مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

خواندن کتاب مقدس مفید و لذت‌بخش است

خواندن کتاب مقدس مفید و لذت‌بخش است

 خواندن کتاب مقدس مفید و لذت‌بخش است

‏«این کتاب توراة از دهان تو دور نشود .‏ .‏ .‏ روز و شب در آن تفکّر کن.‏»‏‏—‏یوشَع ۱:‏۸‏.‏

۱.‏ برخی از فواید خواندن به طور کلی و خصوصاً خواندن کتاب مقدس را ذکر کن؟‏

خواندن مطالب ارزنده کار بسیار مفیدی است.‏ فیلسوف و سیاستمداری فرانسوی به نام مونتِسکیو چنین نوشت:‏ «مطالعه برای من همیشه بهترین طریق رهایی از ناگواریهای زندگی بوده است.‏ هیچ دشواریی تا کنون بر سرم نیامده که با یک ساعت کتاب خواندن نتوانسته باشم آن را رفع و رجوع کنم.‏» این سخن به منتهای درجه در خصوص خواندن کتاب مقدس صدق می‌کند.‏

۲.‏ چرا طی قرون متمادی یَهُوَه از کتاب مقدس محافظت کرده است و از قوم خود چه انتظاری دارد؟‏

۲ مؤلف کتاب مقدس یَهُوَه خداست.‏ او در طول قرنها از کتاب خود در مقابل مخالفت خصمانهٔ دشمنان مذهبی و غیرمذهبی محافظت کرده است.‏ از آنجایی که یَهُوَه «می‌خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند،‏» تدارکی دیده است تا کلامش در دسترس تمامی بشر قرار بگیرد.‏ (‏۱تیموتاؤس ۲:‏۴‏)‏ برآورد شده است که با استفاده از ۱۰۰ زبان می‌توان با ۸۰ درصد از جمعیت جهان تماس برقرار کرد.‏ کلّ متن کتاب مقدس به ۳۷۰ زبان موجود می‌باشد و همچنین بخشهایی از آن را می‌توان به ۱۸۶۰ زبان رسمی و محلی دیگر خواند.‏ ارادهٔ یَهُوَه برای قومش آن است که کلامش را بخوانند.‏ او به خادمانی که به کلام او توجه می‌کنند و روزانه آن را می‌خوانند برکت می‌دهد.‏—‏مزمور ۱:‏۱،‏ ۲‏.‏

انتظار خواندن کتاب مقدس از سرپرستان مسیحی

۳،‏ ۴.‏ یَهُوَه از پادشاهان اسرائیل چه انتظاری داشت و به چه دلایلی امروزه نیز انتظار مشابهی از پیران مسیحی دارد؟‏

۳ یَهُوَه حکمرانیِ پادشاهی بشری را بر ملت اسرائیل پیش‌بینی کرد و گفت:‏ «چون [آن پادشاه] بر تخت مملکت خود بنشیند،‏ نسخهٔ این شریعت را از آنچه از آن،‏ نزد لاویان کهنه است برای خود در طوماری بنویسد.‏ و آن نزد او باشد و همهٔ روزهای عمرش آن را بخواند،‏ تا بیاموزد که از یَهُوَه خدای خود بترسد،‏ و همهٔ کلمات این شریعت و این فرایض را نگاه داشته،‏ به عمل آورد.‏ مبادا دل او بر برادرانش افراشته شود،‏ و از این اوامر به طرف چپ یا راست منحرف شود.‏»—‏تثنیه ۱۷:‏۱۸-‏۲۰‏.‏

