مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

آیا ممکن است رومیان اجازه داده باشند،‏ عیسی که بر تیر اعدام شد به شیوهٔ معمول دفن شود؟‏

بسیاری با گزارش کتاب مقدّس در مورد اعدام عیسی بر تیر شکنجه همراه دو مجرم آشنایی دارند.‏ (‏مت ۲۷:‏۳۵-‏۳۸‏)‏ اما برخی بر سر این اختلاف دارند که آیا اصلاً جسد عیسی را برای دفن آماده کردند و آن را در مقبره‌ای گذاشتند.‏—‏مرق ۱۵:‏۴۲-‏۴۶‏.‏

برخی منتقدان انجیل‌ها می‌گویند که قاعدتاً رومیان اجازه نمی‌دادند که جسد مجرمان به شیوهٔ معمول دفن شود،‏ مثلاً در مقبره‌ای گذاشته شود.‏ نویسنده‌ای به نام اِریال سابر a در مورد دلایل این منتقدان می‌گوید:‏ «مصلوب کردن مجازاتی بود که برای تفاله‌های جامعه در نظر گرفته می‌شد.‏ برای همین برخی محققین این که رومیان اجساد چنین کسانی را با تشریفات به خاک بسپارند مسخره خوانده‌اند.‏» رومیان برای محکومان به مرگ بدترین خفت و تحقیر را می‌خواستند.‏ برای همین اغلب اجساد آن‌ها را مدت‌ها بر تیر اعدام رها می‌کردند تا طعمهٔ حیوانات وحشی شوند.‏ احتمالاً بقایای اجساد نیز با هم در گودالی دفن می‌شد.‏

یافته‌های باستان‌شناسان حداقل در مورد بقایای اجساد برخی از یهودیانی که اعدام شده بودند،‏ خلاف این را ثابت می‌کند.‏ سال ۱۹۶۸ بخش‌هایی از اسکلت مردی که در قرن اول اعدام شده بود کشف شد.‏ این اسکلت در یک مقبرهٔ خانوادگی متعلّق به خانواده‌ای یهودی در نزدیکی اورشلیم یافت شد.‏ استخوان‌ها در صندوقی گذاشته شده بود،‏ از جمله استخوان پاشنهٔ پایی که با میخی فلزی به طول ٫۵‏۱۱ سانتی‌متر به تکه چوبی متصل بود.‏ سابر می‌گوید:‏ «این استخوان پاشنهٔ پا متعلّق به مردی به نام یهوخانان بود.‏ این یافته می‌توانست درستی گزارش انجیل‌ها در مورد خاکسپاری عیسی در مقبره را روشن کند و به بحث و اختلاف‌نظرهای طولانی پایان دهد.‏» سابر در ادامه به نکته‌ای درخور توجه اشاره می‌کند:‏ «استخوان پاشنهٔ پای یهوخانان حاکی از این امر است که در روزگار عیسی،‏ رومیان اجازه می‌دادند شخص مصلوب‌شده با تشریفات معمول آن زمان دفن شود.‏»‏

شاید برخی با کشف استخوان پاشنهٔ پای یهوخانان،‏ نظرات متفاوتی در مورد نحوهٔ قرار گرفتن عیسی بر تیر اعدام بدهند.‏ اما آنچه مسلّم است همهٔ اعدام‌شدگان در گوری دست‌جمعی دفن نمی‌شدند و برخی در مقبره گذاشته می‌شدند.‏ واضح است که گزارش کتاب مقدّس در مورد گذاشتن جسد عیسی در مقبره درست و قابل‌اعتماد است.‏ مدرکی که ارائه شد درستی گفتهٔ کتاب مقدّس را تأیید می‌کند.‏

مهم‌تر از همهٔ این‌ها،‏ یَهُوَه خدا گفته بود که جسد عیسی در مقبرهٔ مردی ثروتمند گذاشته می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند مانع تحقق گفتهٔ او شود.‏—‏اشع ۵۳:‏۹؛‏ ۵۵:‏۱۱‏.‏

a در مجلّهٔ Smithsonian