مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

مطابق پیشگویی همه چیز را نو می‌سازد

مطابق پیشگویی همه چیز را نو می‌سازد

 مطابق پیشگویی همه چیز را نو می‌سازد

‏«آن تخت‌نشین گفت:‏ ‹الحال همه چیز را نو می‌سازم.‏› و گفت:‏ ‹.‏ .‏ .‏ این کلام امین و راست است.‏›»‏‏—‏مکاشفه ۲۱:‏۵‏.‏

۱،‏ ۲.‏ چرا بسیاری از مردم تمایل چندانی به بررسی وقایع آینده ندارند؟‏

آیا تا کنون این سؤال برایت مطرح شده است:‏ ‹چه کسی از فردا خبر دارد؟‏› بر اساس اینکه کسی نمی‌داند فردا چه پیش می‌آید،‏ احتمالاً می‌توانی درک کنی که چرا انسانها تمایل زیادی به حدس زدن وقایع آینده ندارند.‏ آنان همچنین مایل نیستند به کسانی که عجولانه ادعا می‌کنند می‌توانند وقایع آینده را پیشگویی نمایند اعتماد کنند.‏ با صراحت می‌توان گفت که انسانها قادر نیستند وقایع ماهها و سالهای آینده را بدقت پیشگویی کنند.‏

۲ مجلهٔ فُربز اِی.‏اِس.‏اِی.‏پی.‏ شماره‌ای را به موضوع زمان اختصاص داد و در آن،‏ مجری برنامه‌های مستند تلویزیونی،‏ رابِرت کرینگلی چنین نوشت:‏ «زمان سرانجام همهٔ ما را تحقیر خواهد کرد.‏ اما می‌گویم که هیچ کس به اندازهٔ پیشگویان خوار نخواهند شد،‏ چرا که سعی بشر در پیشبینی آینده،‏ بازیی را می‌ماند که بشر در آن تقریباً همیشه می‌بازد.‏ .‏ .‏ .‏ با وجود این،‏ این متخصصان کذائی به پیشگوییهای خود ادامه می‌دهند.‏»‏

۳،‏ ۴.‏ الف)‏ بعضی اشخاص چه نظر مثبتی در مورد هزارهٔ جدید دارند؟‏ ب)‏ بعضی دیگر چه انتظار واقعبینانه‌ای در مورد آینده دارند؟‏

۳ احتمالاً متوجه شده‌ای که در نتیجهٔ این همه توجهی که جوامع بشری به هزارهٔ جدید مبذول داشته‌اند،‏ اشخاص بیشتری  به فکر آینده افتاده‌اند.‏ اوایل سال پیش،‏ در مجلهٔ مَکلِنز آمده بود:‏ «سال ۲۰۰۰ برای اکثر کانادایی‌ها شاید مثل همهٔ سالهای دیگر باشد ولی این امکان هم می‌رود که اتفاقاً با آغازی حقیقتاً جدید مصادف باشد.‏» پرفسور کریس دودنِی از دانشگاه یورک،‏ این دلیل را برای خوشبینی خود ارائه داد:‏ «هزارهٔ جدید به معنای آن است که ما می‌توانیم خود را از مسئولیت وقایع واقعاً وحشتناک قرن گذشته مبرا سازیم.‏»‏

۴ آیا این بیشتر شبیه یک آرزو نیست؟‏ در کشور کانادا،‏ فقط ۲۲ درصدد از کسانی که در یک نظرسنجی شرکت کرده‌اند «بر این باورند که سال ۲۰۰۰ آغاز مجددی برای جهان است.‏» در واقع،‏ تقریباً نیمی از شرکت‌کنندگان «انتظار کشمکش جهانی دیگری را طی ۵۰ سال آینده دارند»—‏یک جنگ جهانی.‏ بدیهی است که هزارهٔ جدید به عقیدهٔ اکثر انسانها نمی‌تواند به مشکلات ما خاتمه داده،‏ همه چیز را از نو بسازد.‏ آقای مایکِل آتیا،‏ رئیس اسبق انجمن سلطنتی بریتانیا،‏ اظهار کرد:‏ «تحولات سریع .‏ .‏ .‏ به معنی آن است که قرن بیست و یکم دشواریها و مسائل سرنوشت‌سازی را برای تمدن ما به همراه خواهد داشت.‏ هم‌اکنون،‏ مشکلات رشد جمعیت،‏ کمبود منابع،‏ آلودگی محیط زیست و فقر جهانگیر گریبانگیر ماست و باید با فوریت به آنها رسیدگی کرد.‏»‏