۴ به چه دلایلی یَهُوَه از هر یک از پادشاهان اسرائیل انتظار داشت که روزانه طومار شریعت الهی را بخواند؟‏ (‏۱)‏ «تا بیاموزد که از یَهُوَه خدای خود بترسد،‏ و همهٔ کلمات این شریعت و این فرایض را نگاه داشته،‏ به عمل آورد»؛‏ (‏۲)‏ «مبادا دل او بر برادرانش افراشته شود»؛‏ (‏۳)‏ «و [مبادا] از این اوامر به طرف چپ یا راست منحرف شود.‏» آیا امروز نیز بر سرپرستان مسیحی واجب نیست که از یَهُوَه بترسند،‏ از شریعت او اطاعت نموده،‏ برحذر باشند که مبادا دلشان بر برادرانشان برافراشته شود و یا از اوامر یَهُوَه منحرف شوند؟‏ یقیناً خواندن روزانهٔ کتاب مقدس برای ایشان همانقدر اهمیت دارد که برای پادشاهان اسرائیل اهمیت داشت.‏

۵.‏ هیئت اداره‌کننده اخیراً چه نامه‌ای در رابطه با خواندن کتاب مقدس به اعضای کمیته‌های شعب نوشت و چرا خوب است که همهٔ پیران مسیحی از چنین نصیحتی پیروی کنند؟‏

۵ امروزه پیران مسیحی زندگی پرمشغله‌ای دارند و این مسئله خواندن روزانهٔ کتاب مقدس را برای ایشان امری دشوار می‌سازد.‏ برای مثال،‏ اعضای هیئت اداره‌کنندهٔ  شاهدان یَهُوَه و اعضای دفاتر شعب در سطح دنیا،‏ همگی مردان پرمسئولیتی هستند.‏ با وجود این،‏ نامهٔ اخیر هیئت اداره‌کننده به تمام کمیته‌های شعب تأکید بر نیاز به خواندن روزانهٔ کتاب مقدس و مطالعهٔ مرتب داشت.‏ در این نامه ذکر شده بود که با خواندن کتاب مقدس محبتمان به یَهُوَه و حقیقت افزایش یافته،‏ «قادر خواهیم گشت که تا رسیدن انتهای پرشکوه،‏ ایمان و شادی خود را حفظ نماییم و از خود استقامت و پشتکار نشان دهیم.‏» تمام پیران جماعات شاهدان یَهُوَه چنین نیازی را حس می‌کنند.‏ خواندن روزانهٔ کتاب مقدس به آنان کمک می‌کند تا از روی حکمت عمل کنند و ‹کامیاب شوند.‏› (‏یوشَع ۱:‏۷،‏ ۸‏)‏ خواندن کتاب مقدس خصوصاً برای آنان «بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است.‏»—‏۲تیموتاؤس ۳:‏۱۶‏.‏

ضرورتی برای پیر و جوان

۶.‏ چرا یوشَع شریعت یَهُوَه را با صدای بلند در حضور جماعت اسباط اسرائیل از جمله غریبانی که در میان ایشان بودند خواند؟‏

۶ در دوران باستان،‏ رونوشتی از نوشته‌های مقدس به منظور استفادهٔ شخصی در دست افراد نبود؛‏ از این رو،‏ آن نوشته‌ها را در حضور جمعیت می‌خواندند.‏ بعد از آنکه یوشَع به یاری یَهُوَه بر شهر عای غلبه کرد،‏ اسباط اسرائیل را در کنار کوههای عِیبال و جَرِزّیم جمع نمود و طبق حکایت کتاب مقدس:‏ «تمامی سخنان شریعت،‏ هم برکت‌ها و هم لعنت‌ها را به طوری که در کتاب تورات مرقوم است،‏ خواند.‏ از هر چه موسی امر فرموده بود،‏ حرفی نبود که یوشع به حضور تمام جماعت اسرائیل با زنان و اطفال و غریبانی که در میان ایشان می‌رفتند،‏ نخواند.‏» (‏یوشَع ۸:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ به زبان مجازی می‌بایست در ذهن و دل پیر و جوان،‏ متوطّن و غریب حکّ می‌شد که چه رفتاری برکات یَهُوَه را به همراه خواهد داشت و چه رفتاری موجب عدم رضایت او می‌گردد.‏ بلی،‏ خواندن کتاب مقدس به طور مرتب یقیناً در انتخاب رفتار مورد پسند یَهُوَه به ما کمک خواهد کرد.‏

