برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات مارس ۲۰۲۴

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۶ مه تا ۹ ژوئن ۲۰۲۴ است.‏

مقالهٔ مطالعه‌ای ۹

آیا آماده‌اید خود را به یَهُوَه وقف کنید؟‏

مقالهٔ مطالعه‌ای برای هفتهٔ ۶-‏۱۲ مه ۲۰۲۴.‏

مقالهٔ مطالعه‌ای ۱۰

بعد از تعمید ‹پیوسته از عیسی پیروی کنید›‏

مقالهٔ مطالعه‌ای برای هفتهٔ ۱۳-‏۱۹ مه ۲۰۲۴.‏

مقالهٔ مطالعه‌ای ۱۱

خدمت به یَهُوَه با وجود دلسردی

مقالهٔ مطالعه‌ای برای هفتهٔ ۲۰-‏۲۶ مه ۲۰۲۴.‏

مقالهٔ مطالعه‌ای ۱۲

از تاریکی دوری کنید و در نور بمانید

مقالهٔ مطالعه‌ای برای هفتهٔ ۲۷ مه–‏۲ ژوئن ۲۰۲۴.‏

مقالهٔ مطالعه‌ای ۱۳

اطمینان از رضایت و خشنودی یَهُوَه

مقالهٔ مطالعه‌ای برای هفتهٔ ۳-‏۹ ژوئن ۲۰۲۴.‏

بخشش گناهان قبل از فدیهٔ عیسی

یَهُوَه چطور می‌توانست قبل از پرداخت بهای رهایی،‏ گناهان انسان‌ها را ببخشد و در عین حال طبق معیارهای عادلانه‌اش عمل کند؟‏