مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

برج دیده‌بانی شمارهٔ ۳، ۲۰۲۱ | آینده‌ای مطمئن—‏چگونه می‌توان به آن رسید؟‏

برای رسیدن به آینده‌ای مطمئن چه می‌توان کرد؟‏ در مقالات این شماره راه‌هایی بررسی می‌شود که اغلب مردم برای رسیدن به آینده‌ای مطمئن پیش می‌گیرند.‏ همچنین نشان می‌دهد راه تضمین‌شده برای رسیدن به آینده‌ای مطمئن چیست.‏

 

آینده‌ای مطمئن آرزوی همه

هنگامی که رویدادهای ناگهانی و غیرمنتظره وضعیت جامعه را دگرگون می‌کند،‏ راهنمایی و کمک را کجا می‌توان یافت؟‏

واقعاً چه چیز آیندهٔ شما را تعیین می‌کند؟‏

بسیاری که به تناسخ معتقدند یا به طالع‌بینی،‏ فِنگ‌شویی یا پرستش اجدادشان روی می‌آورند،‏ بر این باورند که نیرویی نامرئی آینده‌شان را تعیین می‌کند.‏

آیا تحصیلات و ثروت آیندهٔ شما را تضمین می‌کند؟‏

بسیاری متوجه شده‌اند در پی تحصیلات عالی و ثروت بودن انتظاراتشان را برآورده نکرده است.‏

آیا با نیکوکاری آینده‌مان تضمین می‌شود؟‏

نیکویی به دیگران اهمیت دارد اما برای تضمین کردن آینده کافی نیست.‏

راه قابل اعتماد برای آینده‌ای مطمئن چیست؟‏

برای تصمیم‌گیری‌هایمان معمولاً از کسی که مسن‌تر و آگاه‌تر از ماست کمک می‌خواهیم.‏ می‌توانیم برای کسب راهنمایی و اطلاعاتی قابل اعتماد برای آینده نیز چنین کنیم.‏

می‌توانید آینده‌تان را انتخاب کنید

می‌توانید آینده‌تان را انتخاب کنید

راه رسیدن به آینده‌ای مطمئن

به نظر شما چگونه می‌توان به آینده‌ای مطمئن رسید؟‏