مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

علاوه بر کتاب مقدّس،‏ چه شواهد دیگری نشان می‌دهد که اسرائیلیان در مصر برده بودند؟‏

مطابق با گزارش کتاب مقدّس،‏ بعد از این که مدیانیان یوسف را به مصر بردند،‏ یعقوب که بزرگ خاندان بود به همراه خانواده‌اش از سرزمین کنعان به مصر نقل‌مکان کرد.‏ آنان در ناحیهٔ جوشِن در دهانهٔ رود نیل ساکن شدند.‏ (‏پیدا ۴۷:‏۱،‏ ۶‏)‏ تعداد اسرائیلیان ‹بسیار زیاد شد،‏› و این امر در دل مصریان ترس و وحشت ایجاد کرد.‏ بنابراین آنان اسرائیلیان را مجبور به بردگی کردند.‏—‏خرو ۱:‏۷-‏۱۴‏.‏

امروزه برخی منتقدان،‏ این گزارش کتاب مقدّس را به تمسخر گرفته‌اند و آن را افسانه می‌پندارند.‏ با این حال،‏ شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد نسل سام * در مصر باستان برده بودند.‏

یکی از این شواهد،‏ بقایای مناطق مسکونی از دوران باستان است که باستان‌شناسان در شمال مصر کشف کرده‌اند.‏ طبق گزارش دکتر جان بیمسون،‏ حداقل ۲۰ منطقهٔ مسکونی در آنجا پیدا شده که مربوط به نسل سام است.‏ همچنین باستان‌شناسی به نام جِیمز هافمایِر می‌گوید:‏ «در حدود سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۵۴۰ قبل از میلاد،‏ مصر برای مردمان سامی‌زبان غرب آسیا،‏ مکانی جذاب بود.‏ از این رو آنان به مصر نقل‌مکان می‌کردند.‏» او همچنین می‌گوید:‏ «این دورهٔ زمانی درست همزمان با دوره‌ای است که ابراهیم،‏ اسحاق و یعقوب می‌زیستند و با گزارشات کتاب پیدایش نیز هماهنگ است.‏»‏

مدرکی دیگر در جنوب مصر کشف شد.‏ یک کاغذ پاپیروس که مربوط به سال‌های ۲۰۰۰ تا ۱۶۰۰ قبل از میلاد بود.‏ بر روی این پاپیروس اسامی بردگانی نوشته شده بود که در خانه‌ای در جنوب مصر کار می‌کردند.‏ بیش از ۴۰ نفر از آن بردگان،‏ نام‌های سامی داشتند.‏ این بردگان یا خدمتکاران،‏ آشپز،‏ قالی‌باف و کارگر بودند.‏ هافمایِر می‌گوید:‏ «از آنجا که تنها در یک خانه در جنوب مصر بیش از ۴۰ نفر از نسل سام کار می‌کردند،‏ به احتمال زیاد تعداد آنان در سراسر مصر،‏ مخصوصاً در دهانهٔ رود نیل قابل توجه بوده است.‏»‏

باستان‌شناسی به نام دیوید رال نوشته است که نام‌های برخی از بردگان در آن کاغذ پاپیروس،‏ «به نام‌هایی که در کتاب مقدّس آمده است شباهت زیادی دارد.‏» به عنوان مثال در میان آن‌ها،‏ نام‌هایی شبیه به یِساکار،‏ اَشیر و شِفْرَه به چشم می‌خورد.‏ (‏خرو ۱:‏۳،‏ ۴،‏ ۱۵‏)‏ این باستان‌شناس چنین نتیجه‌گیری می‌کند:‏ «این نام‌ها،‏ مدرکی واقعی است که ثابت می‌کند اسرائیلیان در مصر برده بودند.‏»‏

دکتر بیمسون می‌گوید:‏ «گزارشات کتاب مقدّس در مورد اسارت در مصر و رهایی از آن،‏ از لحاظ تاریخی کاملاً معتبر است.‏»‏

^ بند 4 سام یکی از پسران نوح است.‏ به احتمال زیاد ایلامیان،‏ آشوریان،‏ کلدانیان اولیه،‏ عبرانیان،‏ سوری‌ها و قبایل مختلف عرب از نسل او هستند.‏