مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

‏‹فضائل› امتها خانهٔ یَهُوَه را پر می‌سازند

‏‹فضائل› امتها خانهٔ یَهُوَه را پر می‌سازند

 ‏‹فضائل› امتها خانهٔ یَهُوَه را پر می‌سازند

‏«[من یَهُوَه] تمامی امّت‌ها را متزلزل خواهم ساخت و فضیلت جمیع امّت‌ها خواهند آمد و یَهُوَه صبایوت می‌گوید که این خانه را از جلال پر خواهم ساخت.‏»—‏حَجِّی ۲:‏۷‏.‏

۱.‏ چرا در موقعیتی اضطراری اول از همه نگران عزیزانمان هستیم؟‏

خانهٔ تو با چه فضائل و نفایسی پر شده است؟‏ مبلمانی نفیس،‏ جدیدترین کامپیوتر موجود،‏ اتومبیلی آخرین مدل در گاراژ؟‏ حتی بفرض که چنین چیزهای پرارزشی در خانه داشته باشی،‏ اما آیا موافق نیستی که آنچه در خانه نفیستر و باارزشتر از همه است اعضای خانواده‌ات هستند؟‏ تصور کن که شبی از بوی دود بیدار شده،‏ متوجه شوی که خانه آتش گرفته و چند دقیقه بیشتر برای فرار باقی نمانده است!‏ نخست دلواپس چه خواهی بود؟‏ مبلمان،‏ کامپیوتر،‏ اتومبیل؟‏ و یا عزیزانت؟‏ شکی نیست که اول از همه نگران عزیزانت خواهی بود،‏ چرا که ارزش انسانها بسیار بالاتر از اشیاء است.‏

۲.‏ یَهُوَه چه چیزهایی را آفرید،‏ و کدام جنبهٔ آفرینش بویژه مایهٔ خوشی عیسی بود؟‏

 ۲ حال یَهُوَه خدا و پسرش،‏ عیسی مسیح،‏ را تصور کنیم.‏ یَهُوَه ‹آن خدایی است که آسمان و زمین و دریا و آنچه در آنها است آفرید.‏› (‏اعمال ۴:‏۲۴‏)‏ یَهُوَه پسر خود را که «معمار» اوست مأمور قرار داد تا همهٔ چیزهای دیگر را از طریق وی بیافریند.‏ (‏امثال ۸:‏۳۰،‏ ۳۱؛‏ یوحنا ۱:‏۳؛‏ کولسیان ۱:‏۱۵-‏۱۷‏)‏ بی‌شک،‏ همهٔ آفریده‌ها در نظر یَهُوَه و عیسی قدر و منزلت بسیار دارند.‏ (‏با پیدایش ۱:‏۳۱ مقایسه شود.‏)‏ اما به نظر تو کدام جنبه از آفرینش در نظر ایشان اهمیت بیشتری دارد—‏اشیاء یا انسانها؟‏ عیسی که به صورت حکمت مجسم شده است اظهار کرد:‏ «شادی من با بنی‌آدم می‌بود» یا طبق ترجمهٔ تفسیری،‏ «[انسانها] مایهٔ خوشی من بودند.‏»‏

۳.‏ یَهُوَه چه نبوتی را از طریق حجی اعلام نمود؟‏

۳ یَهُوَه بدون تردید ارزش بسیار زیادی برای انسانها قائل است.‏ یکی از نشانه‌های آن کلام نبوی اوست که حجی نبی آن را در سال ۵۲۰ ق.‏د.‏م.‏ اعلام نمود.‏ یَهُوَه چنین گفت:‏ «تمامی امّت‌ها را متزلزل خواهم ساخت و فضیلت جمیع امّت‌ها خواهد آمد.‏ .‏ .‏ .‏ این خانه را از جلال پر خواهم ساخت.‏ جلالِ آخرِ این خانه از جلال نخستینش عظیم‌تر خواهد بود.‏»—‏حجی ۲:‏۷،‏ ۹‏.‏

