برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات مه ۲۰۱۶

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۲۷ ژوئن تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۶ است.‏

با محبت اختلافات را حل کنید

چه هدفی باید داشته باشید؟‏ برنده شدن در یک بحث،‏ نکوهش شخصی که رنجیده است یا چیزی دیگر؟‏

‏«بروید و از مردمِ همهٔ قوم‌ها شاگرد بسازید»‏

یافتن پاسخ به چهار پرسش روشن می‌سازد که چه کسانی امروزه پیشگویی عیسی را به تحقق می‌رسانند.‏

تصمیمات شخصی‌تان را بر چه معیاری می‌گیرید؟‏

در شرایطی که در کتاب مقدّس مستقیماً فرمانی مشخص نیامده است،‏ چه باید بکنید؟‏

کتاب مقدّس می‌تواند همچنان شما را تغییر دهد

شخصی قمار،‏ کشیدن سیگار،‏ میگساری و استفاده از مواد مخدّر را کنار می‌گذارد تا بتواند تعمید بگیرد،‏ اما برای او ایجاد تغییرات دیگر دشوارتر است.‏

از تدارکات یَهُوَه کمال استفاده را ببرید

چه طرز فکری می‌تواند باعث شود که خود را از برخی تدارکات یَهُوَه بی‌بهره سازیم؟‏

از آرشیو ما

‏«به آنانی که کار موعظه سپرده شده است»‏

رویدادی در سال ۱۹۱۹ نقطهٔ شروعی بود در فعالیتی جهانی.‏

سؤالات خوانندگان

چگونه مسیحیان می‌توانند تشخیص دهند که در چه صورت دادن هدیه و انعام به کارمندان دولت بجاست؟‏ زمانی که در جماعت اعلام می‌شود که شخصی که اخراج شده بود به آغوش جماعت بازگشته است،‏ اعضای جماعت چگونه می‌توانند شادی‌شان را ابراز کنند؟‏ چه عاملی می‌توانست باعث شود که آب حوض بیت حِسدا به حرکت در آید؟‏