویس گفت:‏ «جان من شهادات تو را نگاه داشته است و آنها را بی‌نهایت دوست می‌دارم.‏» (‏ مزمور ۱۱۹:‏۱۶۷‏)‏ ما هم می‌توانیم مانند مزمورنویس شهادات و یادآوریهای یَهُوَه را «بی‌نهایت» دوست بداریم،‏ چنانچه به آنها به چشم کلام دلگرم‌کنندهٔ پدری بامحبت که  به ما مهر می‌ورزد نگاه کنیم.‏ (‏ ۱پِطْرُس ۵:‏۶،‏ ۷‏)‏ ما محتاج یادآوریهای او هستیم،‏ و هر چه بیشتر به فواید آن پی می‌بریم علاقه‌مان به آنها بیشتر می‌شود.‏

لزوم یادآوریهای یَهُوَه

۶.‏ یکی از دلایل مهم نیاز ما به یادآوریهای یَهُوَه چیست،‏ و چگونه می‌توانیم آنها را روشن و واضح در خاطر نگهداریم؟‏

۶ یکی از دلایل مهم نیاز ما به یادآوریهای یَهُوَه فرّار بودن حافظه‌مان است.‏ «دایرة‌المعارف کتاب جهان» (‏ انگل‍.‏)‏ در این مورد می‌گوید‏:‏ ‏«عموماً گذشت زمان موجب محو شدن خاطرات می‌گردد.‏ .‏ .‏ .‏ بی‌شک برای شما نیز بارها پیش آمده است که نام یا کلمه‌ای را نوک زبان دارید ولی نمی‌توانید به خاطر آورید.‏ .‏ .‏ .‏ این فراموشی موقت را که بسیار بروز می‌کند،‏ ‹ناتوانی در بازیابی اطلاعات› نامیده‌اند.‏ دانشمندان آن را به جستجو کردن شیئی در اتاقی به هم ریخته تشبیه کرده‌اند.‏ .‏ .‏ .‏ روشی مؤثر برای به خاطر آوردن مطلب آن است که آن را هنگامی که تصور می‌کنیم کاملاً می‌دانیم مطالعه کنیم.‏» تداوم و تکرار در مطالعه باعث می‌شود فرامین یَهُوَه همواره در خاطرمان روشن و واضح بماند،‏ تا با اطاعت از آنها فایدهٔ بسیار ببریم.‏

۷.‏ چرا اکنون بیش از هر زمان دیگری به یادآوریهای یَهُوَه نیاز داریم؟‏

۷ اکنون که شرارت به بالاترین حد خود رسیده است نیاز به یادآوریهای یَهُوَه بیش از هر دورهٔ دیگری در تاریخ دیده می‌شود.‏ یادآوریهای یَهُوَه ما را فهیم و هوشیار می‌سازد تا پا در تله‌های این دنیای شریر نگذاریم.‏ مزمورنویس گفت:‏ «از جمیع معلمان خود فهیم‌تر شدم زیرا که شهادات تو تفکّر من است.‏ از مشایخ خردمندتر شدم زیرا که وصایای تو را نگاه داشتم.‏ پایهای خود را از هر راه بد نگاه داشتم تا آن که کلام تو را حفظ کنم.‏» (‏ مزمور ۱۱۹:‏۹۹-‏۱۰۱‏)‏ با رعایت یادآوریهای یَهُوَه پایهای خود را «از راه بد» نگاه خواهیم داشت،‏ و در زمرهٔ توده‌های مردمی نخواهیم بود که «در عقل خود تاریک هستند و از حیات خدا محروم.‏»—‏اَفَسُسیان ۴:‏۱۷-‏۱۹‏.‏

۸.‏ چگونه می‌توانیم تقویت شده،‏ در عرصهٔ آزمایشاتِ ایمان پیروز گردیم؟‏

۸ آنچه بر ضرورت یادآوریهای یَهُوَه می‌افزاید این است که ما در «زمان آخر» به سر می‌بریم.‏ نگاه داشتن یادآوریهای الهی ما را تقویت می‌کند تا از بوتهٔ آزمایشات پیروزمند بیرون آییم.‏ (‏ دانیال ۱۲:‏۴‏)‏ به علاوه،‏ بدون این یادآوریها به ‹شنوندگانی فراموشکار› مبدل خواهیم شد.‏ (‏ یعقوب ۱:‏۲۵‏)‏ مطالعهٔ مستمر نشریاتی که «غلام امین و دانا» تهیه و تدوین می‌نماید به ما کمک می‌کند تا بتوانیم در عرصهٔ آزمایشاتِ سختِ ایمان پیروز و سر بلند گردیم.‏ (‏ متّیٰ ۲۴:‏۴۵-‏۴۷‏)‏ مطالعهٔ این نشریات،‏ هم به طور شخصی و هم در جماعت،‏ به ما کمک می‌کند تا در موقعیتهای دشوار راهی را برگزینیم که باعث خوشنودی یَهُوَه گردد.‏