۴،‏ ۵.‏ الف)‏ چرا چندان منطقی به نظر نمی‌رسد که اصطلاح ‹فضائل› را به چیزهای نفیس مربوط بدانیم؟‏ ب)‏ چه تعریفی می‌توان از ‹فضائل› ارائه داد،‏ و چرا؟‏

۴ چه ‹فضائل› و نفایسی خانهٔ یَهُوَه را پر خواهد ساخت و به آن جلالی بی‌سابقه خواهد بخشید؟‏ آیا این فضائل اثاثیه‌ای نفیس و پرتجمل ساخته‌شده از طلا،‏ نقره،‏ و سنگهای قیمتی هستند؟‏ خیر،‏ چنین چیزی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.‏ نباید فراموش کنیم که معبدی که حدوداً پنج قرن پیش از بازگشت یهودیان از تبعید وجود داشت،‏ ساختمانی عظیم دارای ارزشی معادل میلیاردها دلار بود!‏ * مسلماً یَهُوَه انتظار نداشت که این گروه نسبتاً کوچک یهودیان که تازه به موطن خود بازگشته بود بتواند معبدی بنا کند که از لحاظ ارزش مادی باشکوهتر از معبد سلیمان باشد!‏

۵ پس خانهٔ یَهُوَه قرار است با چه ‹فضائل› و نفایسی پر شود؟‏ شکی وجود ندارد که منظور از این فضائل انسانها می‌باشند.‏ در واقع شادی دل یَهُوَه با طلا و نقره حاصل نمی‌شود؛‏ آنچه او را دلشاد می‌کند خدمت صمیمانهٔ انسانهاست.‏ (‏امثال ۲۷:‏۱۱؛‏ ۱قرنتیان ۱۰:‏۲۶‏)‏ آری،‏ یَهُوَه ارزش بسیاری برای مردان،‏ زنان،‏ و جوانانی قائل است که او را به نحو مقبول خدمت می‌کنند.‏ (‏یوحنا ۴:‏۲۳،‏ ۲۴‏)‏ اینگونه خادمان همان ‹فضائل› مزبور می‌باشند،‏ و ارزش ایشان در نظر یَهُوَه بمراتب بیشتر از نفایسی است که زینتگر معبد سلیمان بودند.‏

۶.‏ معبد باستانی خدا چه نقشی را ایفا می‌کرد؟‏

۶ معبد با وجود مخالفتهای بی‌امان دشمنان در سال ۵۱۵ ق.‏د.‏م.‏ به پایان رسید.‏ معبد اورشلیم،‏ تا پیش از آنکه قربانی عیسی گذرانده شود،‏ برای بسیاری از ‹فضائل› انسانی که در آن هنگام یهودیان و نوکیشان غیریهودی بودند،‏ مرکز  پرستش پاک محسوب می‌شد.‏ اما باید بدانیم که معبد مظهر ترتیباتی بسیار عظیمتر بود که اکنون به توضیح آن خواهیم پرداخت.‏

تحققی در قرن اول

۷.‏ الف)‏ معبد باستانی خدا در اورشلیم مظهر چه بود؟‏ ب)‏ کاهن اعظم در روز کفاره چه وظایفی بر عهده داشت؟‏