۷،‏ ۸.‏ الف)‏ امروزه چه کسانی همچون ‹غریبان› در بین اسرائیلیان باستان می‌باشند و چرا باید روزانه کتاب مقدس را بخوانند؟‏ ب)‏ جوانان در میان قوم یَهُوَه چگونه می‌توانند از سرمشق عیسی پیروی کنند؟‏

۷ امروزه شاهدان یَهُوَه که شمار آنان به چند میلیون می‌رسد از لحاظ روحانی مانند آن ‹غریبان› در دوران باستان می‌باشند.‏ زمانی این شاهدان مطابق معیارهای دنیوی زندگی می‌کردند.‏ اما اکنون زندگی خود را دگرگون ساخته،‏ تغییری کلی در آن ایجاد کرده‌اند.‏ (‏اَفَسُسیان ۴:‏۲۲-‏۲۴؛‏ کُولُسیان ۳:‏۷،‏ ۸‏)‏ آنان همواره باید معیارهای یَهُوَه را در مورد اعمال خوب و بد به خویشتن یادآور شوند.‏ (‏عاموس ۵:‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏ خواندن روزانهٔ کلام خدا در این امر به آنان کمک می‌کند.‏—‏عبرانیان ۴:‏۱۲؛‏ یعقوب ۱:‏۲۵‏.‏

۸ همچنین اطفالی در میان قوم یَهُوَه وجود دارند که از زبان والدینشان با معیارهای یَهُوَه آشنا شده‌اند.‏ معهذا،‏ این فرزندان باید خویشتن را در مورد صحت کلام و ارادهٔ خدا متقاعد سازند.‏ (‏رومیان ۱۲:‏۱،‏ ۲‏)‏ لیکن چگونه می‌توانند خود را متقاعد سازند؟‏ در زمان باستان،‏ یَهُوَه به کاهنان و مردان پیر اسرائیلی چنین فرموده بود:‏ «آنگاه این تورات را پیش جمیع اسرائیل در سمع ایشان بخوان.‏ قوم را از مردان و زنان و اطفال و غریبانی که در دروازه‌های تو باشند جمع کن تا بشنوند،‏ و تعلیم یافته،‏ از یَهُوَه خدای شما بترسند و به عمل نمودن جمیع سخنان این تورات هوشیار باشند.‏ و تا پسران ایشان که ندانسته‌اند،‏ بشنوند،‏ و تعلیم یابند،‏ تا مادامی که شما بر زمینی که برای تصرفش از اردن عبور می‌کنید زنده باشید،‏ از یَهُوَه خدای شما بترسند.‏» (‏تثنیه ۳۱:‏۱۱-‏۱۳‏)‏ عیسی تحت شریعت زندگی می‌کرد و در سن دوازده‌سالگی علاقه‌ای فراوان به فهمیدن قوانین پدرش نشان می‌داد.‏  ‏(‏لوقا ۲:‏۴۱-‏۴۹‏)‏ او طبق عادت همیشگی خود به قرائت نوشته‌های مقدس گوش فرا می‌داد.‏ بعدها حتی در خواندن نوشته‌های مقدس در کنیسه شرکت می‌کرد.‏ (‏لوقا ۴:‏۱۶؛‏ اعمال ۱۵:‏۲۱‏)‏ در روزگار ما نیز چقدر پسندیده است اگر افراد جوان به تقلید از سرمشق عیسی،‏ هر روز کلام خدا را بخوانند و به طور مرتب در جلسات یعنی جایی که خادمین خدا کتاب مقدس را می‌خوانند و مطالعه می‌کنند،‏ شرکت نمایند.‏

