مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا اصول اخلاقی کتاب مقدس بهترین اصول است؟‏

آیا اصول اخلاقی کتاب مقدس بهترین اصول است؟‏

 آیا اصول اخلاقی کتاب مقدس بهترین اصول است؟‏

بنابر گفتهٔ یک چهرهٔ تلویزیونی که نویسندهٔ آلمانی باتجربه‌ای است «هر جامعه برای راهنمایی و حفظ امنیت اعضای خود محتاج به چهارچوبی از ارزشهای اساسی اخلاقی است.‏» در صحت این گفته تردیدی نیست.‏ برای حفظ ثبات و رفاه جامعهٔ بشری،‏ اعضای آن باید پیرو اصولی پذیرفته‌شده باشند که درست را از غلط و خوب را از بد مجزا کند.‏ حال می‌توان این سؤال را مطرح کرد:‏ بهترین معیارها برای یک جامعه و اعضای آن کدامند؟‏

اگر معیارهای منتخب،‏ مطابق ارزشهای اخلاقی کتاب مقدس باشند،‏ یقیناً به زندگی افراد ثبات بخشیده،‏ آنها را سعادتمند می‌سازند.‏ افرادی که از چنین معیارهایی پیروی می‌کنند به نوبهٔ خود جامعه‌ای باثبات‌تر و سعادتمندتر را تشکیل می‌دهند.‏ آیا این استدلال معتبر است؟‏ اجازه دهید تا از دریچهٔ کتاب مقدس به بررسی دو نکتهٔ بسیار مهم بپردازیم:‏ وفاداری در زندگی زناشویی و صداقت و درستی در زندگی روزمره.‏

به همسر خود وفادار باشید

خالق ما پس از سرشتن آدم،‏ حَوّا را به عنوان شریک زندگی او خلق کرد.‏ پیوند این دو،‏ اولین ازدواج در تاریخ بود که می‌بایست تا به ابد دوام می‌یافت.‏ خدا گفت:‏ «مرد پدر و مادر خود را ترک کرده،‏ با زن خویش خواهد پیوست.‏» تقریباً ۴۰۰۰ سال بعد از این واقعه عیسی مسیح نیز تأکید کرد که تمام پیروانش در هنگام ازدواج باید از این معیار پیروی کنند.‏ علاوه بر این او همبستری یک مرد و زن را خارج از پیمان زناشویی محکوم کرد.‏—‏پیدایش ۱:‏۲۷،‏ ۲۸؛‏ ۲:‏۲۴؛‏ متّیٰ ۵:‏۲۷-‏۳۰؛‏ ۱۹:‏۵‏.‏

 بر طبق کتاب مقدس،‏ دو کلید مهم برای دستیابی به یک زندگی زناشویی سعادتمندانه،‏ محبت و احترام متقابل می‌باشند.‏ شوهر که سر خانواده می‌باشد باید در طلب خیر و مصلحت همسرش از خود محبتی بی‌ریا و توأم با فداکاری نشان دهد.‏ او باید «با فطانت» با زن خود زیست کند و با وی «تلخی» نکند.‏ زن نیز باید با «احترام» عمیق با شوهر خود رفتار کند.‏ اگر زوجی این اصول را در زندگی زناشویی خود به کار گیرند قادر به حل اکثر مشکلات و یا اجتناب از آنها خواهند بود.‏ خواست زن و شوهر این خواهد بود که به یکدیگر پیوسته،‏ و وفادار باشند.‏—‏۱پِطْرُس ۳:‏۱-‏۷؛‏ کُولُسیان ۳:‏۱۸،‏ ۱۹؛‏ اَفَسُسیان ۵:‏۲۲-‏۳۳‏.‏

آیا این معیار کتاب مقدس که زن و شوهر باید به هم پیوسته و وفادار باشند می‌تواند در ایجاد یک زندگی زناشویی سعادتمند مؤثر باشد؟‏ در اینجا بهتر است که به یک نظرخواهی عمومی که در کشور آلمان صورت گرفته است توجه کنیم.‏ از مردم سؤال شد،‏ چه عواملی در دستیابی به یک زندگی زناشویی خوب نقش مهمی را ایفا می‌کنند.‏ وفاداریِ دوجانبه،‏ جوابی بود که در صدر جدول نمایان شد.‏ آیا موافق نیستید که زن و شوهرها هنگامی سعادتمندتر خواهند بود که از وفاداری یکدیگر اطمینان داشته باشند؟‏