۷ معبد اورشلیم مظهر ترتیبات بسیار عظیمتری به منظور پرستش بود.‏ این معبد در واقع مظهر معبد روحانی خدا بود که در سال ۲۹ د.‏م.‏ عیسی کاهِن اعظم آن شد.‏ (‏عبرانیان ۵:‏۴-‏۱۰؛‏ ۹:‏۱۱،‏ ۱۲‏)‏ در اینجا می‌خواهیم نقاط مشترکی را که میان وظایف کاهن اعظم اسرائیل و اعمال عیسی وجود دارد،‏ از نظر بگذرانیم.‏ هر ساله در روز کفاره،‏ کاهن اعظم بر روی مذبحی که در صحن معبد قرار داشت می‌بایست گوساله‌ای را برای کفارهٔ گناهان کاهنان می‌گذراند.‏ پس از آن او می‌بایست خون گوساله را برداشته به معبد می‌برد،‏ از درهایی که قدس را از صحن معبد جدا می‌ساخت می‌گذشت،‏ از حجاب یا پردهٔ مابین قدس و قدس‌الاقداس عبور می‌کرد و به قدس‌الاقداس قدم می‌گذاشت.‏ در آنجا کاهن اعظم خون را در مقابل کرسی رحمت (‏صندوق عهد)‏ می‌پاشید.‏ سپس به همین ترتیب او بزی را نیز برای کفارهٔ گناهان دوازده سِبط غیرکاهن می‌گذراند.‏ (‏لاویان ۱۶:‏۵-‏۱۵‏)‏ چگونه این مناسک به معبد روحانی خدا مربوط می‌باشند؟‏

۸.‏ الف)‏ عیسی به چه معنا در سال ۲۹ د.‏م.‏ به عنوان قربانی گذرانده شد؟‏ ب)‏ عیسی طی خدمت زمینی‌اش از چه رابطهٔ ویژه‌ای با یَهُوَه برخوردار بود؟‏

۸ در سال ۲۹ د.‏م.‏ عیسی پس از تعمید و مسح‌شدن با روح‌القدس در واقع بر مذبح ارادهٔ الهی گذرانده شد.‏ (‏لوقا ۳:‏۲۱،‏ ۲۲‏)‏ این رویداد نشان آغاز زندگی فداکارانه و قربانی‌گونهٔ عیسی که سه سال و نیم به طول انجامید بود.‏ (‏عبرانیان ۱۰:‏۵-‏۱۰‏)‏ طی این سه سال و نیم،‏ رابطهٔ عیسی با خدا رابطهٔ خوشایند انسانی مولود از روح با خدا بود.‏ انسانهای دیگر قادر به درک کامل این رابطهٔ ویژه که میان عیسی و پدر آسمانی‌اش وجود داشت نبودند.‏ در واقع،‏ پرده‌ای در مقابل چشم بصیرت ایشان قرار گرفته بود،‏ درست همانطور که پرده‌ای قدس را از صحن خیمه جدا می‌ساخت.‏—‏خروج ۴۰:‏۲۸‏.‏

۹.‏ چرا عیسی نمی‌توانست به صورت انسان به آسمان برود،‏ این مانع چگونه مرتفع گشت؟‏

 ۹ عیسی با بدن انسانی خود اگرچه پسر خدا و مسح‌شده با روح او بود،‏ نمی‌توانست به زندگی آسمانی نائل آید.‏ زیرا گوشت و خون نمی‌تواند وارث ملکوت آسمانی خدا شود.‏ (‏۱قرنتیان ۱۵:‏۴۴،‏ ۵۰‏)‏ از آنجایی که بدن انسانی عیسی مانعی در این راه محسوب می‌گشت،‏ با حجاب یا پرده‌ای مجسم شد که قدس را از قدس‌الاقداس معبد باستانی جدا می‌ساخت.‏ (‏عبرانیان ۱۰:‏۲۰‏)‏ با این حال،‏ خدا سه روز پس از مرگ عیسی او را به صورت شخصی روحی رستاخیز داد.‏ (‏۱پطرس ۳:‏۱۸‏)‏ پس از آن عیسی قادر بود به حجرهٔ قدس‌الاقداسِ معبدِ روحانی خدا،‏ یعنی آسمان،‏ قدم بگذارد.‏ و چنین هم شد.‏ پولس نوشت:‏ «زیرا مسیح به قدس [منظور قدس‌الاقداسِ] ساخته‌شدهٔ به دست،‏ داخل نشد که مثال مکان حقیقی است؛‏ بلکه به خود آسمان تا آنکه الآن در حضور خدا بجهت ما ظاهر شود.‏»—‏عبرانیان ۹:‏۲۴‏.‏

