مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 مقالهٔ مطالعه‌ای ۲

درس‌هایی ارزشمند از «شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت»‏

درس‌هایی ارزشمند از «شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت»‏

‏«بیایید همچنان به یکدیگر محبت کنیم؛‏ زیرا محبت از خداست.‏»—‏۱یوحنا ۴:‏۷‏.‏

سرود ۱۰۵ «خدا محبت است»‏

معرفی مقاله *

۱.‏ محبت خدا در ما چه احساسی ایجاد می‌کند؟‏

یوحنای رسول گفت:‏ «خدا محبت است.‏» (‏۱یو ۴:‏۸‏)‏ این گفتهٔ ساده،‏ این حقیقت پایه‌ای را به یادمان می‌آورد که همان طور که خدا منشأ حیات است،‏ منشأ محبت نیز می‌باشد.‏ یَهُوَه ما را بسیار دوست می‌دارد.‏ محبت او به ما باعث می‌شود که احساس امنیت،‏ رضایت و شادی کنیم.‏

۲.‏ مطابق مَتّی ۲۲:‏۳۷-‏۴۰‏،‏ بزرگ‌ترین احکام کدامند و چرا ممکن است اطاعت از حکم دوم برایمان مشکل باشد؟‏

۲ ابراز محبت به دیگران برای ما مسیحیان امری اختیاری نیست،‏ بلکه فرمانی از طرف یَهُوَه است.‏ ‏(‏مَتّی ۲۲:‏۳۷-‏۴۰ خوانده شود.‏)‏ وقتی ما یَهُوَه را به‌خوبی بشناسیم،‏ اطاعت از نخستین حکم برایمان آسان خواهد بود.‏ چرا که یَهُوَه خدایی کامل و مهربان است و به ما توجه دارد.‏ اما شاید اطاعت از حکم دوم برایمان مشکل باشد.‏ چرا؟‏ زیرا برادران و خواهرانمان ناکامل هستند.‏ بنابراین شاید گاه احساس کنیم که سخنان یا اعمالشان نشانهٔ بی‌مهری آنان است.‏ یَهُوَه به‌خوبی می‌دانست که اطاعت از حکم دوم می‌تواند برایمان مشکل باشد.‏ بنابراین او از طریق برخی نویسندگان کلامش به ما تعلیم داده است که چرا باید به دیگران محبت ورزیم و چگونه می‌توانیم چنین کنیم.‏ یکی از آن نویسندگان یوحنا است.‏—‏۱یو ۳:‏۱۱،‏ ۱۲‏.‏

۳.‏ یوحنا دربارهٔ محبت چه گفت؟‏

۳ یوحنا در نوشته‌های خود تأکید کرده است که مسیحیان باید به یکدیگر محبت ورزند.‏ در واقع،‏ واژهٔ «محبت» در گزارش زندگی عیسی در  انجیل یوحنا،‏ به مراتب بیشتر از مجموع سه انجیل دیگر به کار رفته است.‏ یوحنا حدود ۱۰۰ سال داشت که انجیل خود و سه نامهٔ دیگرش را به قلم آورد.‏ این نوشته‌ها نشان می‌دهد که تمام اعمال مسیحیان باید بر پایهٔ محبت باشد.‏ (‏۱یو ۴:‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏ با این حال،‏ مدتی طول کشید که یوحنا به این موضوع پی ببرد.‏

