مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

بازار تفریحات،‏ شخصیت‌های سحرآمیز و جادویی را به صورتی جذاب و گیرا عرضه می‌کند،‏ باید از خطرات این گونه سرگرمی‌ها آگاه بود

 موضوع اصلی این شماره | حقیقت در مورد نیروهای ماورای طبیعی

کتاب مقدّس در مورد نیروهای سحرآمیز چه می‌گوید؟‏

کتاب مقدّس در مورد نیروهای سحرآمیز چه می‌گوید؟‏

افراد بسیاری نیروهای ماورای طبیعی و هر آنچه با آن در ارتباط است را حاصل تخیّل و خلاقیت نویسندگان فیلم و سینما یا صرفاً موضوعی سرگرم‌کننده می‌دانند.‏ اما دیدگاه کتاب مقدّس در مورد این نیروهای سحرآمیز و جادویی کاملاً متفاوت است و در مورد آن صریحاً هشدار داده است.‏ برای مثال در تَثنیه ۱۸:‏۱۰-‏۱۳ چنین آمده است:‏ «در میان شما کسی یافت نشود که پسر یا دختر خود را بر آتش قربانی کند،‏ و نه فالگیر یا غیبگو،‏ و نه افسونگر یا جادوگر یا ساحِر،‏ و نه مشورت‌کننده با ارواح،‏ یا رَمال و یا کسی که با مردگان گفتگو کند.‏» دلیل این هشدار در ادامهٔ آیه چنین بیان شده است:‏ «زیرا هر که این کارها را می‌کند،‏ خداوند از او کراهت دارد .‏ .‏ .‏ شما در حضور یهوه خدایتان بی‌عیب باشید.‏»‏

چرا کتاب مقدّس چنین اعمالی را تا این حد ناشایست شمرده و محکوم کرده است؟‏

نشأت گرفته از شریر

در کتاب مقدّس آمده است که مدت‌ها پیش از آفرینش زمین،‏ خدا میلیون‌ها موجود روحی یا فرشته را آفرید.‏ (‏ایّوب ۳۸:‏۴،‏ ۷؛‏ مکاشفه ۵:‏۱۱‏)‏ به این موجودات روحی اختیار تصمیم‌گیری داده شد،‏ یعنی توانایی و آزادی در انتخاب میان درست و نادرست.‏ برخی از آنان راه سرکشی علیه خدا را برگزیدند.‏ آنان موقعیت و جایگاه خود را در آسمان رها کردند و بر زمین آمدند تا برای مردم زمین مشکلاتی بیافرینند.‏ نتیجهٔ این سرکشی و شرارت چه بود؟‏ ‹زمین .‏ .‏ .‏ آکنده از خشونت شد.‏›—‏پیدایش ۶:‏۲-‏۵،‏ ۱۱؛‏ یهودا ۶‏.‏

کتاب مقدّس ما را آگاه می‌سازد که این موجودات روحی شریر در گمراه کردن میلیون‌ها انسان نقش مهمی دارند.‏ (‏مکاشفه ۱۲:‏۹‏)‏ آنان حتی از کنجکاوی انسان‌ها برای آگاهی  از آینده سوءاستفاده می‌کنند.‏—‏۱سموئیل ۲۸:‏۵،‏ ۷؛‏ ۱تیموتائوس ۴:‏۱‏.‏

شاید تصوّر کنید که برخی نیروهای ماورای طبیعی به انسان‌ها یاری می‌رسانند.‏ (‏۲قُرِنتیان ۱۱:‏۱۴‏)‏ اما واقعیت این است که موجودات روحی شریر از طرق مختلف تلاش می‌کنند ذهن انسان‌ها را منحرف کنند تا حقیقت را در مورد خدا نبینند.‏—‏۲قُرِنتیان ۴:‏۴‏.‏

کتاب مقدّس ارتباط با این موجودات روحی شریر را صرفاً سرگرمی‌ای بی‌ضرر نمی‌داند.‏ در قرن اول برخی پیش از این که شاگرد مسیح شوند به دنبال سحر و جادو بودند.‏ اما وقتی حقیقت را در مورد نیروهای ماورای طبیعی دریافتند،‏ کتاب‌هایی را که به این کار مربوط می‌شد،‏ با وجود این که بسیار گران‌قیمت بود،‏ در برابر همگان سوزاندند.‏—‏اعمال ۱۹:‏۱۹‏.‏

‏«افزایش اعتقاد به سحر و جادو در میان دختران نوجوان می‌تواند تأثیرگرفته از نقش‌های جذاب و گیرای جادوگران در تلویزیون،‏ سینما و کتاب‌ها باشد.‏»—‏مؤسسهٔ گالوپ نظرسنجی جوانان،‏ ۲۰۱۴