نقش حیاتی جلسات

۹.‏ «عطایای انسانی» چه کسانی هستند،‏ و چگونه به هم‌ایمانان خود کمک می‌کنند؟‏

۹ در جماعت مسیحی برادران مجرّبی برای آموزش منصوب شده‌اند تا اوامر و فرامین الهی را که نیاز مبرم به آنها  داریم به ما یادآوری کنند.‏ پولس رسول نوشت:‏ «چون [عیسی] به اعلیٰ‌علیّیّن صعود نمود،‏ اسیری را به اسیری برد و بخششها [«عطایای انسانی،‏» د ج ‏] به مردم داد.‏» سپس در ادامه گفت:‏ «[مسیح] بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشّرین و بعضی شبانان و معلّمان را،‏ برای تکمیل مقدّسین،‏ برای کار خدمت،‏ برای بنای جسد مسیح.‏» (‏ اَفَسُسیان ۴:‏۸،‏ ۱۱،‏ ۱۲‏)‏ چقدر باید سپاسگزار باشیم که در جلسات مسیحی این برادران مجرّب فرامین یَهُوَه را به ما یادآور می‌شوند!‏

۱۰.‏ نکتهٔ اصلی در عبرانیان ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵ چیست؟‏

۱۰ سپاس و قدردانی از تدارکات الهی ما را بر آن می‌دارد تا در هر پنج جلسهٔ هفتگی شرکت کنیم.‏ پولس با تأکید بر لزوم گردهماییهای مرتب مسیحی گفت:‏ «ملاحظهٔ یکدیگر را بنماییم تا به محبت و اعمال نیکو ترغیب نماییم.‏ و از با هم آمدن در جماعت غافل نشویم چنانکه بعضی را عادت است،‏ بلکه یکدیگر را نصیحت کنیم و زیادتر به اندازه‌ای که می‌بینید که آن روز نزدیک می‌شود.‏»—‏عبرانیان ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵‏.‏

۱۱.‏ چگونه از هر یک از جلسات فایده می‌بریم؟‏

۱۱ آیا به تمام فواید جلسات مسیحی واقفی؟‏ از طریق مطالعهٔ هفتگی برج دیده‌بانی ایمان ما قوی می‌گردد،‏ یاد می‌گیریم چگونه یادآوریهای یَهُوَه را به جا آوریم،‏ و تقویت می‌شویم تا در برابر «روح جهان» مقاومت کنیم.‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۲:‏۱۲؛‏ اعمال ۱۵:‏۳۱‏)‏ در جلسهٔ سخنرانی عمومی،‏ سخنران کلام خدا و «کلمات حیات جاودانی» عیسی مسیح را به ما آموزش می‌دهد.‏ (‏ یوحنّا ۶:‏۶۸؛‏ ۷:‏۴۶؛‏ متّیٰ ۵:‏۱–‏۷:‏۲۹‏)‏ مدرسهٔ خدمت تئوکراتیک مهارت ما را در تعلیم افزایش می‌دهد.‏ جلسهٔ خدمت در کیفیت سخن گفتن و ارائهٔ مطلب بسیار مؤثر است؛‏ بویژه در جنبه‌های مختلف موعظه همچون موعظهٔ خانه به خانه،‏ بازدیدها،‏ و مطالعهٔ خانگی کتاب مقدس.‏ در جلسهٔ مطالعهٔ کتاب جماعت به دلیل کوچک بودن گروه امکان بیشتری برای جواب دادن به سؤالات می‌یابیم،‏ جوابهایی که خود شامل یادآوریهای الهی هستند.‏

۱۲،‏ ۱۳.‏ شاهدان یَهُوَه در یکی از کشورهای آسیایی چگونه نشان دادند که بر لزوم جلسات مسیحی واقفند؟‏