۴.‏ آیا یوحنا همیشه با محبت با دیگران رفتار می‌کرد؟‏

۴ یوحنا در جوانی گاه فراموش می‌کرد که از خود محبت نشان دهد.‏ برای مثال،‏ یک بار که عیسی و شاگردانش برای سفر به اورشلیم از سامره می‌گذشتند،‏ اهالی یکی از آبادی‌های سامره،‏ از آنان مهمان‌نوازی نکردند.‏ واکنش یوحنا چه بود؟‏ او به عیسی گفت:‏ «سَرور،‏ آیا می‌خواهی بگوییم که آتش از آسمان ببارد و آنان را نابود کند؟‏» (‏لو ۹:‏۵۲-‏۵۶‏)‏ در موقعیتی دیگر،‏ یوحنا در ابراز محبت به دیگر رسولان کوتاهی کرد.‏ از قرار معلوم او و برادرش یعقوب،‏ مادرشان را بر آن داشتند تا از عیسی بخواهد که در پادشاهی آسمان جایگاه مهمی به آنان بدهد.‏ وقتی دیگر رسولان از این امر آگاه شدند بسیار خشمگین شدند.‏ (‏مت ۲۰:‏۲۰،‏ ۲۱،‏ ۲۴‏)‏ اما با وجود همهٔ اشتباهاتی که یوحنا مرتکب شد،‏ عیسی او را دوست می‌داشت.‏—‏یو ۲۱:‏۷‏.‏

۵.‏ در این مقاله به بررسی چه موضوعاتی می‌پردازیم؟‏

۵ در این مقاله به بررسی نمونهٔ یوحنا و برخی نکاتی که دربارهٔ محبت گفت می‌پردازیم.‏ به این شکل،‏ می‌آموزیم که چگونه به برادران و خواهرانمان محبت ورزیم.‏ همچنین می‌آموزیم که سرپرستان خانواده از چه راه مهمی می‌توانند به خانوادهٔ خود محبت نشان دهند.‏

ابراز محبت در عمل

یَهُوَه پسرش را به زمین فرستاد تا جانش را برای ما فدا کند و به این طریق محبتش را به ما نشان داد (‏بندهای ۶-‏۷ ملاحظه شود)‏

۶.‏ یَهُوَه چگونه محبت خود را به ما نشان داده است؟‏

۶ شاید با خود فکر کنید که محبت به دیگران تنها به ابراز احساسات و بیان سخنان خوب محدود می‌شود.‏ اما محبت واقعی،‏ اعمالمان را نیز در بر می‌گیرد.‏ (‏با یعقوب ۲:‏۱۷،‏ ۲۶ مقایسه شود.‏)‏ برای مثال،‏ نمونهٔ یَهُوَه را در نظر بگیرید که ما را بسیار دوست دارد.‏ (‏۱یو ۴:‏۱۹‏)‏ او محبتش را از طریق سخنان دلنشینی که در کلامش گفته است به ما نشان داده است.‏ (‏مز ۲۵:‏۱۰؛‏ روم ۸:‏۳۸،‏ ۳۹‏)‏ با این حال،‏ یَهُوَه با اعمالش نیز به ما اطمینان می‌دهد که دوستمان دارد.‏ یوحنا گفت:‏ «بدین گونه محبت خدا بر ما آشکار شد که خدا یگانه پسر خود را به دنیا فرستاد تا ما از طریق او حیات یابیم.‏» (‏۱یو ۴:‏۹‏)‏ یَهُوَه اجازه داد که پسر عزیزش زجر بکشد و جانش را برای ما بدهد.‏ (‏یو ۳:‏۱۶‏)‏ آیا جای شکی باقی است که یَهُوَه ما را عمیقاً دوست دارد؟‏

۷.‏ عیسی برای این که محبتش را به ما ثابت کند چه کرد؟‏

 ۷ عیسی به شاگردانش اطمینان داد که آنان را دوست دارد.‏ (‏یو ۱۳:‏۱؛‏ ۱۵:‏۱۵‏)‏ او عمق محبت خود را به شاگردانش و همچنین به ما،‏ با اعمالش نیز ثابت کرد.‏ عیسی گفت:‏ «محبتی بزرگ‌تر از این نیست که کسی جان خود را برای دوستانش بدهد.‏» (‏یو ۱۵:‏۱۳‏)‏ فکر کردن به کارهایی که یَهُوَه و عیسی برایمان کرده‌اند،‏ چه تأثیری باید بر ما بگذارد؟‏

