مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

خدا به مصیبت‌هایی که شما می‌کشید چه احساسی دارد؟‏

خدا به مصیبت‌هایی که شما می‌کشید چه احساسی دارد؟‏

برخی معتقدند خدا نه رنج و سختی ما را می‌بیند و نه برایش اهمیت دارد که ما چه می‌کشیم.‏

به گفتهٔ کتاب مقدّس توجه کنید

 • خدا هم آن را می‌بیند و هم به آن اهمیت می‌دهد

  ‏«خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است .‏ .‏ .‏ و در دل خود غمگین گشت.‏»—‏پیدایش ۶:‏۵،‏ ۶‏.‏

 • خدا به تمامی مصیبت‌ها پایان می‌دهد

  ‏«پس از اندک زمانی،‏ دیگر شریری نخواهد بود؛‏ و هرچند او را بجویی،‏ یافت نخواهد شد.‏ اما حلیمان وارث زمین خواهند شد،‏ و از فراوانی سلامتی لذت خواهند برد.‏»—‏مزمور ۳۷:‏۱۰،‏ ۱۱‏.‏

 • خدا برای شما چه می‌خواهد؟‏

  ‏«زیرا فکرهایی را که برای شما دارم می‌دانم،‏ که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره‌بختی،‏ تا به شما امید بخشم و آینده‌ای عطا کنم؛‏ این است فرمودهٔ خداوند.‏ آنگاه که مرا بخوانید و آمده،‏ نزد من دعا کنید،‏ شما را اجابت خواهم کرد.‏»—‏اِرْمیا ۲۹:‏۱۱،‏ ۱۲‏.‏

  ‏«به خدا نزدیک شوید و او به شما نزدیک خواهد شد.‏»—‏یعقوب ۴:‏۸‏.‏