۵.‏ در کجا می‌توانیم اطلاعات موثقی راجع به وقایع آینده بیابیم؟‏

۵ حال ممکن است از خود بپرسیم:‏ ‹از آنجایی که بشر قادر به پیشگویی وقایع آینده نیست،‏ آیا باید نسبت به آن بی‌اعتنا باشیم؟‏› خیر!‏ درست است که انسانها از پیشگویی دقیق وقایع آینده قاصرند،‏ اما نباید فکر کنیم که هیچ شخصی قادر به این کار نیست.‏ خوب،‏ چه کسی قادر به این کار است و چرا باید در مورد آینده خوشبین باشیم؟‏ چهار پیشگویی دقیق به ثبت رسیده‌اند که جوابهای قانع‌کننده‌ای را در اختیار ما می‌گذارند.‏ آن پیشگوییها را در کتابی می‌توان یافت که بسیاری از انسانها آن را در اختیار دارند و کم و بیش خوانده‌اند،‏ لیکن بسیاری از ایشان مفهوم آن را درک نکرده‌اند و یا به آن بی‌اعتنایی می‌کنند.‏ آن کتاب،‏ کتاب مقدس است.‏ علی‌رغم تصور ما از کتاب مقدس و آشنایی‌مان با آن،‏ ضروری است که به بررسی این چهار پیشگویی یا چهار آیهٔ اساسی و مهم بپردازیم.‏ در واقع،‏ این چهار آیه آیندهٔ بسیار روشن و شکوهمندی را پیشگویی می‌کنند.‏ به علاوه،‏ این چهار نبوت مهم ارائه‌گر نمایی کلی از آینده‌ای برای ما و عزیزانمان می‌باشند.‏

۶،‏ ۷.‏ اِشَعْیا در چه زمانی نبوت کرد و پیشگوییهای او به چه طرز شگفت‌انگیزی تحقق یافت؟‏

۶ اولین نبوت را می‌توان در اِشَعْیا باب ۶۵ یافت.‏ پیش از خواندن آن آیه،‏ چهارچوب واقعه را در ذهن خود تجسم کن که چه وقت به تحریر درآمد،‏ و موقعیت چگونه بود.‏ نگارندهٔ این سخنان اِشَعْیا،‏ نبی خدا،‏ یک قرن و اندی پیش از انحلال پادشاهی یهودا می‌زیست.‏ سرنگونی آن پادشاهی هنگامی رخ داد که یَهُوَه دیگر از یهودیان بی‌وفا محافظت به عمل نیاورد و اجازه داد بابلیان اورشلیم را ویران نمایند و مردم آن را در اسارت به تبعید ببرند.‏ آن رویداد بیش از صد سال بعد از پیشگویی اِشَعْیا به وقوع پیوست.‏—‏۲تواریخ ۳۶:‏۱۵-‏۲۱‏.‏