۸.‏ اول یوحنا ۳:‏۱۸ ما را به انجام چه کاری ترغیب می‌کند؟‏

۸ ما با اطاعت کردن از فرامین یَهُوَه و عیسی،‏ به آنان نشان می‌دهیم که دوستشان داریم.‏ (‏یو ۱۴:‏۱۵؛‏ ۱یو ۵:‏۳‏)‏ عیسی فرمان داد که باید به یکدیگر محبت ورزیم.‏ (‏یو ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ محبت ما به هم‌ایمانانمان نه تنها در سخنان،‏ بلکه در اعمالمان نیز باید دیده شود.‏ ‏(‏۱یوحنا ۳:‏۱۸ خوانده شود.‏)‏ ما با انجام چه کارهایی می‌توانیم به هم‌ایمانانمان ثابت کنیم که دوستشان داریم؟‏

ابراز محبت به هم‌ایمانانمان

۹.‏ محبت،‏ یوحنا را به چه کاری برانگیخت؟‏

۹ یوحنا می‌توانست در کنار پدرش به حرفهٔ ماهیگیری ادامه دهد و درآمد خوبی کسب کند.‏ اما مابقی عمرش را برای کمک به دیگران صرف کرد تا آنان را با یَهُوَه و عیسی آشنا سازد.‏ یوحنا زندگی راحتی را انتخاب نکرد.‏ او مورد آزار و اذیت قرار گرفت و در اواخر قرن اول که پا به سن گذاشته بود،‏ تبعید شد.‏ (‏اعما ۳:‏۱؛‏ ۴:‏۱-‏۳؛‏ ۵:‏۱۸؛‏ مکا ۱:‏۹‏)‏ او حتی زمانی که در زندان بود،‏ ثابت کرد که به هم‌ایمانانش محبت دارد.‏ برای مثال،‏ زمانی که در پاتموس بود کتاب مکاشفه را نوشت و آن را به جماعات فرستاد تا آنان را از ‹آنچه باید به‌زودی رخ می‌داد› باخبر کند.‏ (‏مکا ۱:‏۱‏)‏ یوحنا پس از پایان تبعیدش در پاتموس،‏ گزارش زندگی و موعظهٔ عیسی را در انجیل خود نگاشت.‏ او همچنین سه نامه به برادران و خواهرانش فرستاد تا آنان را تشویق و تقویت کند.‏ ازخودگذشتگی‌های یوحنا چه درسی به ما می‌دهد؟‏

۱۰.‏ چگونه می‌توانیم نشان دهیم که به دیگران محبت داریم؟‏

۱۰ شما می‌توانید با روش زندگی‌تان نشان دهید که به دیگران محبت دارید.‏ دنیای شیطان می‌خواهد که ما همهٔ وقت و انرژی‌مان را صرف خودمان کنیم و همواره به دنبال شهرت و مادیات باشیم.‏ اما برادران و خواهرانمان در سراسر جهان،‏ با ازخودگذشتگی وقتشان را صرف اعلام خبر خوش می‌کنند و به دیگران کمک می‌کنند که به یَهُوَه نزدیک شوند.‏ برخی حتی به طور تمام‌وقت به فعالیت موعظه و شاگردسازی می‌پردازند.‏

ما با اعمالمان،‏ محبتمان را به برادران و خواهران و خانواده‌مان نشان می‌دهیم (‏بندهای ۱۱،‏ ۱۷ ملاحظه شود)‏ *

۱۱.‏ بسیاری از برادران و خواهران چگونه نشان می‌دهند که به یَهُوَه و هم‌ایمانانشان محبت دارند؟‏

۱۱ بسیاری از مسیحیان وفادار برای تأمین نیازهای خود و خانواده‌شان باید تمام‌وقت کار کنند.‏ با این حال،‏ به هر شکلی که می‌توانند از سازمان یَهُوَه حمایت می‌کنند.‏ برای مثال،‏ برخی در فعالیت امدادرسانی شرکت می‌کنند،‏ برخی دیگر در پروژه‌های ساختمان‌سازی کمک می‌کنند؛‏ همچنین همهٔ خادمان یَهُوَه این فرصت را دارند که با اعانات خود از فعالیت جهانی حمایت کنند.‏ انگیزهٔ همهٔ آنان از این کارها،‏ محبت به خدا و هم‌ایمانانشان است.‏ ما هر هفته با شرکت فعال در جلسات ثابت می‌کنیم که برادران و خواهرانمان را دوست داریم.‏ اگرچه خسته‌ایم،‏ در جلسات شرکت می‌کنیم؛‏ اگرچه استرس داریم در جلسات جواب می‌دهیم؛‏ اگرچه خود نیز با مشکلاتی روبروییم،‏ قبل و بعد از جلسات هم‌ایمانانمان را تشویق می‌کنیم.‏ (‏عبر ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏ به راستی که از تمام کارهایی که برادران و خواهرانمان می‌کنند بسیار قدردانیم.‏

