مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

دلایل درد و رنج و مرگ ما

دلایل درد و رنج و مرگ ما

خدا ما را فرزندان خودش می‌داند و دوست ندارد که درد و رنجمان را ببیند.‏ پس چرا به هر طرف که نگاه می‌کنیم درد و رنج می‌بینیم؟‏

آدم و حوّا

‏«گناه از طریق یک انسان وارد دنیا شد و از طریق گناه مرگ آمد و از آنجا که همه گناه کردند،‏ مرگ در میان همهٔ انسان‌ها شیوع یافت.‏»—‏رومیان ۵:‏۱۲.‏

خدا اولین انسان‌ها،‏ یعنی آدم و حوّا را از لحاظ جسمی و ذهنی کامل آفرید.‏ خانهٔ آن‌ها بهشتی زیبا روی زمین بود که باغ عدن نامیده می‌شد.‏ خدا به آن‌ها گفت که به جز یک درخت،‏ از میوهٔ درختان دیگر باغ عدن می‌توانند بخورند.‏ اما آن‌ها نافرمانی کردند و از میوهٔ آن درخت خوردند.‏ (‏پیدایش ۲:‏۱۵-‏۱۷؛‏ ۳:‏۱-‏۱۹)‏ در نتیجه خدا اجازه نداد که در باغ عدن بمانند و زندگی برایشان خیلی سخت شد.‏ آدم و حوّا بعد از مدتی بچه‌دار شدند و فرزندان آن‌ها هم زندگی سختی داشتند.‏ آن‌ها پیر شدند و مردند.‏ (‏پیدایش ۳:‏۲۳؛‏ ۵:‏۵)‏ همهٔ ما فرزندان آدم و حوّا هستیم.‏ برای همین ما مریض می‌شویم،‏ پیر می‌شویم و می‌میریم.‏

فرشتگان سرکش

‏«تمام دنیا زیر سلطهٔ آن شریر است.‏»—‏۱یوحنا ۵:‏۱۹.‏

‏«آن شریر» شیطان است.‏ او یک فرشته بود که در برابر خدا سرکشی کرد.‏ (‏یوحنا ۸:‏۴۴؛‏ مکاشفه ۱۲:‏۹)‏ بعداً بعضی از فرشته‌های دیگر هم با شیطان همدست شدند.‏ در کتاب مقدّس آن‌ها دیو نامیده شدند.‏ این فرشتگان شریر با استفاده از قدرتشان مردم را فریب می‌دهند،‏ آن‌ها را از خدا دور می‌کنند و به سمت کارهای بد می‌کشند.‏ (‏مزمور ۱۰۶:‏۳۵-‏۳۸؛‏ ۱تیموتائوس ۴:‏۱)‏ شیطان و دیوها دوست دارند که زندگی را برای مردم سخت و دردناک کنند.‏

تصمیمات اشتباه

‏«انسان هر چه بکارد،‏ همان را درو خواهد کرد.‏»—‏غَلاطیان ۶:‏۷.‏

همهٔ ما تحت تأثیر گناه آدم و حوّا و نفوذ شیطان در این دنیا،‏ درد و رنج می‌کشیم.‏ اما بعضی وقت‌ها مردم زندگی را برای خودشان سخت‌تر می‌کنند.‏ وقتی آن‌ها دست به کارهای اشتباه می‌زنند یا از روی بی‌فکری تصمیم می‌گیرند،‏ عاقبت آن را می‌بینند.‏ اما کسانی که کارهای خوب می‌کنند،‏ نتیجهٔ خوبی می‌گیرند.‏ برای مثال یک شوهر یا پدر صادق،‏ سخت‌کوش و مهربان با کارهای خوبش خانواده‌اش را شاد می‌کند.‏ اما اگر او قمارباز و تنبل باشد یا مشروب زیاد بخورد،‏ هم خودش و هم خانواده‌اش را به فقر می‌کشاند.‏ خدا نمی‌خواهد که ما تصمیمات اشتباه بگیریم،‏ او می‌خواهد که از زندگی لذّت ببریم و آرامش داشته باشیم.‏ پس بهتر است که به او گوش دهیم.‏—‏مزمور ۱۱۹:‏۱۶۵.‏

شرایط «روزهای آخر»‏

‏‹در روزهای آخر،‏ مردم،‏ خودپرست،‏ پول‌دوست،‏ نسبت به والدین خود نافرمان،‏ فاقد خویشتنداری،‏ وحشی و متنفر از نیکویی خواهند بود.‏›—‏۲تیموتائوس ۳:‏۱-‏۵.‏

امروزه بیشتر مردم همین خصوصیاتی را دارند که کتاب مقدّس پیشگویی کرده است.‏ رفتار آن‌ها ثابت می‌کند که ما در «روزهای آخر» این دنیا زندگی می‌کنیم.‏ کتاب مقدّس همین طور پیشگویی کرده که جنگ،‏ کمبود غذا،‏ زمین‌لرزه‌های شدید و بیماری‌ها بیشتر می‌شود.‏ (‏مَتّی ۲۴:‏۳،‏ ۷،‏ ۸؛‏ لوقا ۲۱:‏۱۰،‏ ۱۱)‏ این اتفاقات باعث درد و رنج و مرگ خیلی‌ها می‌شود.‏