۷ در خصوص زمینهٔ تاریخی تحقق این نبوت،‏ به یاد بیاور که اِشَعْیا تحت الهام خدا نام کوروش فارسی را که هنوز زاده نشده بود و سرانجام بابل را سرنگون ساخت،‏ پیشگویی کرد.‏ (‏ اِشَعْیا ۴۵:‏۱‏)‏ در سال ۵۳۷ ق.‏د.‏م.‏ کوروش بازگشت یهودیان را به سرزمینشان امکان‌پذیر ساخت.‏ نکتهٔ شگفت‌انگیز اینجاست که اِشَعْیا در باب ۶۵ کتاب خود بازگشت یهودیان را نیز پیشگویی کرد.‏ او همچنین توجه ما را به شرایط و اوضاع زندگی اسرائیلیان در مملکتشان معطوف می‌دارد.‏

۸.‏ اِشَعْیا در مورد چه آیندهٔ مسرت‌آمیزی پیشگویی کرد و چه عبارتی از اهمیت خاصی برخوردار است؟‏

۸ در اِشَعْیا ۶۵:‏۱۷-‏۱۹ می‌خوانیم:‏ «اینک من آسمانی جدید و زمینی جدید خواهم آفرید و چیزهای پیشین بیاد نخواهد آمد و به خاطر نخواهد گذشت.‏ بلکه از آنچه من خواهم آفرید،‏ شادی کنید و تا به ابد وجد نمایید زیرا اینک اورشلیم را محلّ وجد و قوم او را محلّ شادمانی خواهم آفرید.‏ و از اورشلیم وجد خواهم نمود و از قوم خود شادی خواهم کرد و آواز گریه و آواز ناله بار دیگر در او شنیده نخواهد شد.‏» یقیناً اِشَعْیا در این نبوت اوضاعی را توصیف می‌کرد که بسیار بهتر از اوضاع یهودیان در بابل می‌بود.‏ او در مورد وجد و شادی پیشگویی کرد.‏ اکنون به عبارت «آسمانی جدید و زمینی جدید» توجه کن.‏ این نخستین مرتبه از چهار مرتبه‌ای است که این عبارت در کتاب مقدس استفاده شده است.‏ این چهار آیه ارتباطی مستقیم با آیندهٔ ما دارند و حتی آن را پیشگویی می‌کنند.‏

۹.‏ چگونه نبوت اِشَعْیا ۶۵:‏۱۷-‏۱۹ در مورد یهودیان دوران باستان تحقق یافت؟‏

۹ نخستین تحقق اِشَعْیا ۶۵:‏۱۷-‏۱۹ شامل یهودیان دوران باستان می‌شد که مطابق پیشگویی دقیق اِشَعْیا به سرزمین خود بازگشتند و پرستش پاک را مجدداً بنیاد نهادند.‏ (‏ عزرا  ۱:‏۱-‏۴؛‏ ۳:‏۱-‏۴‏)‏ البته می‌توان تشخیص داد که آنان به سرزمین خود بر روی همین سیاره مراجعت نمودند و نه به مکانی در آسمان.‏ این تشخیص به ما کمک می‌کند تا منظور اِشَعْیا را از آسمان جدید و زمین جدید درک کنیم.‏ از این جهت،‏ مجبور نیستیم همانند بعضی افراد به حدس و گمان در مورد نبوتهای مبهم نوستراداموس و یا پیشگویان بشری دیگر متوسل شویم.‏ کتاب مقدس مفهوم نبوت اِشَعْیا را برای ما آشکار می‌سازد.‏

۱۰.‏ چه استنباطی می‌توانیم از معنی «زمین» در پیشگویی اِشَعْیا بکنیم؟‏

۱۰ منظور از «زمین» در کتاب مقدس،‏ همیشه اشاره به سیارهٔ زمین نیست.‏ برای مثال،‏ در مزمور ۹۶:‏۱ می‌خوانیم:‏ «ای تمامی زمین خداوند را بسرایید!‏» ما می‌دانیم که سیارهٔ ما—‏خشکی و دریا—‏قادر به سراییدن نیست.‏ انسانها هستند که سرود می‌سرایند.‏ بلی،‏ مزمور ۹۶:‏۱ به انسانهای روی زمین اشاره دارد.‏ * لیکن اِشَعْیا ۶۵:‏۱۷ همچنین به «آسمانی جدید» اشاره می‌کند.‏ اگر «زمین» نمایانگر جامعهٔ بشری جدیدی در سرزمین یهودیان باشد،‏ ‹آسمان› به معنی چیست؟‏