۱۲.‏ یوحنا از چه طریق دیگری محبت خود را به هم‌ایمانانش نشان داد؟‏

 ۱۲ یوحنا برای محبت به هم‌ایمانانش نه تنها آنان را تحسین می‌کرد،‏ بلکه در صورت لزوم به آنان پند می‌داد.‏ برای مثال،‏ او در نامه‌هایش نه تنها برادران و خواهران را به دلیل اعمال خوبشان تحسین کرد،‏ بلکه دربارهٔ گناه به آنان هشداری جدّی داد.‏ (‏۱یو ۱:‏۸–‏۲:‏۱،‏ ۱۳،‏ ۱۴‏)‏ به طور مشابه،‏ ما نیز باید برادران و خواهرانمان را به خاطر اعمال خوبشان تشویق کنیم.‏ اما اگر کسی در مسیری اشتباه قدم گذاشته باشد،‏ ما می‌توانیم با پندی سنجیده محبت خود را به او نشان دهیم.‏ شاید پند دادن به یک دوست برایمان راحت نباشد،‏ اما در کتاب مقدّس آمده است که دوستان واقعی یکدیگر را اصلاح می‌کنند.‏—‏امث ۲۷:‏۱۷‏.‏

۱۳.‏ ما باید از انجام چه کاری خودداری کنیم؟‏

۱۳ گاه برای ابراز محبت به برادران و خواهرانمان باید از انجام برخی کارها خودداری کنیم.‏ برای مثال،‏ نباید سریع از سخنان آنان دلخور شویم.‏ آنچه در روزهای آخر زندگی عیسی بر روی زمین رخ داد را در نظر بگیرید.‏ او به شاگردانش گفت که برای دست یافتن به زندگی جاودان باید از بدن او بخورند و خون او را بنوشند.‏ (‏یو ۶:‏۵۳-‏۵۷‏)‏ این گفتهٔ عیسی برای بسیاری از شاگردان به‌قدری ناخوشایند بود که او را ترک کردند.‏ اما دوستان واقعی او از جمله یوحنا،‏ همچنان با وفاداری در کنار او ماندند.‏ البته آنان نیز مفهوم گفتهٔ عیسی را درک نکرده بودند و احتمالاً از شنیدن آن متعجب شده بودند.‏ اما آن دوستان وفادار،‏ عیسی را قضاوت نکردند و از گفتهٔ او دلخور نشدند،‏ بلکه به عیسی اعتماد کردند؛‏ زیرا می‌دانستند که او همیشه حقیقت را بیان می‌کند.‏ (‏یو ۶:‏۶۰،‏ ۶۶-‏۶۹‏)‏ بسیار اهمیت دارد که ما سریع از سخنان دوستانمان دلخور نشویم.‏ بلکه می‌خواهیم به آنان فرصت دهیم تا منظورشان را برایمان توضیح دهند.‏—‏امث ۱۸:‏۱۳؛‏ جا ۷:‏۹‏.‏