۱۰.‏ عیسی در هنگام بازگشت خود به آسمان چه کرد؟‏

۱۰ عیسی در آسمان با ارائهٔ بهای فدیهٔ خونِ زندگی‌بخشِ خود به یَهُوَه،‏ در واقع ‹خون قربانی خود را پاشید.‏› البته او کار دیگری نیز در آسمان انجام داد.‏ عیسی اندکی پیش از مرگ خویش به پیروان خود گفت:‏ «می‌روم تا برای شما مکانی حاضر کنم،‏ و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم،‏ باز می‌آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من می‌باشم شما نیز باشید.‏» (‏یوحنا ۱۴:‏۲،‏ ۳‏)‏ بنابراین،‏ عیسی با قدم نهادن به قدس‌الاقداس،‏ یا همان آسمان،‏ راه را برای دیگران نیز هموار ساخت.‏ (‏عبرانیان ۶:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ تعداد کسانی که به آسمان می‌روند ۰۰۰‏,‏۱۴۴ نفر می‌باشند و ایشان در ترتیبات معبد روحانی خدا در مقام کاهنِ جزء خدمت می‌کنند.‏ (‏مکاشفه ۷:‏۴؛‏ ۱۴:‏۱؛‏ ۲۰:‏۶‏)‏ همانطور که کاهن اعظم اسرائیل می‌بایست خون گوساله‌ای را نخست برای کفارهٔ گناهان کاهنان به قدس‌الاقداس می‌برد،‏ بهای خون ریخته‌شدهٔ عیسی نیز می‌بایست نخست برای آن ۰۰۰‏,‏۱۴۴ کاهنِ جزء پرداخته می‌شد.‏ *

‏‹فضائل› دوران ما

۱۱.‏ کاهن اعظم اسرائیل بز را برای چه کسانی می‌گذراند،‏ و این موضوع مظهر چیست؟‏

۱۱ ظاهراً پس از سال ۱۹۳۵ دیگر افزایشی در شمار مسح‌شدگان به وجود نیامد.‏ * آیا یَهُوَه به کار جلال دادن خانهٔ خود پایان داده بود.‏ خیر،‏ ‹فضائلی› انسانی هنوز می‌بایست به خانهٔ او افزوده می‌شدند.‏ به یاد آور که کاهن اعظم اسرائیل دو حیوان را قربانی می‌کرد—‏یک گوساله برای گناهان کاهنان،‏ و یک بز برای گناهان اسباط غیرکاهن.‏ اگر کاهنان مظهر مسح‌شدگان و با مسیح در ملکوت آسمانی می‌باشند،‏ پس اسباط غیرکاهن مظهر چه کسانی هستند؟‏ جواب این سؤال در کلام عیسی در یوحنا ۱۰:‏۱۶ آمده است:‏ «مرا گوسفندان دیگر هست که از این آغل نیستند.‏ باید آنها را نیز بیاورم و آواز مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد.‏» پس می‌بینیم که دو گروه از خون ریخته‌شدهٔ مسیح بهره‌مند گشتند—‏نخست،‏ مسیحیانی که امید دارند با عیسی در آسمان حکمرانی کنند و دوم،‏ کسانی که امید زندگی ابدی در بهشت زمینی دارند.‏ ظاهراً،‏ ‹فضیلتی› که در نبوت حجی ذکر شده است مظهر همین گروه دوم می‌باشد.‏—‏میکاه ۴:‏۱،‏ ۲؛‏ ۱یوحنا ۲:‏۱،‏ ۲‏.‏