۱۱.‏ عبارت «آسمانی جدید» به چه اشاره دارد؟‏

۱۱ در دایرة‌المعارفی مربوط به کتاب مقدس به تألیف مک‌لینتاک و سْترانگ آمده است:‏ «همیشه در رؤیای نبوی،‏ آسمان به معنی .‏ .‏ .‏ جمیع نیروهای حاکم می‌باشد .‏ .‏ .‏ که بر فرمانبرداران خود برتری داشته،‏ حکمرانی می‌کند؛‏ به مانند آسمان واقعی که بالاتر از زمین قرار دارد و بر آن حکم می‌راند.‏» این دایرة‌المعارف در مورد عبارت ترکیبی «آسمان و زمین» توضیح می‌دهد که ‹ در زبان نبوی،‏ این عبارت به معنی وضعیت سیاسی اشخاص در رتبه‌های گوناگون می‌باشد.‏ آسمان به معنای حاکمیت است و زمین بر رعایا دلالت دارد یعنی انسانهایی که تحت حکمرانی می‌باشند.‏›‏

۱۲.‏ چگونه یهودیان دوران باستان شاهد ایجاد «آسمانی جدید و زمینی جدید» بودند؟‏

۱۲ وقتی یهودیان به سرزمین خود بازگشتند،‏ به چیزی دست یافتند که می‌شد آن را سیستمی جدید خواند.‏ هیئت حکمرانی جدیدی ایجاد گردید.‏ یکی از نوادگان داود پادشاه به نام زَرُبّابِل والی یهودا شد و یَهُوْشَع،‏ رئیس کَهَنه بود.‏ (‏ حجی ۱:‏۱،‏ ۱۲؛‏ ۲:‏۲۱؛‏ زکریا ۶:‏۱۱‏)‏ این اشخاص «آسمانی جدید» را تشکیل می‌دادند.‏ اما «آسمانی جدید» بر روی چه چیزی؟‏ بر روی «زمینی جدید» یا جامعه‌ای تطهیریافته یهودیانی که به سرزمین خود بازگشته بودند تا اورشلیم و معبد آن را به جهت پرستش یَهُوَه مجدداً بنا کنند.‏ بنابراین،‏ در تحقق نبوت مذکور،‏ آسمانی جدید و زمینی جدید به معنای واقعی ایجاد گشت که یهودیان آن زمان را شامل می‌شد.‏

۱۳،‏ ۱۴.‏ الف)‏ اکنون می‌خواهیم به بررسی کدام مورد استفاده از «آسمانهای جدید و زمین جدید» بپردازیم؟‏ ب)‏ چرا در روزگار ما نبوت پطرس از اهمیت خاصی برخوردار است؟‏

 ۱۳ اکنون باید مراقب باشیم تا نکتهٔ اصلی مطلب را از دست ندهیم زیرا هدف ما نه سعی در تعبیر کتاب مقدس است و نه صرفاً نگاهی اجمالی به تاریخ باستان.‏ برای یافتن موضوع اصلی می‌خواهیم به مورد دیگر استفاده از عبارت «آسمانهای جدید و زمین جدید» در کتاب مقدس بنگریم.‏ این عبارت را می‌توان در دوم پطرس باب ۳ یافت و همچنین می‌توان مشاهده نمود که آیندهٔ ما را نیز شامل می‌گردد.‏