۱۴.‏ چرا نباید اجازه دهیم که بذر نفرت در دلمان ریشه دواند؟‏

۱۴ یوحنا همچنین گفت که نباید از برادران و خواهرانمان نفرت داشته باشیم.‏ اگر ما در به‌کارگیری این پند کوتاهی کنیم،‏ تحت تأثیر شیطان قرار خواهیم گرفت.‏ (‏۱یو ۲:‏۱۱؛‏ ۳:‏۱۵‏)‏ این اتفاق در اواخر قرن اول میلادی برای برخی از مسیحیان رخ داد.‏ در آن زمان شیطان تمام تلاشش را کرد تا بذر نفرت و تفرقه را در بین قوم خدا بپاشد.‏ زمانی که یوحنا نامه‌هایش را می‌نوشت،‏ برخی از آنانی که تحت تأثیر شیطان قرار  گرفته بودند،‏ وارد جماعت مسیحی شده بودند.‏ برای مثال،‏ دیوتْرِفیس در پی آن بود که در یکی از جماعات دودستگی ایجاد کند.‏ (‏۳یو ۹،‏ ۱۰‏)‏ او برای نمایندگان هیئت اداره‌کننده احترامی قائل نبود و حتی تلاش می‌کرد تا آنانی را که میزبان این برادران می‌شدند،‏ از جماعت بیرون کند!‏ به راستی که این امر نشانهٔ تکبّر و غرور دیوتْرِفیس بود.‏ شیطان امروزه نیز همچنان در پی ایجاد تفرقه و دودستگی در بین قوم خداست.‏ اما ما مصممیم که هرگز اجازه ندهیم نفرت و تفرقه در روابطمان دیده شود.‏

ابراز محبت به اعضای خانواده‌مان

عیسی تأمین نیازهای مادی و روحانی مادرش را به یوحنا سپرد.‏ امروزه سرپرستان خانواده باید به نیازهای خانوادهٔ خود رسیدگی کنند (‏بندهای ۱۵-‏۱۶ ملاحظه شود)‏

۱۵.‏ سرپرستان خانواده باید چه نکته‌ای را به یاد داشته باشند؟‏

۱۵ یکی از راه‌هایی که سرپرست خانواده می‌تواند محبت خود را به خانواده‌اش نشان دهد،‏ برطرف کردن نیازهای مادی آنان است.‏ (‏۱تیمو ۵:‏۸‏)‏ با این حال،‏ او باید به یاد داشته باشد که برطرف کردن نیازهای روحانی آنان به‌مراتب مهم‌تر است.‏ (‏مت ۵:‏۳‏)‏ نمونه‌ای را که عیسی برای سرپرستان خانواده به جا گذاشت در نظر بگیرید.‏ انجیل یوحنا نشان می‌دهد که وقتی عیسی به تیر میخکوب شده بود،‏ هنوز در فکر خانواده‌اش بود.‏ مریم،‏ مادر عیسی نیز آنجا بود و یوحنا در کنارش ایستاده بود.‏ عیسی با وجود درد زیادی که می‌کشید،‏ از یوحنا خواست که از مریم مراقبت کند.‏ (‏یو ۱۹:‏۲۶،‏ ۲۷‏)‏ عیسی خواهران و برادرانی داشت که مطمئناً به نیازهای مادی مریم رسیدگی می‌کردند؛‏ اما ظاهراً در آن زمان آنان هنوز شاگرد عیسی نشده بودند.‏ بنابراین عیسی می‌خواست اطمینان یابد که نه تنها به نیازهای مادی مادرش،‏ بلکه به نیازهای روحانی او نیز رسیدگی شود.‏

۱۶.‏ یوحنا چه مسئولیت‌هایی بر عهده داشت؟‏

۱۶ یوحنا مسئولیت‌های زیادی بر عهده داشت.‏ او به عنوان یکی از رسولان باید غیورانه در خدمت موعظه شرکت می‌کرد.‏ همچنین،‏ او احتمالاً متأهل بود و باید نیازهای مادی و روحانی خانواده‌اش را برطرف می‌کرد.‏ (‏۱قر ۹:‏۵‏)‏ سرپرستان خانواده چگونه می‌توانند از یوحنا سرمشق گیرند؟‏

