مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 موضوع اصلی این شماره | شرح محفوظ ماندن کتاب مقدّس

دلیل محفوظ ماندن کتاب مقدّس

دلیل محفوظ ماندن کتاب مقدّس

کتاب مقدّس تا به امروز محفوظ مانده است.‏ شما می‌توانید نسخهٔ شخصی خود را تهیه و مطالعه کنید‏.‏ اگر ترجمه‌ای خوب در اختیار دارید،‏ شک نکنید آنچه می‌خوانید قابل‌اطمینان و مطابق با نوشته‌های اصلی است.‏ * اما چرا کتاب مقدّس با وجود عواملی همچون فرسودگی تدریجی،‏ مخالفت‌ها و تلاش‌هایی برای تحریف پیام آن همچنان محفوظ مانده است؟‏ به راستی چه عاملی این کتاب را تا این حد برجسته کرده است؟‏

‏«اکنون اطمینان دارم کتاب مقدّسی که امروزه در دست داریم،‏ هدیه‌ای از طرف خداست»‏

افرادی که کتاب مقدّس را مطالعه می‌کنند به درستیِ سخن پولُس رسول پی برده‌اند که می‌گوید:‏ «کلِ نوشته‌های مقدّس از خدا الهام شده است.‏» (‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶‏)‏ آنان معتقدند که خدا کتاب مقدّس را تا به امروز محفوظ نگاه داشته است؛‏ زیرا این کتاب،‏ کلام اوست‏.‏ فایضَل که در مقالهٔ اول به او اشاره شد،‏ بعد از مدتی بر آن شد تا با مطالعهٔ کتاب مقدّس دربارهٔ درستی و اعتبار آن تحقیق کند.‏ او از نتیجهٔ تحقیقاتش متعجب شد؛‏ زیرا دریافت که تعالیم کتاب مقدّس با آنچه در جهان مسیحیت رواج دارد کاملاً متفاوت است.‏ به علاوه،‏ او با آموختن مقصود خدا برای زمین که در کتاب مقدّس آمده است بسیار دلگرم شد.‏

او می‌گوید:‏ «اکنون اطمینان دارم کتاب مقدّسی که امروزه در دست داریم،‏ هدیه‌ای از طرف خداست.‏ از این گذشته،‏ خدایی که قدرت آفرینش عالم هستی را داشته است،‏ آیا قادر نیست کتابی به ما بدهد و آن را برایمان محفوظ نگاه دارد؟‏ اگر غیر از این فکر کنیم،‏ قدرت خدا را زیر سؤال برده‌ایم؛‏ خدای قادر مطلق!‏ من چه کسی هستم که قدرت خدا را زیر سؤال ببرم؟‏»—‏اِشَعْیا ۴۰:‏۸‏.‏

^ بند 3 به مقالهٔ «‏کتاب مقدّسی به زبان امروزی‏» در مجلّهٔ برج دیده‌بانی ۱ مه ۲۰۱۵ رجوع کنید.‏