خواندن کتاب مقدس اولویت دارد

۹.‏ الف)‏ چرا باید در مورد آنچه که می‌خوانیم دقت به خرج دهیم؟‏ ب)‏ مؤسس و سردبیر مجلهٔ برج دیده‌بانی در خصوص نشریات مبنی بر کتاب مقدس چه گفت؟‏

۹ پادشاه حکیم،‏ سلیمان،‏ اظهار کرد:‏ «ای پسر من پند بگیر.‏ ساختن کتابهای بسیار انتها ندارد و مطالعهٔ زیاد،‏ تَعَب بدن است.‏» (‏جامعه ۱۲:‏۱۲‏)‏ در اینجا،‏ می‌توان افزود که خواندن کتابهای بسیاری که امروزه به انتشار می‌رسند نه فقط تعب‌آور یا خسته‌کننده بلکه همچنین برای ذهن خطرناک می‌باشند.‏ بنابراین،‏ باید در انتخاب نشریه دقت به خرج دهیم.‏ برای ما خادمین یَهُوَه ضروری است که علاوه بر خواندن نشریات مطالعه‌ای مبنی بر کتاب مقدس،‏ خود کتاب مقدس را نیز بخوانیم.‏ مؤسس و سردبیر مجلهٔ برج دیده‌بانی به خوانندگان خود چنین نوشت:‏ «هرگز فراموش نکنید که کتاب مقدس معیار ماست و کمکهای ما هر چقدر هم خدادادی باشند،‏ ‹کمک› هستند،‏ نه جانشینی برای کتاب مقدس.‏»‏ * بنابراین،‏ در حینی که از مطالعهٔ نشریات مبنی بر کتاب مقدس غفلت نمی‌ورزیم،‏ ملزم می‌باشیم که کتاب مقدس را نیز بخوانیم.‏

۱۰.‏ «غلام امین و دانا» چگونه بر اهمیت خواندن کتاب مقدس تأکید کرده است؟‏

۱۰ سالهاست که «غلام امین و دانا» با آگاهی بر این نیاز،‏ خواندن کتاب مقدس را در برنامهٔ مدرسهٔ خدمت تئوکراتیک جماعات منظور نموده است.‏ (‏متّیٰ ۲۴:‏۴۵‏)‏ مطابق برنامهٔ فعلی مدرسه،‏ شخص می‌تواند کلّ کتاب مقدس را در طول دوره‌ای تقریباً برابر با هفت سال بخواند.‏ این برنامه برای  همهٔ ما مفید است،‏ بخصوص برای تازه تعمیدیافتگانی که تا کنون تمام کتاب مقدس را نخوانده‌اند.‏ از شرکت‌کنندگان در مدرسهٔ کتاب مقدس برج دیده‌بانی جِلْعاد و مدرسهٔ تربیت خادمین و همچنین از اعضای جدید خانوادهٔ بیت‌ایل انتظار می‌رود که کلّ کتاب مقدس را در ظرف یک سال بخوانند.‏ چه کتاب مقدس را شخصاً بخوانی،‏ چه همراه با خانواده‌ات،‏ راز موفقیت در خواندن کتاب مقدس مطابق برنامه،‏ آن است که برایش اولویت قائل شوی.‏

عادت ما نشانگر چیست؟‏

۱۱.‏ چرا باید هر روز ذهن خود را با سخنان یَهُوَه تغذیه نماییم و چگونه می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟‏

۱۱ چنانچه نمی‌توانی براحتی به خواندن کتاب مقدس به طور مرتب ادامه دهی،‏ لازم است که از خود بپرسی:‏ ‹عادت من به خواندن کتابهای دیگر یا تماشای تلویزیون چقدر بر توانایی من به خواندن کلام یَهُوَه تأثیر می‌گذارد؟‏› آنچه را که موسی به قلم آورد و بعدها عیسی بدان اشاره کرد به یاد بیاور:‏ «انسان نه محض نان زیست می‌کند،‏ بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر گردد.‏» (‏متّیٰ ۴:‏۴؛‏ تثنیه ۸:‏۳‏)‏ ما به منظور زنده ماندن،‏ هر روز نیاز به مواد غذایی همچون نان و معادل آن را داریم.‏ به همین منوال،‏ باید هر روز ذهن خود را با افکار یَهُوَه تغذیه نماییم تا بتوانیم از لحاظ روحانی زنده بمانیم و این کار را می‌توانیم با خواندن روزانهٔ کتاب مقدس انجام دهیم.‏

