مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 درس ۳

چگونه فرزندانی با روحیه‌ای قوی تربیت کنیم؟‏

چگونه فرزندانی با روحیه‌ای قوی تربیت کنیم؟‏

داشتن روحیه‌ای قوی به چه معنی است؟‏

شخصی که روحیه‌ای قوی دارد بعد از تجربه‌ای بد یا دلسردی می‌تواند زود بهبود یابد و روحیه‌اش را باز یابد.‏ این مهارت در زندگی از طریق تجربه حاصل می‌شود.‏ همان طور که کودک با زمین خوردن راه رفتن را می‌آموزد،‏ بدون تجربیات تلخ یا دلسردی‌هایی که گاه در زندگی پیش می‌آید،‏ نمی‌توان به موفقیت رسید.‏

چرا روحیه‌ای قوی در زندگی مهم است؟‏

برخی فرزندان وقتی در کاری موفق نمی‌شوند،‏ با موقعیتی سخت روبرو می‌شوند یا کسی از آنان انتقاد می‌کند،‏ دلسرد و ناامید می‌شوند.‏ برخی نیز کاملاً دست از تلاش می‌کشند.‏ اما آنان نیاز دارند که این حقایق زندگی را بیاموزند:‏

  • نمی‌شود در هر کاری موفق بود.‏—‏یعقوب ۳:‏۲‏.‏

  • هر کس در زندگی با ناملایمات روبرو می‌شود.‏—‏جامعه ۹:‏۱۱‏.‏

  • برای یادگیری لازم است کسی اشتباه و خطایمان را به ما گوشزد کند.‏—‏امثال ۹:‏۹‏.‏

روحیهٔ قوی به فرزند شما کمک می‌کند که با اطمینان با مشکلات زندگی روبرو شود.‏

چگونه روحیه‌ای قوی در فرزندتان پرورش دهید؟‏

وقتی فرزندتان در کاری موفق نمی‌شود.‏

اصلی از کتاب مقدّس:‏ ‏«حتی اگر مرد پارسا هفت بار نیز بیفتد،‏ باز بر خواهد خاست.‏»—‏امثال ۲۴:‏۱۶‏.‏

به فرزندتان کمک کنید که تشخیص دهد آیا مشکلی که با آن روبروست،‏ مشکلی جدّیست یا نه.‏ برای مثال،‏ اگر در امتحان مدرسه موفق نشود چه می‌کند؟‏ شاید دست از تلاش بکشد و بگوید:‏ «من هیچ کاری را درست انجام نمی‌دهم.‏»‏

برای پرورش روحیه‌ای قوی در فرزندتان به او کمک کنید فکر کند که در آینده چگونه می‌تواند بهتر عمل کند.‏ به این شکل به جای این که ناراحتی و دلخوری او به طول انجامد،‏ در صدد حل مشکل برمی‌آید.‏

در عین حال به جای این که راه حلی جلوی پای فرزندتان بگذارید کمکش کنید خود راه‌حلی بیابد.‏ برای مثال بپرسید،‏ «چه می‌توانی بکنی تا در این درس پیشرفت کنی؟‏»‏

در موقعیتی سخت

اصلی از کتاب مقدّس:‏ ‏«شما حتی از فردای زندگی خود باخبر نیستید.‏»—‏یعقوب ۴:‏۱۴‏.‏

زندگی قابل پیش‌بینی نیست.‏ کسی که امروز ثروتمند است ممکن است فردا فقیر شود،‏ کسی که امروز سالم است ممکن  است فردا بیمار شود.‏ در کتاب مقدّس آمده است که همیشه سریعترین دونده،‏ برندهٔ مسابقه نیست و همیشه نیرومندترین شخص در میدان جنگ پیروز نمی‌شود.‏ بلکه در این وقایع حادثه و اتفاق نقش دارند.‏—‏جامعه ۹:‏۱۱

شما به عنوان پدر یا مادر برای محافظت از فرزندتان در مقابل خطرات قدم‌هایی برمی‌دارید.‏ اما واقعیت این است که نمی‌توانید سپر بلای فرزندتان باشید و او را از هر خطر و بدی در زندگی حفظ کنید.‏

البته شاید فرزند شما به سنی نرسیده باشد که شغلی را از دست بدهد یا از نظر اقتصادی با مشکلی روبرو شود.‏ با این حال،‏ می‌توانید به او در برخورد با مشکلات کمک کنید،‏ برای مثال وقتی رابطهٔ دوستی‌اش را با کسی از دست می‌دهد یا عضوی از خانواده فوت می‌کند.‏ *

وقتی فرزندتان انتقادی سازنده می‌شنود.‏

اصلی از کتاب مقدّس:‏ ‏«اگر خواهی سرانجام حکیم گردی،‏ مشورت را گوش گیر.‏»—‏امثال ۱۹:‏۲۰

اگر کسی از فرزندتان انتقادی سازنده می‌کند،‏ برای تحقیر و اذیت او نیست بلکه یک راهنمایی برای اصلاح عمل یا رفتاری که نیاز به تغییر دارد.‏

اگر به فرزندتان بیاموزید که اصلاح را بپذیرد،‏ هر دوی شما از آن فایده خواهید برد.‏ پدری می‌گوید:‏ «اگر فرزندانمان یاد نگیرند که خود خطاهایشان را اصلاح کنند،‏ هیچ گاه این درس را نمی‌گیرند.‏ در زندگی از چاله به چاه می‌افتند و شما والدین باید مدام به دنبال آن‌ها باشید و مشکلاتشان را حل کنید.‏ این زندگی را هم بر والدین و هم بر فرزند عذاب‌آور می‌کند.‏»‏

چگونه می‌توانید به فرزندتان کمک کنید که از انتقادی سازنده فایده برد؟‏ اگر فرزندتان در چنین موقعیتی قرار گرفت هیچ گاه نگوید این تذکر یا اخطار ناعادلانه بوده است.‏ می‌توانید از او بپرسید:‏

  • «فکر می‌کنی به چه دلیل به تو تذکر داده شده است؟‏»‏

  • «چگونه می‌توانی پیشرفت کنی؟‏»‏

  • «بار دیگر که در چنین موقعیتی قرار بگیری چه خواهی کرد؟‏»‏

به یاد داشته باشید،‏ فرزند شما از انتقادی سازنده فایده می‌برد،‏ اکنون و در آینده.‏

^ بند 21 مقالهٔ «‏به فرزندانتان در دوران سوگواری کمک کنید‏» در مجلّهٔ برج دیده‌بانی انگلیسی اول ژوئیهٔ ۲۰۰۸ مراجعه کنید.‏