امروزه نیز افراد بسیاری از اعمال و سرگرمی‌هایی که با نیروهای ماورای طبیعی سروکار دارد،‏ پرهیز می‌کنند.‏ برای مثال زمانی که ماریا * ۱۲ سال داشت،‏ به نظر می‌رسید که می‌تواند برخی خطرات یا وقایع آینده را پیش‌بینی کند.‏ او با فال ورق،‏ آینده را برای هم‌شاگردی‌هایش پیش‌بینی می‌کرد.‏ از آنجا که برخی گفته‌های ماریا به حقیقت می‌پیوست،‏ او مجذوب فالگیری و طالع‌بینی شد.‏

ماریا تصوّر می‌کرد توانایی پیش‌بینی آینده،‏ هدیه‌ای از خداست که می‌تواند از طریق آن به دیگران کمک کند.‏ با این حال می‌گوید:‏ «چیزی مرا ناراحت می‌کرد،‏ من با فال ورق تنها می‌توانستم آیندهٔ دیگران را بگویم،‏ نه آیندهٔ خودم را.‏»‏

ماریا که پرسش‌های بسیاری برایش بی‌پاسخ مانده بود به خدا دعا کرد و مدتی بعد شاهدان یَهُوَه پیش او  آمدند.‏ او با کمک آنان خواندن و مطالعهٔ کتاب مقدّس را آغاز کرد.‏ ماریا از کتاب مقدّس آموخت که توانایی پیش‌بینی آینده را خدا به او نبخشیده است.‏ همین طور آموخت آنان که می‌خواهند دوست خدا باشند باید هر آنچه را که با امور ماورای طبیعی،‏ فال و طالع‌بینی در ارتباط است،‏ دور بریزند.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۰:‏۲۱‏)‏ ماریا تمامی وسایل و کتاب‌هایی را که با این امور مرتبط بود،‏ دور انداخت.‏ او اکنون در مورد حقایقی که از کتاب مقدّس آموخته است با دیگران صحبت می‌کند.‏

مایکل در نوجوانی عاشق خواندن رمان‌های تخیّلی با شخصیت‌های مافوق‌بشری بود.‏ او می‌گوید:‏ «خود را در غالب قهرمان‌های داستان می‌گذاشتم که هم سن‌وسال خودم بودند و دنیاهایی تخیّلی را کشف می‌کردند.‏» پس از آن،‏ مایکل به تدریج خواندن کتاب‌هایی در مورد جادو و مناسک شیطان‌پرستان را آغاز کرد.‏ او می‌گوید:‏ «کنجکاوی مرا بر می‌انگیخت که خود را با کتاب‌ها و فیلم‌هایی که دربارهٔ این موضوعات بود سرگرم کنم.‏»‏

مطالعهٔ کتاب مقدّس مایکل را بر آن داشت که در انتخاب آنچه می‌خوانْد دقت بسیار کند.‏ او می‌گوید:‏ «لیستی از تمامی چیزهایی که به شکلی با سحر و نیروهای ماورای طبیعی ارتباط داشت تهیه کردم و همه را دور انداختم.‏ از اول قُرِنتیان ۱۰:‏۳۱ نیز درسی مهم گرفتم که می‌گوید هر چه می‌کنید «همه را برای جلال خدا بکنید.‏» اکنون پیش از انتخاب هر کتابی،‏ اول از خود می‌پرسم،‏ ‹آیا این کتاب ذهن مرا با چیزی مشغول می‌سازد که با جلال خدا در تناقض است و خدا آن را ناشایست می‌داند؟‏› اگر چنین باشد،‏ آن کتاب را نمی‌خوانم.‏»‏

کتاب مقدّس به چراغ تشبیه شده است؛‏ به‌راستی چه تشبیه مناسبی.‏ چرا که تنها در پرتو آیات کتاب مقدّس می‌توان واقعیت را در مورد نیروهای سحرآمیز و ماورای طبیعی دانست.‏ (‏مزمور ۱۱۹:‏۱۰۵‏)‏ همچنین در کتاب مقدّس وعده‌ای فوق‌العاده داده شده است،‏ این که روزی دنیا از قدرت موجودات روحی شریر رها خواهد شد.‏ این امر بر زندگی انسان‌ها تأثیر بسزایی خواهد داشت.‏ برای مثال در مزمور ۳۷:‏۱۰،‏ ۱۱ آمده است:‏ «پس از اندک زمانی،‏ دیگر شریری نخواهد بود؛‏ و هرچند او را بجویی،‏ یافت نخواهد شد.‏ اما حلیمان وارث زمین خواهند شد،‏ و از فراوانی سلامتی لذت خواهند برد.‏»‏

^ بند 10 در این مقاله اسامی تغییر داده شده است.‏