۱۲.‏ امروزه بسیاری از ‹فضائل› به چه صورت به خانهٔ خدا آورده می‌شوند؟‏

۱۲ خانهٔ یَهُوَه هنوز هم با این ‹فضائل› پر می‌شود.‏ در سالهای اخیر،‏ از میان رفتن یکسری محدودیتها در کشورهای اروپای شرقی،‏ بخشهایی از آفریقا،‏ و دیگر سرزمینهای  جهان این امکان را به وجود آورده است تا بشارت ملکوتِ استقراریافتهٔ خدا در مناطقی که تاکنون بکر مانده بودند شکوفا و موعظه شود.‏ فضائل انسانیی که بدین طریق به ترتیبات معبد خدا می‌آیند،‏ خود نیز در اطاعت از فرمان عیسی شروع به شاگردسازی می‌کنند.‏ (‏متی ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ آنان با این کار بسیاری از ‹فضائل› بالقوهٔ انسانی را،‏ از پیر و جوان،‏ تشویق می‌کنند تا به خانهٔ او آمده به آن جلال ببخشند.‏ در اینجا می‌خواهیم به ذکر چند نمونه بپردازیم.‏

۱۳.‏ دخترکی از اهالی بولیوی چگونه غیرت خود را برای اشاعهٔ پیام ملکوت ابراز کرد؟‏

۱۳ در کشور بولیوی،‏ دختری پنج‌ساله که در خانواده‌ای شاهد پرورش یافته بود از معلم خود اجازه خواست تا در مدت هفته‌ای که سرپرست حوزه جماعت ایشان را ملاقات می‌کرد از مدرسه مرخص شود.‏ دلیل تصمیم این دخترک چه بود؟‏ او می‌خواست در تمام طول هفتهٔ ویژه در خدمت موعظه شرکت کند.‏ این تصمیم او والدینش را بسیار متعجب کرد،‏ با این حال آنان از طرزفکر دخترشان خیلی خوشحال بودند.‏ آن دخترک اکنون پنج مطالعهٔ خانگی کتاب مقدس را اداره می‌کند،‏ و تعدادی از آنان در جلسات جماعت مسیحی نیز حاضر می‌شوند.‏ او حتی یکبار معلم خود را نیز به سالن ملکوت آورد.‏ چه بسا با گذشت زمان بعضی از افرادی که این دختر کوچک با ایشان مطالعه می‌کند ‹فضائلی› انسانی گشته به خانهٔ یَهُوَه جلال بخشند!‏

۱۴.‏ چگونه خواهری در کشور کره هنگام صحبت با شخصی بظاهر غیرعلاقه‌مند با کمی اصرار نتیجهٔ خوبی به دست آورد؟‏

۱۴ در کشور کره،‏ خانمی مسیحی که در ایستگاه قطار منتظر ایستاده بود به یک دانش‌آموز که با گوشیِ خود موسیقی گوش می‌کرد نزدیک شد و از او سؤال کرد:‏ «آیا شما دین بخصوصی دارید؟‏» دانش‌آموز در جواب گفت:‏ «من از هر چه دین و مذهب است بیزارم.‏» این جواب،‏ خواهر ما را دلسرد نکرد،‏ از این رو دوباره سؤال کرد:‏ «گاهی می‌شود که شخص بعد از مدتی تصمیم می‌گیرد دینی را برای خود انتخاب کند.‏ اما اگر اطلاعات کافی نداشته باشد ممکن است دست به انتخابی اشتباه بزند.‏» حالت چهرهٔ دانش‌آموز کمی تغییر کرد،‏ و با علاقه شروع به گوش کردن نمود.‏ خواهر ما به او کتابی را با عنوان آیا آفریدگاری وجود دارد که به ما اهمیت بدهد؟‏ تقدیم کرد و گفت چنانچه وی روزی تصمیم گرفت که دینی را انتخاب کند این کتاب می‌تواند برای وی بسیار مفید باشد.‏ او کتاب را قبول کرد.‏ هفتهٔ بعد شروع به مطالعهٔ کتاب مقدس با شاهدان یَهُوَه نمود و اکنون در تمام جلسات جماعت حاضر می‌شود.‏