۱۴ پطرس رسول رسالهٔ خود را بیش از ۵۰۰ سال بعد از بازگشت یهودیان به سرزمینشان به قلم درآورد.‏ پطرس بنا بر گزارش دوم پطرس ۳:‏۲ به عنوان یکی از رسولان عیسی رسالهٔ خود را خطاب به پیروان مسیح «خداوند» نوشت.‏ او در آیهٔ ۴ «وعدهٔ آمدن» عیسی را مطرح می‌کند و این نبوت را کاملاً به روزگار ما مربوط می‌گرداند.‏ شواهد زیادی نمایانگر آن می‌باشند که از آغاز جنگ جهانی اول،‏ عیسی در مقام حکمران ملکوت خدا در آسمان حضور دارد.‏ (‏ مکاشفه ۶:‏۱-‏۸؛‏ ۱۱:‏۱۵،‏ ۱۸‏)‏ این واقعیت با توجه به موضوع دیگری که پطرس در همین باب پیشگویی کرد،‏ معنای خاصی پیدا می‌کند.‏

۱۵.‏ نبوت پطرس در مورد «آسمانهای جدید» به چه نحو در حال تکمیل شدن است؟‏

۱۵ در دوم پطرس ۳:‏۱۳ چنین می‌خوانیم:‏ «ولی بحسب وعدهٔ او،‏ منتظر آسمانهای جدید و زمین جدید هستیم که در آنها عدالت ساکن خواهد بود.‏» احتمالاً از کلام خدا این نکته را آموخته‌ایم که عیسی حکمران اصلی در «آسمانهای جدید» می‌باشد.‏ (‏ لوقا ۱:‏۳۲،‏ ۳۳‏)‏ با وجود این،‏ آیات دیگر کتاب مقدس نشان می‌دهند که او بتنهایی حکومت نمی‌کند.‏ عیسی وعده داد که رسولان و اشخاص دیگری همانند ایشان مکانی در آسمان دریافت خواهند کرد.‏ پولس رسول در کتاب عبرانیان خطاب به این اشخاص می‌گوید:‏ «در دعوت سماوی ‏[یا آسمانی] شریک هستید.‏» همچنین عیسی گفت که این گروه در آسمان با او بر تخت پادشاهی خواهند نشست.‏ (‏ عبرانیان ۳:‏۱؛‏ متی ۱۹:‏۲۸؛‏ لوقا ۲۲:‏۲۸-‏۳۰؛‏ یوحنا ۱۴:‏۲،‏ ۳‏)‏ پس مطلبی که دستگیرمان می‌شود این است که افراد دیگری بخشی از آسمانهای جدید بوده،‏ با عیسی در حکمرانی شریک خواهند بود.‏ لیکن منظور پطرس از عبارت «زمین جدید» چه بود؟‏

۱۶.‏ اکنون کدام «زمین جدید» ایجاد شده است؟‏

۱۶ همانند تحقق نبوت اِشَعْیا در زمان باستان—‏یعنی بازگشت یهودیان به سرزمینشان—‏تحقق اخیر دوم پطرس ۳:‏۱۳ نیز شامل انسانهایی می‌شود که خود را مطیع حکمرانی آسمانهای جدید می‌گردانند.‏ امروزه می‌توانیم ناظر اطاعت و فرمانبرداری توأم با مسرت چند میلیون انسان از آن حکومت باشیم.‏ در حال حاضر،‏ ایشان از برنامه‌های آموزشی آن حکومت فایده می‌برند و سعی می‌کنند از قوانین آنکه در کتاب مقدس ذکر شده است پیروی کنند.‏ (‏ اِشَعْیا ۵۴:‏۱۳‏)‏ این اشخاص شالودهٔ «زمین جدید» را تشکیل می‌دهند؛‏ به این معنی که جامعه‌ای جهانی را از تمام ملیتها،‏ زبانها و نژادها تشکیل می‌دهند و در اطاعت از پادشاه حاکم،‏ عیسی مسیح،‏ شانه به شانه مشغول خدمت می‌باشند.‏ یک موضوع مهم این است که ما نیز می‌توانیم بخشی از آن جامعهٔ بشری باشیم!‏—‏میکاه ۴:‏۱-‏۴‏.‏

