برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات مارس ۲۰۱۷

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۱ تا ۲۸ مه ۲۰۱۷ است.‏

زندگی‌نامه

از هم‌نشینی با حکیمان فایده بردم

طی سالیان متمادی در خدمت تمام‌وقت ویلیام سموئلسون وظایفی بر عهده داشت که هیجان‌انگیز و در عین حال با دشواری‌هایی نیز همراه بود.‏

حرمت هر کس را آن گونه حفظ کنید که شایستهٔ اوست

به چه کسانی باید حرمت نهاد و چرا؟‏ از حرمت نهادن به آنان چه حاصل می‌شود؟‏

با ایمان تصمیماتی حکیمانه بگیرید

برخی از تصمیمات بر تمام زندگی ما تأثیر می‌گذارد.‏ چگونه می‌توانید تصمیماتی درست بگیرید؟‏

یَهُوَه را با دلی کامل خدمت کنید

چهار پادشاه یهودا آسا،‏ یِهوشافاط،‏ حِزِقیا و یوشیا همه خطاهایی مرتکب شدند.‏ با این همه یَهُوَه خدا به این چشم به آنان می‌نگریست که با تمامی دل او را خدمت کردند.‏ چرا؟‏

آیا دل خود را به آنچه نوشته شده است می‌سپارید؟‏

می‌توان از خطاهای دیگران درس گرفت،‏ از جمله خطاهایی که در کتاب مقدس نوشته شده است

زمانی که دوستی‌تان در خطر است،‏ دوست باشید

ممکن است زمانی برسد که دوست شما به کمک نیاز داشته باشد.‏ چگونه می‌توانید به او یاری رسانید؟‏

نامی در کتاب مقدّس روی کوزه‌ای باستانی

در سال ۲۰۱۲ باستان‌شناسان قطعات کوچکی از کوزه‌ای سرامیک را یافتند که توجه آنان را به خود جلب کرد.‏ قدمت این اثر باستانی به ۳۰۰۰ سال پیش برمی‌گردد.‏ این کشف چه ویژگی خاصّی داشت؟‏