مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید

پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید

آیا دین ساختهٔ فکر بشر است؟‏

برخی از مردم معتقدند که انسان‌ها دین را به وجود آورده‌اند؛‏ برخی دیگر بر این باورند که خدا با استفاده از دین،‏ انسان‌ها را به سوی خود جذب می‌کند.‏ نظر شما چیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

دینی وجود دارد «که از دید پدر ما خدا،‏ پاک و به دور از آلودگی است.‏» (‏یعقوب ۱:‏۲۷‏،‏ پاورقی)‏ در واقع دین پاک و حقیقی،‏ از طرف خداست.‏

چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏

  • دینی مورد قبول خداست که بر اساس حقایق کتاب مقدّس باشد.‏—‏یوحنا ۴:‏۲۳،‏ ۲۴‏.‏

  • ادیانی که بر اساس احکام و سنّت‌های بشری باشند،‏ از دید خدا ارزشی ندارند.‏—‏مَرقُس ۷:‏۷،‏ ۸‏.‏

آیا لزوماً باید پیرو دین خاصّی باشیم؟‏

نظر شما چیست؟‏

  • بله

  • خیر

  • شاید

پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

‏«بیایید به یکدیگر توجه داشته باشیم تا بتوانیم همدیگر را به ابراز محبت و اعمال نیکو برانگیزیم.‏ همچنین از گرد آمدن در جلسات کوتاهی نکنیم.‏» (‏عبرانیان ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏ خدا از پرستندگانش انتظار دارد که در جماعاتی سازمان‌یافته گردهم آیند.‏

چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏

  • پرستندگان خدا باید عقاید و باورهایی یکسان داشته باشند.‏—‏۱قُرِنتیان ۱:‏۱۰،‏ ۱۱‏.‏

  • پیروان دینی که مورد قبول خداست،‏ در سراسر دنیا رابطه‌ای برادرانه با هم دارند.‏—‏۱پِطرُس ۲:‏۱۷‏.‏