۱۵.‏ چگونه دختری جوان در ژاپن مطالعات خانگی را آغاز می‌کند،‏ و تلاشهای او چه نتیجه‌ای حاصل نموده است؟‏

۱۵ در کشور ژاپن،‏ دختر دوازده‌ساله‌ای به نام مِگومی به مدرسهٔ خود به منزلهٔ منطقهٔ بزرگی برای موعظه و تعلیم نگاه می‌کند.‏ او حتی توانست مطالعات خانگی بسیاری آغاز کند.‏ به چه صورت؟‏ مِگومی هنگام زنگ تفریح ظهر یا کتاب مقدس می‌خواند یا مطالعه می‌کند تا برای جلسات جماعت آمادگی قبلی داشته باشد.‏ این کار او اغلب کنجکاوی همکلاسیهایش را برمی‌انگیزد.‏ بعضی سؤال می‌کنند که چرا او در بعضی از فعالیتهای مدرسه شرکت نمی‌کند.‏ مِگومی معمولاً وقتی به سؤالات آنان جواب می‌دهد،‏ در مورد نام خدا نیز صحبت می‌کند.‏ این موضوع برای اکثر آنان بسیار جالب است.‏ سپس پیشنهاد می‌کند که می‌تواند کتاب مقدس را با آنان مطالعه کند.‏ مِگومی در حال حاضر بیست مطالعهٔ خانگی کتاب مقدس را هدایت می‌کند که هجده‌تای آن با همکلاسیهایش است.‏

۱۶.‏ چگونه برادری در کامرون توانست با عده‌ای از کسانی که او را به باد استهزا گرفته بودند مطالعهٔ خانگی آغاز کند؟‏

۱۶ در کشور کامرون گروه هشت‌نفره‌ای از کارگران مشغول کار بودند.‏ آنان وقتی برادری را در حال ارائهٔ نشریات دیدند با صدای بلند او را صدا زدند و با حالتی تمسخرآمیز از او سؤال کردند که چرا به تثلیث،‏ دوزخ آتشین،‏ یا بقای روح اعتقاد ندارد.‏ برادر ما کتاب مقدس خود را بیرون آورد و با آن به سؤالات ایشان پاسخ گفت.‏ در نتیجه سه تن از آنان مطالعهٔ کتاب مقدس را آغاز کردند.‏ یکی از آنان که دانیال نام دارد شروع به رفتن به جلسات کرد و حتی تمام اشیائی را که در خانه به نحوی با ارتباط با ارواح مربوط می‌شد،‏ نابود کرد.‏ (‏مکاشفه ۲۱:‏۸‏)‏ دانیال در مدت کمتر از یک سال تعمید گرفت.‏

۱۷.‏ چند برادر در السالوادور با چه ابتکار عملی توانستند به مردی که نمی‌خواست پیام ملکوت را بشنود موعظه کنند؟‏

۱۷ در کشور السالوادور،‏ مردی هر وقت شاهدان یَهُوَه را در نزدیکی خانهٔ خود می‌دید سگ خطرناک خود را بیرون در می‌بست و وقتی آنان می‌گذشتند سگ را دوباره به خانه بازمی‌گرداند.‏ در نتیجه شاهدان نمی‌توانستند با او صحبت کنند.‏ تا اینکه یکروز تصمیم گرفتند از راه دیگری وارد شوند.‏ آنان متوجه شدند که وقتی مرد سگ خود را پشت در می‌گذارد می‌تواند صدای آنان را از داخل بشنود برای همین تصمیم  گرفتند به سگ او شهادت دهند.‏ آنان به سگ سلام کردند و ابراز خوشحالی کردند که می‌توانند با او صحبت کنند.‏ آنها در مورد زمانی صحبت کردند که زمین به بهشت مبدل می‌شود،‏ دیگر کسی را عصبانی نمی‌بینیم،‏ و حتی حیوانات در صلح به سر می‌برند.‏ سپس با او خداحافظی گرمی کرده،‏ به راه افتادند.‏ با کمال تعجب متوجه شدند که مرد از خانه بیرون آمد،‏ آنان را صدا زد و از اینکه تا به حال اجازه نداده بود شاهدان با او صحبت کنند،‏ عذرخواهی کرد.‏ او مجله‌ای را از دست برادران قبول کرد و چندی بعد با آنان شروع به مطالعهٔ کتاب مقدس نمود.‏ این مرد اکنون یکی از برادرانمان است—‏یکی از ‹فضائل› انسانی!‏

