مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

وقتی فیلیپُس به خواجه‌سرای حبشی نزدیک شد،‏ او سوار بر چه ارابه‌ای بود؟‏

واژهٔ زبان اصلی که در ترجمۀ دنیای جدید «ارابه» ترجمه شده،‏ می‌تواند به انواع مختلف ارابه اشاره کند.‏ (‏اعما ۸:‏​۲۸،‏ ۲۹،‏ ۳۸‏)‏ اما از قرار معلوم،‏ آن مرد حبشی سوار بر ارابه‌ای بزرگ‌تر از یک ارابهٔ جنگی یا مسابقه‌ای بود.‏ بیایید به چند دلیل بپردازیم.‏

مرد حبشی یک درباری،‏ با مقام بالا بود که مسافتی طولانی را پیمود.‏ او «در دربار کَنداکِه ملکهٔ اتیوپی اختیارات زیادی داشت.‏ او خزانه‌دار ملکه بود.‏» (‏اعما ۸:‏۲۷‏)‏ اتیوپی باستان یا حبشه شامل سودان و بخش جنوبی مصر امروزی می‌شد.‏ خواجه‌سرا به احتمال زیاد از یک ارابه برای کل سفرش استفاده نکرد.‏ او حتماً بار زیادی هم با خود داشت.‏ ارابه‌هایی که در قرن اول از آن‌ها برای حمل مسافر استفاده می‌شد سرپوشیده بود و چهار چرخ داشت.‏ یک تفسیر در رابطه با کتاب اعمال می‌گوید:‏ «ارابه‌ها برای بار مسافر جا داشت و سفر را راحت‌تر می‌کرد،‏ به علاوه امکان طی مسافت‌های طولانی را فراهم می‌کرد.‏»‏

وقتی فیلیپُس به خواجه‌سرا نزدیک شد،‏ او در حال خواندن یک متن بود.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «وقتی فیلیپُس خودش را به ارابه رساند و کنار آن می‌دوید،‏ شنید که آن خواجه‌سرا با صدای بلند کتاب اِشَعْیای نبی را می‌خوانَد.‏» (‏اعما ۸:‏۳۰‏)‏ ارابه‌های مسافرتی برای سرعت تند ساخته نمی‌شدند.‏ سرعت پایین ارابه باعث می‌شد که خواجه‌سرا بتواند مطالعه کند و فیلیپُس با پای پیاده به او برسد.‏

خواجه‌سرا «از فیلیپُس خواهش کرد که سوار ارابه شود و پهلویش بنشیند.‏»‏ (‏اعما ۸:‏۳۱‏)‏ در ارابه‌های مسابقه‌ای،‏ سوارکاران معمولاً می‌ایستادند.‏ اما در ارابهٔ مسافرتی برای نشستن خواجه‌سرا و فیلیپُس جا بود.‏

هماهنگ با گزارش الهامی اعمال باب هشت و بعضی مدارک تاریخی موجود،‏ نشریاتمان اخیراً هنگام به تصویر کشیدن خواجه‌سرای حبشی،‏ او را سوار بر ارابه‌ای بزرگ‌تر از ارابهٔ جنگی یا مسابقه‌ای نشان می‌دهند.‏