مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

در دوران نگارش کتاب مقدّس از چه تقویمی برای تعیین ماه و سال استفاده می‌شد؟‏

در سرزمین موعود برای عبرانیان سال با شخم‌زنی و بذرافشانی شروع می‌شد که مصادف با زمانی در ماه‌های سپتامبر یا اکتبر است.‏

در تقویمِ قمریِ دوازده ماهه،‏ هر ماه ۲۹ یا ۳۰ روز دارد.‏ در این نوع گاه‌شماری طول یک سال،‏ کوتاه‌تر از یک سال در گاه‌شماریِ شمسی است.‏ این دو گاه‌شماری به شیوه‌های مختلفی با هم تطبیق داده می‌شد.‏ برای این کار روزهایی به سال اضافه می‌شد یا به صورت متناوب در زمان‌هایی معین،‏ یک ماه به سالی که در پیش بود اضافه می‌شد.‏ به این ترتیب این گاه‌شماری با فصل‌ها،‏ یعنی زمان کاشت یا برداشت هماهنگ می‌شد.‏

در زمان موسی،‏ خدا به قومش گفت که سال مذهبی در بهار،‏ در ماه اَبیب یا نیسان آغاز شود.‏ (‏خرو ۱۲:‏۲؛‏ ۱۳:‏۴‏)‏ عیدی که در این ماه برگزار می‌شد همراه با برداشت محصول جو بود.‏—‏خرو ۲۳:‏۱۵،‏ ۱۶‏.‏

محققی به نام امیل شورِر در کتابش در مورد تاریخچهٔ قوم یهود در زمان عیسی مسیح a (‏از ۱۷۵ ق.‏م.‏ تا ۱۳۵ م.‏)‏ می‌گوید:‏ «برای یهودیان آسان بود که بدانند چه وقت یک ماه به سال اضافه کنند.‏ عید پِسَح،‏ در شبی که ماه کامل بود (‏۱۴ نیسان)‏ برگزار می‌شد.‏ این عید باید همیشه بعد از اعتدال بهاری برگزار می‌شد.‏ پس با نزدیک شدن به آخر سال اگر متوجه می‌شدند که پِسَح قبل از اعتدال بهاری قرار می‌گیرد،‏ پیش از شروع ماه نیسان،‏ ماهِ سیزدهم به سال اضافه می‌شد.‏

شاهدان یَهُوَه برای تعیین تاریخ دقیقِ مراسم یادبود مسیح،‏ این قانون را در نظر می‌گیرند.‏ این مراسم در بهار برگزار می‌شود و مطابق تقویم عبری ۱۴ نیسان است.‏ این تاریخ از پیش به جماعات سراسر دنیا اعلام می‌شود.‏

حال یهودیان چگونه از زمان آغاز و پایان ماه با خبر می‌شدند؟‏ امروزه برای این کار شاید برای شما کافی است که به تقویمی چاپ‌شده یا اَپی روی دستگاهتان نگاه کنید.‏ اما در گذشته چنین ساده نبوده است.‏

در زمان توفان در روزگار نوح ماه سی‌روزه بود.‏ (‏پیدا ۷:‏۱۱،‏ ۲۴؛‏ ۸:‏۳،‏ ۴‏)‏ بعدها برای یهودیان همهٔ ماه‌ها سی روز نبود.‏ در گاه‌شماری عبری دیدن هلالِ ماهِ نو نشانهٔ شروع ماه جدید بود.‏ شروع ماهِ جدید ۲۹ یا ۳۰ روز بعد از دیدنِ هلالِ ماهِ قبل بود.‏

در کتاب مقدّس می‌خوانیم که داوود و یوناتان هر دو به شروع ماه اشاره کرده‌اند و گفته‌اند:‏ ««فردا عید ماه نو است.‏» (‏۱سمو ۲۰:‏۵،‏ ۱۸‏)‏ پس ظاهراً در دوران آن‌ها یعنی قرن یازدهم پیش از میلاد،‏ شروع ماه از پیش محاسبه می‌شده است.‏ اما مردم عادی اسرائیل چطور می‌دانستند چه زمانی ماه آغاز می‌شود؟‏ در کتاب میشنا که شامل کل قوانین شفاهی و رسوم یهودیان است اطلاعاتی آمده.‏ طبق این کتاب ظاهراً بعد از بازگشت یهودیان از اسارت در بابِل،‏ تعیین و اعلام آغاز ماه وظیفهٔ سَنهِدرین،‏ شورای عالی یهود بوده است.‏ طی هفت ماه که عیدها برگزار می‌شد،‏ این شورا در سی‌امین روز هر ماه گرد هم می‌آمدند.‏ آنان وظیفه داشتند آغاز ماه بعد را مشخص کنند.‏ بر چه اساسی چنین می‌کردند؟‏

مردانی از نقاطِ مرتفعِ اطراف اورشلیم برای رؤیت هلال ماه نو آسمان شب را نگاه می‌کردند.‏ آن‌ها پس از دیدن هلال ماه سریع شورای سَنهِدرین را با خبر می‌کردند.‏ اگر این شورا تشخیص می‌داد که شواهد کافی در دست است،‏ آغاز ماه را اعلام می‌کرد.‏ حال اگر هوا ابری یا مه‌آلود بود چطور؟‏ این شورا ماه را ۳۰ روزه اعلام می‌کرد و ماه بعد آغاز می‌شد.‏

اما تصمیم سَنهِدرین چطور به مردم اسرائیل اعلام می‌شد؟‏ در میشنا آمده که آتشی بر کوه زیتون،‏ نزدیک اورشلیم روشن می‌شد و از این طریق مردم از آغازِ ماه جدید با خبر می‌شدند.‏ در دیگر مناطق مرتفع اسرائیل نیز آتش روشن می‌کردند و به این شکل همهٔ اسرائیلیان از آغاز ماه با خبر می‌شدند.‏ بعدها برای رساندن این خبر به مردم پیام‌رسانانی فرستاده می‌شد.‏ پس یهودیان اورشلیم،‏ همین طور دیگر مناطق اسرائیل،‏ حتی مناطق دورافتاده از آغاز ماه جدید آگاه می‌شدند.‏ به این شکل همگی عیدها را در موسمش همزمان برگزار می‌کردند.‏

برای درک بهتر این که ماه‌های عبری،‏ عیدها و فصول چگونه به هم مرتبطند جدولی تهیه شده است.‏

a The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