‏«ترسان مباشید»‏

۱۸.‏ بسیاری از مسیحیان با چه مشکلی روبرو می‌شوند،‏ اما نظر یَهُوَه در مورد پرستندگانش چیست؟‏

۱۸ آیا تو نیز در کار حیاتی موعظهٔ ملکوت و شاگردسازی فعال می‌باشی؟‏ چه افتخار و سعادت عظیمی!‏ در واقع یَهُوَه از طریق همین کار تو ‹فضائل› انسانی را جلب می‌کند.‏ (‏یوحنا ۶:‏۴۴‏)‏ البته باید این حقیقت را پذیرفت که همهٔ ما گاهی کمی خسته و دلسرد می‌شویم.‏ بعضی از خادمان وفادار یَهُوَه گاهی حتی خود را بی‌ارزش می‌پنداشتند.‏ اما نباید نومید شد!‏ یَهُوَه به تک تک پرستندگان خود ارج می‌نهد،‏ و خوب است بدانی نجات شخص تو برای یَهُوَه بسیار اهمیت دارد.‏—‏۲پطرس ۳:‏۹‏.‏

۱۹.‏ یَهُوَه چه تشویقی را از طریق حجی به ما داده است،‏ و این کلام چگونه می‌تواند به ما نیرو دهد؟‏

۱۹ هر گاه به دلیل مخالفتها یا موقعیتهای دردآور دیگر دلسرد شدیم،‏ کلام یَهُوَه به یهودیانی که به موطن خود بازگشته بودند می‌تواند به ما نیرو دهد.‏ در حجی ۲:‏۴-‏۶ آمده است:‏ «الآن خداوند می‌گوید:‏ ‹ای زَرُبابِل قوی‌دل باش و ای یَهوشَع بن یَهُوصادق رئیس کَهَنَه قوّی‌دل باش و ای تمامی قوم زمین قوّی‌دل باشید و خداوند می‌فرماید که مشغول بشوید زیرا که من با شما هستم.‏› قول یَهُوَه صبایوت این است.‏ ‹بر حسب کلام آن عهدی که در حین بیرون آوردن شما از مصر با شما بستم،‏ و چونکه روح من در میان شما قایم می‌باشد،‏ ترسان مباشید.‏› زیرا یهوه صبایوت چنین می‌گوید:‏ ‹یک دفعهٔ دیگر و آن نیز بعد از اندک زمانی،‏ آسمانها و زمین و دریا و خشکی را متزلزل خواهم ساخت.‏ و تمامی امّت‌ها را متزلزل خواهم ساخت و فضیلت جمیع امّت‌ها خواهند آمد و یهوه صبایوت می‌گوید که این خانه را از جلال پر خواهم ساخت.‏›» آیا جالب نیست که می‌بینیم یَهُوَه ما را ترغیب و نیز کمک می‌کند که قوی‌دل باشیم؟‏ چگونه؟‏ در واقع با این کلام اطمینان‌بخش خود:‏ «من با شما هستم.‏» اینکه بدانیم یَهُوَه در تمام شرایط دشوار با ماست،‏ واقعاً چقدر ایمان ما را تقویت می‌کند!‏—‏رومیان ۸:‏۳۱‏.‏

