مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

چه راهی پیش پای فرزندتان می‌گذارید تا آن را دنبال کند؟‏

 برای پدران و مادران

۸:‏ الگو و نمونه

۸:‏ الگو و نمونه

به چه معنی است؟‏

پدرمادری برای فرزندشان الگوی مناسبند که خود به آنچه به او می‌گویند،‏ عمل می‌کنند.‏ برای مثال،‏ نمی‌توانید از پسرتان انتظار داشته باشید راستگو باشد،‏ اگر خانه هستید و می‌گویید،‏ «بگو نیستم!‏»‏

‏«گفته می‌شود،‏ ‹تو به کارهای من نگاه نکن،‏ چیزی که بهت میگم بکن!‏› اما با بچه‌ها نمی‌توان این طور استدلال کرد.‏ آنان مثل اسفنجند و گفته‌ها و کارهای ما را جذب می‌کنند.‏ اگر خلاف آنچه گفته‌ایم عمل کنیم،‏ ما را با آن روبرو می‌کنند.‏»—‏دیوید.‏

اصل کتاب مقدّس:‏ «تو که موعظه می‌کنی دزدی نباید کرد،‏ آیا خود دزدی نمی‌کنی؟‏»—‏رومیان ۲:‏۲۱‏.‏

چرا مهم است؟‏

کودکان و حتی نوجوانان از پدر و مادرشان بیش از هر کس دیگر تأثیر می‌گیرند،‏ حتی بیش از هم‌سن‌وسالانشان.‏ پس شما والدین برای راهنمایی فرزندتان در راه درست در بهترین موقعیت هستید،‏ البته اگر خود به آنچه می‌گویید،‏ عمل کنید.‏

‏«شاید یک چیز را صد بار بگوییم و فکر کنیم فرزندمان گوش نکرده است،‏ اما اگر فقط یک بار خلاف آنچه گفته‌ایم عمل کنیم،‏ به رویمان می‌آورد.‏ کودکان به همه چیز توجه می‌کنند،‏ حتی وقتی فکرش را هم نمی‌کردیم.‏»—‏نیکول.‏

اصل کتاب مقدّس:‏ ‹اما حکمتی که از بالاست عاری از ریا است.‏›—‏یعقوب ۳:‏۱۷‏.‏

چه می‌توان کرد؟‏

معیارهای خود را ارزیابی کنید.‏ شما خود در اوقات فراغت چه چیزهایی تماشا می‌کنید؟‏ با همسر و فرزندانتان چگونه رفتار می‌کنید؟‏ دوستانتان چه کسانی هستند؟‏ آیا ملاحظهٔ دیگران را می‌کنید؟‏ خلاصه این که آیا خود آن گونه هستید که می‌خواهید فرزندتان باشد؟‏

‏«من و شوهرم معیاری برای فرزندانمان نمی‌گذاریم که خودمان در زندگی به آن عمل نکنیم.‏»—‏کریستین.‏

بابت خطاهایتان عذرخواهی کنید.‏ فرزندانتان به‌خوبی می‌دانند که شما کامل نیستید.‏ با عذرخواهی بجا از همسر یا فرزندتان و گفتن «ببخشید!‏» درسی باارزش از صداقت و تواضع به فرزندتان می‌دهید.‏

‏«وقتی خطایی می‌کنیم فرزندانمان باید ببینند که آن را می‌پذیریم و بابت آن عذرخواهی می‌کنیم.‏ اگر غیر از این باشد،‏ فقط به آنان یاد می‌دهیم که خطاهایشان را بپوشانند.‏»—‏روبین.‏

‏«ما والدین،‏ تأثیر عمیقی بر فرزندمان داریم.‏ الگو و نمونهٔ ما ابزاری مؤثر است چون همیشه پیش روی خود دارند.‏ مانند کتابی که همیشه باز است و کلاس درسی که مرتباً برقرار است.‏»—‏وِندِل.‏