۱۷،‏ ۱۸.‏ چرا موضوعی که در دوم پطرس ۳:‏۱۳ قید شده است باعث می‌شود تا با چشم انتظار به آینده بنگریم؟‏

۱۷ اما این پایان مطلب نیست و نباید فکر کنیم که دستیابی به بینشی دقیق در مورد آینده غیرممکن است.‏ در واقع،‏ با بررسی مضمون دوم پطرس باب ۳ به نکاتی برمی‌خوریم که به تغییرات بزرگی در آینده اشاره دارند.‏ پطرس در آیات ۵ و ۶ دربارهٔ طوفان روزگار نوح سخن می‌گوید که به دنیای شریر آن زمان خاتمه داد.‏ او در آیهٔ ۷ می‌گوید که «آسمان و زمین الآن» یعنی حکومتها و تودهٔ انسانها «تا روز داوری و هلاکت مردم بی‌دین نگاه داشته شده‌اند.‏» آیهٔ ۷ تأییدکنندهٔ این واقعیت است که عبارت «آسمان و زمین الآن» به عالم مادی اشاره ندارد بلکه منظور انسانها و حکومتهای بشری می‌باشد.‏

۱۸ سپس،‏ پطرس توضیح می‌دهد که روز یَهُوَه خواهد آمد و پاکسازی عظیمی را موجب شده،‏ موقعیت را برای آسمانهای جدید و زمین جدید مذکور در آیهٔ ۱۳ مهیا خواهد ساخت.‏ حال،‏ به انتهای آیه توجه کن—‏«در آنها عدالت ساکن خواهد بود.‏» آیا اشارهٔ این آیه به تغییراتی عظیم و بهبود کامل اوضاع نمی‌باشد؟‏ آیا انتظار برکاتی واقعی را در ما به وجود نمی‌آورد؛‏ امید به زمانی که انسانها به سعادت و لذت بیشتری در زندگی دست خواهند یافت؟‏ چنانچه بر این موضوع واقف باشیم،‏ به آگاهی و بینشی در مورد پیشگویی کتاب مقدس نائل گشته‌ایم که انسانهای نسبتاً معدودی از آن برخوردارند.‏

۱۹.‏ کتاب مکاشفه در چه چهارچوبی به «آسمانی جدید و زمینی جدید» در آینده اشاره می‌کند؟‏

 ۱۹ اکنون اجازه بده به پیگیری موضوع ادامه دهیم.‏ تا اینجا موارد استفاده از عبارات «آسمانهای جدید و زمین جدید» را در اِشَعْیا باب ۶۵ و دوم پطرس باب ۳ از نظر گذراندیم.‏ حال،‏ مکاشفه باب ۲۱ را که شامل یک مورد دیگر استفاده از عبارت «آسمانی جدید و زمینی جدید» می‌شود بررسی کنیم.‏ مجدداً باید گفت که درک چهارچوب رویداد توصیف شده،‏ در بررسی موضوع به ما کمک می‌کند.‏ در باب ۱۹ کتاب مکاشفه‏،‏ جنگی به زبان سمبلیک و زنده توصیف شده است—‏اما نه در بین ملتهای متخاصم.‏ در یک طرف نبرد،‏ «کلمهٔ خدا» می‌باشد.‏ ما می‌دانیم که این عنوان عیسی مسیح است.‏ (‏ یوحنا ۱:‏۱،‏ ۱۴‏)‏ عیسی در حال حاضر در آسمان است و این رؤیا،‏ وی را با لشکر آسمانی‌اش به تصویر درمی‌آورد.‏ آنان با چه کسانی می‌جنگند؟‏ در این باب به «پادشاهان،‏» «سپه‌سالاران» و انسانهایی از طبقات مختلف،‏ «چه صغیر و چه کبیر،‏» اشاره می‌شود.‏ این نبرد شامل روز یَهُوَه خواهد شد یعنی روز نابودی شریران.‏ (‏ ۲تسالونیکیان ۱:‏۶-‏۱۰‏)‏ مکاشفه باب ۲۰ با توصیفِ از میان برداشته شدن «مار قدیم .‏ .‏ .‏ که ابلیس و شیطان می‌باشد» آغاز می‌شود و به این صورت،‏ صحنه برای بررسی مکاشفه باب ۲۱ آماده می‌گردد.‏

