مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

موضوع اصلی این شماره | شرح محفوظ ماندن کتاب مقدّس

محفوظ ماندن کتاب مقدّس در برابر مخالفت‌ها

محفوظ ماندن کتاب مقدّس در برابر مخالفت‌ها

چه خطری کتاب مقدّس را تهدید می‌کرد:‏ بسیاری از رهبران مذهبی و سیاسی در گذشته به مخالفت با کلام خدا برخواسته‌اند.‏ آنان اغلب با استفاده از اختیاراتشان،‏ مردم را از داشتن کتاب مقدّس یا ترجمه و توزیع آن منع کرده‌اند.‏ دو نمونهٔ زیر را در نظر بگیرید:‏

  • حدود سال ۱۶۷ قبل از میلاد:‏ آنتیوخوس اپیفانس،‏ پادشاه سلوکیان،‏ قصد داشت عقاید دینی یونانیان را بر یهودیان تحمیل کند؛‏ از این رو،‏ دستور نابودی تمام نوشته‌های مقدّس عبری را صادر کرد.‏ تاریخ‌نگاری به نام هاینریک گِرِتس دربارهٔ نحوهٔ عملکرد مأموران آنتیوخوس می‌نویسد:‏ «هر کجا که طومارها را می‌یافتند،‏ آن‌ها را پاره کرده و می‌سوزاندند و آنانی را که برای تسلّی یافتن و تقویت ایمانشان کلام خدا را می‌خواندند،‏ به قتل می‌رساندند.‏»‏

  • قرون وسطی:‏ برخی از رهبران کاتولیک از این که مردم تعالیم کتاب مقدّس را بجای تعالیم کلیسای کاتولیک موعظه می‌کردند،‏ خشمگین بودند.‏ آنان کسانی را که غیر از کتاب مزمور به زبان لاتین،‏ بخش‌های دیگر کتاب مقدّس را نیز داشتند،‏ مرتد می‌خواندند.‏ از این رو،‏ یکی از کلیساهای کاتولیک افرادی را مأمور کرد که «به طور مداوم و با جدّیت در خانه‌ها و مکان‌های زیرزمینی چنین مرتدانی را یافته و خانه‌های آنان را ویران کنند.‏»‏

اگر کتاب مقدّس به دست چنین مخالفانی نابود شده بود،‏ ما امروزه کلام خدا را در اختیار نداشتیم.‏

کتاب مقدّس انگلیسی ترجمهٔ ویلیام تیندِل با وجود مخالفت‌هایی همچون ممنوعیت،‏ سوزاندن کتاب مقدّس و حتی اعدام تیندِل در سال ۱۵۳۶،‏ همچنان محفوظ مانده است

کتاب مقدّس چگونه محفوظ ماند:‏ قبل از این که پادشاه آنتیوخوس در اسرائیل به مخالفت با نوشته‌های مقدّس عبری برخیزد،‏ یهودیان به بسیاری از سرزمین‌های دیگر نقل مکان کرده بودند.‏ محققان در این باره می‌گویند که در قرن اول میلادی بیش از ۶۰ درصد از یهودیان،‏ بیرون از اسرائیل زندگی می‌کردند.‏ آنان در کنیسه‌های خود نسخه‌هایی از نوشته‌های مقدّس را داشتند که مورد استفادهٔ نسل‌های بعدی منجمله مسیحیان قرار گرفت.‏—‏اعمال ۱۵:‏۲۱‏.‏

با وجود تمام مخالفت‌ها در قرون وسطی،‏ طرفداران کتاب مقدّس به ترجمه و توزیع این کتاب ادامه دادند.‏ در اواسط قرن پانزدهم بخش‌هایی از کتاب مقدّس به حدود ۳۳ زبان ترجمه شده بود!‏ از آن پس با اختراع نسل جدیدی از ماشین‌های چاپ،‏ ترجمه و توزیع این کتاب سرعتی بی‌سابقه به خود گرفت.‏

نتیجه:‏ با وجود این که مخالفت رهبران مذهبی و پادشاهان،‏ تهدیدی برای نابودی کتاب مقدّس بوده است،‏ این کتاب بالاترین میزان ترجمه و توزیع را در تاریخ بشر داراست.‏ کتاب مقدّس بر زبان و قوانین برخی کشورها و زندگی میلیون‌ها انسان تأثیر بسزایی داشته است.‏