۲۰.‏ چگونه جلالی بی‌سابقه خانهٔ یَهُوَه را پر می‌سازد؟‏

۲۰ یَهُوَه ثابت کرده است که با مردمش است.‏ درست همانطور که به نبی خود حجی نیز گفت:‏ «جلالِ آخرِ این خانه از جلال نخستینش عظیم‌تر خواهد بود و در این مکان،‏ سلامتی [صلح] خواهم بخشید.‏» (‏حجی ۲:‏۹‏)‏ حقیقتاً،‏ اکنون می‌توان شاهد جلالی بی‌سابقه در معبد روحانی یَهُوَه بود.‏ هر ساله،‏ صدها هزار نفر دسته دسته به جمع پرستندگان حقیقی می‌پیوندند.‏ آنان از لحاظ روحانی بسیار نیکو تغذیه می‌شوند،‏ و حتی در همین زمان و در این دنیای آشوبزده از صلح برخوردارند،‏ صلحی که حد کمال آن را در دنیای جدید خدا شاهد خواهند بود.‏—‏اشعیا ۹:‏۶،‏ ۷؛‏ لوقا ۱۲:‏۴۲‏.‏

۲۱.‏ عزم خود را برای چه کاری باید راسخ بداریم؟‏

۲۱ بزودی یَهُوَه در حارمَجِدّون امتها را متزلزل خواهد ساخت.‏ (‏مکاشفه ۱۶:‏۱۴،‏ ۱۶‏)‏ بیاییم و همین اندک زمان باقیمانده را صرف نجات انسانها کنیم.‏ امید است که همهٔ ما قوی‌دل باشیم،‏ و توکل کامل ما همواره به یَهُوَه باشد.‏ باشد که عزم ما در استمرار خدمت در معبد روحانی یَهُوَه راسخ مانده،‏ تا لحظهٔ آخری که یَهُوَه اعلام دارد که اکنون کار تکمیل شده است،‏ معبد او را از ‹فضائل› انسانی پر سازیم.‏

‏[پاورقی‌ها]‏

^ بند 4 مجموع اعانات به منظور بنای معبد سلیمان،‏ حدوداً معادل ارزش امروزی چهل میلیارد دلار بود.‏ هرآنچه در ساختمان معبد به کار گرفته نشد راهی خزانهٔ آن گشت.‏—‏۱پادشاهان ۷:‏۵۱‏.‏

^ بند 10 عیسی برخلاف کاهن اعظم اسرائیل گناهی مرتکب نشد که مستلزم کفاره باشد.‏ اما،‏ کاهنان همکار او از گناه بری نبوده‌اند،‏ زیرا از میان انسانهای گناهکار برگزیده شده‌اند.‏—‏مکاشفه ۵:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

^ بند 11 برج دیده‌بانی،‏ شمارهٔ ۱ مارس ۱۹۹۸،‏ صفحه‌های ۱۲-‏۱۶ ملاحظه شود.‏

آیا به خاطر می‌آوری؟‏

‏• در نظر یَهُوَه چه چیزی ارزشی بیش از اشیاء دارد؟‏

‏• کدام دو گروه از خون ریخته‌شدهٔ عیسی بهره‌مند گشتند؟‏

‏• ‏‹فضائلی› که خانهٔ یَهُوَه را جلال می‌بخشند چه کسانی هستند؟‏

‏• چه شواهدی حاکی از آن است که نبوت حَجِّی در حال حاضر در حال تحقق است؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[دیاگرام در صفحهٔ ۱۲]‏

‏(‏برای دیدن شکل صحیح به نشریه رجوع شود)‏

آیا از مفاهیم سمبولیک معبد باستانی یَهُوَه آگاه هستی؟‏

قدس‌الاقداس

پرده

مقدس

رواق

مذبح

صحن

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۳]‏

کاهن اعظم یک گوساله را برای گناهان کاهنان،‏ و یک بز را برای گناهان اسباط غیرکاهن می‌گذراند

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۴]‏

کار موعظهٔ جهانی ملکوت،‏ شمار عظیمی را به خانهٔ یَهُوَه هدایت کرده است