مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

برج دیده‌بانی شمارهٔ ۳، ۲۰۱۸ | آیا خدا به شما اهمیت می‌دهد؟‏

آیا خدا به شما اهمیت می‌دهد؟‏

شاید با دیدن فجایع،‏ رنج و مرگ انسان‌ها از خود بپرسید آیا اصلاً خدا این درد و رنج‌ها را می‌بیند یا به آن اهمیت می‌دهد.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏

‏«چشمان یَهُوَه بر درستکاران است و گوش‌های او دعاهای التماس‌آمیزشان را می‌شنود؛‏ اما یَهُوَه از بدکاران روی برمی‌گرداند.‏»—‏۱پِطرُس ۳:‏۱۲‏.‏

این شماره از مجلّهٔ برج دیده‌بانی نشان می‌دهد که خدا چگونه به ما کمک می‌کند و برای از میان برداشتن رنج بشر چه خواهد کرد.‏

 

خدا کجا بود؟‏

وقتی با مصیبتی روبرو می‌شوید شاید از خود پرسیدید:‏ آیا خدا مرا می‌بیند و به من اهمیت می‌دهد؟‏

آیا خدا به شما توجه دارد؟‏

چه شواهدی ثابت می‌کند که خدا به رفاه ما اهمیت می‌دهد؟‏

آیا خدا احساسات ما را درک می‌کند؟‏

شناخت بی‌نظیر خدا از ما و ساختار ژنتیکی ما به ما اطمینان می‌دهد که او ما را کاملاً درک می‌کند.‏

آیا خدا با ما همدردی می‌کند؟‏

کتاب مقدّس به ما اطمینان می‌دهد که خدا به ما توجه دارد،‏ ما را درک می‌کند و همدرد ماست.‏

آیا سختی و مصیبت تنبیهی از خداست؟‏

آیا بیماری و فجایع برای تنبیه انسان‌ها از طرف خدا نازل می‌شود؟‏

مقصر کیست؟‏

کتاب مقدّس سه دلیل اصلی مصیبت‌های بشر را آشکار می‌کند.‏

خدا به‌زودی به رنج و مصیبت پایان می‌دهد

چگونه می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که خدا به‌زودی به تمام درد و رنج بشر و بی‌عدالتی‌ها پایان خواهد داد؟‏

علاقه و توجه خدا چه برکاتی نصیبتان می‌کند؟‏

کتاب مقدّس در ما ایمان به آینده‌ای فوق‌العاده را به وجود می‌آورد.‏

خدا به مصیبت‌هایی که شما می‌کشید چه احساسی دارد؟‏

آیات کتاب مقدّس نشان می‌دهد که خدا چه دیدی نسبت به مصیبت‌هایتان دارد.‏