مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

دعاهای ما خداوند را که شنوندهٔ دعاست،‏ خشنود می‌کند.‏—‏مزمور ۶۵:‏۲

با دعاهایتان خدا را خشنود سازید

با دعاهایتان خدا را خشنود سازید

خداوند هدیه‌ای بی‌نظیر به انسان بخشیده است،‏ توانایی بیان احساسات و افکارشان در دعا به او.‏ داوود پیامبر خدا،‏ در دعایی می‌گوید:‏ «ای که دعا می‌شنوی نزد تو تمامی بشر خواهند آمد.‏» (‏مزمور ۶۵:‏۲‏)‏ چگونه باید دعا کرد که خداوند آن را بشنود و ما را برکت دهد؟‏

با تواضع از صمیم دل دعا کنید

دعاهای شما راهی است تا ‹سفرهٔ دل خود را بر خداوند بگشایید› و احساسات واقعی‌تان را به او بگویید.‏ (‏مزمور ۶۲:‏۸‏)‏ خداوند قادر متعال برای دعای خالصانه و از ته دل بندگانش ارزش فراوان قائل است.‏

آفریدگار را با نامش خطاب کنید

خداوند عناوین و القاب بسیاری دارد،‏ اما تنها یک نام خاص دارد.‏ او خود در کلامش گفته است:‏ «من یهوه هستم!‏ نام من این است!‏» (‏اِشَعْیا ۴۲:‏۸‏)‏ نام خدا حدود ۷۰۰۰ مرتبه در کتاب مقدّس آمده است.‏ بسیاری از پیامبران،‏ خداوند را با نام خاصش می‌خواندند.‏ ابراهیم پیامبر خدا می‌گوید:‏ «دست خود را به جانب یهوه خدایِ متعال،‏ مالک آسمان و زمین،‏ برافراشتم.‏» (‏پیدایش ۱۴:‏۲۲‏)‏ ما نیز باید هنگام دعا از نام خاص خدا،‏ یَهُوَه استفاده کنیم.‏

به زبان خود دعا کنید

بدیهی است که خداوند افکار و احساسات ما را با هر زبانی که بیان کنیم درک می‌کند.‏ در کلام خدا آمده است:‏ «خدا تبعیض قائل نمی‌شود،‏ بلکه از هر قومی،‏ هر کس از او بترسد و آنچه درست است به جا آورد،‏ مورد قبول اوست.‏»—‏اعمال ۱۰:‏۳۴،‏ ۳۵‏.‏

با این همه،‏ برای این که برکات خدا شامل حال ما شود،‏ نباید تنها به دعا کردن اکتفا کنیم.‏ در مقالهٔ بعد خواهیم دید که چه باید بکنیم.‏