مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 موضوع اصلی این شماره | شرح محفوظ ماندن کتاب مقدّس

مسئله‌ای پراهمیت

مسئله‌ای پراهمیت

کتاب مقدّس در بین دیگر نوشته‌های مذهبی کتابی منحصربه‌فرد است.‏ این کتاب بیش از هر کتاب دیگری اعتقادات مردم را در طی قرون متمادی شکل داده است.‏ از طرف دیگر،‏ هیچ کتابی تا این حد مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است.‏

برای نمونه،‏ برخی محققان بر این باورند که کتاب مقدّس امروزی با نسخه‌های اصلی آن مغایرت دارد.‏ یک پروفسور الٰهیات در این باره می‌گوید:‏ «نمی‌توان از دقت و صحّت نسخه‌های امروزی کتاب مقدّس اطمینان داشت؛‏ زیرا اشتباهات بسیاری در آن‌ها وجود دارد و اکثر آن‌ها با نسخه‌های اصلی کتاب مقدّس تفاوت‌های زیادی دارند.‏»‏

برخی دیگر به دلیل پیشینهٔ مذهبی‌شان،‏ درستیِ کتاب مقدّس را زیر سؤال می‌برند.‏ برای نمونه،‏ فایضَل از خانوادهٔ غیرمسیحی‌اش آموخته بود که کتاب مقدّس کتابی الهام‌شده از طرف خداست،‏ اما به مرور زمان تحریف شده است.‏ او می‌گوید:‏ «وقتی مردم دربارهٔ کتاب مقدّس با من صحبت می‌کردند،‏ گفته‌های آنان را باور نمی‌کردم؛‏ زیرا فکر می‌کردم کتاب مقدّس آنان تحریف شده است.‏»‏

آیا معتبر بودن یا نبودن کتاب مقدّس اهمیتی دارد؟‏ به این سؤالات فکر کنید:‏ اگر وعده‌های دلگرم‌کنندهٔ کتاب مقدّس در نسخه‌های اصلی آن موجود نباشد،‏ آیا می‌توان به آن وعده‌ها امید داشت؟‏ (‏رومیان ۱۵:‏۴‏)‏ اگر کتاب مقدّس تحریف شده و بر اساس افکار بشری باشد،‏ آیا اصول آن را در تصمیم‌گیری‌های مهم زندگی منجمله کار،‏ خانواده و اعتقاداتتان بکار می‌گیرید؟‏

امروزه نسخه‌های اصلی کتاب مقدّس در دسترس نیست،‏ اما تعداد بی‌شماری از دست‌نوشته‌های باستانی آن موجود است.‏ این دست‌نوشته‌ها با وجود عواملی همچون فرسودگی تدریجی،‏ مخالفت‌ها و تلاش‌هایی برای تحریف پیام آن،‏ چگونه تا به امروز محفوظ مانده است؟‏ این امر چگونه به ما اطمینان می‌دهد که کتاب مقدّس کتابی دقیق و معتبر است؟‏ پاسخ این سؤالات را می‌توانیم در مقالات بعدی بیابیم.‏