۲۰.‏ مکاشفه ۲۱:‏۱ به چه تحول شگفت‌انگیزی در آینده اشاره می‌کند؟‏

۲۰ یوحنا رسول شرح خود را با این سخن هیجان‌انگیز آغاز می‌کند:‏ «و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید،‏ چونکه آسمان اول و زمین اول درگذشت و دریا دیگر نمی‌باشد.‏» بر اساس آنچه که در اِشَعْیا باب ۶۵ و دوم پطرس باب ۳ خواندیم،‏ می‌توانیم یقین داشته باشیم که آسمانی جدید و زمینی جدید به معنی واقعی کلمه جایگزین آسمان و سیارهٔ کنونی‌مان با آبهای عمیق آن نخواهند شد.‏ همانطور که بابهای پیشین کتاب مکاشفه نشان دادند،‏ انسانهای شریر و حکومتهای ایشان و همچنین حاکم نامرئی،‏ شیطان،‏ از میان خواهند رفت.‏ بلی،‏ وعدهٔ داده‌شده در اینجا راجع به سیستمی جدید می‌باشد و انسانهای روی زمین را شامل می‌گردد.‏

۲۱،‏ ۲۲.‏ یوحنا وعدهٔ چه برکاتی را می‌دهد و پاک شدن اشک از چشمان به چه معناست؟‏

۲۱ با اطمینان کامل در این باره،‏ می‌خواهیم توجه خود را به نبوتی شگرف معطوف بداریم.‏ در انتهای آیهٔ ۳ می‌خوانیم که خدا با آدمیان خواهد بود و اشخاصی را که ارادهٔ او را به اجرا درمی‌آورند مورد عنایت و لطف خود قرار خواهد داد.‏ (‏ حزقیال ۴۳:‏۷‏)‏ یوحنا ادامه داده،‏ در آیات ۴ و ۵ می‌گوید:‏ «[یَهُوَه] خدا هر اشکی از چشمان ایشان پاک خواهد کرد.‏ و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود زیرا که چیزهای اول درگذشت.‏ و آن تخت‌نشین گفت:‏ ‹الحال همه چیز را نو می‌سازم.‏› و گفت:‏ ‹بنویس،‏ زیرا که این کلام امین و راست است.‏›» چه نبوت دلگرم‌کننده‌ای!‏

۲۲ چند لحظه در مورد این پیشگویی کتاب مقدس تأمل نما.‏ «خدا هر اشکی از چشمان ایشان پاک خواهد کرد.‏» این نبوت نه به اشک معمولی که چشمان حساسمان را می‌شوید اشاره می‌کند و نه به اشک شادی.‏ خیر،‏ اشکی که خدا از چشمان ما پاک خواهد کرد اشکی است که به سبب رنج،‏ غصه،‏ یأس،‏ جراحتِ دل و مشقت از چشمانمان جاری گشته و می‌گردد.‏ چگونه می‌توانیم در خصوص این وعده یقین حاصل کنیم؟‏ خدا در رابطه با این وعدهٔ استثنایی و عالی افزوده،‏ می‌گوید:‏ «موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود.‏»—‏یوحنا ۱۱:‏۳۵‏.‏