با مشکلات چه باید کرد؟‏

اگر یک زن و شوهر با یکدیگر اختلاف نظر شدیدی داشته باشند و یا عشق و محبتشان به یگدیگر رنگ باخته باشد،‏ چه باید بکنند؟‏ آیا تحت چنین شرایطی بهتر نیست که به زندگی زناشویی خود خاتمه دهند؟‏ و یا این معیار کتاب مقدس که زن و شوهر باید همچنان به هم وفادار بمانند،‏ هنوز معقول به نظر می‌رسد؟‏

نویسندگان کتاب مقدس واقف بودند که همهٔ زن و شوهرها به دلیل ناکاملی در زندگی زناشویی با مشکلاتی روبرو خواهند شد.‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۷:‏۲۸‏)‏ با وجود این زوجهایی که پیرو معیارهای اخلاقی کتاب مقدس هستند،‏ کوشش می‌کنند تا از خود بخشش نشان داده و مشکلاتشان را با مشارکت یکدیگر حل و فصل کنند.‏ البته در مواقع خاصی مثلاً وقتی که زنا و یا خشونت بدنی در کار باشد،‏ فرد مسیحی مجاز است که در صورت تمایل از همسر خود جدا شده و یا تقاضای طلاق کند.‏ (‏ متّیٰ ۵:‏۳۲؛‏ ۱۹:‏۹‏)‏ اما عجولانه خاتمه دادن به زندگی زناشویی بدون دلیل موجه و یا برای اختیار کردن همسری دیگر نشانهٔ خودخواهی و بی‌توجهی به دیگران است.‏ بدون تردید چنین افرادی در زندگی خود سعادت و ثبات نخواهند داشت.‏ اجازه دهید توجه شما را به این مورد جلب کنیم.‏

پیتِر احساس می‌کرد که زندگی زناشویی‌اش شور و هیجان اولیهٔ خود را از دست داده است.‏ * از اینرو،‏ از زن خود جدا شد و به منزل زنی دیگر بنام مونیکا که با شوهر خود متارکه کرده بود نقل مکان کرد.‏ عاقبت این قضیه چه بود؟‏ پس از گذشت چند ماه پیتِر اقرار کرد که زندگی با مونیکا «به آن آسانی و آنطور که تصورش را می‌کرد نیست.‏» به چه دلیل؟‏ در رابطهٔ جدیدش نیز مثل رابطه‌اش با همسر گذشته‌اش عیبها و کوتاهی‌هایی مشهود بود.‏ تصمیم عجولانه و خودخواهانهٔ او مشکلات مالی سختی برای او به همراه آورد و بر وخامت اوضاع افزود.‏ علاوه بر این،‏ فرزندان مونیکا به دلیل این تغییر اساسی در زندگی‌شان زیر فشار عاطفی شدیدی قرار داشتند.‏

همانطور که این قضیه نشان می‌دهد زمانی که زندگی زناشویی با ناملایمات و مشکلات روبرو می‌شود درست مانند کشتیی است که در معرض طوفانی سخت قرار گرفته باشد و ترک آن راه حل واقعی نخواهد بود.‏ از طرف دیگر اگر در رویارویی با طوفانِ مشکلات زندگی بر طبق ارزشهای اخلاقی کتاب مقدس عمل کنیم،‏ با موفقیت می‌توانیم کشتی زندگی زناشویی خود را به آبهای آرام و بی‌تلاطم هدایت کنیم.‏ تامِس و دوریس از این طریق بر مشکلات خود فایق آمدند.‏

زمانی که تامِس استعمال بیش از حد مشروبات الکلی را آغاز کرد،‏ بیش از ۳۰ سال از ازدواجش با دوریس می‌گذشت.‏ دوریس نیز به قعر افسردگی سقوط کرد و صحبت طلاق به میان آمد.‏ دوریس،‏ این موضوع را به طور محرمانه با یکی از شاهدان یَهُوَه در میان گذاشت.‏ آن شاهد به دوریس نشان داد که کتاب مقدس در مورد ازدواج چه می‌گوید،‏ و دوریس را تشویق کرد تا همراه شوهرش قبل از آنکه عجولانه دست به متارکه بزنند سعی کنند راه حلی بیابند.‏ دوریس،‏ به این گفته عمل کرد.‏ چند ماه بعد دیگر صحبتی از طلاق نبود.‏ تامِس و دوریس مشترکاً مشغول حل و فصل مشکلاتشان شدند.‏ عمل کردن به توصیه‌های کتاب مقدس ازدواج آنها را تقویت کرد و به آنها فرصت داد تا مشکلات خود را حل کنند.‏