۱۲،‏ ۱۳.‏ الف)‏ پِطْرُس رسول چگونه اشتیاقی را که باید برای کلام خدا داشته باشیم با مَثَل توضیح داد؟‏ ب)‏ وجه تفاوت مَثَل پولس با مَثَل پِطْرُس کدام است؟‏

۱۲ اگر از کتاب مقدس تقدیر به عمل آوریم و آن را ‹چنانکه فی‌الحقیقة است،‏ کلام خدا بدانیم،‏› همچون طفل شیرخواره‌ای که اشتیاق شیر مادر دارد به سوی آن جذب خواهیم شد.‏ (‏۱تَسّالونیکیان ۲:‏۱۳‏)‏ پِطْرُس رسول با استفاده از چنین تشبیهی نوشت:‏ «چون اطفالِ نوزاده،‏ مشتاق شیر روحانی و بی‌غشّ باشید تا از آن برای نجات نمّو کنید،‏ اگر فی‌الواقع چشیده‌اید که خداوند مهربان است.‏» (‏۱پِطْرُس ۲:‏۲،‏ ۳‏)‏ چنانچه حقیقتاً تجربه کرده و چشیده باشیم که «خداوند مهربان است،‏» اشتیاق به خواندن کتاب مقدس را در خود پرورش خواهیم داد.‏

۱۳ باید توجه کرد که پِطْرُس در این متن از مَثَل شیر همچون پولس رسول استفاده نکرد.‏ مَثَل پِطْرُس نشان می‌دهد همانطور که شیر کلّ نیاز غذایی نوزاد را برآورده می‌کند،‏ کلام خدا نیز کلّ آنچه را که ما به جهت ‹نمّو کردن برای نجات› نیاز داریم برآورده می‌کند.‏ اما منظور پولس از مَثَل شیر،‏ اشاره به تغذیهٔ نادرست کسانی بود که ادعا می‌کردند از لحاظ روحانی بالغ می‌باشند.‏ پولس در رسالهٔ خود خطاب به مسیحیان عبرانی گفت:‏ «زیرا که هر چند با این طول زمان شما را می‌باید معلّمان باشید،‏ باز محتاجید که کسی اصول و مَبادیِ الهامات خدا را به شما بیاموزد و محتاج شیر شدید نه غذای قوی.‏ زیرا هر که شیرخواره باشد،‏ در کلام عدالت ناآزموده است،‏ چونکه طفل است.‏ اما غذای قوی از آنِ بالغان است که حواسِ خود را به موجب عادت،‏ ریاضت داده‌اند تا تمییز نیک و بد را بکنند.‏» (‏عبرانیان ۵:‏۱۲-‏۱۴‏)‏ خواندن کتاب مقدس توأم با حضور ذهن موجب می‌گردد که حواس یا قدرت ادراک ما پرورش یافته،‏ اشتهای ما برای موضوعات روحانی برانگیخته شود.‏

نحوهٔ خواندن کتاب مقدس

۱۴،‏ ۱۵.‏ الف)‏ مؤلف کتاب مقدس چه امتیازی را به ما عطا می‌کند؟‏ ب)‏ از حکمت الهی چه فایده‌ای می‌بریم؟‏ (‏با ذکر مثال.‏)‏