۱۷.‏ چرا اهمیت دارد که سرپرست خانواده به نیازهای روحانی خانواده‌اش رسیدگی کند؟‏

۱۷ برادری که سرپرست خانواده است،‏ احتمالاً مسئولیت‌های سنگینی بر عهده دارد.‏ برای مثال،‏ در محل کار باید سخت‌کوش باشد و با نحوهٔ کار کردنش  یَهُوَه را جلال دهد.‏ (‏افس ۶:‏۵،‏ ۶؛‏ تیت ۲:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ همچنین شاید در جماعت،‏ مسئولیت‌هایی همچون شبانی و هدایت فعالیت موعظه را بر عهده داشته باشد.‏ به علاوه،‏ بسیار اهمیت دارد که به طور مرتب کتاب مقدّس را با همسر و فرزندانش مطالعه کند.‏ مطمئناً آنان از این که می‌بینند او سخت تلاش می‌کند تا نیازهای مادی،‏ عاطفی و روحانی‌شان را برآورده کند،‏ بسیار قدردان خواهند بود.‏—‏افس ۵:‏۲۸،‏ ۲۹؛‏ ۶:‏۴‏.‏

‏‹در محبت من بمانید›‏

۱۸.‏ یوحنا از چه چیز اطمینان داشت؟‏

۱۸ یوحنا طی عمر طولانی‌اش شاهد وقایع بسیاری بود.‏ او با مشکلات زیادی روبرو شد که می‌توانست ایمانش را ضعیف کند.‏ اما همواره تلاش می‌کرد که مطیع فرامین عیسی بماند.‏ یکی از آن فرامین،‏ محبت به برادران و خواهران بود.‏ از این رو،‏ یوحنا اطمینان داشت که یَهُوَه و عیسی دوستش دارند و قوّت لازم را به او می‌دهند تا با مشکلاتش مقابله کند.‏ (‏یو ۱۴:‏۱۵-‏۱۷؛‏ ۱۵:‏۱۰؛‏ ۱یو ۴:‏۱۶‏)‏ بله،‏ او هم‌ایمانانش را دوست داشت و محبت خود را در سخنان و اعمالش نشان می‌داد.‏ شیطان و دنیای او هرگز قادر نبودند یوحنا را از چنین کاری بازدارند.‏

۱۹.‏ اول یوحنا ۴:‏۷ ما را به چه کاری ترغیب می‌کند و چرا؟‏

۱۹ ما نیز همچون یوحنا در دنیایی زندگی می‌کنیم که تحت سلطهٔ شیطان است.‏ او خدای این جهان است و ذرّه‌ای محبت در اعمالش دیده نمی‌شود.‏ (‏۱یو ۳:‏۱،‏ ۱۰‏)‏ او نمی‌خواهد که ما هم‌ایمانانمان را دوست داشته باشیم.‏ اما تا وقتی که خود به او اجازه ندهیم،‏ هرگز نمی‌تواند به هدفش دست یابد.‏ باشد که همواره برادران و خواهرانمان را دوست داشته باشیم،‏ محبتمان را در سخنانمان نشان دهیم و با اعمالمان آن را ثابت کنیم.‏ به این شکل،‏ طعم شادی حاصل از بودن در خانوادهٔ جهانی یَهُوَه را خواهیم چشید و زندگی‌مان معنی و مفهوم پیدا خواهد کرد.‏—‏۱یوحنا ۴:‏۷ خوانده شود.‏

سرود ۸۸ راه‌هایت را بر دلم بیاموز

^ بند 5 به احتمال زیاد یوحنای رسول همان شاگردی است که کتاب مقدّس دربارهٔ او می‌گوید:‏ «شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت.‏» (‏یو ۲۱:‏۷‏)‏ بنابراین او در جوانی نیز مطمئناً خصوصیات قابل تحسینی داشت.‏ سال‌ها بعد یَهُوَه از طریق یوحنا نکات بسیاری دربارهٔ محبت،‏ در کلامش گنجاند.‏ در این مقاله به بررسی برخی از نوشته‌های یوحنا می‌پردازیم و خواهیم دید که از نمونهٔ او چه درس‌هایی می‌آموزیم.‏

^ بند 59 شرح تصاویر:‏ یک سرپرست خانواده با وجود مشغلهٔ زیاد،‏ در کار امدادرسانی کمک می‌کند،‏ برای حمایت از فعالیت جهانی اعانه می‌دهد و دیگران را به پرستش خانوادگی‌شان دعوت می‌کند.‏