مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

‏«دیدگانت کالبد شکل ناگرفتهٔ مرا می‌دید.‏»—‏مزمور ۱۳۹:‏۱۶

آیا خدا احساسات ما را درک می‌کند؟‏

آیا خدا احساسات ما را درک می‌کند؟‏

آفرینش انسان به ما چه می‌آموزد؟‏

به یکی از نزدیک‌ترین روابطی که دو انسان می‌توانند با هم داشته باشند فکر کنید،‏ رابطهٔ دوقلوهای همسان.‏ آنان رابطهٔ نزدیک و خاصی با یکدیگر دارند.‏ نانسی سِگال،‏ مدیر مرکز مطالعات دوقلوها که خود نیز خواهری دوقلو دارد،‏ در مورد رابطهٔ این افراد می‌گوید:‏ «یکی از آنان بدون هیچ توضیحی به دیگری حرفی می‌زند و دیگری کاملاً منظور او را می‌فهمد.‏» خانمی رابطهٔ میان خود و خواهر دوقلوی همسانش را این گونه توصیف می‌کند:‏ «چیزی نیست که ما از یکدیگر ندانیم.‏»‏

عامل چنین درک فوق‌العاده‌ای چیست؟‏ تحقیقات نشان می‌دهد والدین و محیط از جمله عوامل این امر است.‏ اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل،‏ ساختار ژنتیکی مشابه در دوقلوهای همسان است.‏

نکته‌ای برای تأمّل:‏ آفریدگار و طراح ساختار ژنتیکی،‏ بی‌شک درک فوق‌العاده‌ای از ساختار تک‌تک ما دارد.‏ داوود،‏ پیامبر خدا بجا گفته است که «مرا در رحم مادرم نقش بستی.‏ استخوان‌هایم از تو پنهان نبود وقتی که در نهان ساخته می‌شدم .‏ .‏ .‏ چشمان تو جنین مرا دیده است و در دفتر تو همهٔ اعضای من نوشته شده.‏» (‏مزمور ۱۳۹:‏۱۳،‏ ۱۵،‏ ۱۶‏،‏ ترجمهٔ قدیم‏)‏ تنها خدا کاملاً از ساختار ژنتیکی ما و همین طور تجربیات و وقایعی که شخصیت ما را ساخته،‏ آگاه است.‏ همین امر به ما اطمینان می‌دهد که او کاملاً زیروبم شخصیت ما را می‌شناسد و ما را درک می‌کند.‏

کتاب مقدّس در مورد شناخت خدا از ما چه می‌گوید؟‏

داوود پیامبر چنین دعا کرد:‏ «خداوندا،‏ تو مرا آزموده و شناخته‌ای.‏ تو از نشستن و برخاستنم آگاهی،‏ و اندیشه‌هایم را از دور می‌دانی.‏ حتی پیش از آنکه سخنی بر زبانم آید تو،‏ ای خداوند،‏ به تمامی از آن آگاهی.‏» (‏مزمور ۱۳۹:‏۱،‏ ۲،‏ ۴‏)‏ یَهُوَه خدا از عمق احساسات ما نیز آگاه است و حتی ‹هر نیّتِ فکر ما را می‌داند.‏› (‏۱تواریخ ۲۸:‏۹؛‏ ۱سموئیل ۱۶:‏۶،‏ ۷‏)‏ این آیات چه چیز را در مورد خدا آشکار می‌کند؟‏

آفریدگار ما نه فقط اعمال ما را می‌بیند بلکه انگیزهٔ عمل ما را نیز درک می‌کند.‏ خداوند از تمامی افکار و احساسات ما آگاه است،‏ حتی اگر در دعاهایمان آن را به او نگوییم.‏ علاوه بر این اگر ما از صمیم قلب بخواهیم که درست عمل کنیم،‏ اما محدودیت‌هایمان مانع آن شود،‏ خدا ما را می‌فهمد.‏ بی‌شک چون خدا خود محبت و علاقه را در دل ما گذاشته است،‏ او می‌خواهد و حتی مشتاق است که افکار و انگیزه‌های خوب و پرمهر را در ما بیابد.‏—‏۱یوحنا ۴:‏۷-‏۱۰‏.‏

یَهُوَه خدا به همه چیز توجه دارد.‏ حتی اگر دیگران از درد و رنج ما آگاه نباشند یا آن را درک نکنند یَهُوَه خدا از آن آگاه است

کلام خدا به ما اطمینان می‌بخشد

  • «زیرا چشمان یَهُوَه بر درستکاران است و گوش‌های او دعاهای التماس‌آمیزشان را می‌شنود.‏»‏‏—‏۱پطرس ۳:‏۱۲‏.‏

  • خدا چنین گفته است:‏ «تو را بصیرت خواهم آموخت،‏ و به راهی که باید رفت ارشاد خواهم کرد؛‏ و در حالی که چشمم بر توست،‏ تو را مشورت خواهم داد.‏»‏‏—‏مزمور ۳۲:‏۸‏.‏

خدا بسیار دلسوز است

آیا دانستن این که خدا موقعیت و احساسات ما را درک می‌کند در تحمّل سختی و مشکلات زندگی تأثیری دارد؟‏ به تجربهٔ آنا از نیجریه توجه کنید.‏ «به دلیل شرایط سخت و نومیدکننده‌ای که داشتم با خودم می‌گفتم آیا دنیا واقعاً ارزش زندگی کردن دارد.‏ همسرم را از دست داده بودم و از دخترم که به دلیل بیماری هیدروسفالی (‏انباشتگی مایع در مغز)‏ در بیمارستان بود،‏ مراقبت می‌کردم.‏ در این دوران متوجه شدم سرطان سینه دارم و باید جرّاحی،‏ شیمی‌درمانی و رادیوتراپی شوم.‏ برایم خیلی سخت بود همزمان با دختر بیمارم در بیمارستان باشم.‏»‏

چه چیز به آنا کمک کرد که با این شرایط کنار بیاید؟‏ او می‌گوید:‏ «بر آیاتی مثل فیلیپیان ۴:‏۶،‏ ۷‏،‏ فکر می‌کردم که خدا گفته است:‏ ‹آرامش خدا که فراتر از درک بشر است،‏ از دل و قوای ذهنی شما محافظت خواهد کرد.‏› هر بار که این آیه به ذهنم خطور می‌کرد به خدا احساس نزدیکی می‌کردم.‏ می‌دانستم که او بهتر از خودم مرا درک می‌کند و می‌شناسد.‏ همین طور هم‌ایمانانِ عزیزم در جماعتِ مسیحی مایهٔ دلگرمی و تسلّی من بودند.‏

‏«با این که هنوز سلامتی خود را به دست نیاورده‌ام ولی وضعیت خودم و دخترم بهتر شده است.‏ چون یَهُوَه خدا را در کنارمان داریم،‏ یاد گرفتیم که وقتی با چنین مشکلاتی روبرو می‌شویم افکار منفی به دلمان راه ندهیم.‏ یعقوب ۵:‏۱۱ به ما چنین اطمینان می‌دهد:‏ ‹آنانی را که پایداری کرده‌اند،‏ شاد می‌خوانیم.‏ شما در مورد صبر ایّوب شنیده‌اید و می‌دانید که یَهُوَه سرانجام برای او چه کرد؛‏ آری،‏ یَهُوَه بسیار دلسوز و رحیم است.‏›» یَهُوَه خدا شرایط ایّوب را کاملاً درک کرد.‏ ما نیز می‌توانیم مطمئن باشیم که با هر مشکل و موقعیت سختی که روبرو باشیم ما را درک می‌کند.‏