۱۴ مفیدترین نحوهٔ خواندن کتاب مقدس با دعا آغاز می‌شود.‏ دعا کردن امتیازی استثنائی است و مانند آن است که شخص پیش از مطالعهٔ کتابی در مورد موضوعی عمیق،‏ از مؤلف کتاب جهت درک آن درخواست کمک نماید.‏ حقیقتاً که چه امتیاز بزرگی!‏ و مؤلف کتاب مقدس،‏ یَهُوَه خدا،‏ این امتیاز را به ما می‌دهد.‏ یکی از اعضای هیئت اداره‌کنندهٔ قرن اول به برادران خود نوشت:‏ «اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد،‏ سؤال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می‌کند و ملامت نمی‌نماید و به او داده خواهد شد.‏ لکن به ایمان سؤال بکند و هرگز شک نکند.‏» (‏یعقوب ۱:‏۵،‏ ۶‏)‏ امروزه نیز هیئت اداره‌کننده همواره ما را ترغیب می‌کند که همراه با دعا کتاب مقدس را بخوانیم.‏

۱۵ انسان حکیم شخصی است که معرفت را به کار گیرد.‏ بنابراین پیش از آنکه کتاب مقدس خود را باز کنی،‏ از یَهُوَه درخواست نما تا به تو کمک کند نکاتی را که باید در زندگی  خصوصی خود به اجرا بگذاری،‏ در حین خواندن تشخیص دهی.‏ موضوعات جدیدی را که می‌آموزی با معلومات سابق خود مطابقت داده،‏ بر ‹نمونهٔ سخنان صحیحی› که تا کنون آموخته‌ای بیفزا.‏ (‏۲تیموتاؤس ۱:‏۱۳‏)‏ بر روی وقایعی که در زندگی خادمین یَهُوَه در دوران باستان رخ داده است تأمل کن و از خود بپرس:‏ ‹اگر شخصاً تحت وضعیت مشابهی قرار می‌گرفتم چگونه رفتار می‌کردم؟‏›—‏پیدایش ۳۹:‏۷-‏۹؛‏ دانیال ۳:‏۳-‏۶،‏ ۱۶-‏۱۸؛‏ اعمال ۴:‏۱۸-‏۲۰‏.‏

۱۶.‏ با انجام چه کارهایی فایدهٔ بیشتری از خواندن کتاب مقدس عایدمان می‌گردد؟‏

۱۶ هدفت از خواندن کتاب مقدس صرفاً خواندن چند صفحه نباشد بلکه برای این منظور وقت صرف کن.‏ بر روی آنچه که می‌خوانی تأمل کن.‏ وقتی در مورد نکته‌ای سؤالی برایت مطرح می‌شود به مرجع داخل کتاب مقدس رجوع کن—‏البته در صورتی که کتاب مقدست دارای مرجع می‌باشد.‏ چنانچه توضیحی برای سؤال خود نیافتی،‏ آن را یادداشت کن تا بعداً تحقیقات بیشتری انجام دهی.‏ در حین خواندن،‏ بخصوص زیر متونی که می‌خواهی به خاطر بسپاری خط بکش یا از آنها رونوشت بردار.‏ همچنین می‌توانی شخصاً نکات یا مراجعی را در حاشیهٔ کتاب مقدس خود یادداشت کنی.‏ کلمات اصلی آیاتی را که احتمالاً روزی در فعالیت موعظه و آموزش لازم خواهی داشت نوشته،‏ آنها را در فهرست الفبائی در انتهای کتاب مقدس خود پیدا کن.‏ *