۱۲ حضور مرتب در جلسات جماعت باعث می‌شود احکام الهی مرتباً به ما یادآوری شود تا روحانیت ما در مواجهه با مشکلاتی همچون جنگ،‏ رکود اقتصادی،‏ و غیره تضعیف نگردد.‏ در یکی از کشورهای آسیایی حدود هفتاد شاهد یَهُوَه از خانه‌های خود آواره و مجبور به زندگی در جنگل شدند.‏ ایشان با توجه به اهمیت فوق‌العادهٔ جلسات تصمیم گرفتند آن را به طور منظم برگزار کنند.‏ به شهر جنگ‌زدهٔ خود بازگشتند،‏ آنچه از سالن ملکوت باقی مانده بود با خود به جنگل بردند و در آنجا آن را از نو بنا کردند.‏

۱۳ در بخش دیگری از همان کشور نیز شاهدان یَهُوَه با وجود سالها جنگ هنوز غیورانه به خدمت مشغولند.‏ یکی از پیران مسیحی در جواب این سؤال که چه چیزی برادران را متحد می‌ساخت گفت:‏ «طی آن ۱۹ سال،‏ حتی یک جلسه را هم لغو نکردیم.‏ البته گاهی به دلیل بمبارانها یا مشکلات دیگر بعضی از برادران و خواهران نمی‌توانستند به جلسه بیایند،‏ با این حال جلسات همیشه برگزار می‌شد.‏» این برادران و خواهران عزیز بخوبی بر لزوم ‹با هم آمدن در جماعت› واقف بودند.‏

۱۴.‏ از حنّای سالمند چه درسی می‌آموزیم؟‏

۱۴ حنّا بیوه‌زن ۸۴ ساله‌ای بود که هرگز «از هیکل جدا نمی‌شد» و در نتیجه هنگامی که عیسای نوزاد را به معبد آوردند در آنجا حضور داشت.‏ (‏ لوقا ۲:‏۳۶-‏۳۸‏)‏ آیا تو هم مصمم هستی که در تمام جلسات حضور داشته باشی؟‏ آیا نهایت سعی خود را می‌کنی تا در تمام بخشهای برنامهٔ مجمعها و کنگره‌ها شرکت کنی؟‏ فواید روحانیی که از برکت این گردهماییها عاید ما می‌شود گواه آشکار  این حقیقت است که یَهُوَه به امت خود توجه بسیار دارد.‏ (‏ اِشَعْیا ۴۰:‏۱۱‏)‏ با حضور در این جلسات روحیه‌ای شاد می‌یابیم و ثابت می‌کنیم که قدر شهادات و یادآوریهای یَهُوَه را می‌دانیم.‏—‏نَحَمِیا ۸:‏۵-‏۸،‏ ۱۲‏.‏

یادآوریهای یَهُوَه ما را از دنیا جدا می‌سازد

۱۵،‏ ۱۶.‏ نگاه داشتن یادآوریهای یَهُوَه چه تأثیری بر اخلاق ما دارد؟‏

۱۵ رعایت یادآوریهای الهی به ما کمک می‌کند تا خود را از دنیا جدا سازیم.‏ مانع می‌شود که به اعمال غیراخلاقی دست بزنیم.‏ (‏ تثنیه ۵:‏۱۸؛‏ امثال ۶:‏۲۹-‏۳۵؛‏ عبرانیان ۱۳:‏۴‏)‏ میل به دروغ،‏ فریب،‏ و یا دزدی را در ما فرو می‌نشاند.‏ (‏ خروج ۲۰:‏۱۵،‏ ۱۶؛‏ لاویان ۱۹:‏۱۱؛‏ امثال ۳۰:‏۷-‏۹؛‏ اَفَسُسیان ۴:‏۲۵،‏ ۲۸؛‏ عبرانیان ۱۳:‏۱۸‏)‏ مانع انتقامجویی،‏ کینه‌ورزی،‏ و بدگویی می‌شود.‏—‏لاویان ۱۹:‏۱۶،‏ ۱۸؛‏ مزمور ۱۵:‏۱،‏ ۳‏.‏

۱۶ با رعایت یادآوریهای خدا در چشمش مقدس و در خدمت به او وفادار باقی می‌مانیم.‏ و چقدر مهم است که خود را از این دنیا جدا نگهداریم!‏ عیسی در شبِ آخرِ زندگی زمینی خود در مورد پیروانش از یَهُوَه چنین استدعا کرد:‏ «من کلام تو را به ایشان دادم و جهان ایشان را دشمن داشت زیرا که از جهان نیستند،‏ همچنان که من نیز از جهان نیستم.‏ خواهش نمی‌کنم که ایشان را از جهان ببری،‏ بلکه تا ایشان را از شریر نگاه داری.‏ ایشان از جهان نیستند چنانکه من از جهان نمی‌باشم.‏ ایشان را به راستی خود تقدیس نما.‏ کلام تو راستی است.‏» (‏ یوحنّا ۱۷:‏۱۴-‏۱۷‏)‏ باشد که همچنان کلام خدا را که ما را برای خدمت مقدسمان از دنیا جدا می‌سازد گرامی بداریم.‏