درستی و صداقت در تمام امور

حفظ همبستگی و وفاداری در زندگی زناشویی مستلزم استحکام اخلاقی و پایبندی به اصول می‌باشد.‏ درست همین خصوصیات لازم است تا بتوان در این دنیای مملو از نادرستی،‏ با درستی و صداقت رفتار کرد.‏ در کتاب مقدس مطالب بسیاری در این مورد آمده است.‏ پولس رسول به مسیحیان یهودیه در قرن اول چنین نوشت:‏ «همیشه آنچه را که درست است بجا می‌آوریم.‏» (‏ عبرانیان ۱۳:‏۱۸‏،‏ انجیل شریف ‏)‏ معنای این گفته چیست؟‏

 شخص درستکار فردی است صادق و عاری از مکر.‏ او در رفتار خود با دیگران عدالت را رعایت می‌کند و بی‌غل و غش و شریف است و از حقه‌بازی و فریبکاری به دور.‏ از این گذشته فردی است دارای کمال اخلاقی که از تقلب و کلاهبرداری امتناع می‌ورزد.‏ افراد درستکار فضایی حاکی از اعتماد و اطمینان به وجود می‌آورند که مولد طرز فکر صحیح و مروج روابطی محکم و پابرجا بین انسانهاست.‏

درستکاران،‏ مردمی خوشحال و مسرور هستند،‏ خوشحالی آنان بی‌جهت نیست،‏ زیرا با وجود فساد و کلاهبرداری که در همه جا رایج است،‏ عموماً مورد تحسین قرار می‌گیرند.‏ بر طبق یک نظرخواهی که بین جوانان صورت گرفت،‏ بیش از ۷۰ درصد از شرکت‌کنندگان برای درستی و صداقت ارزش والایی قائل شدند.‏ همهٔ ما در هر سنی که باشیم یکی از خصوصیات اصلی که در دوستانمان می‌جوییم،‏ درستی است.‏

کریستین در سن ۱۲ سالگی دزدی را آموخت.‏ با گذشت سالها به یک جیب‌بُر حرفه‌ای تبدیل شد.‏ او خود می‌گوید:‏ «بعضی از روزها تا ۰۰۰‏,‏۵ مارک پول نقد به خانه می‌بردم.‏» اما چندین بار دستگیر شد و دائماً خطر به زندان رفتن او را تهدید می‌کرد.‏ وقتی شاهدان یَهُوَه برایش توضیح دادند که در کتاب مقدس راجع به درستی چه آمده است،‏ مجذوب معیارهای اخلاقی کتاب مقدس شد.‏ به تذکر کتاب مقدس گوش فرا داد،‏ که می‌گوید:‏ «دزد دیگر دزدی نکند.‏»—‏اَفَسُسیان ۴:‏۲۸‏.‏

زمانی که کریستین به عنوان یکی از شاهدان یَهُوَه تعمید یافت،‏ دست از دزدی برداشته بود و تلاش می‌کرد در همهٔ امور درستی را پیشهٔ خود کند چون شاهدان یَهُوَه اهمیت بسزایی به درستی و مبادی دیگر مسیحیت می‌دهند.‏ روزنامهٔ «لویْتْسیتزِر روندشائو» (‏ آلمانی)‏ چنین گزارش می‌کند:‏ «خصوصیات اخلاقی مانند درستی،‏ ملایمت و محبت به همسایگان اهمیت بسیار والایی در دین شاهدان یَهُوَه دارد.‏» احساس کریستین در مورد یک چنین دگرگونی در زندگی او چه بود؟‏ «چون دیگر دزدی نمی‌کنم،‏ سرزنده‌تر و خوشحالترم و خودم را یکی از اعضای محترم جامعه حس می‌کنم.‏»‏

منفعتی برای همهٔ جامعه

افرادی که نسبت به همسران خود وفادار بوده و درستی را برگزیده‌اند،‏ نه تنها در خود سرور بیشتری حس می‌کنند بلکه معمولاً برای جامعه نیز سودمند می‌باشند.‏ کارفرمایان،‏ کارگرانی را ترجیح می‌دهند که تقلب نمی‌کنند.‏ همهٔ مایلیم که همسایگانمان قابل اطمینان باشند و از مغازه‌هایی خرید کنیم که فروشندگانش درستکار بوده،‏ تقلب نکنند.‏ برای سیاستمداران،‏ افراد پلیس و قضاتی که از فساد دوری می‌کنند احترام قائل می‌شویم.‏ اگر تمامی افراد جامعه درستی را نه فقط زمانی که به نفع آنهاست بلکه همیشه به عنوان یک اصل بپذیرند و به آن عمل کنند،‏ به نفع کل جامعه خواهد بود.‏

