برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات ژانویه ۲۰۲۲

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۲۸ فوریه تا ۳ آوریل ۲۰۲۲ است.‏