۱۷.‏ نادیده انگاشتن یادآوریهای یَهُوَه چه زیانی به همراه دارد،‏ و برای اجتناب از آن چه باید کرد؟‏

۱۷ ما خادمان یَهُوَه می‌خواهیم برای خدمت به او مقبول باقی بمانیم.‏ چنانچه یادآوریهای او را نادیده انگاریم،‏ روح دنیا از طریق گفتار،‏ نشریات،‏ و تفریحاتی که ارائه می‌دهد ما را مغلوب خواهد ساخت.‏ کدام یک از ما می‌خواهد همچون اشخاصِ طمّاع،‏ لاف‌زن،‏ متکبّر،‏ ناسپاس،‏ نادرست،‏ بی‌مروّت،‏ تندمزاج،‏ و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست می‌دارند،‏ بیگانه از خدا باشد.‏ (‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏⁠۱-‏۵‏)‏ از آنجایی که ما در آخرین روزهای این دنیای پرشرارت به سر می‌بریم،‏ بجاست مرتباً دعا کرده،‏ از خدا بخواهیم که به ما قوّت اطاعت از اوامرش را بدهد تا ‹مطابق کلامش› زندگی نماییم.‏—‏مزمور ۱۱۹:‏۹‏.‏

۱۸.‏ نگاه داشتن یادآوریهای یَهُوَه میل به انجام چه اعمالی را در ما به وجود می‌آورد؟‏

۱۸ یادآوریهای یَهُوَه فقط نهی از اعمال ناشایست نیست.‏ او همچنین با یادآوریهای خود در ما میل به انجام اعمال نیک و پسندیده را به وجود می‌آورد.‏ ما را بر آن می‌دارد که به او توکل کنیم و به تمامی دل،‏ جان،‏ فکر و قوّت خود محبت نماییم.‏ (‏ تثنیه ۶:‏۵؛‏ مزمور ۴:‏۵؛‏ امثال ۳:‏۵،‏ ۶؛‏ متّیٰ ۲۲:‏۳۷؛‏ مَرقُس ۱۲:‏۳۰‏)‏ ما را برمی‌انگیزد تا به همنوع خود محبت نشان دهیم.‏ (‏ لاویان ۱۹:‏۱۸؛‏ متّیٰ ۲۲:‏۳۹‏)‏ ما می‌توانیم بویژه محبتمان به یَهُوَه و انسانها را با انجام اوامر الهی و رساندن پیام زندگی‌بخش «معرفت خدا» به دیگران نشان دهیم.‏—‏امثال ۲:‏۱-‏۵‏.‏

نگاه داشتن یادآوریهای یَهُوَه زندگی‌بخش است!‏

۱۹.‏ چگونه می‌توانیم به دیگران ثابت کنیم که یادآوریهای یَهُوَه قابل اجرا و مفید می‌باشد؟‏

۱۹ چنانچه در زندگی مطابق یادآوریهای یَهُوَه عمل نماییم و  دیگران را نیز به این کار تشویق کنیم خویشتن و شنوندگان خویش را نجات خواهیم داد.‏ (‏ ۱تیموتاؤس ۴:‏۱۶‏)‏ چگونه می‌توانیم به دیگران ثابت کنیم که یادآوریها و شهادات یَهُوَه قابل اجرا و مفید می‌باشند؟‏ چنانچه خودمان مطابق آنها زندگی کنیم،‏ آنان که «برای حیات ابدی مستعد می‌باشند» بوضوح خواهند دید که سلوک نمودن در طریق الهی نیکوترین شیوهٔ زندگی است.‏ (‏ اعمال ۱۳:‏۴۸‏،‏ د ج ‏)‏ آنان همچنین متوجه خواهند شد که ‹خدا در میان ماست› و در پرستش یَهُوَه سلطان تعالی به ما ملحق خواهند گردید.‏—‏۱قُرِنتیان ۱۴:‏۲۴،‏ ۲۵‏.‏