گذشته از این،‏ همسران وفادار،‏ پایه و اساس یک خانواده استوار را تشکیل می‌دهند.‏ اکثر مردم با عقیدهٔ این سیاستمدار اروپایی موافق‌اند که می‌گوید:‏ «تا امروز خانواده [سنتی] مهمترین پناهگاه و خط‌مشی برای جوامع بوده است.‏» یک خانواده پرصلح و صفا،‏ بهترین محیط برای برقراری تعادل عاطفی کودکان و بزرگسالان است.‏ افرادی که به زوج خود وفادار می‌مانند در واقع به ساختن یک جامعهٔ استوار کمک می‌کنند.‏

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که اگر ترک همسر،‏ دادگاههای طلاق و یا پرونده‌های رسیدگی به قیمومت کودکان وجود نداشت،‏ چقدر به نفع همه می‌بود؟‏ اگر جیب‌بُری،‏ دزدی در مغازهها و فروشگاهها،‏ اختلاس‌کننده‌گان،‏ فساد دولتی یا دانشمندان شیاد وجود نداشتند،‏ چقدر به نفع افراد جامعه می‌بود؟‏ آیا تصور چنین اوضاعی همچون خواب و خیال است؟‏ نه برای کسانی که توجه عمیقی به کتاب مقدس و گفته‌های آن در مورد آیندهٔ بشریت دارند.‏ کلام خدا به ما وعده می‌دهد که ملکوت مسیحایی یَهُوَه بزودی حکومت بر تمام جوامع بشری روی زمین را در دست خواهد گرفت.‏ تابعان آن ملکوت آموزش خواهند دید که مطابق اصول اخلاقی کتاب مقدس زندگی کنند.‏ در آن وقت «صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود.‏»—‏مزمور ۳۷:‏۲۹‏.‏

اصول اخلاقی کتاب مقدس بهترین اصول است

میلیونها نفر که نوشته‌های کتاب مقدس را با دقت تمام خوانده‌اند،‏ دریافته‌اند که توصیه‌های کتاب مقدس بر اساس معرفت خداست،‏ معرفتی که از تفکر انسانی بسیار برتر و والاتر است.‏ چنین افرادی کتاب مقدس را مرجعی قابل اطمینان و توصیه‌های آن را مناسب زندگی در دنیای مدرن می‌دانند.‏ آنها کاملاً واقفند که اگر به توصیه‌های کتاب مقدس عمل کنند به سود آنها خواهد بود.‏

از اینرو آنچه را که آفریدگار گفته است با جان و دل می‌پذیرند:‏ «به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن.‏ در همهٔ راههای خود او را بشناس،‏ و او طریقهایت را راست خواهد گردانید.‏» (‏ امثال ۳:‏۵،‏ ۶‏)‏ با پیروی از این،‏ آنها به گونه‌ای چشمگیر به امور زندگی خود بهبود بخشیده‌اند.‏ و بدین ترتیب به زندگی اطرافیان خود نیز بهره می‌رسانند.‏ چنین افرادی اطمینانی راسخ به «وعدهٔ زندگی.‏ .‏ .‏ آینده» را در خود می‌پرورانند.‏ در آن وقت همهٔ انسانها اصول اخلاقی کتاب مقدس را به جا خواهند آورد.‏—‏۱تیموتاؤس ۴:‏۸‏.‏

‏[پاورقی]‏

^ بند 11 در این مقاله اسامی تغییر یافته‌اند.‏

‏[نکتهٔ برجسته‌شده در صفحهٔ ۵]‏

اگر در رویارویی با طوفانِ مشکلات زندگی زناشویی بر طبق ارزشهای اخلاقی کتاب مقدس عمل کنیم،‏ با موفقیت می‌توانیم کشتی زندگی زناشویی خود را به آبهای آرام و بی‌تلاطم هدایت کنیم.‏

‏[نکتهٔ برجسته‌شده در صفحهٔ ۶]‏

با وجود فساد و کلاهبرداری که در همه جا رایج است،‏ عموماً اشخاص درستکار مورد تحسین قرار می‌گیرند.‏