مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

سؤالات خوانندگان

سؤالات خوانندگان

آیا اسرائیلیان در بیابان به جز مَنّا و بلدرچین چیز دیگری برای خوردن داشتند؟‏

غذای اصلی اسرائیلیان طی ۴۰ سال زندگی در بیابان مَنّا بود.‏ (‏خرو ۱۶:‏۳۵‏)‏ یَهُوَه دو مرتبه برای آن‌ها بلدرچین هم فراهم کرد.‏ (‏خرو ۱۶:‏​۱۲،‏ ۱۳؛‏ اعد ۱۱:‏۳۱‏)‏ همین طور اسرائیلیان مقدار محدودی از غذاهای دیگر هم داشتند.‏

یَهُوَه بعضی وقت‌ها قومش را برای ‹توقف› به منطقه‌هایی هدایت می‌کرد تا از منابع طبیعی آنجا استفاده کنند.‏ (‏اعد ۱۰:‏۳۳‏)‏ یکی از این مناطق آبادی ایلیم بود،‏ جایی که «۱۲ چشمهٔ آب و ۷۰ نخل» داشت.‏ بدون شک این درختان،‏ نخلِ خرما بودند.‏ (‏خرو ۱۵:‏۲۷‏)‏ کتاب «گیاهان کتاب مقدّس» توضیح می‌دهد که نخل خرما «گسترهٔ جغرافیایی وسیعی دارد و برای میلیون‌ها نفر در بیابان غذا،‏ روغن و سایبان فراهم می‌کند.‏»‏

اسرائیلیان احتمالاً در آبادی بزرگی که امروزه فیران نامیده می‌شود و در وادی فیران واقع است خیمه زدند.‏ در کتاب «کشف دنیای کتاب مقدّس» آمده است که این وادی یعنی درّه‌ای که رودخانه دارد،‏ «با طول ۱۳۰ کیلومتر،‏ یکی از طولانی‌ترین،‏ زیباترین و مشهورترین وادی‌ها در سینا می‌باشد.‏ در فاصلهٔ ۴۵ کیلومتری از دهانهٔ این وادی،‏ آبادی زیبای فیران به طول ٫۸‏۴ کیلومتر قرار دارد.‏ آبادی فیران پر از درختان نخل است و ۶۱۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد.‏ این آبادی،‏ باغ عدن سینا خوانده می‌شود.‏ بسیاری به دلیل فراوانی نخل خرما از زمان باستان جذب این منطقه شده‌اند.‏»‏

نخلِ خرما در آبادی فیران

هنگام خروج از مصر اسرائیلیان آرد،‏ کاسه‌های ورز خمیر و احتمالاً مقداری غلّه و روغن با خود آوردند.‏ آن‌ها همچنین «تعداد زیادی دام از جمله گوسفند و گاو» را با خود آوردند.‏ (‏خرو ۱۲:‏​۳۴-‏۳۹‏)‏ اما به احتمال زیاد به خاطر هوای سوزان بیابان تعدادی از آن‌ها مردند.‏ همین طور تعدادی به عنوان غذا استفاده شدند یا شاید حتی برای قربانی به خدایان کاذب تقدیم شدند.‏ a (‏اعما ۷:‏​۳۹-‏۴۳‏)‏ با این وجود می‌دانیم که بعضی از اسرائیلیان دامداری می‌کردند،‏ چون یَهُوَه در نتیجهٔ بی‌ایمانی‌شان گفت:‏ ‏«فرزندانتان به مدت ۴۰ سال در بیابان چوپانی خواهند کرد.‏» (‏اعد ۱۴:‏۳۳‏)‏ پس منطقی است که از شیر دام‌ها و گاهی گوشت آن‌ها استفاده شود،‏ اما واضح است که این مقدار برای سه میلیون نفر در طول مدت ۴۰ سال کافی نبود.‏ b

آب و خوراک گله‌ها از کجا فراهم می‌شد؟‏ c احتمالاً در آن زمان در بیابان‌ها باران بیشتری می‌بارید و در نتیجه پوشش گیاهی بیشتر بود.‏ در کتاب «بینش بر نوشته‌های مقدّس» جلد ۱ آمده است که ۳۵۰۰ سال پیش «منابع آبی در شبه‌جزیرهٔ عربستان غنی‌تر از آنچه امروز می‌بینیم بوده است.‏ وجود تعداد زیادی از وادی‌های خشک‌شده یا درّه‌هایی که بستر رودخانه در آن موجود است،‏ نشانهٔ این است که در گذشته بارندگی به اندازه‌ای بود که رودخانه تشکیل شود.‏» با این حال،‏ بیابانی که اسرائیلیان در آن بودند،‏ منطقه‌ای بی‌آب و علف و ترسناک بود.‏ (‏تث ۸:‏​۱۴-‏۱۶‏)‏ بدون آبی که یَهُوَه به طور معجزه‌آسا فراهم کرد اسرائیلیان و گله‌هایشان می‌مردند.‏—‏خرو ۱۵:‏​۲۲-‏۲۵؛‏ ۱۷:‏​۱-‏۶؛‏ اعد ۲۰:‏​۲،‏ ۱۱‏.‏

موسی به اسرائیلیان گفت که یَهُوَه مَنّا را به عنوان خوراک به آن‌ها داد ‹تا بدانند زندگی انسان نه فقط به نان،‏ بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان یَهُوَه بیرون می‌آید هم وابسته است.‏›—‏تث ۸:‏⁠۳‏.‏

a کتاب مقدّس به دو موقعیت اشاره می‌کند که در بیابان حیوانات به یَهُوَه تقدیم شدند؛‏ بار اول موقع انتصاب کهانت بود و بار دوم هنگام برگزاری عید پِسَح.‏ هر دو واقعه در سال ۱۵۱۲ ق.‏م.‏ در دومین سال خروج اسرائیلیان از مصر اتفاق افتاد.‏—‏لاو ۸:‏۱۴–‏۹:‏۲۴؛‏ اعد ۹:‏​۱-‏۵‏.‏

b اسرائیلیان در اواخر دورهٔ ۴۰ سالهٔ زندگی در بیابان،‏ صدها هزار دام در جنگ‌ها به غنیمت گرفتند.‏ (‏اعد ۳۱:‏​۳۲-‏۳۴‏)‏ با این حال تا زمان ورود به سرزمین موعود مَنّا می‌خوردند.‏—‏یوش ۵:‏​۱۰-‏۱۲‏.‏

c هیچ مدرکی بر این که حیوانات نیز مَنّا می‌خوردند موجود نیست.‏ یَهُوَه به قوم گفت که هر شخص به اندازهٔ مصرف خود مَنّا جمع کند و اشاره‌ای به حیوانات نکرد.‏—‏خرو ۱۶:‏​۱۵،‏ ۱۶‏.‏