۲۰،‏ ۲۱.‏ یادآوریهای الهی و روح‌القدس ما را قادر به انجام چه کاری می‌کنند؟‏

۲۰ چنانچه به نحوی پی‌گیر کلام خدا را مطالعه کنیم،‏ مطابق آن زندگی نماییم،‏ و از تدارکات الهی کمال استفاده را بنماییم طعم شیرین یادآوریهای یَهُوَه را حس کرده آن را بی‌نهایت دوست خواهیم داشت.‏ عمل نمودن به اوامر الهی باعث می‌شود تا «انسانیّت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدّوسیّت حقیقی آفریده شده است» بر تن کنیم.‏ (‏ اَفَسُسیان ۴:‏۲۰-‏۲۴‏)‏ یَهُوَه از طریق این یادآوریها و با کمک روح‌القدس خود ما را قادر می‌سازد تا خصوصیاتی همچون محبت،‏ خوشی،‏ صلح،‏ حلم،‏ مهربانی،‏ نیکویی،‏ ایمان،‏ تواضع،‏ و پرهیزکاری را از خود نشان دهیم—‏خصوصیاتی کاملاً مغایر با آنچه دنیای شیطان ارائه می‌دهد!‏ (‏ غَلاطیان ۵:‏۲۲،‏ ۲۳؛‏ ۱یوحنّا ۵:‏۱۹‏)‏ چقدر باید سپاسگزار باشیم که می‌توانیم اوامر یَهُوَه را از طریق مطالعهٔ شخصی،‏ پیران منصوب،‏ جلسات،‏ مجامع،‏ و کنگره‌ها فرا بگیریم و در خاطرمان روشن و زنده نگاه داریم!‏

۲۱ حتی هنگامی که به خاطر عدالت مورد رنج و آزار قرار می‌گیریم نگاه داشتن یادآوریهای یَهُوَه ما را قادر می‌سازد روحیهٔ خود را شاداب نگاه داریم.‏ (‏ لوقا ۶:‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏ آری،‏ توکل ما به خداست تا ما را از سخت‌ترین آزمایشات سربلند بیرون آورد.‏ این نکته بویژه اکنون که امتها «برای جنگِ آن روز عظیمِ خدای قادر مطلق» در حارمَجِدّون گردهم می‌آیند اهمیتی بسزا دارد.‏—‏مکاشفه ۱۶:‏۱۴-‏۱۶‏.‏

۲۲.‏ در خصوص یادآوریهای یَهُوَه باید مصمم به چه کاری باشیم؟‏

۲۲ چنانچه بخواهیم یَهُوَه عطیهٔ حیات ابدی را که در واقع هیچ انسانی سزاوار آن نیست به ما ارزانی دارد،‏ می‌باید شهادات و یادآوریهای او را بی‌نهایت دوست بداریم و با تمامی دل آن را نگاه داریم.‏ باشد که روحیهٔ ما همچون روحیهٔ مزمورنویس باشد که گفت:‏ «شهادات تو عادل است تا ابدالآباد.‏ مرا فهیم گردان تا زنده شوم.‏» (‏ مزمور ۱۱۹:‏۱۴۴‏)‏ باشد که با عزمی تزلزل‌ناپذیر همچون مزمورنویس بگوییم:‏ «[یَهُوَه] تو را خوانده‌ام،‏ پس مرا نجات ده.‏ و شهادات تو را نگاه خواهم داشت.‏» (‏ مزمور ۱۱۹:‏۱۴۶‏)‏ و باشد که در کلام و در عمل نشان دهیم که یادآوریهای یَهُوَه را بی‌نهایت دوست می‌داریم.‏

چگونه پاسخ می‌دهی؟‏

‏• مزمورنویس چه نظری نسبت به شهادات و یادآوریهای یَهُوَه داشت؟‏

‏• چرا به یادآوریهای یَهُوَه نیاز داریم؟‏

‏• یَهُوَه چگونه از طریق جلسات مسیحی فرامین خود را یادآوری می‌کند؟‏

‏• یادآوریهای یَهُوَه چگونه ما را از دنیا جدا می‌سازد؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصاویر در صفحهٔ ۲۴،‏ ۲۵]‏

آیا همچون حنّا که هرگز از معبد جدا نمی‌شد مصمم هستی در تمام جلسات شرکت کنی؟‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۶]‏

مزمور نویس شهادات یَهُوَه را بی‌نهایت دوست می‌داشت

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۷]‏

به جا آوردن یادآوریهای خدا ما را برای خدمت به او پاک و از دنیا جدا نگاه می‌دارد