از خواندن کتاب مقدس لذت ببر

۱۷.‏ چرا باید از خواندن کتاب مقدس لذت ببریم؟‏

۱۷ مزمورنویس به انسان سعادتمندی اشاره کرد که «رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می‌کند.‏» (‏مزمور ۱:‏۲‏)‏ خواندن روزانهٔ کتاب مقدس نباید در نظرمان عملی شاق باشد.‏ ما باید حقیقتاً از خواندن آن لذت ببریم و یک عامل یاری‌دهنده در این امر،‏ آن است که همواره بر ارزش موضوعاتی که فرا می‌گیریم واقف باشیم.‏ پادشاه حکیم،‏ سلیمان،‏ حکمت را به یک شخص تشبیه نمود و چنین نوشت:‏ «خوشابحال کسی که حکمت را پیدا کند،‏ .‏ .‏ .‏ طریقهای وی [حکمت] طریقهای شادمانی است و همهٔ راههای وی [حکمت] سلامتی می‌باشد.‏ به جهت آنانی که او [حکمت] را به دست گیرند،‏ درخت حیات است و کسی که به او [حکمت] متمسّک می‌باشد خجسته است.‏» (‏امثال ۳:‏۱۳،‏ ۱۷،‏ ۱۸‏)‏ تحصیل حکمت ارزش تلاش فراوان دارد زیرا طریقهای آن طریقهای شادمانی،‏ سلامتی (‏صلح)‏،‏ خجستگی و نهایتاً حیات می‌باشد.‏

۱۸.‏ علاوه بر خواندن کتاب مقدس چه کار باید بکنیم و در مقالهٔ بعدی به بررسی چه موضوعی خواهیم پرداخت؟‏

۱۸ بلی،‏ خواندن کتاب مقدس مفید و لذت‌بخش است.‏ اما آیا صرفاً خواندن آن کافی می‌باشد؟‏ چند قرن است که اعضای کلیساهای جهان مسیحیت کتاب مقدس را می‌خوانند و «دائماً تعلیم می‌گیرند،‏ لکن هرگز به معرفت راستی نمی‌توانند رسید.‏» (‏۲تیموتاؤس ۳:‏۷‏)‏ خواندن کتاب مقدس صرفاً زمانی برای ما مفید واقع می‌گردد که معرفت حاصل از آن را در زندگی به اجرا بگذاریم و همچنین از آن معرفت در فعالیت موعظه و آموزش به دیگران استفاده کنیم.‏ (‏متّیٰ ۲۴:‏۱۴؛‏ ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ برای این منظور باید تلاش به خرج دهیم و کتاب مقدس را به نحو اَحسَن مطالعه کنیم.‏ همانطور که در مقالهٔ بعدی مشاهده خواهیم کرد،‏ این کار مسرّت و پاداش به همراه خواهد داشت.‏

‏[پاورقی‌ها]‏

^ بند 9 کتاب شاهدان یَهُوَه—‏اعلام‌کنندگان ملکوت خدا،‏ چاپ انجمن بین‌المللی شاگردان کتاب مقدس در لندن،‏ صفحهٔ ۲۴۱.‏

^ بند 16 مقالهٔ «پیشنهاداتی برای بهتر کردن خواندن کتاب مقدس» در برج دیده‌بانی ۱ مه ۱۹۹۵،‏ صفحات ۲۸-‏۲۹‏،‏ ملاحظه شود.‏

پرسشهایی برای مرور

‏• یَهُوَه چه توصیه‌ای به پادشاهان اسرائیل می‌کرد و امروزه آن توصیه به چه دلیل در مورد سرپرستان صدق می‌کند؟‏

‏• امروزه چه کسانی همچون ‹غریبان› و «اطفال» در اسرائیل باستان می‌باشند و چرا خواندن روزانهٔ کتاب مقدس برایشان واجب است؟‏

‏• ‏«غلام امین و دانا» به چه نحو خاصی به ما کمک کرده است تا کتاب مقدس را به طور مرتب بخوانیم؟‏

‏• چگونه می‌توانیم از خواندن کتاب مقدس واقعاً فایده برده،‏ متلذّذ گردیم؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۹]‏

خصوصاً پیران جماعت مسیحی باید هر روز کتاب مقدس را بخوانند

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۰]‏

عیسی طبق عادت همیشگی خود در خواندن نوشته‌های مقدس در کنیسه شرکت می‌کرد