۲۳.‏ نبوت یوحنا پایان چه اوضاعی را تضمین می‌کند؟‏

۲۳ آیا این بدان معناست که سرطان،‏ سکته،‏ حملهٔ قلبی و حتی مرگ دیگر وجود نخواهد داشت؟‏ بلی.‏ آیا امروزه شخصی را می‌توان یافت که عزیزی را به علت بیماری،‏ وقوع سانحه و یا فاجعه از دست نداده باشد؟‏ خدا در اینجا وعده می‌دهد که مرگ دیگر وجود نخواهد داشت یعنی کودکانی که احتمالاً در آن زمان  متولد می‌شوند،‏ اجباراً انتظار پیری،‏ فرسودگی و سرانجام مرگ را نخواهند کشید.‏ این نبوت همچنین به این معناست که بیماریهای متداول همچون آلتزهایمر،‏ استئوپوروز،‏ غدد فیبروم،‏ آب سیاه یا حتی آب مروارید دیگر وجود نخواهند داشت.‏

۲۴.‏ برقراری «آسمانی جدید و زمینی جدید» چگونه موجبات برکت انسانها را فراهم خواهد آورد و در مقالهٔ بعدی به بررسی چه خواهیم پرداخت؟‏

۲۴ مسلماً همگی ما این واقعیت را قبول داریم که با ریشه‌کن شدن علل مرگ،‏ پیری و بیماری،‏ ماتم و نالهٔ آدمیان تقلیل می‌یابد.‏ اما در مورد فقر خانمان‌برانداز،‏ بدرفتاری با کودکان و تبعیض ظالمانه به دلایل پیشینه و یا رنگ پوست انسانها چه می‌توان گفت؟‏ چنانچه این مسائل—‏که امروزه کاملاً رواج دارند—‏ادامه یابند،‏ ماتم و نالهٔ انسانها تمامی نخواهد یافت.‏ بنابراین،‏ اینگونه عوامل غم و اندوه دیگر وجود نخواهند داشت تا زندگی را تحت «آسمانی جدید و زمینی جدید» تباه کنند.‏ چه تحولی!‏ لذا،‏ تا اینجا فقط سه مورد استفاده از عبارت «آسمانی جدید و زمینی جدید» را در کتاب مقدس مورد بررسی قرار داده‌ایم.‏ یک مورد دیگر استفاده از این عبارت باقی مانده است که به آنچه تا حال بررسی کرده‌ایم مربوط می‌گردد.‏ این مورد چهارم استفاده از عبارت «آسمانهای جدید و زمین جدید» در کتاب مقدس مؤید علاقهٔ ما به کسب آگاهی در خصوص زمان و نحوه‌ای می‌باشد که خدا به وعدهٔ خود تحقق خواهد بخشید و ‹همه چیز را نو خواهد ساخت.‏› مقالهٔ بعدی به بحث در مورد این نبوت و رابطهٔ آن با سعادت ما خواهد پرداخت.‏

‏[پاورقی‌ها]‏

^ بند 10 ترجمهٔ تفسیری کتاب مقدس مزمور ۹۶:‏۱ را چنین ارائه می‌دهد:‏ «ای همهٔ مردم دنیا در وصف خداوند سرود بخوانید.‏» این ترجمه با این برداشت مطابقت دارد که منظور اِشَعْیا از «زمینی جدید،‏» اشاره به قوم خدا در سرزمینشان بوده است.‏

آیا به خاطر می‌آوری؟‏

‏• سه مورد استفاده از «آسمانی جدید و زمینی جدید» در کتاب مقدس کدامند؟‏

‏• یک مورد از تحقق نبوت «آسمانی جدید و زمینی جدید» به چه نحو یهودیان دوران باستان را شامل می‌گشت؟‏

‏• چه موضوعاتی را تا کنون در تحقق نبوت پطرس راجع به «آسمانهای جدید و زمین جدید» استنباط کرده‌ایم؟‏

‏• مکاشفه باب ۲۱ چه آیندهٔ باشکوهی را پیش روی ما قرار می‌دهد؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۰]‏

کوروش دقیقاً مطابق پیشگویی یَهُوَه باعث شد که یهودیان در سال ۵۳۷ ق.‏د.‏م.‏ به سرزمین خود بازگردند