مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

بخشش می‌تواند آتش اختلافات را خاموش كند

برای زوج‌ها

۴:‏ بخشش

۴:‏ بخشش

به چه معنی است؟‏

بخشش به معنی گذشتن از رنجش و هر گونه احساس غیظ و خشم است و لزوماً به این معنی نیست که خطای شخص را کوچک بشماریم یا وانمود کنیم که چیزی پیش نیامده است.‏

اصل کتاب مقدّس:‏ «حتی اگر دلیلی برای شکایت از دیگری داشته باشید،‏ همچنان یکدیگر را تحمّل کنید و همدیگر را بدون قید و شرط ببخشید.‏»—‏کولُسیان ۳:‏۱۳‏.‏

‏«وقتی کسی را دوست دارید،‏ از ضعف‌ها و اشتباهاتش می‌گذرید و او را آن گونه می‌بینید که تلاش می‌کند باشد.‏»—‏آرون.‏

چرا مهم است؟‏

رنجش و دلخوری را در دل نگاه داشتن هم از نظر جسمی و عاطفی به شما لطمه می‌زند و هم به رابطهٔ شما با همسرتان آسیب می‌رساند.‏

‏«یک بار شوهرم بابت موضوعی که شدیداً مرا آزرده بود،‏ از من عذرخواهی کرد.‏ بخشش برایم سخت بود.‏ در نهایت او را بخشیدم،‏ اما پشیمانم که چرا زودتر او را نبخشیدم.‏ این کار تنش‌های بی‌مورد بسیاری در رابطه‌مان ایجاد کرد.‏»—‏جولیا.‏

چه می‌توان کرد؟‏

خود را محک زنید

بار دیگر که از گفته یا عمل همسرتان ناراحت شدید،‏ از خود بپرسید:‏

  • ‹آیا بیش از حد حساسم؟‏›‏

  • ‹آیا می‌توانم گذشت کنم یا موضوع چنان جدّی است که باید از من عذرخواهی کند؟‏›‏

با همسرتان گفتگو کنید

  • معمولاً چه مدت طول می‌کشد تا یکدیگر را ببخشیم؟‏

  • چه می‌توانیم بکنیم که زود یکدیگر را ببخشیم؟‏

توصیه‌ها

  • وقتی از همسرتان ناراحت می‌شوید نیّت بد به او نسبت ندهید.‏

  • سعی کنید نسبت به همسرتان باگذشت باشید و به یاد داشته باشید که «همهٔ ما بسیار می‌لغزیم.‏»—‏یعقوب ۳:‏۲‏.‏

‏«وقتی هر دو اشتباه کرده باشیم بخشش یکدیگر آسان است،‏ اما وقتی به نظر آید که فقط دیگری اشتباه کرده است،‏ بخشش چندان آسان نیست.‏ برای این که شخص بتواند عذرخواهی همسرش را بپذیرد و او را ببخشد،‏ واقعاً باید فروتن باشد.‏»—‏کیمبرلی.‏

اصل کتاب مقدّس:‏ ‹اختلافت را تا هنوز فرصت باقی است،‏ حل کن.‏›—‏مَتّی ۵:‏۲۵‏.‏

رنجش و دلخوری را در دل نگاه داشتن هم از نظر جسمی و عاطفی به شما لطمه می‌زند و هم به رابطهٔ شما با همسرتان آسیب می‌رساند